Aankoop van grond: volg hierdie wenke

As jy meer wil uitvind oor die werklike waarde van ’n eiendom, kan jy die kooppryse vir soortgelyke eiendomme in die buurt as ’n gids gebruik. Makelaars en spaarbanke gee ook markbeoordelings deur. Die munisipaliteite teken standaard grondwaardes aan, wat deur deskundige komitees bepaal word. Hierdie waardes neem egter nie die spesiale kenmerke van 'n eiendom, soos uitleg of ligging, in ag nie. Die duurste, maar ook die sinvolste variant, om nie te veel te betaal wanneer jy 'n eiendom koop nie, is die waardasie deur 'n geswore deskundige wat aan die Kamer van Koophandel en Nywerheid rapporteer. Die IHK kan die adresse van sulke kundiges op versoek verskaf. Die koste hang af van die vasgestelde waarde en is gewoonlik tussen 1.000 en 2.000 euro.

Wie betaal vir die ontwikkeling wanneer 'n eiendom gekoop word??

Daar kan 'n onbeskof ontwaking vir nuwe eiendomseienaars wees wanneer die munisipaliteit se besluit oor ontwikkelingskoste in die huis fladder. Indien ’n straat vir die eerste keer gebou word, vra die munisipaliteit die inwoners van die ontwikkelde eiendom om te betaal. Die munisipaliteit kan ook die eienaars faktureer vir stelsels vir die voorsiening van water, elektrisiteit en gas. Dieselfde geld vir die verwydering van afvalwater. Die persoon wat die eienaar van die eiendom is, dit wil sê in die grondregister ingeskryf is, ten tyde van die kennisgewing van die kennisgewing van die bydrae-kennisgewing is verantwoordelik om by te dra. Verskeie eienaars is gesamentlik aanspreeklik vir die onderskeie ontwikkelingskoste. Dit is die beste om voor die aankoop van die eiendom - beide met die verkoper en die munisipaliteit - duidelik te maak watter ontwikkelingsmaatreëls reeds uitgevoer en gefaktureer is en watter nog beplan word. Bespreek wie die koste sal betaal en sluit die regulasies by die verkoopskontrak in. 

Watter geheime hou die grond in??

'n Konstruksielas word op sommige eiendomme ingevoer - byvoorbeeld die brandweer toegang van 'n gemeenskap, die reg van weg van die buurman, verminderde afstande na die naburige eiendom of dies meer. Maak dit vooraf duidelik deur 'n navraag by die grondregisterkantoor in te dien. 
Wees ook versigtig wanneer jy grond in kommersiële gebiede koop! As die eiendom voor die verkoop kommersieel gebruik is, kan daar besmette terreine in die grond wees. Dit sal dan uitgeskakel moet word en jy as eienaar sal die koste moet dra. As jy twyfel, moet jy altyd vooraf ’n grondopname laat doen. As die vermoede bevestig word, moet jy bepalings in die koopkontrak maak - of jou daarvan weerhou om die eiendom te koop.

Wanneer is die eiendomsoordragbelasting verskuldig wanneer 'n eiendom gekoop word??

Gewoonlik betaal die eiendomskoper die eiendomsoordragbelasting. Afhangende van die federale staat, is dit 3,5 tot 6,5 persent van die koopprys. Eers wanneer die eiendomsoordragbelasting oorgedra is, reik die belastingkantoor die uitklaringsertifikaat uit en stuur dit aan die notaris. Hy stuur dit aan na die grondregister sodat die koper geregistreer kan word. Uitsondering: Die eiendomsoordragbelasting is nie van toepassing op eiendomsverkope tussen gades en kinders nie.

Die notaris sal jou ondersteun met die koop van 'n huis of eiendom.

Foto: fotolia / Roland Spiegler

Wenke oor notaris en belasting

Voordat jy 'n eiendom koop, kyk na die grondregister en gaan die eiendom na vir verbande en grondkoste. Daarbenewens verskaf die grondregister inligting of verwysings na vorige gebruike. ’n Notaris neem al die nodige stappe.

1. Stap: Wat die notaris reël:

  • Hy kry die bank se goedkeuring vir skrapping.

  • Hy het 'n kennisgewing van vervoer of 'n kennisgewing van afstanddoening in die grondregister ingeskryf.

2. Stap: Die notaris maak die koopprys verskuldig:

  • Betaling van die koopprys deur die koper. Die verkoper bevestig ontvangs van die koopprys aan die notaris.

  • Die belastingkantoor reik 'n klaringsertifikaat uit.

3. Stap: Die notaris reël dat die eiendom in die grondregister aangeteken word:

  • Hy verkry permitte, byvoorbeeld van ander partye tot die kontrak, en enige voorkoopreg-verklarings van die munisipaliteit.

  • Hy rapporteer die aankoop van die eiendom by die belastingkantoor.

Hoekom is dit die moeite werd om na die grondregister te kyk?

Dr. Martin T. Schwab van die Beierse Kamer van Notarisse verduidelik: "Die notaris kyk na die grondregister ter voorbereiding van die koopooreenkoms: Om die ligging en grootte van die eiendom, maar ook die eienaarskapstruktuur na te gaan. Want as dit aan albei gades of 'n gemeenskap van erfgename behoort, word die handtekening van alle eienaars vereis. Beswaardes op die eiendom in die grondregister kan grondheffings of eerste weieringsregte, 'n beslagleggingskennisgewing of ander verkoopsbeperkings wees. Indien die koper nie beswarings wil opneem nie, sorg die notaris vir die skrapping. Eers dan moet die koopprys betaal word. Benewens beswarings kan die grondregister ook loop- en ryregte of lynregte bevat wat nodig is vir die ontwikkeling van naburige eiendomme; hulle bly in die grondregister. Die koper benodig die verkoper se toestemming om die grondregister te inspekteer. Hy kan die notaris, wat ook aanlyn toegang het, of persoonlik by die plaaslike grondregister inspekteer. Die inspeksie kos tien euro elk. "

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here