Vakmanne: Waarborg en vergoeding

Jy is raadsaam as jy vooraf 'n vaste prys met die vakman ooreenkom. As die werk duurder blyk te wees, hoef jy net die ooreengekome prys te betaal. Gewoonlik word 'n eenheidsprys egter ooreengekom, dit wil sê 'n vergoeding wat bereken word op grond van die dienste wat werklik gelewer word. Dit is ook moontlik om op 'n uurlikse loon ooreen te kom, maar jy moet dan die aantal ure beperk. Indien daar geen ooreenkoms is nie, is die vakman geregtig op die gewone vergoeding.

Die vakman se rekening

U moet die rekening noukeurig nagaan voordat u dit betaal. Indien u nie 'n vaste prys ooreengekom het nie, moet die faktuur die materiaal en ure gewerk lys. Indien u van mening is dat die prys buitensporig is of dat ongeregverdigde items gelys is, dra eers slegs 'n gedeeltelike bedrag oor en soek regsadvies in. Die vakman moet ure tot in die fynste besonderhede faktureer, hy mag nie net begin ure afrond nie. Vir semi-geskoolde helpers en leerlinge pas hy nie dieselfde uurlikse tarief toe as vir geskoolde werkers soos meestervakmanne en vakmanne nie. Hy mag nie reistye op dieselfde manier as werksure verreken nie. As hy bykomende reiskoste het, byvoorbeeld omdat hy gereedskap vergeet het, gaan dit na sy rekening.

Indien u van mening is dat die vakman se prys buitensporig is of dat ongeregverdigde items gelys word, dra slegs 'n gedeelte van die bedrag oor en soek regsadvies in.

Foto: fotolia / Dan Race

Waarborg en vergoeding

Normaalweg is die werk van 'n goeie vakman sonder gebreke en die kliënt het geen rede om te kla nie. As iets fout is met die diens wat gelewer word, tree jou waarborg-eise in werking. Die waarborgtydperk is twee jaar vir geringe wysigings of herstelwerk en vyf jaar vir groter, meer komplekse werk.
Indien 'n handelaar nie bevredigend vir jou gewerk het nie en die waarborgtydperk het nog nie verstryk nie, dien dan 'n klagte in en versoek die handelaar skriftelik om die probleem reg te stel. Indien die handelaar nie enige konstruksiefoute wil regmaak nie, kan 'n prokureur of moontlik 'n verbruikersbeskermingsorganisasie help. Jy kan ook self die gebrek regstel en die koste wat aangegaan is van die vakman terugeis.
Indien u met die gebrek kan saamleef, verminder na die sperdatum die faktuur met die bedrag wat aangegaan sou word om die gebrek reg te stel. In plaas daarvan om te verminder, kan jy ook aan die kontrak onttrek. As daar reeds werk uitgevoer is wat nie omgekeer kan word nie, moet jy die waarde daarvan terugbetaal.

Indien gebreke tydens of na die werk van 'n vakman voorkom, het die kliënt gewoonlik die reg om die gebreke te laat verwyder.

Foto: Vereniging van Private Bouers

Vergoeding vir foutiewe werk deur vakmanne

Jy kan ook eise vir skadevergoeding instel. 'n Teëllegger wat byvoorbeeld sy werk in noue verband met die voorbereidingswerk van 'n ander moet uitvoer, moet kyk of dit geskik is vir sy werk. As dit nie gebeur nie en die kwartsiet-natuursteenblaaie wat hy lê word as gevolg daarvan beskadig, moet die vakman skadevergoeding betaal, het die Koblenz-distrikshof beslis (lêernommer 4 0 167/08).
Algemeen: As die kliënt is jy slegs geregtig op vergoeding indien die vakman verantwoordelik is vir die gebreke of skade. Howe neem oor die algemeen aan dat die vakman skuldig is, maar hy het die reg om homself teen die bewerings te verdedig en dit te weerlê.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here