Beëindig die handelaar behoorlik

Hoe om jou handelaar behoorlik te beëindig

..

en watter finansiële gevolge dit gewoonlik het. Hier het ons saamgestel wat jy moet oorweeg voordat jy 'n werkkontrak beëindig. En wat is nuut in die wet sedert 2018.

Korrekte beëindiging van die handwerkkontrak © Wolfilser, voorraad.adobe.com

Pacta sunt servanda! Die historiese Latynse vuisreël waarvolgens kontrakte nagekom moet word, geld in beginsel vandag nog. Maar indien nodig, kan jy ook kontrakte vir werk en dienste wat jy as verbruiker met 'n handwerkonderneming gesluit het, beëindig. Die wetgewer het selfs die redes vir 'n beëindiging sowat twee jaar gelede uitgebrei. Hiervolgens het beide klante en vakmanne nou die uitdruklike reg om die kontrak sonder kennisgewing om 'n belangrike rede te beëindig (sien Artikel 648 van die Duitse Burgerlike Wetboek).

Altyd moontlik: gratis beëindiging

Maar eers dinge eerste: Sogenaamde werkskontrakte, soos dit tussen vakmanne en kliënte gesluit word, kon 'n besteller nog altyd te eniger tyd ontbind. Hierdie sogenaamde "gratis beëindiging" is ook effektief sonder regverdiging, soos volg: Met die gratis beëindiging eindig die kontrak vir werk en dienste met effek vir die toekoms. Dit beteken: Die werkkontrak bly in plek vir die dienste wat tot dan gelewer is, maar daar is 'n finale aanvaarding. Die handwerkonderneming beëindig egter sy aktiwiteit vir hierdie kliënt met onmiddellike effek.

'n Gratis beëindiging het egter 'n prys vir die kliënt. Volgens die Duitse Burgerlike Wetboek is die vakman basies geregtig om die ooreengekome vergoeding van sy kliënt te eis selfs vir dienste wat nie meer gelewer word nie. Maar gewoonlik nie in die volle bedrag nie, soos ook in die wet staan: Voordat 'n kliënt moet betaal vir dienste wat nie meer gelewer word uit die vrye beëindigde werkskontrak nie, moet die vakman eers die bedrag aftrek van die gevraagde bedrag wat hy gespaar het verskuldig. tot die beëindiging: soos reis- of materiaalkoste.

tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Tweedens moet hy gekrediteer word as hy 'n ander opdrag kan aanvaar in plaas van die beëindigde kontrak wat hy andersins nie sou kon uitvoer nie. Goed om te weet: 'n Vakman moet ook gekrediteer word as hy "kwaadwillig versuim " om na 'n plaasvervanger te soek na die kontrak wat verkort is weens die beëindiging.

In die praktyk is dit egter gewoonlik moeilik om hierdie afleidings te bewys. Daarom bevat die wet ook 'n reël vir so 'n situasie: Hiervolgens is die vakman geregtig op vyf persent van die vergoeding wat ooreengekom is vir die dienste wat nie meer na die beëindiging verrig word nie. Hierdie aanname kan egter deur bewyse weerlê word.

Handelaar wat ophou: jy moet dit weet

Beëindiging sonder kennisgewing vir 'n belangrike rede

Die situasie is anders in die geval van beëindiging sonder kennisgewing vir 'n belangrike rede, wat sedert Januarie 2018 moontlik is volgens Artikel 648 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). In hierdie geval kan die vakman wel vergoeding eis vir die deel van sy werk wat tot en met die beëindiging verrig is - maar hy ontvang geen geld vir die dienste wat hy na die beëindiging nie meer verrig het nie.

Slegte konstruksie: Beëindiging sonder kennisgewing is moontlik © Tom Bayer, voorraad.adobe.com

Terloops, beide partye kan van hierdie tipe beëindiging gebruik maak. ’n Belangrike rede is byvoorbeeld indien daar nie van die beëindigende party verwag kan word om die kontraktuele verhouding tot voltooiing voort te sit nie, met inagneming van alle omstandighede en met opweging van die belange van beide partye. Aan die verbruikerskant kan so 'n rede wees as wedersydse vertroue vernietig is of die kliënt moet aanvaar dat die vakman nie die werk in die ooreengekome kwaliteit sal voltooi nie of slegs met 'n lang vertraging. In geval van twyfel moet die kliënt bewys dat so 'n belangrike rede ook bestaan ​​het.

Oor die algemeen moet kliënte om 'n belangrike rede 'n beëindiging sorgvuldig en pligsgetrou voorberei. 'n Ongemagtigde vinnige skoot kan soms aansienlike risiko's inhou.

Voordat u belangrike kontrakte beëindig: soek advies Belangrik: Dit is nie regsadvies nie! As jy daaraan dink om 'n boukontrak vryelik of sonder kennisgewing te beëindig, moet jy vooraf 'n bevoegde prokureur raadpleeg! Wenk: Jy is op soek na betroubare handwerk besighede? Met ons kwotasiediens kan u aanbiedinge van plaaslike handwerkondernemings vergelyk. Heeltemal gratis en sonder verpligting.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here