Vakman en waarborg

Vakman dienste met waarborg

Indien jy defekte ontdek ná aanvaarding van ’n vakman se diens, is jy geregtig op ’n waarborg. In watter gevalle is dit, in watter nie - en wat anders moet jy oorweeg in die geval van eise vir gebreke.

Vakmandienste: Gee aandag aan wetlike aspekte, veral in die geval van swak uitvoering

Enigeen wat vakmanne aanstel en betaal, word beskerm indien gebreke voorkom na aanvaarding maar binne 'n sekere verjaringstydperk. Hierdie waarborg-eise (onlangs ook genoem waarborg-eise) word deur die wet vasgestel en verskil dus van 'n waarborg wat tussen die vervaardiger en/of die vervaardiger gemaak word. Handelaar aan die een kant en die kliënt aan die ander kant word op 'n vrywillige basis ooreengekom.

Wat moet dan gedoen word?

Eerstens, as die kliënt van 'n kunsvlyt moet jy vasstel of die gebrek binne die waarborgtydperk plaasgevind het. Dit duur – vanaf die dag van aanvaarding

  • vyf jare, as dit 'n konstruksiekontrak is, dit wil sê boukonstruksie, siviele ingenieurswese, afrondingswerke, beplanningsdienste en ook installasies wat nodig is vir die funksie van die gebou soos verwarmingstelsels (ook genoem "groot " werkkontrak).
  • twee jaar vir alle ander handwerkdienste, d.w.s. herstelwerk, instandhouding, ombouings, hernuwings - maar ook uitgrawingswerk ( "klein " werkskontrak).

Indien u defekte binne hierdie waarborgtydperk ontdek, moet u dit by die handwerkonderneming as die kontrakteur aanmeld - in die sogenaamde kennisgewing van gebreke. Terselfdertyd stel u 'n redelike spertyd vas waarbinne die geïdentifiseerde gebreke reggestel moet word. Omdat die kliënt gewoonlik 'n leek is, hoef hy nie die oorsaak van die gebrek in die kennisgewing van gebreke te vermeld nie, en ook nie die gebrek op 'n tegnies korrekte wyse te beskryf nie. Dit is voldoende om spesifieke simptome te beskryf.

In beginsel is u vakman verplig om alle gebreke wat voorkom binne die verjaringstydperk uit te skakel, mits dit te wyte is aan sy prestasie in stryd met die kontrak. U mag slegs 'n ander maatskappy opdrag gee om die gebrek reg te stel indien die oorspronklike kontrakteur die sperdatum wat u hom gestel het, verontagsaam. Andersins kan jy met die koste sit.

Selfverbetering of hertoekenning eers na 'n redelike grasietydperk om gebreke reg te stel tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Wanneer jy nie op 'n waarborg geregtig is nie

As kliënt en kliënt is jy egter nie altyd aan die veilige kant nie. Jou waarborg-eise het statutêre perke. En in die geval van 'n dispuut moet jy self bykomende koste verwag, byvoorbeeld vir 'n eksterne deskundige. Want in hierdie sensitiewe situasie stem die partye dikwels nie saam nie. Regstappe is nie altyd 'n goeie idee nie, want dit neem lank en kan baie geld kos.

Slytasie word nie as 'n gebrek beskou nie: 'n Trap, venster, hittepomp en meeste ander komponente van 'n huis slyt mettertyd. Jy kan nie hierdie gebruiksverwante dra as 'n eis vir defekte eis nie, selfs binne die waarborgtydperk. Maar: In die praktyk is daar gereeld probleme met die afbakening.

Hoe moet defekte voor die bouinspeksie hanteer word

Na aanvaarding lê die bewyslas by die kliënt: Ten tyde van aanvaarding kan 'n kunsvlytonderneming aan sy klant bewys dat hy die bestelling pligsgetrou uitgevoer het in ooreenstemming met die stand van die kuns. Vir jou as kliënt is dit belangrik dat jy nie net mooi luister nie, maar ook feite dokumenteer. Want vanaf die tyd van aanvaarding lê die bewyslas by jou: Jy moet nou aan die gekontrakteerde kunsvlytbesigheid bewys dat die gebrek waaroor gekla word reeds ten tyde van aanvaarding bestaan ​​het - maar op daardie stadium nog nie geïdentifiseer kon word nie.

Die verskillende bougoedkeurings

Die groot probleem: As 'n kliënt is dit nie vir jou moontlik om te bewys dat die gebrek van die begin af bestaan ​​het sonder die duur onkoste van 'n deskundige mening nie. U moet ook in ag neem dat u handwerkonderneming 'n eis vir terugbetaling van koste teen u kan stel in die geval van 'n ongeregverdigde klag.

Wat anders kan gebeur

Normaalweg sal jou handwerkonderneming poog om defekte vinnig uit te skakel. Dit kan egter ook gebeur dat jou kontrakteur weier om dit te doen weens onmoontlikheid, buite verhouding of onredelikheid. In hierdie geval is u as kliënt geregtig op 'n vermindering. U kontrakteur kan egter nie op disproporsionaliteit beroep indien die ooreengekome dienste nie nagekom is nie of growwe nalatigheid of opset aanvaar moet word.

Moenie die aanvaardingsprotokol oorhaastig onderteken nie!

Sodra u 'n gebrek opmerk, moet u dit by die vakman aanmeld. Moenie dat u aanspoor om 'n aanvaardingsverslag te teken nie, al is u bewus van tekortkominge. Want met jou handtekening bevestig jy dat alles in orde is. Jy het dan slegs die opsie om herstelwerk aan te vra in die geval van verborge defekte.

Wenk: Jy is op soek na betroubare handwerk besighede? Met ons kwotasiediens kan u aanbiedinge van plaaslike handwerkondernemings vergelyk. Heeltemal gratis en sonder verpligting.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here