Koop 'n huis of vakansiewoonstel in Nederland

Vakansiehuise
Vakansiehuise en vakansiewoonstelle is dikwels geleë in "Vacantieparks " (vakansienedersettings), wat gewoonlik deur spesiale vakansiehuismaatskappye aangebied word, maar gewoonlik net te huur. Jy moet 'n makelaar kontak om 'n vakansiehuis te koop. Enigiemand wat 'n vakansiehuis in Holland koop, moet daarop let dat hulle dikwels nie die hele jaar bewoon mag word nie.

Kontrakuitvoering by die koop van 'n huis in Nederland

In Holland teken kopers en verkopers eers 'n sogenaamde "voorlopige kontrak" of "privaat skriftelike verkoopskontrak" (= koopovereenkomst). Pasop, hierdie kontrak is reeds wetlik bindend. Die koper het 'n drie-dae herroepingsreg van die privaat skriftelike verkoopskontrak. Daar is nou die opsie om 'n voorbehoud in die grondregister aan te teken, wat beteken dat dit vir die volgende ses maande nie moontlik sal wees om aan derde partye te verkoop nie. Nadat 'n Nederlandse notaris die koopkontrak notariseer het, word die koper as eienaar in die grondregister aangeteken.

Koop 'n huis in Holland: wat is die koste?

Notarisgelde: Die notarisgelde in Nederland moet met die notaris onderhandel word. Die bedrag van die koste hang af van die prestasie van die notaris. Die aangewese notaris kan meer gedetailleerde inligting hieroor verskaf.
Fooie: Daar is ook fooie vir die kadastrale registrasie van 'n eiendomskoopkontrak en die registrasiekoste. Vir pakkies wat nog gemeet moet word, word effens hoër koste gehef. Besonderhede kan by die notaris verkry word.
Stuur: Die sogenaamde "oordragsluding" van ses persent van die koopprys is aan belasting verskuldig, tensy jy die eerste inwoner is wat 'n nuwe gebou koop. In hierdie geval is slegs die belasting op toegevoegde waarde van tans 19 persent verskuldig.

In Nederland is berekeninge van leefruimte ongewoon. Kubusberekeninge is normaal.

Foto: iStock / tasfotonl

Finansiering en eiendomswaardasie

As jy probleme met die plaaslike taal het en die onduidelikheid van finansiering met 'n buitelandse kredietinstelling wil vermy, kan jy ook 'n "tuis"-instituut / bouvereniging kontak. Omdat die bouvereniging ook fondse (tussentydse of vooraffinansiering of bouvereniginglening) vir 'n buitelandse residensiële eiendom kan voorsien. Voordeel: Vaste rente en geen maandelikse geldoordragkoste nie. 40 tot 50 persent ekwiteitskapitaal word aanbeveel vir buitelandse eiendom. Die sekuriteit vir die geleende fondse kan byvoorbeeld gedoen word deur die verband op die eiendom in Holland binne die gespesifiseerde uitleenlimiet.
Om die lening-tot-waarde-limiet te bepaal, laat die Landesbausparkasse 'n boukundige 'n waardasieverslag opstel. Die risikoafslag vir buitelandse eiendomme is egter hoër as vir 'n Duitse eiendom. Die koste vir die waardering, waarvan die bedrag afhang van die individuele geval, moet deur die bouspaarder/lener gedra word (volgens die bykomende verklaring). Die res kan vervang word met ander sekuriteite soos 'n huishoudelike eiendom wat steeds uitleenruimte bied, sekuriteite, banksaldo's, lewensversekeringseise of die waarborg van die huisbank. Nadat u die verbandleningstjek voltooi het, stel u lener die goedkeuringsbrief en die leningsooreenkoms op.

Dokumente vir 'n lening

Na die basiese kredietbesluit (krediettjek met bewys van inkomste en selfopenbaarmaking, tipe krediet, kredietlyn), benodig leners alle beskikbare eiendomsdokumente. Hierdie dokumente moet bestaan ​​uit:

 • die privaat skriftelike verkoopskontrak (koopovereenkomst) indien u nog nie die eienaar is nie. Die bouvereniging kan die notariële koopooreenkoms van die notaris via trust versoek.
 • 'n objekbeoordeling (belastingverslag), indien beskikbaar.
 • die notariële koopkontrak (akte van levering) en kadastraaluittreksel (kadastraaluittreksel), wat die oordrag van eiendomsreg bewys as jy reeds die eienaar is.
 • die "aannemingsovereenkomst ", indien 'n nuwe gebou met 'n kontrakteur uitgevoer word (vergelykbaar met 'n boukontrak).
 • die konstruksietekeninge en die konstruksiekostestaat, indien nuwe konstruksie.
 • die kubusberekening (vir nuwe geboue) - leefruimteberekeninge is ongewoon in Nederland.  
 • 'n terreinplan
 • Foto('s) van die voorwerp
 • die adres van die notaris wat by die koopooreenkoms en/of die verbandbevel betrokke gaan wees. Gewoonlik in Nederland word die notaris deur die koper bepaal. Dit is raadsaam om 'n plaaslike notaris te betrek, maar enige ander notaris wat in Nederland gemagtig is, kan ook die notarisering onderneem.
 • die brandversekeringsertifikaat
 • die bykomende verklaring aangaande oorgrensfinansiering

As individuele dokumente nog nie beskikbaar is nie, sal u lener dit tydens die leningverwerking aanvra.

Jy hoef nie in Nederland woonagtig te wees om 'n huis in Amsterdam te koop nie.

Foto: shutterstock / Oscity

Verbandaansoek en uitbetaling

In ooreenstemming met die spesifikasies in die goedkeuringsbrief / leningsooreenkoms, sal u lener die notaris in Nederland kontak om 'n verband in euro te bestel. Aangesien die koopkontrak gewoonlik slegs in die geval van verkrygings genotariseer word indien die notaris die koopprys terselfdertyd beskikbaar het, oorhandig u lener die leningsbedrag aan die notaris in trust. Jou lener sal ook die vereiste trustbrief voorberei en hy sal die trustmandaat monitor.
Indien 'n trustmandaat nie vereis word nie (as jy byvoorbeeld reeds die eienaar van die eiendom is), kan die lening in opdrag uitbetaal word sodra die notariële verbandlêer met die sogenaamde "notarisverklaring" beskikbaar is, waarmee die notaris verklaar dat die verband korrek is ingeskryf. Bewys hiervan sal na verwerking deur die verbandkantoor (gewoonlik 'n paar weke) later via die notaris aan die bank gestuur word.

Belastingimplikasies

Die belastinggevolge van verblyf of 'n voorwerp in Holland is gebaseer op die dubbelbelastingooreenkoms tussen die Bondsrepubliek Duitsland en Nederland. Daarna sal die belasting vir enige inkomste uit huur of vir 'n wins uit die herverkoop van jou eiendom belas word in die staat waarin dit geleë is. Die belastingkantoor wat verantwoordelik is vir die belasting van die belastingbetaler moet betrokke wees.

Effekte van die gebruik van huislenings- en spaarfondse

Die gebruik van huislenings- en spaarfondse in die buiteland binne die verbintenistydperk word deur die belastingkantoor as skadelik vir premies of belasting beskou. 'n Groot uitsondering is slegs van toepassing op werknemers van die Europese Unie: Volgens die beslissings van die BFH kan hulle bouverenigingfondse vir gesinshuise in hul land van verblyf gebruik.

Alle inligting wat hier gegee word, word na die beste van ons kennis gegee. Geen waarborg kan egter vir die korrektheid of volledigheid van die inligting gegee word nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here