Huis- en grondeienaarsaanspreeklikheid: belangrike beskerming vir eienaars

Versekering maak nie sin vir alle eiendomseienaars nie, maar dit word beslis vir ander aanbeveel. Wie het dit nodig en wie nie, in 'n oogopslag:


Grondeienaarsaanspreeklikheid word sterk aanbeveel vir:

 • verhuurder
 • Eienaarskapverenigings
 • Eienaar van 'n onontwikkelde eiendom


Die volgende persone het nie verhuurder se aanspreeklikheid nodig nie:

 • huurder
 • Eienaar indien die eiendom deur homself bewoon word
 • Eienaar, indien individuele kamers van die andersins eienaar-geokkupeerde eiendom verhuur word
 • Eienaar indien die eiendom soms as vakansiehuis of woonstel verhuur word

Ongelukke kan baie vinnig gebeur as gevolg van huisskade. Sonder die regte versekering kan dit vinnig duur word vir die verhuurder.

Foto: iStock / lolostock

Huurders is nie eienaars nie en is dus nie verantwoordelik vir enige skade wat deur die eiendom veroorsaak word nie. Jy het dus nie aanspreeklikheidsversekering vir grondeienaars nodig nie.
Diegene wat in hul eie enkelhuis woon, het ook nie verhuurderaanspreeklikheidsversekering nodig nie. Skade aangerig aan ander mense in verband met die huis of eiendom word dan deur private aanspreeklikheidsversekering gedek. Dit geld ook indien individuele kamers in die huis verhuur word of die eiendom hier en daar as vakansiehuis aangebied word.
Indien die eiendom egter nie bewoon word nie of as iemand die eienaar van 'n leë erf is, betaal privaat aanspreeklikheidsversekering nie. Dan moet 'n verhuurder se aanspreeklikheidsversekering beslis uitgeneem word.
Belangrik: Indien verskeie eiendomme op verskillende plekke verhuur word, moet 'n aparte verhuurder se aanspreeklikheid vir elke eiendom gesluit word.
Indien die eiendom nog gebou word, is private aanspreeklikheid en aanspreeklikheidsversekering vir grondeienaars nie van toepassing nie. In hierdie geval moet 'n bouer se aanspreeklikheidsversekering dringend uitgeneem word.

Watter skade dek die verhuurder se aanspreeklikheid??

Daar is sekere verpligtinge vir 'n huis en grondeienaar. Die verhuurder se aanspreeklikheid kom ter sprake indien 'n saak van skade ontstaan ​​omdat die eienaar nie of nie voldoende een van die volgende twee verpligtinge nagekom het nie:
 

1. Verkeersveiligheidsverpligting

Die plig van padveiligheid beskryf die eiendomseienaar se verpligting om bronne van gevaar vir derde partye op die eiendom te identifiseer en uit te skakel.
Hy is byvoorbeeld verplig om 'n los geut behoorlik vas te maak of te laat vasmaak sodat dit nie mense of eiendom in gevaar stel of dit in die volgende storm beseer of beskadig nie.
 

2. Onderhoudsverpligting

Die onderhoudsverpligting verwys na die eienaar se verpligting om gebreke of skade aan die eiendom te verwyder indien dit nie strafbaar deur die huurder veroorsaak is nie.
Dit is waar die voorbeeld met die los teël in die trappe ter sprake kom: die eienaar moet sulke skade dadelik verwyder om enige gevaar uit te skakel.

Waterskade kan nie net huurders in gevaar stel nie. Indien die skade nie stiptelik herstel word nie, kan die versekeringseis vir die verhuurder verval.

Foto: iStock / onebluelight

Die verhuurder se aanspreeklikheid dek dan die koste van:

 • Persoonlike besering
 • Eiendomskade
 • Finansiële verlies

As die geut byvoorbeeld in 'n storm losraak en 'n motor beskadig, betaal die versekering daarvoor en vervang die huidige waarde.
Indien die geut ook die bestuurder van die motor beseer en die bestuurder sy inkomste verloor het as gevolg van die voorval, word hierdie skade ook gedek deur die aanspreeklikheidsversekering vir grondeienaars.

Betaal ook die verhuurder se aanspreeklikheid vir bouwerk?

Indien die eienaar van die eiendom bouwerk op die versekerde eiendom wil uitvoer, is dit gewoonlik tot 'n konstruksiesom van 100.000 euro ook verseker deur verhuurder se aanspreeklikheid. As 'n reël geld dit ook as die werk aan die huis of woonstel nie deur 'n spesialismaatskappy uitgevoer word nie, maar eerder in-huis.
As die koste oor die algemeen hoër is, kan dit nodig wees om bouer se aanspreeklikheid uit te neem. Voordat met konstruksie begin word, moet eienaars uitvind presies tot watter mate die verhuurder se aanspreeklikheid geld om altyd voldoende verseker te wees. ’n Vergelyking van verskillende versekeraars kan dan ook nuttig wees.

Wanneer betaal die verhuurder se aanspreeklikheid nie?

Die verhuurder se aanspreeklikheid is verantwoordelik vir die skade in talle gevalle. In sekere situasies word die aanname van voordele egter uitgesluit. Hierdie is:

 • Skade van kommersiële eiendom
 • Skade aan gehuurde of geleende items
 • Skade veroorsaak deur direkte kamermaats van die eienaar
 • Geleidelike skade, dit wil sê skade wat aan die huis veroorsaak word deur die geleidelike uitwerking van koue, hitte, stoom, gas, vog of neerslag
 • Opsetlike skade aan die huis of eiendom
 • Skade veroorsaak deur gebrek aan optrede aan die kant van die eienaar, byvoorbeeld as hy bewus was van die los teël en nie die gevaar dadelik verwyder het nie

Wat is die voordele van verhuurder se aanspreeklikheid?

’n Verhuurder se aanspreeklikheidsversekering het verskeie voordele. Die noodsaaklike ding is om die polishouer te beskerm teen geweldige eise deur die beseerde party in 'n noodgeval. Maar 'n verhuurder se aanspreeklikheid het ander voordele:
 

1. Finansiële aanname van die koste veroorsaak deur skade

Indien 'n derde party skade ly in verband met 'n eiendom, is die eienaar van die eiendom aanspreeklik met al sy eiendom. Hierdie aanspreeklikheid strek tot persoonlike besering sowel as eiendom en finansiële verlies.
Veral skade aan mense kan vinnig ses of selfs sewe-syfer-euro-bedrae bereik. Diegene wat nie verseker is nie, sal dalk lewenslank daarvoor moet betaal. Die verhuurder se aanspreeklikheid dek hierdie koste tot die ooreengekome versekerde bedrag.


2. Ondersoek van die aanspreeklikheidskwessie

Die verhuurder se aanspreeklikheid dek nie net die koste van skade nie, maar verduidelik ook die kwessie van aanspreeklikheid in elke geval van skade. Daar word dus nagegaan of die skade wat aangerig is, tereg aan die polishouer gehef word. Indien dit nie die geval is nie, sal die verhuurder se aanspreeklikheid die eise verwerp en, indien nodig, dit wetlik afdwing.
 

Los voetstukke hou 'n gevaar vir inwoners in.

Foto: iStock / Sergei Telenkov

3. Passiewe regsbeskerming

Benewens die kwessie van aanspreeklikheid, kontroleer grondeienaarsaanspreeklikheid ook of eise om skadevergoeding geregverdig is. Ook hier weer die versekeraar ongeregverdigde eise af – indien nodig, ook wetlik. Die versekeraar sal enige koste wat mag ontstaan ​​vir die regsprosedure aanvaar.


4de. Verdeelbare kostes

Indien die verhuurder se aanspreeklikheid uitgeneem word omdat 'n eiendom verhuur word, kan die eienaar die koste van versekering aan die huurder deurgee as bykomende koste.

Wat is die nadele van grondeienaarsaanspreeklikheid??

Benewens die voordele daarvan, het verhuurder se aanspreeklikheid ook nadele. Die belangrikste ding is dat nie alle eise verseker is nie.

Aanspreeklikheidsversekering vir grondeienaars het hierdie bykomende nadele:
 

1. Veelvuldige eiendomme - veelvuldige beleide

Die verhuurder se aanspreeklikheid moet afsonderlik vir elke gehuurde eiendom afgehandel word. ’n Uitsondering geld slegs indien die polishouer byvoorbeeld verskeie woonstelle binne ’n woonstelgebou verhuur.


2. Geen aanname van die koste vir skade aan die huis nie

Skade aan die eiendom self word nie deur die verhuurder se aanspreeklikheidsversekering gedek nie. Vir hierdie doel moet 'n gebouversekering uitgeneem word, indien nodig, met elementêre versekering.

Voordat huis- en grondeienaar-aanspreeklikheidsversekering uitgeneem word, moet die voordele en nadele individueel opgeweeg word.

Foto: iStock / juststock

3. Binnelandse gemeenskap sluit aanname van skade uit

Indien die polishouer in dieselfde huishouding woon as die persoon wat die skade gely het, dek die verhuurder se aanspreeklikheid nie die koste van die skade nie.


4de. Geen aanname van skade vir polishouers nie

Indien die eienaar self skade van die eiendom ly, is die nakoming van die verhuurder se aanspreeklikheid ook uitgesluit. Dieselfde geld vir gevalle van skade wat opsetlik veroorsaak is.


5. Geen kommersiële eiendom versekering

Indien die eiendom nie privaat verhuur word nie, maar kommersieel gebruik word, is dit ook nie moontlik om die koste te aanvaar in geval van skade nie.

Wat is die koste vir verhuurder se aanspreeklikheid?

Die koste wat vir die verhuurder se aanspreeklikheid verwag kan word, hang van verskeie faktore af. Dit is gewoonlik die volgende:


1. Versekerde bedrag

Eienaars moet nie te kort wees in terme van die versekerde bedrag nie. Hoe hoër die versekerde bedrag egter, hoe hoër is die koste vir verhuurder se aanspreeklikheid. Die Stiftung Warentest beveel 'n versekerde bedrag van nie minder nie as drie miljoen euro per versekerde gebeurtenis aan.


2. Tipe gebou

Sommige versekeraars hef hoër of laer premies na gelang van die tipe eiendom wat verseker word. Daar is byvoorbeeld verskillende bedrae vir enkel- of veelgesinshuise. By laasgenoemde is die aantal wooneenhede ook dikwels deurslaggewend. As dit by grond kom, tel grootte. Sommige versekeraars het spesiale voorwaardes as die eiendom groter as 2 is.000 vierkante meter.

3. Eiendom grootte

Indien 'n onontwikkelde eiendom verseker moet word, hang die bedrag van die versekeringspremie af van die grootte daarvan: hoe groter die eiendom, hoe duurder is die versekering.


4de. Bruto jaarlikse huur behaal

Die huurinkomste bepaal ook die koste van die verhuurder se aanspreeklikheidsversekering. Hoe hoër die bruto jaarlikse huurwaarde, hoe meer moet eienaars vir die polis betaal.
Indien die eiendom gratis aan vriende of familielede gegee word, sal die koste bepaal word op grond van die plaaslike vergelykende huur.

Die werklike koste kan dus nie as 'n enkelbedrag gegee word nie, maar moet individueel vir elke individuele geval bepaal word op grond van hierdie faktore.
Die koste vir verhuurder se aanspreeklikheidsversekering vir 'n gehuurde eengesinshuis met 'n motorhuis moet egter hier as voorbeeld genoem word. Vir hierdie eiendom (vanaf September 2020) word die verhuurder se aanspreeklikheidsversekering met 'n versekeringsbedrag van tien miljoen euro tans aangebied teen 'n jaarlikse fooi van ongeveer 33 euro.

Jy sal dalk ook belangstel in: Wet en Belasting Natuurlike Versekering: Beskerming teen die natuurkragte Wet en Belasting Die belangrikste versekering vir bouers en huiseienaars

Wie dra die koste? Die verhuurder of huurder?

Basies, die eienaar, dit wil sê die verhuurder van die eiendom, dra eerstens die koste van die verhuurder se aanspreeklikheid. Soos hierbo beskryf, het hy egter die opsie om die koste van die versekering aan die huurder deur te gee. Dit word gereguleer in Artikel 2, Nommer 13 van die huidige Bedryfskoste Ordonnansie (BetrKV).
In die nutsrekening lys die verhuurder die koste wat aangegaan is en kan dit dus op die huurder afdwing. Dit is egter belangrik dat hierdie regulasie in die huurooreenkoms aangeteken word. Dit kan byvoorbeeld opgelos word met die frase "Die huurder betaal die bedryfskoste ".

Hoe om te werk te gaan in die geval van skade?

Indien skade plaasgevind het, moet die polishouer op dieselfde manier te werk gaan as in die geval van skade vir persoonlike aanspreeklikheidsversekering. Maar eerstens is dit nodig om ontslae te raak van die oorsaak van die skade (soos die los teël in die trap).
Onmiddellik daarna moet die skade by die versekeringsmaatskappy aangemeld word en van so gedetailleerde inligting as moontlik voorsien word. Indien foto's sinvol lyk, moet dit aan die versekeraar beskikbaar gestel word.
Akkurate dokumentasie van die skade is belangrik sodat die versekeringsmaatskappy die verloop en die skade wat plaasgevind het kan verstaan ​​of assesseer. Die presiese dokumentasie help ook om jouself te beskerm teen ongeregverdigde of buitensporige eise deur die beseerde party. Beserings en skade aan eiendom moet dus ideaal fotografies vasgevang word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here