Huisaankoop: Jy kan hierdie uitgawes in jou belastingopgawe meld

Die verkrygingskoste van 'n eiendom sluit alle koste in wat met die verkryging aangegaan word. Die koopprys is die grootste item. Die sogenaamde aanvullende aankoopkoste sluit in makelaarskommissies, notarisgelde, eiendomsoordragbelasting en die koste om die verandering van eienaarskap in die grondregister aan te teken. Saam maak hulle sowat 12 tot 15 persent van die koopprys uit.
Enigiemand wat 'n huis of woonstel koop om dit te verhuur, kan beide die verkrygingskoste en die toevallige aankoopkoste van belasting aftrek. Dit geld egter nie vir eiendomme wat jy self gebruik nie.
Indien die eienaar die huis na minder as tien jaar met wins verkoop, word die belastingvoordele egter omgekeer. Verhuurders betaal 'n spekulasiebelasting in hierdie geval, terwyl eienaars wat vir ten minste drie jaar in die eiendom woon, daarvan vrygestel is.
 

Persentasie van die
Koopprys

Mei verhuurders
van die belasting
laat val

Mag selfgebruikers
'n eiendom van
die belasting aftrek

Eiendomsoordragbelasting

afhangende van die staat
3,5 tot 6,5 persent

Ja

geen

Makelaars kommissies

afhangende van die staat
3,57 tot 7,14 persent

Ja

geen

Notaris fooie

1,5 tot 2 persent

Ja

geen

Toegang in
Grondregister

0,5

Ja

geen

Watter belastingvoordele het eienaars wat self in hul eiendom woon??

Die aankoop van 'n huis kan nie in die belastingopgawe vir eienaar-okkupeerders verklaar word nie. Onder sekere voorwaardes kan eienaars egter sekere koste van die belastingkantoor eis:
 

 • As jy onverwagte skade (soos droëvrot of asbesbesmetting) aan die huis ontdek ná die aankoop, kan die opknappingskoste van belasting afgetrek word volgens 'n beslissing deur die Federale Fiskale Hof.
 • Skade veroorsaak deur natuurrampe soos storms of vloede word beskou as buitengewone laste wat eienaar-bewoners in hul belastingopgawe kan vermeld. Dit geld egter net as geen versekering oorneem nie.
 • Enigeen wat 'n gebou onder monumentbeskerming koop en moderniseer, gebruik die monumentbeskermingsdepresiasie. Dit beteken dat nege persent van die opknappingskoste jaarliks ​​vir tien jaar geëis kan word. Die voorvereiste hiervoor is dat die monumentowerheid die werk goedkeur.
 • Vakmanne en huishoudelike dienste soos skoonmaak- of tuinwerk word ook deur eienaar-okkupeerders in hul belastingopgawes gerapporteer. Met eersgenoemde erken die belastingkantoor 20 persent van die koste, maar 'n maksimum van 1.200 euro. Vir laasgenoemde, 20 persent van die uitgawes en 'n maksimum van 4.Trek 000 EUR af.

In die geval van waterskade, byvoorbeeld as gevolg van 'n vloed, kan eienaar-bewoners ook alle opknappingskoste in hul belastingopgawe vermeld nadat hulle die huis gekoop het.

Foto: IStock / onurdongel

Hoe trek verhuurders die huisaankoop af in hul belastingopgawe?

Enigiemand wat 'n huis koop wat reeds verhuur is of dit op 'n later datum verhuur, het meer opsies wanneer dit by belastingopgawes kom. Daar is hierdie belastingvoordele vir verhuurders:
 

 • Die verkrygingskoste insluitend toevallige aankoopkoste kan met behulp van die waardeverminderingsmodel afgetrek word. Dit bepaal dat die koopprys oor 40 tot 50 jaar versprei sal word, afhangend van die boujaar.
 • Slegs die prys van die gebou is afskryfbaar, nie dié van die grond nie. As die eienaar albei saam koop, moet hy 'n sogenaamde koopprystoewysing maak, dit wil sê die waarde van die eiendom aftrek. Die Federale Ministerie van Finansies bied 'n gratis sakrekenaar om te skat. 'n Markwaarde-evaluering is dikwels nodig vir 'n presiese berekening.
 • Die bouer wat 'n nuwe huis bou het geen verkrygingskoste nie, maar produksiekoste, wat hy ook afskryf via die waardevermindering. Dit sluit alle kostes vir materiaal, dienste (lone vir vakmanne en argitekte), reis- en regskoste in.
 • Die uitgawes vir die inskrywing in die grondregister, wat as inkomsteverwante uitgawes tel, word nie by die waardevermindering in ag geneem nie. Verhuurders trek dit af in die jaar waarin die huis gekoop word.
 • Die belastingkantoor beskou opknappings as 'n instandhoudingspoging. Eienaars van huurhuise meld die uitgawes ten volle as inkomsteverwante uitgawes in Bylaag V van die belastingopgawe vir die jaar waarin dit aangegaan is. Alternatiewelik versprei hulle die koste oor twee tot vyf jaar. Anders as eienaar-okkupeerders, kan verhuurders ook materiaal verkoop.
 • 'n Uitsondering geld tot drie jaar na die aankoop van die huis indien die uitgawe 15 persent van die koopprys van die gebou oorskry. In hierdie geval kan hulle slegs in die belastingopgawe via die waardevermindering as sogenaamde byna-verkryging produksiekoste aangegee word.
 • As verhuurders die lewenstandaard aansienlik verbeter met 'n opknapping, tel die werk as daaropvolgende produksiekoste selfs na die drie-jaar tydperk. Om dit te doen, moet hulle die standaard verhoog in ten minste drie van die vier kategorieë van vensters, sanitêre geriewe, elektriese installasies en verwarming. Die koste vloei dan in die waardevermindering in.
Aandag!

Die 15 persent-reël vir opknappings is nie van toepassing as die huurder die huis so beskadig dat opknapping nodig is nie (byvoorbeeld "huurder nomades "). In hierdie geval kan die verhuurder die koste onmiddellik van belasting aftrek as onderhoudsuitgawes, ongeag die bedrag daarvan.

Hoe werk die waardevermindering?

Die waardevermindering vir slytasie (Depresiasie) stel eienaars van huurwoonstelle en huurhuise in staat om die verkrygingskoste van belasting af te trek. Die model neem aan dat 'n eiendom elke jaar waarde sal verloor. Verhuurders vergoed vir hierdie verlies deur belasting te bespaar. Die volgende reëls geld vir die waardevermindering:
 

 • Vir geboue wat na 1925 gebou is, trek eienaars twee persent van die verkryging en/of produksiekoste vir 50 jaar af.
 • Vir ou geboue wat voor 1925 gebou is, kan 2,5 persent vir 40 jaar verkoop word.
 • Enige iemand tussen 31. Augustus 2018 en 1. As u 'n bouaansoek op 1 Januarie 2022 indien, sal u voordeel trek uit 'n spesiale waardevermindering van vyf persent vir vier jaar. Die staat wil die eienaars voordele bied wat leefruimte skep.
 • Benewens die gewone AfA, maak die monumentbeskermingsdepresiasie ook voorsiening vir die aftrekking van nege persent van die moderniseringskoste vir agt jaar en sewe persent vir 'n verdere vier jaar.
 • In die geval van kommersiële geboue meld die eienaar elke jaar drie persent van die koste in die belastingopgawe, maar net vir 'n bietjie meer as 33 jaar.

Wat is die verskil tussen moderniserings, opknappings en opknappings?

In die alledaagse spreektaal word die terme modernisering en opknapping dikwels as sinonieme gebruik. Hulle het egter verskillende betekenisse, wat ook die huiskoopbelasting beïnvloed.
Opknappings
Opknappings dien die instandhouding van voorwerpe wat reeds bestaan ​​( "instandhoudingspoging "). Dit sluit byvoorbeeld herstelwerk aan verwarming, die verf van deure en vensters of die vervanging van 'n stukkende vensterruit in. Selfs al word die elektriese installasies deur 'n gelykwaardige een vervang, sal die standaard van die woonstel nie verbeter nie.
Verhuurders trek hierdie instandhoudingskoste een keer of oor 'n tydperk van tot vyf jaar van belasting af. Om sake te vereenvoudig, aanvaar die belastingkantoor altyd 'n instandhoudingspoging as elke individuele maatreël nie 4 oorskry nie.000 euro (verkope belasting uitgesluit). In die geval van duurder werk moet eienaars bewys dat dit nie 'n modernisering is nie.
Moderniserings
As die verhuurder die ou gasketel met 'n meer doeltreffende een vervang of as hy 'n hysbak installeer, verhoog die waarde van die eiendom, sodat modernisering nodig is. In die reël kan hy jaarliks ​​tot elf persent van die koste wat aangegaan word aan die huurder deurgee. As dit byvoorbeeld weens vaste huurpryse nie moontlik is nie, trek hy die koste af as produksiekoste.
Opknappings
Opknappings is óf opknappings óf moderniserings, afhangende van die moeite en die aard van die maatreëls. Ook hier is die doel van die werk deurslaggewend. Vormherstel of herstel na waterskade word byna altyd as onderhoudsuitgawes beskou as geen materiaal van hoër gehalte gebruik word nie.

In teenstelling met opknappings, verhoog modernisering die standaard en dus die waarde van die eiendom.

Foto: IStock / AndreyPopov

Voorbeeldberekening: Waardevermindering by die koop van 'n huis

Situasie:
 

 • Die Müller-gesin koop 'n woonstel (gebou in 1990) vir 200.000 euro insluitend nutsdienste met die doel om dit uit te verhuur.
 • Die waarde van die eiendom is 40.000 euro. Dit laat 160 oor.000 euro, wat sy deur die waardevermindering afskryf.
 • Die 20ste.Aan die ander kant trek sy EUR 000, wat aangegaan word as opknappingskoste onmiddellik na aankoop as gevolg van skimmelbesmetting, van belasting af in dieselfde jaar.


Inligting in die belastingopgawe:
Vir 50 jaar het die Müller-familie die volgende bedrag as 'n waardevermindering in die "Verhuring en verhuring"-bylae van die belastingopgawe aangeteken:
160.000 x 0,02 = 3.200 euro

wenk

In die geval van gehuurde woonstelle aanvaar die belastingkantoor dikwels die kombersstaat waarvolgens 80 persent van die koopprys aan die gebou en 20 persent aan die woonstel toeskryfbaar is. Op hierdie manier bespaar verhuurders aanslagkoste.

Staat ambagsman dienste by die koop van 'n huis in die belastingopgawe

Soos reeds verduidelik, is die opsies vir selfgebruikers baie meer beperk as dié van verhuurders. U meld handwerkdienste in die belastingopgawe onder "Huishoudingverwante aansoeke ". Die belastingkantoor trek 20 persent van die koste van die belastinglas af, maar nie meer as 1 nie.200 euro per jaar.
Slegs arbeid-, masjien- en reiskoste sowel as die koste van verbruiksgoedere (bv. kleefband of foelies) en afvalverwyderingskoste is aftrekbaar. Die belastingowerhede erken egter nie materiaal soos teëls en verf nie. Die faktuur moet dus die verskillende items "werk " en "materiaal " afsonderlik toon.
Sulke werk word as vakmanskap beskou:
 

 • Kontroleer die behoorlike funksionering van stelsels, byvoorbeeld die instandhouding van die verwarming, die legionella-toets of die inspeksie van die weerligstok
 • Verf, dakwerk en fasade werk
 • Herstelwerk van elektriese installasies
 • Plaveiwerkwerkers, byvoorbeeld om die vloer in die tuin of op die terras te lê
 • Skoorsteenvee dienste soos skoonmaak en vee werk
Aandag!

Eienaar-gebruikers word nie toegelaat om produksiekoste vir belastingdoeleindes te eis nie. As die vakman se werk plaasvind kort nadat die huis gekoop is, neem die belastingkantoor dikwels aan dat daar nog werk gedoen moet word om die eiendom bewoonbaar te maak. Enigeen wat 'n verwerping in hierdie verband ontvang, moet 'n beswaar indien en, indien nodig, 'n gespesialiseerde prokureur kontak.

Aftrekbaarheid van
Dienste

Eienaar-bewoner

verhuurder

Opknappings aan die
Onderhoudspoging
om te bedien

20 persent en 'n maksimum van 1.200
Euros as daar geen oorblywende werk is nie

As inkomsteverwante uitgawes onmiddellik of
versprei oor twee tot vyf jaar
aftrekbaar

Moderniserings

20 persent en 'n maksimum van 1.200
Euros as daar geen oorblywende werk is nie

Oor die waardevermindering (twee persent oor
50 jaar vir geboue vanaf 1924,
2,5% oor 40 jaar vir geboue
voor 1924)

materiaal

geen

Ja

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here