HOAI

Die HOAI - fooi skedule vir argitekte en ingenieurs

Die HOAI stipuleer die fooie wat argitekte en ingenieurs kan hef vir hul dienste in nuwe konstruksie, opknapping en opknapping. Die argitek se totale fooi word uit twee basiese faktore bereken, naamlik die fooireeks en die bedrag van die hefbare koste.

Opknapping: Bereken die fooi korrek © Gina Sanders, fotolia.com

Die argitekfooi volgens HOAI - die berekeningsfaktore

Die fooiskedule vir argitekte en ingenieurs word gebruik om toepaslike fooie vir beplanning en moniteringsdienste te bepaal. Die berekening is gebaseer op twee hooffaktore:

 • Die fooireekse bepaal die minimum of. Maksimum tarief vir 'n diens. Die verdeling in die individuele sones is gebaseer op die moeilikheidsgraad. 'n Eenvoudige pakhuis word aan Sone I toegewys, 'n enkelhuis aan Sone III of IV. Indien die projek 'n komplekse struktuur soos 'n administrasiegebou of 'n produksiesaal behels, word fooisone V toegepas.
 • Die bedrag van die hefbare koste sluit kostes vir die bou van die gebou of. die opknapping van 'n huis aangegaan. Dit sluit ten volle die koste van die boukonstruksie sowel as die nie-openbare ontwikkeling op die eiendom in. Daar is ook ander koste, waarvan sommige betaalbaar is, soos alle komponente en afdelings waarvoor die argitek ook die opdrag kry om te beplan of te monitor.
Argitekfooiberekening: die belangrikste faktore agter die fooi

In beginsel word koste wat nie direk met die gebou verband hou nie, nie getel nie. Dit sluit byvoorbeeld in:

 • Die bouerf en alle werk wat daar gedoen moet word
 • Openbare ontwikkeling
 • Omheinings en landskapsuitleg
 • Stelsels vir spesiale doeleindes

Die berekende fooitariewe word dan toegewys aan die dienste wat deur die argitek of ingenieur verskaf word. Indien die beplanner ten volle in gebruik geneem is, word 'n koers van 10% van die totale koste as riglyn vir die totale fooi gebruik.

Wenk: Die HOAI, § 10 (5) lys watter koste getel word en hoe. tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Die diensfases van die HOAI

In die HOAI word die take van 'n beplanner in 9 diensfases verdeel, wat in verskillende persentasies by die fooi ingesluit is. Die% syfers tussen hakies verteenwoordig die waardes van die HOAI 2009, in die huidige HOAI 2013 is sommige fases herevalueer:

LPH 1 Basiese ondersoek 2% (ou 3%)
LPH 2 Vooraf beplanning 7%
LPH 3 Konsepbeplanning 15% (oud 11%)
LPH 4 Goedkeuringsbeplanning 3%
LPH 5 Implementeringsbeplanning 25%
LPH 6 Voorbereiding van die toekenning 10%
LPH 7 Deelname aan die toekenning 4%
LPH 8 Eiendomsbewaking
(Terreintoesig of terreinbestuur)
32% (oud 31%)
LPH 9 Eiendomsbestuur, dokumentasie 2% (ou 3%)
Argitek se fooi: Proporsie van die 9 werkfases in die fooi Wenk: Die fooie vir ombouings en opknappings word in die HOAI in 'n aparte fooitabel gespesifiseer.

Die tydfooi volgens HOAI

Afwyking van die reëls vir die berekening van fooie van die HOAI, kan tydgebaseerde fooie ook ooreengekom word (§ 6). Hulle word bepaal deur 'n voorlopige skatting; die toegelate uurlikse tariewe word ook in die fooiskedule gespesifiseer, naamlik in die volgende bedrag:

 • Uurlikse tarief vir die kontrakteur self: 38 euro tot 82 euro
 • Uurlikse tarief vir tegniese personeel: 36 euro tot 59 euro
 • Uurlikse tarief vir tekenaars: 31 tot 43 euro
HOAI - Fooiskedule vir argitekte © AP, fotolia.com

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van streekargitekte en bespaar

Die nutsrekening

Benewens die fooi wat vir sy dienste bereken word, kan die beplanner ook bykomende koste hef. Dit is uitgawes wat gemaak moet word om die dienste te kan vervul. Die bykomende koste sluit byvoorbeeld in:

 • Kantoor- en poskoste
 • Telekommunikasiekoste
 • Kopieerkoste
 • Koste vir 'n konstruksieterreinkantoor insluitend opstel- en bedryfskoste
 • Skeidingstoelaes

Die fakturering kan as 'n enkelbedrag of deur individuele bewys gedoen word, dit kan vrylik in die kontrak ooreengekom word. Indien daar geen skriftelike regulasie is nie, sal fakturering op individuele bewyse gebaseer word.

Wenk: 'n Uitsluiting van die aanname van bykomende koste kan skriftelik ooreengekom word, en 'n maksimum limiet kan ook gestel word.

Basiese dienste en spesiale dienste

'n Onderskeid word getref in die HOAI basiese dienste en spesiale en bykomende dienste. Die basiese dienste is nodig om 'n gebou behoorlik te beplan en te bereik. Basiese dienste wat tematies bymekaar hoort word elk in 'n diensfase opgesom, die fooie vir die basiese dienste word bindend gereguleer in dele 2 tot 4 van die HOAI.

Argitekgeld: basiese dienste en spesiale dienste

Dienste wat verder gaan as die basiese dienste word as spesiale dienste aangewys en afsonderlik gefaktureer. Dit sluit alle dienste in wat nie oor die algemeen vir elke konstruksieprojek benodig word nie. Die beplanner kan slegs vir hierdie dienste faktureer indien dit skriftelik ooreengekom is. Spesiale dienste kan byvoorbeeld die volgende take van die beplanner wees:

 • Konstruksie navrae
 • Intervensie en vergoedingsbeplanning
 • Ontsnaproeteplanne
 • Voorstelling van die konstruksieprojek as 'n tekenperspektief of in 'n model
 • Voorraad
 • Verklarings van voltooiing
Wenke: Indien nie alle dele van 'n diensfase aan die beplanner of argitek toegeken word nie, kan die kontrakteur dalk steeds die hele diensfase faktureer. Presiese reëlings word hier vereis.

Bybetalings vir ombouings en opknappings

’n Huisopknapping stel ander en soms hoër eise aan beplanning en uitvoering. Daarom bied die HOAI die opsie om 'n opknappingstoeslag ooreen te kom. Dit word bereken op grond van die moeilikheidsgraad van die projek en gegee as 'n persentasie van die totale fooi. Hierdie bybetalings is gemiddeld 20 tot 33% vir geboue en 50% vir interieurs gebaseer op 'n gemiddelde moeilikheidsgraad. Indien geen toeslag ooreengekom word nie, word 'n toeslag van 20% vanaf 'n gemiddelde moeilikheidsgraad kontraktueel ooreengekom (HOAI, § 36).

Die bonus-malus-reël

Ten einde aansporings vir kostedoeltreffende konstruksie te skep, is die sogenaamde bonus-malus-regulasie sedert die 2009-weergawe van die HOAI in plek. Die reël bepaal dat 'n suksesfooi van tot 20% ooreengekom kan word vir tekorte in die begroting, aan die ander kant kan 'n bybetaling van die gespesifiseerde koste bepaal word met 'n aftrekking van tot 5% van die fooi.

Wenk: Jy kan ook ons ​​artikels lees Berekening van 'n argitek se fooi en 'n argitek se fooi vir 'n enkelposhuis

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here