Kraagbalkdak: konstruksie, voordele en nadele

Die tradisionele ontwerp van die kraagbalkdak maak voorsiening vir 'n verbinding met penne of witstertblare tussen die balke en balke. Die probleem hiermee is egter dat dit lei tot 'n verswakking van die balke. In moderne konstruksies word die komponente dus met hakies of spykerplate verbind. 'n Verbinding as tang is ook 'n opsie: Die balke word voor en agter met 'n sogenaamde dubbelhout vasgemaak. Die twee ewe dik stukke hout is aansienlik dunner as 'n kraagbalk en word met staalskroewe en moere aan die balke vasgemaak.

Konstruksie van die kraagbalkdak

Kraagbalke word gebruik om te keer dat die balke sak as hulle langer as 4,5 meter is. Dit beteken dat aansienlik langer balke geïmplementeer kan word. Ideaal gesproke word hulle in die middel van die dakspar geplaas, want dit is waar die afbuiging die grootste is. Die posisie kan egter verskuif en bepaal word deur die hoogte van die omgeboude solder. Die balke ondersteun nie net die balke nie, maar is ook die boonste punt van die solder of die vloer van die sogenaamde dak. Gewoonlik word die balke teen mekaar verstyf deur dwarskraagbalke.
Afhangende van die lasdraende gedrag, is daar twee verskillende ontwerpe van kraagbalkdakke - met gly- of nie-gly kraagbalke. Vir laasgenoemde word die kraagbalklaag van OSB-panele voorsien. Mens praat van 'n stywe skyf of keelskyf. Hierdie moet ook terug aan die gewel of dwarsmure geanker word, wat beteken dat elke paar balke horisontaal ondersteun word. Hierdie konstruksie word as 'n besonder ekonomiese variant beskou.
Klassiek bestaan ​​'n kraagbalkdak uit verskeie balke, wat een agter die ander verskuif is met 'n afstand van 70 tot 80 sentimeter - in die skrynwerker se taal genoem middelafstand. Driehoekige rame word uit hierdie balke geskep, wat deur horisontaal geïnstalleerde balke ondersteun word. Aangesien daar gewoonlik geen nokbalk in hierdie konstruksie van die dakstruktuur is nie, word die balke aan die oorkant by die nokpunt met hakies of spykerplate verbind.

Konstruksiebeplanning rifhoogte: Watter regulasies moet bouers weet Indien die nokhoogte van die nuwe gebou verkeerd bereken is, is daar 'n risiko van sloping. Ons verduidelik die verband tussen dakrandhoogte, dakhelling en nokhoogte.

Verskil met die daksparre

Soos reeds genoem, is die kraagbalkdak 'n verder ontwikkelde vorm van die baldak. Die grootste verskil lê in die horisontale dwarsbalke, wat bedoel is om te verhoed dat die individuele balke sak. Kraagbalkdakke laat spanwydtes van tot sewe meter toe sonder lastige vertikale steunpale. Dit gee jou 'n optimaal bruikbare boonste vloerarea. Aansienlik wyer konstruksies is moontlik as 'n langsbalk met 'n ry stut in die middel van die dak onder die spanboute getrek word.

'n Klassieke baldak word nie deur enige bykomende balke ondersteun nie. 

Foto: iStock / filmfoto

Voor- en nadele van kraagbalkdakke

Die groter stabiliteit as 'n baldak spreek vir die bou van 'n kraagbalkdak. Boonop beteken die konstruksie dat geen bykomende stut nodig is vir strekke van tot sewe meter nie. Dit gee dit 'n groot voordeel bo 'n gordingdak, wat altyd stutte en draende mure benodig om die kragte wat vertikaal inwerk te kan absorbeer. Jy kan dus ’n solderruimte bou sonder stutte of kruisdrade. Jy het ook die opsie om die kraagbalke as ’n vloerblad te gebruik wanneer jy die dak omskep. Laastens, maar nie die minste nie, het jy minder hout nodig vir 'n kraagbalkdak as vir 'n gordingdak.

Jy sal dalk ook belangstel in Skuurdakkonstruksiekennis: voordele, nadele en koste

Maar waar daar voordele is, is daar ook nadele. As die kraagbalkdak in verskillende grade gelaai word, kan dit tot verplasings lei. Boonop is die spanwydte beperk in vergelyking met die gordingdak, maar groter as die baldak. Daar moet ook in gedagte gehou word dat uitwendige kragte op die buitemure voorkom, wat deur 'n geskikte plafonkonstruksie van beton of hout geabsorbeer moet word. As jy 'n dakbalk of 'n dakoorhang wil bou, is jy beperk tot 'n breedte van twee daksparre, aangesien die konstruksie 'n maksimum van een onderbroke dakspar om strukturele redes toelaat. Dit beteken dat vensteropeninge 'n maksimum van 160 cm breed kan wees.
Nog 'n nadeel van die kraagbalkdak is dat dit slegs geskik is vir reghoekige, simmetriese dakvorms. Die kolomvrye dakkonstruksie met kraagbalke is nie geskik vir onreëlmatige oppervlaktes of spesiale dakinstallasies nie, aangesien elke dakspar om strukturele redes 'n teenoorgestelde dakbalk benodig.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here