Geen "gemenereg " op die parkeerterrein

Indien 'n eiendomseienaar 'n eenmalige vergoeding ontvang omdat hy 'n energieverskaffer toegelaat het om sy eiendom met 'n hoogspanningslyn te oorspanning, dan is dit nie belasbare inkomste nie, is besluit.

Foto: marcus_hofmann / Fotolia

Eiendomseienaar argumenteer met die belastingowerhede oor bestuurskommissie

Indien 'n eiendomseienaar eenmalige vergoeding ontvang omdat hy 'n energieverskaffer toegelaat het om sy eiendom met 'n hoogspanningslyn te oorspanning, dan is dit nie belasbare inkomste nie. Volgens die inligtingsdienswet en belasting van die LBS is dit deur die hoogste hofuitsprake beslis (Federale Fiskale Hof, lêernommer IX R 31/16).
Die geval: Die eienaar van 'n eiendom waarin hy self gewoon het, het toegelaat dat 'n kraglyn direk bo sy eiendom gelê word. Hiervoor het hy amper 18 ontvang.000 euro vergoeding. Die belastingkantoor wou hierdie bedrag as sogenaamde inkomste uit ander dienste belas. Die eienaar van die eiendom het weerstand gebied. Hy het daarop gewys dat die bestuur die waarde van sy eiendom nadelig beïnvloed op 'n manier waarvoor die betaling nie opmaak nie. Hy kon self kwalik iets teen die verskuiwing van die rivierterras gedoen het, want anders sou hy met onteiening gedreig gewees het.
Die oordeel: Die belastingbetaler het nie die moontlikheid toegelaat om sy eiendom vir 'n beperkte tydperk te gebruik nie - soos die geval is met normale verhuring en verhuring, het die BGH-regters bevind. Dit is 'n werklike beswaring en dus die algehele verlating van 'n eiendomskomponent. Daar is ook geen inkomste uit ander dienste nie, daarom is hier eintlik geen belastingaanspreeklikheid nie.

"Onbelemmerbaar " tel nie

'n Inwoner aan die buitewyke van die dorpie het 'n ontwikkelingsplan van sy munisipaliteit teengestaan, wat gebiede vir versorgingsfasiliteite sowel as 'n algemene woongebied in sy onmiddellike omgewing ingesluit het. Hy het daarop gewys dat die munisipaliteit, wat voor inlywing intussen regtens verantwoordelik was, altyd in sy ontwikkelingsplan die visuele verhoudings met die omliggende natuur en die vermyding van aantasting van die landskap beklemtoon het. Nadat hy nie sy sin kon kry nie, het die inwoner 'n normhersieningsaansoek teen die nuwe ontwikkelingsplan ingedien.
Maar dit het hom volgens die inligtingsdiens Law and Taxes van die LBS nie gehelp nie, want die verantwoordelike hoër administratiewe hof het geen beskermingswaardige belange erken nie. Met die uitsondering van die beperkte vooruitsig, het die nuwe geboue "geen verdere beduidende uitwerking" op die eiser se eiendom gehad nie. Die belang om 'n onbelemmerde uitsig te handhaaf verteenwoordig nie 'n aspek wat vir die opweeg beduidend is nie. Elke eiendomseienaar moet verwag dat sy uitsig deur konstruksie-aktiwiteite op die naburige eiendom benadeel sal word. In hierdie geval is daar ook geen uitsonderlike geval met betrekking tot stedelike ontwikkeling nie (Saksiese Hoër Administratiewe Hof, lêernommer 1 C 13/17).

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here