Neem 'n lening: Die 6 belangrikste vereistes in 'n oogopslag

Ouderdom is 'n noodsaaklike maatstaf wanneer u 'n lening wil aangaan. Jy moet meerderjarig wees om ’n leningsooreenkoms te kan sluit. In Duitsland word iemand eers as ten volle wetlik bevoeg beskou wanneer hulle 18 jaar oud is. Lewensjaar is bereik.
Te oudag kan in die pad van uitleen staan. Sommige banke hou op om aan mense ouer as 65 te leen. Is jare oud of ouer. Die oorblywende skuldversekering eindig by hierdie limiet. 'n Voornemende leningaansoeker vanaf hierdie ouderdom sal dus gewoonlik sekuriteit moet kan voorlê of 'n borg noem om 'n leningsaanbod te ontvang.

Jy sal dalk ook belangstel in Huislenings spaar en finansies Huisfinansiering: beplan slim en soliede aftreebeplanning Huislenings vanaf 50: Koop en bou op 'n gevorderde ouderdom Huislening spaar en finansies lening formule: Dit is hoeveel lening jy kan bekostig

2. Die koshuis as 'n kredietvereiste

As jy ’n lening in Duitsland wil aangaan, moet jy bewys kan lewer van jou hoofwoning in Duitsland. Dit kan gedoen word deur 'n identiteitskaart of paspoort of 'n bevestiging van registrasie te gebruik. Daarbenewens maak banke gewoonlik Duitse bankbesonderhede 'n voorvereiste vir 'n lening. Die leningsbedrag word hierop uitbetaal. Boonop word die maandelikse paaiemente van daar af gedebiteer.

3. Watter inkomste is 'n vereiste vir 'n lening?

Om die kredietwaardigheid te bepaal, is 'n aanduiding van die gereelde inkomste nie voldoende nie. Omdat die maandelikse inkomste, alleen beskou, geen sinvolheid het met betrekking tot die fondse wat werklik tot 'n leningvooruitsig beskikbaar is nie. Die maandelikse uitgawes moet met hierdie som vergelyk word. Dit sluit byvoorbeeld in:
 

 • Huur met bykomende koste
 • Onderhoudsbetalings
 • Lewenskoste
 • Paaiementbetalings vir bestaande finansiering, lenings en so meer

Eers wanneer al hierdie faktore in verband gebring is, kan 'n sinvolle verklaring gemaak word of die aansoeker 'n lening kan aangaan of nie.
Goed om te weet: 'n Inkomste van 'n sekere bedrag kan dus nie 'n vereiste vir 'n lening wees nie. Baie banke tree dienooreenkomstig op en staan ​​slegs lenings toe as bogenoemde items 'n samehangende geheelbeeld verskaf en die ander vereistes ook nagekom word.

Om as kredietwaardig geklassifiseer te word, moet alle inkomste en uitgawes deurgekyk en bereken word.

Foto: iStock / Rob Daly

Watter invloed het die dienskontrak??

Werknemers wat oor die algemeen voldoende inkomste vir die lening het, kry dit nie altyd goedgekeur nie. As die voornemende leningaansoeker in die proeftydperk by die werkgewer is, kan dit 'n struikelblok vir 'n lening wees: Sommige banke maak 'n suksesvolle proeftydperk 'n voorvereiste vir uitleen.
’n Vastetermyn dienskontrak, aan die ander kant, is gewoonlik nie meer ’n probleem nie. In vandag se werkswêreld is vastetermynkontrakte alledaags. Die banke weet dit ook. As die termyn van die lening en die bedrag dus met die inkomste ooreenstem, kan jy gewoonlik 'n lening aangaan.

Watter inkomste het selfstandige persone om te bewys?

Die maandelikse inkomste van die selfstandige verskil baie. Vir kredietinstellings is dit 'n faktor van onsekerheid wanneer die kredietwaardigheid vir die toestaan ​​van hul lenings bepaal word. Hulle maak dus gewoonlik 'n dieper insig in die aansoeker se inkomste 'n voorvereiste vir 'n lening. Banke wil ook die huidige belastingaanslae sien om die akkuraatheid van die inligting oor die inkomste te kan kontroleer. Soms is 'n blik op die bestelboeke nodig.
As 'n reël wil banke die verkope van die afgelope maande vir die selfstandige sien. Die ontwikkeling van inkomste is ook noodsaaklik: verhoog hulle geleidelik of hou hulle voortdurend op 'n goeie vlak? Dan is die kanse om ’n lening te kry beter as wanneer die inkomste geleidelik afneem. Enigiemand wat vir 'n lang tyd selfstandig is, kan op die langer termyn gewoonlik 'n vaste inkomste beter bewys as iemand wat dit nou eers gewaag het om die stap na selfstandige werk te neem.

Bewys van huidige inkomste en die ontwikkeling daarvan is belangrik vir die selfstandige.

Foto: iStock / Moon Safari

4de. Ekwiteit as kredietvereiste

Enigeen wat reeds 'n groter bedrag van ekwiteit kon opbou, sal makliker 'n lening kan aangaan. 'n Sekere bedrag gespaarde bedrag is veral belangrik vir lenings vir baie groot bedrae. In die geval van verbandlenings, byvoorbeeld, vereis sommige banke nie net bewese kredietwaardigheid nie, maar ook ekwiteitskapitaal van 20 persent van die koopprys. In die geval van verbruikerslenings vir kleiner bedrae word ekwiteit gewoonlik nie vereis nie.

5. Kollaterale vir die lening

As 'n lening vir 'n baie groot bedrag aangegaan moet word, is die inkomste alleen dikwels nie meer genoeg vir die banke as sekuriteit nie. Die bank sal dan vir verdere bewyse vra om te wys dat die paaiemente in die toekoms betaal kan word. Hierdie opsies, onder andere, is denkbaar as sekuriteit:
 

 • Lewensversekering
  Vir sommige verbandlenings maak die kredietinstellings lewensversekering 'n voorvereiste. Dit bied sekuriteit omdat dit die oorblywende skuld dra sou die lener voor die einde van die termyn sterf.
   
 • Ongeskiktheidsversekering
  Hierdie versekering dien ook as sekuriteit vir die bank. As die lener nie kan werk nie, tree die polis in werking en verseker ook die lening.
   
 • Grondheffing
  Wat eiendomsfinansiering betref, is dit die reël dat die bank 'n grondheffing in die grondregister laat aanteken. As die lener nie meer sy verpligting om te betaal nakom nie, kan hulle die eiendom uitsluit en die opbrengs gebruik om die leningsbedrag te vereffen.
Huislening spaar en finansies Lening herskedulering: Hoe om voort te gaan Lees hier of 'n lening herskedulering vir jou die moeite werd is en hoe jy die beste kan voortgaan.
 • Tweede lener
  'n Tweede lener verseker ook die bank: As die eerste nie meer kan betaal nie, moet die tweede die maandelikse paaiemente oorneem. Sodat die tweede persoon werklik as sekuriteit dien, moet hulle hul kredietwaardigheid soos die eerste bewys.
   
 • waarborg
  ’n Borg kan ook die lening verseker. Hy is aanspreeklik met sy inkomste en bates indien die lener versuim om sy finansiële verpligtinge ingevolge die leningsooreenkoms na te kom.
   
 • Oordrag by wyse van sekuriteit
  Die versekering van 'n lening deur middel van 'n oordrag by wyse van sekuriteit is veral algemeen wanneer dit by motorfinansiering kom. Om die bank te beveilig, bly die voertuig die eiendom van die finansieringsbank totdat dit ten volle afbetaal is, terwyl die lener dit as die eienaar kan gebruik.

As 'n reël vereis kredietinstellings addisionele sekuriteit vir uitleen bykomend tot 'n gereelde inkomste.

Foto: iStock / Tero Vesalainen

6de. Schufa-inskrywings as rede vir uitsluiting by die toestaan ​​van lenings

As jy ’n lening wil aangaan, kyk banke eers of daar inskrywings in die beskermingsvereniging vir algemene kredietbeskerming (Schufa) is. Die kredietagentskap stoor inligting oor die betalingsgedrag van die voornemende leningontvanger. Hier word ook aangedui watter lenings die potensiële lener reeds aangegaan het. Uit hierdie inligting bereken die Schufa 'n waarde, die sogenaamde telling. Dit verskaf inligting oor die kredietwaardigheid van 'n belanghebbende party.

Watter dokumente word benodig vir die leningaansoek??

Die volgende dokumente moet gewoonlik by die kredietinstelling ingedien word as jy ’n lening wil aangaan. Die inligting wat dit bevat is noodsaaklik vir die beoordeling van kredietwaardigheid. Hierdie en enige ander dokumente is dus 'n voorvereiste vir 'n banklening.
 

 • Betaalstrokies (vir selfstandige: balansstaat of inkomstestaat, besigheidsontleding)
 • dienskontrak
 • Inkomstebelastingaanslag
 • Bewys van bedryfslaste
 • Staat van bates (spaarrekeninge, beleggings, lewensversekering, aandele ensovoorts)
 • Bewys van huiseienaarskap
 • Besigheidsplan indien nodig vir beginners

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here