Kansellasiegoedkeuring: wanneer dit sin maak om die grondheffing te kanselleer

Die kansellasiemagtiging is 'n sertifikaat van die lener - in die meeste gevalle van die bank - dat daar nie meer uitstaande eise van die verbandlening is nie. Lenings om eiendom en/of huis of woonstel te finansier word ten volle terugbetaal. Die uitlener se grondheffing word met behulp van die skrappermit uit die grondregister onttrek, sodat die uitlener geen aansprake meer op die eiendom het nie.
As die lener 'n bank is, is daar 'n vorm vir die kansellasiemagtiging, wat aangevul word met jou eie persoonlike inligting. Vir private leners kan 'n vorm van die internet gebruik word, mits al die nodige inligting ingesluit is ('n voorbeeld van die kansellasiemagtiging kan hieronder gevind word). Beide variante moet deur 'n notaris gesertifiseer word. Die kansellasiemagtiging word dan by die grondregister ingedien, wat die betrokke grondheffing van 'n kansellasienota voorsien.

Wanneer maak die skrap van die grondheffing sin??

Kansellasiegoedkeuring vir die grondheffing sonder 'n brief

'n Grondheffing, dit wil sê die sogenaamde "grondheffing sonder letter", word by naam in die grondregister ingeskryf en identifiseer die uitlener uitdruklik. Indien lenings op 'n later tydstip verlang word, kan die bestaande grondheffing gebruik word - mits dieselfde uitlener betrokke is. Geen bykomende koste is dus nodig vir 'n nuwe grondheffing nie. 'n Oordrag van die boekgrondheffing aan 'n ander skuldeiser kan slegs geskied deur middel van 'n ooreenkoms en inskrywing in die grondregister.
Wenk: Die meeste verbandlenings is geregistreer met 'n grondheffing. Indien 'n grondheffingsbrief verlang word, moet u dit uitdruklik aan die uitlener en notaris uitwys sodat die inskrywing in die grondregister kan afwyk van die gewone prosedure.

Sodra die lenings afbetaal is, sal die lener op versoek 'n kansellasiepermit uitreik wat vir die grondregister vereis word.

Foto: iStock / Pattanaphong Khuankaew

Kansellasiegoedkeuring vir die grondheffing per brief

In die geval van die grondheffing per brief - getoon in die grondregister as "grondheffing " - word 'n grondheffingsertifikaat uitgereik nadat die grondheffing vasgestel is. Dit is vryelik oordraagbaar en kan van lener na lener oorgedra of oorgedra word sonder om die grondregister te verander. Dit is gevolglik nie duidelik in die grondregister wie die grondheffingsertifikaat het nie. Byvoorbeeld, 'n eienaar se grondheffing kan ingevoer word - dan is die eienaar van die eiendom terselfdertyd ook die skuldeiser - en hierdie brief grondheffing kan aan die finansiële instelling of privaat persoon toegeken word.
Wenk: As 'n verbandnota verlore gaan, gaan verwerking met baie moeite en koste gepaard. Besluit dus of jy werklik gebruik wil maak van die buigsaamheid van die opdrag met die briefverband en of 'n verband sonder 'n brief voldoende is.

Kansellasie van die grondheffing: nuttig of nie nuttig nie?

Aangesien die skrapping van die grondheffing met koste gepaardgaan, maak die implementering van 'n skrappingspermit nie in elke geval sin nie. As jy jou huis wil verkoop, kan 'n hoër verkoopprys gewoonlik bereik word sonder 'n bestaande grondheffing as met 'n bestaande heffing. Indien die eiendom aan die ander kant in jou besit bly en geen verkoop word beplan nie, kan jy die koste van skraps bespaar of op 'n later tydstip daarvoor aansoek doen. Die skrapmagtiging moet egter veilig gehou word.
As u van plan is om 'n ander eiendom te koop, kan die bestaande grondheffing sonder 'n brief vir die grondheffing gebruik word indien die nuwe lener ooreenstem met die vorige een. 'n Nuwe registrasie van die grondheffing vir die nuwe lenings is nie nodig nie solank die leningsbedrag laer of identies is aan die vorige grondheffing.
In die geval van 'n briefverband is verdere gebruik nog minder ingewikkeld, hier word die verbandbrief eenvoudig aan die nuwe lener oorhandig. Indien die vorige grondheffing geskrap sou word, sou dubbele koste egter ontstaan: enersyds dié van die skrapping en andersyds dié van die nuwe bevel.

Kansellasiemagtiging: Wat geld vir skuldherskedulering, opvolglenings en dood?

In die geval van 'n lening herskedulering, kan die bestaande (boek) grondheffing gebruik word, mits die herskeduleerde lening by dieselfde uitlener is. In die geval van 'n briefverband kan die gepaardgaande verbandsertifikaat aan die nuwe lener deurgegee word. 'n Skrap-toestemming is nie in beide gevalle nodig nie.
Dit is soortgelyk met 'n opvolglening. Indien dit by die vorige finansieringsbank aansoek gedoen word, kan die bestaande grondheffing gebruik word en is daar geen kostes vir 'n kansellasiepermit en 'n nuwe grondheffing. As die opvolgfinansiering laer is as die bestaande grondheffing, is verwerking met die uitlener gewoonlik redelik eenvoudig en kan 1:1 gebruik word. In die geval van 'n hoër bedrag, is dit aan die uitlener of die bestaande grondheffing verhoog moet word en of dit in die huidige bedrag kan bly.
In die geval van die dood van die lener neem die erfgename by testament of regsopvolging die posisie van die skuldenaar en die skulde wat daarmee gepaardgaan oor. Om 'n kansellasiepermit hier te kry, is dit eers nodig om die eise teen die verpligte terug te betaal.

Jy sal dalk ook belangstel in Bausparen & Finanzieren Neem 'n lening aan: Die 6 belangrikste voorvereistes in 'n oogopslag Bausparen & Finanzieren Koop in plaas van huur: Dit is hoeveel krediet jy kan bekostig Eiendomskennis Onteiening van vaste eiendom en grond

Waar kan ek 'n kansellasiepermit kry??

 • Kansellasiemagtiging van die kredietinstelling
  Sodra alle lenings wat aan die grondheffing behoort terugbetaal is, reik die lener outomaties 'n kansellasiegoedkeuring uit. Indien dit nie die geval is nie, kan jy dit by die verantwoordelike adviseur aanvra.
   
 • Uitvee toestemming van privaat
  Hierdie variant verskil slegs van die eerste wat die private lener betref. Die formaliteite wat van toepassing is op die skrappermit is identies vir albei. 'n Notaris kan byvoorbeeld die vorm skep, of jy kan ons sjabloon gebruik.

Hier kan jy die voorbeeld van 'n skrappermit aflaai.

Watter dokumente benodig ek vir 'n skrappermit??

Aangesien 'n skrappermit en die gevolglike skrapping van die grondheffing 'n amptelike, notariële proses is, word die volgende inligting en dokumente vereis:

 • Uittreksel uit die grondregister: Grondregisterblad
 • Huidige grondregisternommer
 • Pakkie of pakkie nommer
 • Bedrag van die geregistreerde grondheffing as numeriese en alfabetiese inligting
 • Uitleeninstituut met stad / woonplek
 • Toestemming deur die eienaar om die grondheffing te kanselleer
 • Plek, datum, handtekening van die skuldeiser
 • Plek, datum, handtekening van die eienaar

Benewens die skrappingspermit self, moes die notaris 'n skriftelike versoek om skrapping ontvang het.

Wat is die koste vir 'n skrappermit??

Daar is geen koste vir die skrapmagtiging self nie. Die skrapping van die grondheffing is egter nie gratis as gevolg van die skrappingsgoedkeuring nie - soos reeds versoek word wanneer die grondheffing gelas word. Die bedrag is 0,2 persent van die grondheffing vir die notaris en 0,2 persent van die grondheffing vir die grondregister. In totaal moet koste van 0,4 persent van die grondheffing gedra word.
Voorbeeld: Met 'n grondheffing van 400.000 euro is daar kostes in die bedrag van 1.600 euro. Hiervan gaan 800 euro na die notaris en 800 euro na die grondregister.
Wenk: Finansiële instellings is wetlik verplig om 'n skrappermit uit te reik. Daarom mag geen koste hiervoor gehef word nie. As jou bank fooie hef, wys daarop dat jy dit nie hoef te betaal nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here