Lewensannuïteit: vir wie dit die moeite werd is

Die stap na 'n annuïteit is die verkoop van 'n huis of woonstel. In ruil daarvoor ontvang die eienaars 'n maandelikse pensioenbetaling op hul rekening sowel as 'n meestal lewenslange verblyfreg, soms gekombineer met 'n eenmalige betaling. Alles beveilig deur 'n notaris en geanker in die grondregister. Hoeveel geld vloei hang af van die waarde van die eiendom en die ouderdom van die verkoper.
Finansieringskenner Scobel verduidelik: "Enigiemand wat besluit om 'n eiendom te verhuur, moet oor een ding duidelik wees: Na hul eie afsterwe sal hul vorige huis in die besit van die koper val. Kinders en ander familielede kry dan niks nie, want in sulke gevalle is die eiendom dikwels die hoofbate. Om onenigheid en rusies te vermy, praat met jou familie oor die begeerte om jou eiendom af te tree. As jou nageslag finansieel sterk is, wil hul seun of dogter dalk die ouerhuis oorneem en self 'n pensioen maak. Op dié manier sal jou huis steeds deur die familie besit word. "In die praktyk is dit gebruiklik om van die eiendom gedurende hul leeftyd aan die kinders te gee en in ruil op 'n lewensannuïteit ooreen te kom. Afgetredenes wat geen kinders het nie, kies dit wanneer hulle nie daarin belangstel om rykdom agter te laat nie.

Variante van die annuïteit

variant klassieke annuïteit verkorte annuïteit
(Maksimum termyn pensioen)
verlengde annuïteit
(Pensioenwaarborgtydperk)
Dus
werk 's
gereelde betaling
teen 'n waarde,
dié van die lewe
is aan 'n persoon gebonde
- die betaling is aan
die lewe van verskeie
Mense gekoppel,
mens praat van
gepaardgaande annuïteit
gereelde betaling
teen 'n waarde,
dié van die lewe
een of twee
Mense gebind, 
egter aan
'n ooreengekome
Maksimum termyn
is beperk
gereelde betaling
teen 'n waarde,
dié van die lewe
een of twee
Mense gebind
is egter met
een voor
ingestem
Minimum termyn
Pluspunte

lewenslank
validering

beste
Kompromie

hoër pensioen as
met die klassieke
Annuïteit

na die einde
die termyn eindig
die pensioenbetaling

hoogste annuïteit

lewenslange dekking
en by die dood
Voortgesette betaling van
Annuïteit aan die erfgename
tot aan die einde van die
ooreengekome termyn

met waarborg tydperk is die
Lewensannuïteit minder as
sonder 'n pensioenwaarborgtydperk
- hoe langer dit
ingestem
Minimum termyn,
die laer
die annuïteit

beste beskerming

'n Spesiale geval van omgekeerde verband

Nog ’n model as alternatief vir ’n annuïteit is die sogenaamde omgekeerde verband. Hier sluit die eienaars 'n leningsooreenkoms met 'n bank of versekeringsmaatskappy. Die huis bly die eiendom van die eienaar en die verband word in maandelikse paaiemente uitbetaal. Aan die einde van die termyn word die opgehoopte verband terugbetaal of die eiendom word aan die lener oorgedra. Daarbenewens eindig die maandelikse paaiementbetalings.

Bly huiseienaar en kry elke maand geld daarvoor: die omgekeerde verbandmodel as alternatief vir 'n annuïteit maak dit moontlik.

Foto: Shutterstock / Coqrouge

Voordele van annuïteit

  • Die koper hoef aanvanklik nie die koopprys ten volle te betaal nie, maar kan dit in die vorm van 'n maandelikse pensioen afbetaal.
  • Die koper hoef nie ekwiteit te gebruik nie en hoef nie 'n lening aan te gaan nie.
  • Die inkomste uit die annuïteit of tydannuïteit word anders belas as inkomste uit kapitale bates. Wie sy huis aan vreemdelinge verkoop, betaal slegs belasting op die inkomstegedeelte van die annuïteit.
  • As kinders annuïteite aan hul ouers betaal, kan hulle 'n deel daarvan as spesiale uitgawes aftrek.
  • Om ooreen te kom op 'n tyd-annuïteit of annuïteit is ideaal, veral vir huise wat opgeknap moet word, aangesien dit dikwels moeilik is om te verkoop.

Om 'n eiendom uit te verhuur is eers die moeite werd vanaf die ouderdom van ongeveer 65. Die waarde van die eiendom hang sterk af van die ligging. Dit maak lewensrentemodelle veral interessant in gesogte metropolitaanse streke. Markpryse is hoog en die verkoper het 'n goeie onderhandelingsposisie met die belegger. "Dit maak sin om verskillende aanbiedinge te vergelyk," raai verbruikersadvokaat Scobel aan. Die verskaffer van annuïteitsmodelle kan byvoorbeeld 'n stigting, 'n maatskappy of 'n finansiële diensverskaffer wees. Annuïteitsooreenkomste kan ook met privaat individue aangegaan word.

Eiendomsannuïteitsrisiko's

Die annuïteit blyk problematies te wees as die verkoper langer leef as wat verwag is. Onder sekere omstandighede betaal die koper meer vir die huis as wanneer hy die koopprys op een slag betaal het. Hierdie geval kan egter deur kontrak gereguleer word.
Nog 'n risiko: Die koper beland in finansiële moeilikheid. Indien die koper nie die ooreengekome annuïteit kan betaal nie, word sy aanspraak op 'n latere oordrag van die eiendom verbeur. 'n Kennisgewing van vervoer in die grondregister verseker die verkoper se herroepingsreg in die geval dat betalings nie meer vloei nie.

Die bedrag van die annuïteit

Die bedrag van die annuïteit word bepaal deur die eiendomswaarde, die termyn en 'n rentekoers. Die ouderdom en geslag van die pensioenaris speel ook 'n rol in die berekening van die eiendomsannuïteit. Hierdie lewensannuïteitsfaktor is gebaseer op die statistiese gemiddelde, wat gebaseer is op die sterftetabelle van die Federale Statistiese Kantoor. Die notaris het die lewenslange verblyfreg en die werklike las vir die annuïteit wat in die grondregister aangeteken is. Indien moontlik, moet dit eerste in die grondregister kom. 'n Eenmalige paaiement deur die koper, 'n ooreenkoms oor 'n pensioenwaarborgtydperk of die toekenning van 'n verblyfreg het ook 'n invloed op die bedrag van die annuïteit. Daar is talle annuïteitsrekenaars op die internet waarmee jy die annuïteit rofweg vooruit kan bereken. Dit is beter om 'n geskikte annuïteitsmodel deur 'n deskundige te laat bereken, aangesien baie faktore die bedrag kan beïnvloed.

Berekening van 'n annuïteit - 'n voorbeeld

'n 70-jarige man besit 'n tweegesinshuis en wil graag lewenslank in sy eie woonstel woon. Die man verkoop die huis op 'n annuïteitbasis. Hy stel ’n deskundige aan om die maandelikse annuïteit te bereken. Dit is gebaseer op die Federale Statistiese Kantoor se sterftetabelle. Dit word gebruik om die lewensannuïteitsfaktor te bepaal. Die faktor dui aan hoeveel jaar die annuïteitontvanger volgens die statistiese gemiddelde nog sal lewe. Die rentekoers is 3,5 persent per jaar (bron: Heubeck AG / Keulen).
 

1. Waarde van lewenslange verblyfreg
Huurwaarde x 12 maande x annuïteitsfaktor = waarde van die lewenslange verblyfreg:
660 euro x 12 maande x 10,113 = ongeveer 80.000 euro
2. Bepaling van die bedrag wat afgetree moet word
Waarde van die eiendom - waarde van die lewenslange verblyfreg = bedrag wat afgetree moet word:
300.000 euro - 80.000 euro = 220.000 euro
3. Bepaling van die maandelikse annuïteit
Bedrag wat afgetree moet word: 12 maande: lewensannuïteitsfaktor = maandelikse annuïteit
220.000 euro: 12 maande: 10,113 = 1813 euro


Vir die tweegesinshuis betaal die koper 1813 euro per maand - dit is ongeveer 900 euro per woonstel vir twee woonstelle.

Die kontrak vir die annuïteit

Die notariële koopkontrak vir 'n huis beperk risiko's vir beide kante. Die tydannuïteit of annuïteit word ooreengekom soos 'n gewone verkoping in 'n koopkontrak wat voor die notaris gesluit is. "Selfs 'n eiendomsaftrede onder nabye familielede moet presies in die kontrak gestipuleer word," beklemtoon die finansieringskenner Scobel. Die verkoop van 'n huis op 'n pensioengrondslag is vrylik konfigureerbaar deur die kontrakterende partye. Die totale prys vir die eiendom hoef nie verhuur te word nie, en die eiendom hoef ook nie onmiddellik of stiptelik oorhandig te word nie. Pensioenbetalings kan ook eers op 'n later tydstip gemaak word. ’n Werklike las wat in die grondregister ingeskryf word, beskerm die verkoper. Indien nodig, kan hy dan die eiendom laat afsluit indien die koper nie sy verpligtinge nakom nie.

Verblyfreg met die eiendomsannuïteit

"Daar is talle hefbome om die lewensannuïteit aan te pas", beklemtoon die finansiële kenner Scobel. Veral belangrik is die vraag of die senior die verblyfreg of vruggebruik (die reg van enige gebruik) tot die eiendom wil verseker. Die verblyfreg verval wanneer jy uittrek. As jy die vruggebruikereg kies, kan jy ook jou huis verhuur, byvoorbeeld om vir 'n duur ouetehuis te betaal. Die vruggebruiksreg lei tot 'n hoër afslag op die eiendom en verminder die annuïteit. Daar is baie meer om in ag te neem: wie sal die instandhoudingskoste van die eiendom in die toekoms dra, wie sal vir kosmetiese herstelwerk betaal? Belangrik: Vruggebruik moet deur die notaris bestel word en in die grondregister aangeteken word. 

Baie seniors wil vermy om te beweeg en hul bekende omgewing te behou. Dit is moontlik met die lewensannuïteit.

Foto: iStock / YakobchukOlena

Eiendomsannuïteitsbelasting

Finansieringskenner Scobel beveel aan: "Om 'n belastingadviseur te besoek is die moeite werd: die ontvanger sal dalk belasting op annuïteitsbetalings moet betaal. En die nageslag wat die eiendom mag bekom, kan nie instandhoudingskoste so maklik van belasting aftrek soos met 'n huureiendom nie. "

Wat gebeur met die annuïteit in geval van dood?

Indien die alleenstaande annuïteitontvanger sterf voordat die kontraktueel gestipuleerde betalingsooreenkoms verstryk het, kan die koper vrylik oor die eiendom beskik, dit verkoop, verhuur of self gebruik. Hy het immers die kontrak vir die eiendomsannuïteit nagekom. In die geval van egpare is dit standaard om in die kontrak te stipuleer dat beide persone wat in die huishouding woon lewenslange verblyfreg behou.

Beskerming met die annuïteit

Die annuïteitsooreenkoms vereis sekuriteit. Die notaris sal 'n sogenaamde reële las voorstel, wat in die grondregister aangeteken word. Dit verseker dat in die geval van wanbetaling of insolvensie van die koper, die verkoper toegang tot die verkoopte eiendom kan verkry en dit kan gebruik. Met ’n annuïteitswaarborgtydperk kan die verkoper homself en sy erfgename beskerm. ’n Mens kan ook daaraan dink om annuïteitsversekering uit te neem, wat byvoorbeeld die risiko van ’n lang lewe vir die verkoper dek. Die kontakpersoon vir die annuïteitskontrak is die notaris. In gesprek vind hy uit wat die betrokkenes waardeer. Die bedrag van die eiendomsannuïteit kan gekoppel word aan die verbruikersprysindeks van die Federale Statistiese Kantoor om vir inflasie te vergoed.

Verbruikersadvokate waarsku teen die annuïteit

Sommige verbruikerskenners is skepties oor hierdie model. Jou argument: lewensannuïteite en omgekeerde verbande word dikwels teen 'n hoë prys gekoop en is nie vir almal raadsaam nie. Omdat:

  1. Die inwoners ontvang 'n maandelikse pensioen, maar leef nie gratis nie. Hulle moet steeds vir bykomende koste betaal, dikwels ook opknapping en instandhouding.
  2. Met die omgekeerde pensioen word 'n eiendomswaardeerder deur die bank aangewys om die eiendom te takseer. Hiervoor sal hy altyd minder as die werklike markwaarde stel om risiko's te buffer, byvoorbeeld as die inwoner aansienlik ouer as verwag is of die eiendom nie maklik na afsterwe beding kan word nie.
  3. Die rente op die lening is hoog, plus fooie vir sluiting en herversekering van die bank teen die risiko van lang lewe. Dikwels is daar nie meer as 'n maandelikse aanvullende pensioen van 100 tot 200 euro nie. Die omgekeerde verband is dikwels net die moeite werd vir kinderlose huiseienaars wat geld nodig het.

Verbruikersadvokate adviseer om aanbiedinge noukeurig te bereken, dit te vergelyk en dit deur 'n onafhanklike party te laat nagaan (byvoorbeeld deur die verbruikersadviessentrum of 'n prokureur).
As 'n alternatief vir annuïteite en omgekeerde verbande, beveel hulle aan om jou huis teen die beste moontlike markprys te verkoop. U kan dan die opbrengs gebruik om 'n kleiner eiendom te koop. Of belê die geld en huur 'n plek. Baie ouer mense skroom egter om weer te trek en hul bekende omgewing te verlaat.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here