Lohnsteuerhilfeverein: Goedkoop alternatief vir 'n belastingadviseur?

In 'n inkomstebelastinghulpvereniging help werknemers ander werknemers met die verwerking van belastingaangeleenthede. Die regsgrondslag hiervoor word verskaf deur Artikel 13 van die Wet op Belastingadvies (StBerG).

Wie is loonbelastinghulpverenigings toegelaat om te adviseer?

Wie loonbelastinghulpverenigings mag adviseer, word gereguleer in § 4, paragraaf 11 StBerG. Daar word kennis geneem dat twee noodsaaklike voorwaardes nagekom moet word vir die inkomstebelastinghulpverenigings om te kan funksioneer. Hierdie is:

 1. Die lid het inkomste uit nie-selfstandige werk (soos lone of salarisse), ander herhalende betalings (byvoorbeeld van 'n korporasie, vereniging of boedel), inkomste uit onderhoudsbetalings of inkomste uit 'n pensioen.
 2. Die lid ontvang hoogstens 18 per jaar deur huurgeld, kapitaalbates, uit private verkoopstransaksies of ander ander inkomste.000 euro. In die geval van lede wat gesamentlik aangeslaan word, oorskry die inkomste nie 36 nie.000 euro.

Mense wat inkomste uit landbou en bosbou, uit 'n kommersiële onderneming of uit selfstandige werk verdien, word nie toegelaat om inkomstebelastinghulpverenigings te adviseer nie. As hulle nie self die belastingopgawe wil doen nie, moet hulle ’n belastingadviseur raadpleeg.

As jy selfstandig is, kan jy nie advies by 'n inkomstebelastinghulpvereniging kry nie.

Foto: iStock / Dan Rentea

Wat doen die inkomstebelastinghulpvereniging?

Die mate waartoe loonbelastingbystand verleen mag word, word ook gereguleer in Artikel 4, Paragraaf 11, StBerG. Volgens die wetlike "Magtiging om beperkte hulp in belastingaangeleenthede te verleen", word die verenigings slegs toegelaat om hul lede op hierdie gebiede te adviseer oor die onderwerp van belasting:
 

 • Inkomstebelasting en sy toeslagbelasting
 • Aftreetoelaag
 • Beleggingstoelae
 • Huis eienaarskap
 • Kindersorg koste
 • Huishoudelike dienste
 • Gesinsvoordeelgelykmaking
 • Inkomste uit kapitale bates, huur en verhuring asook ander inkomste
   

Benewens hierdie omvang van pligte, wat veral belangrik is by die indiening van belastingopgawes, adviseer die inkomstebelastinghulpverenigings ook oor kindervoordeel, Riester-subsidies, vrystellingsbevele, aansoeke om loonbelastingverminderings en die keuse van die gunstigste belastingklas in individuele gevalle.

Die inkomstebelastinghulpvereniging aanvaar al die dienste wat 'n belastingadviseur sou doen: Die vereniging sorg vir die voorbereiding van die belastingopgawe, die indiening daarvan by die belastingkantoor en, indien nodig, die hantering van appèlle en regsgedinge.

Wat moet jy na die inkomstebelastingverligtingsvereniging bring?

Watter dokumente noodsaaklik is vir advies by die inkomstebelastingverligtingsvereniging hang af van die individuele situasie van die belastingbetaler. Al die dokumente wat die belastinglas kan beïnvloed, is belangrik. Dit sluit in:

 • Bewys van inkomste
 • Pensioenkennisgewings
 • Bewys van huurinkomste
 • Kwitansies vir advertensie-uitgawes (ek sal 'n teks hierby voeg op die 6de.8ste.)
 • Rekeninge vir huishoudelike dienste
 • Vakman rekeninge
 • Bewys van reiskoste
 • Kwitansies van gesondheidsverwante uitgawes
 • Bewys van private pensioenvoorsiening

Bykomende bewyse van sekere dienste kan belangrik wees. Individuele verenigings het ook 'n basiese lys gepubliseer van watter bewyse benodig word vir advies van die inkomstebelastinghulpvereniging op hul webwerwe.

’n Inkomstebelastingvereniging gee ook advies oor belastingkwessies wat verband hou met kindersorgkoste en kindervoordeel. 

Foto: iStock / Orbon Alija

Hoe werk die advies van die inkomstebelastinghulpvereniging?

Die individuele situasie word in ag geneem in die advies wat deur die inkomstebelastingbystand verskaf word. Dit moet baie presies en in detail gedoen word sodat geen belasting-relevante aspekte geïgnoreer word nie.
Volgens die inligting verskaf deur die belastingbetaler word dan bepaal of die dokumente wat saamgebring is volledig is en of daar enige ander spesiale kenmerke is wat vir belastingdoeleindes afgetrek kan word.
Die loonbelastingbystandsadviseur sal ook na die individuele toelaes kyk en bepaal of dit almal op die beste moontlike manier gebruik word. Hy sal ook kyk of die belastingbetaler dalk geregtig is op belastingsubsidies wat hy nog nie gebruik het nie. Is hy byvoorbeeld geregtig op die werknemerspaartoelaag?? Of het die belastingpligtige professioneel verhuis gedurende die aanslagtydperk? Dit sal belangrik wees omdat die hervestigingskoste wat aangegaan word, belastingaftrekbaar is.
Na die konsultasie, wat gewoonlik nie langer as sowat een en 'n half uur duur nie, kan die adviseur van die inkomstebelastinghulpvereniging jou reeds inlig of 'n belastingterugbetaling of 'n bykomende betaling verwag kan word. Belastingbetalers wat 'n inkomstebelastingopgawe indien, kry gemiddeld ongeveer 1.000 euro terug. Maar daar is ook gevalle waarin bykomende betalings gemaak moet word.

Belangrik: Enigeen wat vrywillig die inkomstebelastingopgawe indien en verneem dat 'n bykomende betaling verwag kan word, kan afstand doen van die behoefte om die opgawe by die belastingkantoor in te dien na die konsultasie. Dit het geen negatiewe regsgevolge nie.

As jy egter die belastingopgawe moet indien, kan jy dit nie vermy nie. Vir wie die sogenaamde aanslagverpligting bestaan, lees hier.

Na afloop van die onderhoud berei die konsultant die belastingopgawe voor, laat dit onderteken deur die belastingbetaler en dien dit by die belastingkantoor in. Sodra die kennisgewing ontvang is, sal die adviseur dit ondersoek en, indien nodig, beswaar aanteken. Indien geen oplossing gevind kan word nie, sal hy ook die aksie voor die belastinghof neem.

Wat kos 'n inkomstebelastinghulpvereniging?

In die een of ander loonbelastinghulpvereniging word 'n toegangsfooi van nuwe lede vereis. Dit is gewoonlik ongeveer 10 tot 15 euro.

Hoe duur die werklike lidmaatskap van 'n loonbelastinghulpvereniging is, hang aan die een kant af van die vereniging wat gekies word, want elke instansie kan self die bydraes bepaal wat betaal moet word. Aan die ander kant het die inkomste van die belastingbetaler 'n invloed, want die bedrag word verskuif met betrekking tot die jaarlikse inkomste: hoe hoër dit is, hoe duurder is die jaarlikse ledegeld. Mense met taamlik lae inkomste betaal dienooreenkomstig minder vir lidmaatskap van die inkomstebelastinghulpvereniging.

Die Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) noem die gemiddelde jaarlikse ledegeld ongeveer 150 euro. As gevolg van die inkomsteverwante verbystering word jaarlikse fooie van ongeveer 50 euro en 400 euro egter behaal.

Die ledegeld in die inkomstebelastinghulpvereniging is 'n sogenaamde "vaste prestasiefooi", wat beteken dat dit verskuldig is selfs al word geen voordele gebruik nie. Terselfdertyd beteken dit egter ook dat lede deur die jaar geregtig is op advies, wat deur die ledegeld gedek word. In teenstelling met belastingkonsultante is daar geen koste vir elke individuele diens nie.

Die jaarlikse ledegeld vir 'n inkomstebelastinghulpvereniging hang ook af van die bedrag van jou salaris. 

Foto: iStock / SARINYAPINNGAM

Trek die koste van die inkomstebelastinghulpvereniging van die belasting af

Belastingbetalers kan werkverwante koste vir belastingadvies in hul belastingopgawe aftrek. Die jaarlikse ledegeld vir die inkomstebelastinghulpvereniging is een daarvan. Hier is die bedrag egter deurslaggewend: Indien die jaarlikse fooi minder as 100 euro is, kan die koste ten volle afgetrek word as sogenaamde "gemengde kostes". As die bedrag hoër is, is daar twee opsies:

 1. Slegs 100 euro word belasting afgetrek as inkomsteverwante uitgawes.
 2. Die helfte van die totale bedrag word in die belastingopgawe as inkomsteverwante uitgawes aangeteken.

Voorbeeld: As lidmaatskap 150 euro per jaar kos, kan die eerste variant gebruik word om 100 euro vir belastingdoeleindes te eis. Met die tweede sou dit net 75 euro wees. Opsie twee is dus die moeite werd met 'n ledegeld van 202 euro of meer per jaar, aangesien hierdie metode dan ook gebruik kan word om meer as 100 euro af te trek.

Wat is die voordele van 'n inkomstebelastingvereniging?

In vergelyking met 'n belastingadviseur is lidmaatskap van 'n inkomstebelastinghulpvereniging redelik goedkoop. Die gradeplegtigheid volgens die jaarlikse inkomste stel mense met 'n lae inkomste ook in staat om van die advies gebruik te maak.

Nog 'n voordeel is dat belastingbetalers wat hulp soek by 'n inkomstebelastingbystandsvereniging met hul inkomstebelastingopgawe voordeel trek uit 'n verlengde sperdatum vir die indiening van die opgawe. Jy het sewe maande langer om die verklaring in te dien sonder om aansoek te doen vir 'n verlenging van die sperdatum.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en Belasting Trek jou kantoor af: Hoe om belasting te spaar Pensioen en pensioen Hoe jy sorgkoste kan aftrek Regte en Belasting Trek huishoudelike verwante dienste van belasting af

Watter inkomstebelastinghulpvereniging word aanbeveel?

Die dienste van die inkomstebelastinghulpverenigings word deur wetgewing gereguleer, sodat basies dieselfde aanbiedinge oral beskikbaar is. Daar kan egter steeds verskille in kwaliteit in advies wees.

Soos met die soeke na 'n belastingadviseur, is dit raadsaam om op die empiriese waardes van vriende of kennisse staat te maak wanneer dit kom by inkomstebelastingbystand. As jy tevrede was met die dienste wat verband hou met belasting in 'n beradingsentrum, is dit 'n goeie aanduiding vir 'n aanbevole vereniging.

As daar geen manier is om dit te doen nie, sal hierdie vrae jou help om 'n geskikte inkomstebelastinghulpvereniging te vind:

 • Lyk die konsultant bekwaam??
 • Lyk hy toegewyd?
 • Is hy betroubaar?
 • Hoe presies reageer hy op die vrae? Hy antwoord hulle breedvoerig en verstaanbaar?
 • Het hy alle moontlikhede uitgeput?

Dit is moeilik vir leke om te oordeel of alle geleenthede om belasting te bespaar werklik benut is. Indien nodig, kan 'n vergelyking met die beoordeling van 'n ander deskundige van die beradingsentrum help.

Die BVL bied 'n moontlikheid vir landwye navrae van loonbelastinghulpverenigings op sy webwerf in die adviessentrumsoektog.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here