Skep 'n huurdeposito: Hierdie opsies is beskikbaar


Die kontantdeposito

Anders as wat die term aandui, selfs met die kontantdeposito, word die geld gewoonlik nie kontant betaal nie, maar oorgeplaas - al is kontantbetaling basies moontlik, maar moet altyd erken word. Die verhuurder moet die geld met rente belê, insolvensiebestand wees en apart van sy eie bates wees. As ’n verhuurder kan jy bloot ’n rekening by die spaarbanktoonbank oopmaak – gewoonlik ’n klassieke spaarboek. Hiervoor word 'n trustee-ooreenkoms "Spesiale ooreenkoms huurdeposito " met die Sparkasse gesluit. Die geld behoort ekonomies steeds aan die huurder, maar dit word aan die rekeninghouer (in trust) toevertrou. Die verhuurder mag die rekening slegs gebruik volgens die huurregulasies, wat die Sparkasse nie nagaan nie. Na afloop van die huurperiode moet hy die huurdeposito terugbetaal - opgelope rente ingesluit, hy mag sy eie eise verreken.

Belofte

Nog 'n moontlikheid is dat die huurder die deposito inbetaal in 'n rekening wat op sy naam is en dit dan aan die verhuurder verpand. Al wat hy hoef te doen is om 'n belofte te teken wat by die spaarbanke beskikbaar is. Die verhuurder hoef nie by hierdie afspraak teenwoordig te wees nie, maar teken ook die vorm mee. Die huurder stel die spaarbank in kennis sodra sy verhuurder ook die pandooreenkoms onderteken het. Die rekening word dan geblokkeer sodat die partye slegs toegang tot die rekening kan kry of kanselleer in ooreenstemming met die huurregulasies.

Spekulatiewe vorme van belegging

Volgens die Burgerlike Wetboek kan jy "Die kontrakterende partye (

..

) ooreenkom op 'n ander vorm van belegging ". Indien die verhuurder en huurder saamstem, kan die huurdeposito ook in 'n aandelefonds belê word, bv. Ook in hierdie geval word die belegging verpand, maar hierdie vorm van belegging word selde gekies - die risiko van verliese is te groot vir beide kante.
 

Borgwaarborg

'n Ander variant beskryf die verbandwaarborg, wat óf familielede óf 'n bank kan verskaf. Alhoewel hierdie opsie 'n bietjie atipies in hierdie land is, is daar 'n paar verskaffers wat dit aanbied. In die meeste gevalle is 'n jaarlikse fooi verskuldig. In ruil daarvoor waarborg die verskaffer om die huurdeposito aan die verhuurder te betaal.

Hierdie stelsels word nie vir die huurdeposito toegelaat nie

As 'n verhuurder word jy nie toegelaat om die huurdeposito saam met jou eie verhuurder se bates te belê nie. Dit is die enigste manier om misbruik en verlies van die deposito te vermy in die geval van die kontraktuele vennoot wat insolvent raak. Anders sou die huurder se geld verlore gaan.
As huurder het jy die reg dat die verhuurder vir jou 'n insolvensiebestande depositorekening gee waarheen jy die geld kan oorplaas. Op versoek moet die verhuurder ook kan bewys dat die geld in 'n veilige borgrekening is. Indien hy weier, kan u as huurder regstappe hierteen neem en toekomstige huurgeld terughou tot die bedrag van die ooreengekome deposito.

Verkeerde belegging van die huurdeposito: Wanneer stel jy jouself aanspreeklik vir vervolging??

Indien die huurdeposito nie apart van private bates belê is nie, kan die verhuurder selfs in sekere gevalle vertrouensbreuk pleeg. Hiervoor moet daar 'n konkrete risiko wees dat die verhuurder bankrot gaan, dit erken en ook goedkeur. Solank as wat die verhuurder nog bereid en in staat is om die depositogeld uit sy eie sak terug te betaal, is hy volgens die BGH nie strafbaar vir vervolging nie.

Die verhuurder het altyd toegang tot die huurdeposito?

Huurders word nie toegelaat om toegang tot die huurdeposito te kry tydens 'n deurlopende huurperiode nie; het die BGH besluit. Daar moet verseker word dat die huurder die deposito na die einde van die huurperiode kan terugkry selfs al word die verhuurder insolvent. In die geval van betwiste eise, kan die verhuurder nie die deposito raak sonder die huurder se toestemming nie.

Skep 'n huurdeposito vir kommersiële eiendomme

Wat kommersiële eiendom betref, is die reëls nie so streng nie. Hier is slegs die algemene huurregwette van die BGB van toepassing en nie die paragrawe van residensiële huurreg nie. Dit beteken dat met 'n kommersiële eiendom, die verhuurder nie verplig is om die depositogeld afsonderlik van sy bates te belê nie, en dat die geld ook nie veilig in 'n borgrekening gedeponeer hoef te word nie. Goed om te weet: Die huurdeposito vir kommersiële eiendom kan ook hoër as drie maande se huur wees.

Die moeite en koste verbonde aan die skep van die huurdeposito

Die rente wat vir die huurdeposito oploop, moet deur die rentekorting belas word. Indien die huurdeposito in die naam van die verhuurder geplaas is, moet die verhuurder ook 'n belastingsertifikaat aan die huurder uitreik sodat die belasting wat betaal is teen sy inkomstebelastingopgawe verreken kan word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here