Huurvermindering: In watter gevalle mag jy minder huur betaal

Maar omgewingskade van buite word ook as 'n rede vir 'n huurvermindering beskou:
 

 • Stof en vuil oorlas
 • konstruksie geraas
 • Geraasoorlas van bure as gevolg van onvoldoende klankdigting
 • Versteurings van bure
 • Stank van die naburige woonstel, byvoorbeeld weens onvanpaste veeteelt
 • Ongediertebesmetting
 • Prostitusie in die huis

Goed om te weet: Geraasbesoedeling van buite laat jou nie altyd toe om minder huur te betaal nie – howe besluit dit gewoonlik van geval tot geval. Huurders kan dit slegs as 'n huurvermindering eis as hulle 'n ooreenkoms aangegaan het oor die toestand van die woonstel met intrek of as die verhuurder 'n vergoedingsbetaling van die ontwrigtende derde party kan eis (soos in die geval van 'n naburige konstruksieterrein of 'n Sports veld). Jy moet in elk geval 'n sogenaamde geraaslog byhou in die geval van geraasbesoedeling van jou bure.

Beloofde kenmerke

Jy het ook die reg op 'n huurvermindering indien die woonstel nie 'n gewaarborgde eiendom het nie
Vervul. As die verhuurder byvoorbeeld skriftelik belowe om die vensters te vervang, sal dit nie gebeur nie
maar in die gespesifiseerde tydperk kan u die huur verminder. Die gebrek aan die eiendom moet die
Moenie die gebruik van die woonstel benadeel om as 'n rede vir 'n huurvermindering beskou te word nie. 

Wanneer is 'n huurvermindering uitgesluit?

Jy word nie toegelaat om minder huur te betaal in die geval van 'n energieke opknapping nie ten spyte van benadeling van gebruik, geraasbesoedeling of vuil. Dit sluit in maatreëls om termiese isolasie te verbeter, 'n nuwe verhittingstelsel of nuwe vensters. In die eerste drie maande van die opknapping moet jy die bouperseel verduur sonder om 'n huurvermindering daaruit te kan verkry.
 

’n Huurverlaging weens geraasbesoedeling is nie heeltemal onproblematies nie: Dit hang af van die oorsaak van die geraas.

Foto: iStock / AntonioGuillem

Selfs al lei die behuisingstekort net tot 'n geringe waardedaling, mag jy nie die huur verminder nie - jy het steeds die reg om die verhuurder die tekort te laat herstel. Tipiese onbeduidende gebreke is:
 

 • gebrekkige beligting in die trap
 • Geringe geraasbesoedeling van bure, byvoorbeeld deur toilette te spoel, vensters en deure na 22:00 oop en toe te maak
 • Haarlyn krake in die ou gebou
 • Watervlek in die badkamer
 • Kraak in die vensterruit

As 'n algemene reël moet jy as huurder die woonstel deeglik nagaan voordat jy 'n kontrak onderteken. Defekte wat weens growwe nalatigheid nie erken is nie, is geen rede vir ’n huurverlaging later nie. Enigeen wat 'n woonstel in die nuwe ontwikkelingsarea of ​​naby 'n speelgrond huur, mag nie kla oor konstruksiegeraas of die geskreeu van kinders nie. Defekte moet ook in ou geboue verwag word, soos ou vensters of onduidelike ruite.

Hoe implementeer jy 'n huurverlaging?

Jy hoef nie by die verhuurder aansoek te doen vir huurvermindering nie – maar jy moet hom vooraf hiervan in kennis stel deur hom in kennis te stel van enige gebreke. Want eers wanneer hy weet van die gebrek kan hy dit uitskakel en die woonstel in 'n behoorlike toestand herstel. As huurder kan jy die huur verminder in die tydperk tussen die begin van die verswakking in die kwaliteit van jou huis en die uitskakeling van die tekort.

Kennisgewing van gebreke: Hoe om voort te gaan

Enigeen wat 'n huurvermindering wil afdwing, moet 'n skriftelike kennisgewing van gebreke as bewys kan indien. Hetsy per brief of e-pos: dit is voldoende as jy die simptome van die tekort beskryf - jy hoef nie die oorsaak of die omvang van die inkorting in gebruik te verduidelik nie, dit blyk uit 'n uitspraak van die Federale Hof van Justisie (BHG, Az. VIII ZR 125/11). 'n Kennisgewing van defekte per telefoon word slegs toegelaat in noodsituasies, soos 'n verhittingsonderbreking in die winter. Ook hier maak 'n getuie sin.
Onder sekere omstandighede kan u as huurder vir skadevergoeding aanspreeklik wees indien u nie 'n gebrek rapporteer nie en dit mettertyd tot groot skade ontwikkel.

Verdere artikels oor huurreg Eiendomsidees Verhuurder se reg van toegang: Wanneer kan die verhuurder die woonstel betree? Wet en belasting onder bure: Hierdie regte en verpligtinge tel in die somer Wet en belasting Huurwet: Jou regte en verpligtinge as huurder en verhuurder


Indien die kennisgewing van die gebrek gedoen is en die verhuurder nie verhuis nie of selfs weier om die behoorlike toestand van die woonstel te herstel, kan die huurder dagvaar dat die gebrek reggestel word. Omdat die hersteleis een van die regte van die huurder is. Daar is geen verjaring solank die huurder in die woonstel woon nie.
Goed om te weet: Indien die verhuurder ongekwalifiseerde werkers gebruik om 'n gebrek aan akkommodasie reg te stel of as hy slegs bereid is om onvoldoende handewerk te doen, kan u as huurder hierdie werk as "onvanpas " verwerp. In hierdie geval kan jy reël dat die herstelwerk self op die verhuurder se onkoste uitgevoer word.

Hoeveel kan die huurvermindering wees??

Die bedrag van die vermindering hang af van die individuele geval. Dit hang af van hoe ernstig die behuisingstekort is en hoe lank dit daar is. Die bedrag van die huurvermindering moet redelik wees, het die Federale Hof van Justisie (Az. VIII ZR 19/14). Wees dus versigtig om nie 'n te hoë verlaging te stel nie. As jy twyfel, moet jy as huurder te laag bereken. Of jy betaal die volle huur onderhewig aan die terugbetaling totdat die bedrag van die toelaatbare vermindering met die hulp van 'n regsadviseur uitgeklaar is.

’n Prokureur of werknemer van die huurderbeskermingsvereniging sal aan jou verduidelik hoe ver jy die huur kan verminder en watter deel jy heeltemal kan weerhou.

Foto: iStock / AntonioGuillem

Hoe om die bedrag van 'n huurvermindering te bereken?

Die bedrag van huurvermindering kan slegs maklik bereken word in die geval van 'n verkeerde berekening van die woonruimte: Byvoorbeeld, as die woonstel 15 persent kleiner is as gespesifiseer, kan jy 15 persent minder huur betaal.
Dit word moeiliker om die omvang van ander waardedaling van residensiële waarde te bepaal en om die bedrag van huurvermindering daaruit af te lei. Om dit te kan doen, moet jy in ag neem of alle vertrekke in die woonstel deur die tekort geraak word of watter grootte en woongehalte die betrokke kamer het – en natuurlik hoe lank die tekort aangehou het. Voordat u dus self op 'n huurvermindering besluit, is dit raadsaam om advies in te win by die plaaslike huurdersvereniging of 'n prokureur.
 

Wat is die verskil tussen huurvermindering en retensiereg?

As die hoofdoel van 'n huurvermindering is om vergoeding vir die verswakking in woonwaarde te kry, is die retensiereg 'n werklike manier om druk op die verhuurder uit te oefen: dit laat die huurder toe om 'n hoër bedrag terug te hou. Beide huurdersregte kan gelyktydig uitgeoefen word.

Huurvermindering

Retensiereg

'n Deel van die huur wat ooreenstem met die gebrek
sal verkort word totdat die tekort reggestel is.

Die huurder hou drie tot vyf keer die gedeelte van die
Huurvermindering terug totdat die verhuurder die
Het die tekort reggestel.

Die bedrag van huurvermindering is vir die
Verhuurder verloor.

Die huurder betaal die behoue ​​huur
terugwerkend.

Die bedrag wat behou word, mag nie hoër wees nie
blyk die koste van die volle te wees
Uitskakeling van defekte.

Die verhuurder kan 'n huurvermindering weier?

Die blote feit dat die huurder die huur verminder, gee nie die verhuurder die reg om die huurkontrak te beëindig nie. Indien die huurder egter minder huur betaal ten spyte van die onduidelike regs- of feitelike situasie, is hy skuldig aan wanbetaling. Om dit te doen, moet hy agterstallig wees met meer as een maand huur op twee opeenvolgende datums of met twee maande huur oor 'n langer tydperk. Dan gee hy die verhuurder die geleentheid om die huurkontrak sonder kennisgewing te beëindig (BGH, Az. VIII ZR 128/11). Indien die huurvermindering egter geregverdig was, het die verhuurder natuurlik geen reg op beëindiging nie.

Ons het die inligting oor die teks uit die "huurderhandleiding " geneem. Jy kan die verbruikersadviesgids by Amazon hier bestel.

Foto: verbruikersadviessentrum

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here