Huurwet: wanneer huurders en verhuurders argumenteer

Kosmetiese herstelwerk

Nadat die BGH reeds in 2004 klousules in huurooreenkomste ongeldig verklaar het, waarvolgens huurders "op die laatste" of "in elk geval" na sekere spertye moet opknap, het hy in April 2006 Express 'n stap verder gegaan dat die spertye is buigsaam. As 'n byvoeging soos "in die algemeen " of "in die algemeen " ontbreek, is die klousule oneffektief (BGH VIII ZR 178/05).
 

  • Vergoedingsklousules
    Indien daar vergoedingsklousules in die huurooreenkoms is, kan die verhuurder, indien die opknappingsspertye nog nie verstryk het nie, 'n persentasie van die opknappingskoste eis vir die tydperk van slytasie sedert die laaste kosmetiese herstelwerk. Die skikkingsklousules moet egter nie op rigiede spertye gebaseer wees nie. Andersins benadeel hulle die huurder onvanpas omdat hulle nie die toestand van die woonstel in ag neem nie (BGH VIII ZR 52/06).

Woongebied

Weet hoe om jou leefruimte reg te dimensioneer? Dit kan jou geld spaar, want: Indien die woonruimte meer as 10 persent laer is as wat in die huurooreenkoms gespesifiseer is, is daar 'n gebrek wat jou die reg gee om die huur te verminder (BGH VIII ZR 205/03 en 347/04).

Wanneer om regsadvies in te win

Beide kante moet navraag doen oor hul regte en verpligtinge, byvoorbeeld in hierdie bykomende artikels: 

Huurwet: jou regte en verpligtinge as huurder en verhuurder

Gemeenskap van eienaars: regte en verpligtinge van eiendomseienaars

Beëindiging vir persoonlike gebruik: jou regte en verpligtinge

Spesiale gebruiksreg: voorbeelde, regte en verpligtinge

Onder bure: Hierdie regte en verpligtinge tel in die somer

Dit moet gevolg word deur 'n redelike gesprek. As daar botsings met die bure is, moet jy ook die verhuurder daaroor inlig. As daar gebreke in die woonstel is, moet jy die verhuurder so gou moontlik in kennis stel en hom vra om dit reg te stel. In die geval van 'n huurverhoging kan u die plaaslike huurindeks by die munisipale behuisingskantoor of by een van die belangegroepe nagaan.

Huurwet: voorbeeld van 'n konflikscenario "Huurverhoging "

Die verhuurder vra sy huurder om die huur van 6 tot 7 euro per vierkante meter te verhoog. Vir die woonstel van 100 vierkante meter beteken dit 100 euro meer huur per maand. Die huurder verwerp die huurverhoging. Die plaaslike huurindeks maak voorsiening vir 6 euro aan die onderkant en 7 euro aan die bokant vir 'n vergelykbare groot woonstel. Die tabel hieronder (bron: Deutscher Mieterbund Berlin) toon moontlike stappe op pad na 'n ooreenkoms.

 

meet

koste

1. stap

Persoonlike gesprek tussen eienaars
en huurders; Ooreenkoms oor kompromie:
6,50 euro per vierkante meter.
As daar geen ooreenkoms is nie:

- Geen kostes nie -

2. stap

Betrokkenheid van 'n bemiddelaar (via die huurdersvereniging
of die kroeg).
Wanneer bemiddeling misluk:

Vrylik ooreengekom, bv.B. 50 euro

3. stap

1. Voorbeeld: Distrikshof

Met 'n waarde in dispuut van
1.200 euro val
ongeveer 700 euro vir twee 
Prokureurs plus die hoffooi
en moontlik 800 euro vir
'n deskundige mening.

4de. stap

2. Instance: appèl na die streekhof

Ongeveer 820 euro vir
twee prokureurs plus die hofgeld
en moontlik die koste van
nog 'n deskundige mening


wenk: Voordat jy besluit om hof toe te gaan: Die distrikshof sal ook dikwels 'n skikking voorstel. Dit beteken dat jy die koste pro-rata sal dek. Wat die resultaat betref, kan jy dit goedkoper hê met 'n bemiddelaar. As die aangesig-tot-aangesig-gesprek misluk, stel bemiddeling voor.
Na 'n feitelike konsultasie bespreek beide kante hoe die volgende stap lyk. Daar is egter gevalle waarin geen kompromie moontlik is nie of een kant weier om dit te aanvaar. As die fronte verhard, sal daar 'n dispuut in die hof wees.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here