Beëindig huurooreenkoms: Hierdie kennistydperke geld

Hoe kom ek uit die huurkontrak in die geval van 'n skeiding??

In die geval van 'n skeiding sal die huurkontrak steeds bestaan. Dit beteken dat selfs al trek een van die vennote uit, is jy steeds die kontraktuele vennoot met alle regte en verpligtinge. Dit is die beste om 'n beëindigingsooreenkoms met die verhuurder te onderhandel sodat die verhuisvennoot uit die huurkontrak kan onttrek.

Wanneer moet ek kanselleer?

Indien u 'n kennistydperk van drie maande het, moet u op die laatste op die derde werksdag van die maand kennis van kansellasie aan die verhuurder gegee het. Byvoorbeeld, as 'n huurder op die 3de bedank. Junie, die huurperiode is op 31. Augustus het geëindig.

Beëindiging van die huurooreenkoms: dit is hoe dit werk

'n Beëindiging van die huurkontrak is slegs geldig indien dit skriftelik opgestel en op papier uitgedruk is. Mondelinge beëindigings, e-posse, fakse of ander teksboodskappe is nie wettig nie.

Stuur kansellasie per geregistreerde pos

Om aan die veilige kant te wees, moet jy altyd jou beëindigingsbrief per geregistreerde pos aan die verhuurder stuur. Jy het die volgende opsies:
 

 • Geregistreerde pos: Die posman bevestig dat hy die brief in die verhuurder se posbus gesit het.
 • Geregistreerde aflewering: Die kansellasie sal persoonlik deur die posman aan die verhuurder oorhandig word. Hy mag hulle ook net teen 'n handtekening oorhandig.
 • Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs: Die kennisgewing van beëindiging sal ook persoonlik deur die posman oorhandig word. As huurder sal jy ook 'n kwitansie ontvang dat die brief opgedaag het.

Goed om te weet: U kan natuurlik ook self die kennisgewing van beëindiging na die verhuurder bring. Dit is die beste om 'n getuie by jou te hê wat kan bevestig dat die beëindiging werklik in die regte posbus beland het. Andersins, kry 'n bevestiging van die verhuurder ook hier.

Indien die kansellasie per geregistreerde pos gestuur word, sal die posman die brief persoonlik aflewer.

Foto: iStock / izusek

Dit moet in die beëindigingsbrief wees

Hoekom jy bedank hoef nie in die bedankingsbrief vermeld te word nie. Dit is voldoende as jy jou voorneme om te beëindig skriftelik uitspreek en dit natuurlik onderteken, of die vereiste handtekeninge van ander hoofhuurders afhaal, in die geval van 'n gedeelde woonstel. U moet steeds die volgende inligting in u brief insluit:
 

 • die adres van die gehuurde woonstel
 • die tydstip waarop die huurwoonstel beëindig gaan word
 • die versoek om bevestiging van die beëindiging deur die verhuurder
 • die begeerte vir 'n oorhandigingsdatum

Algemene kennistydperke vir huurders

As 'n reël sluit huurders en verhuurders 'n huurkontrak vir 'n onbepaalde tydperk. Die kontraktuele verhouding eindig dan met 'n gewone of buitengewone beëindiging deur een van die partye. ’n Algemene kennistydperk van drie maande geld vir huurders. Die kennisgewing van beëindiging moet die verhuurder nie later as die derde werksdag van die maand bereik nie, anders tel hierdie maand nie meer vir die kennistydperk. As die verhuurder die beëindigingsbrief ontvang, byvoorbeeld op die 4de. Augustus eindig die huurkontrak eers op 30. November. Alhoewel korter tydperke in die huurooreenkoms ooreengekom kan word ten gunste van die huurder, is langer kennistydperke oneffektief.

Gaan jou huurooreenkoms na om uit te vind hoe lank die ooreengekome kennistydperk is.

Foto: akf / Fotolia.de

Daar is hierdie uitsonderings

1. Kwytskelding van beëindiging
Huurders en verhuurders het die opsie om 'n kwytskelding van beëindigingsklousule by die huurooreenkoms te voeg vir 'n tydperk van tot vier jaar. Dit beteken nie huurders of verhuurders mag gedurende hierdie tydperk kennis gee nie. Die vier jaar begin sodra beide partye die kontrak onderteken het.
Goed om te weet: 'n Kwytskelding van beëindiging is slegs geldig vir 'n tydperk van vier jaar; enigiets wat verder gaan, word nie wetlik toegelaat nie. Boonop moet die klousule so geformuleer word dat jy as huurder aan die einde van die vier jaar kan kanselleer en uittrek sonder om drie maande te hoef te wag.
2. Gegradueerde huurkontrak met afstanddoening van beëindiging
Huurders en verhuurders kan 'n gegradueerde huurkontrak te eniger tyd beëindig, tensy die huurkontrak bepaal dat beëindiging vir 'n sekere tydperk uitgesluit is. Volgens 'n uitspraak deur die Federale Hof van Justisie is 'n eensydige afstanddoening van beëindiging deur die huurder ook hier toelaatbaar.
3. Individuele ooreenkoms
Huurders en verhuurders kan ook ander spertye ooreenkom. Sodoende moet die huurder nie benadeel word nie. Dit beteken dat die kennistydperk net korter mag wees, maar nie langer as drie maande nie.

Dankie aan nuwe huurders wat vroeër uitgekom het

In die huurooreenkoms het die huurder en die verhuurder ook die opsie om 'n vroeër einde van die
Huurooreenkoms kan aanvaar word, die huurder moet 'n nuwe huurder kan aanbied. Van die
Die verhuurder hoef egter nie die voorgestelde nuwe huurder te aanvaar nie.

Kennisgewingstydperke vir verhuurders

Volgens die huurwet is verspreide kennisgewingtydperke van toepassing op verhuurders, afhangend van hoe oud die huurkontrak is. Indien 'n ander, langer kennistydperk in die huurooreenkoms ooreengekom word, moet die verhuurder daarby hou.
 

 • Huurtydperk tot 5 jaar: 3 maande kennis
 • Huurtydperk tot 8 jaar: 6 maande kennis
 • Huurtydperk langer as 8 jaar: 9 maande kennis
 • Huurtydperk langer as 10 jaar: 12 maande kennis. Dit is egter net van toepassing op huurkontrakte wat voor die 1ste gemaak is. September 2001 en waarin die kennistydperk van twaalf maande ooreengekom is.

Die enigste uitsondering: Die verhuurder woon saam met die huurder onder een dak, byvoorbeeld in 'n oumawoonstel in 'n een- of tweegesinshuis. Hy kan dan beëindig sonder om 'n wettige rede vir beëindiging te hê. In die beëindigingsbrief moet hy egter na sy spesiale reg verwys. In sulke gevalle word die kennistydperk met drie maande tot ses maande verleng. As die verhuurder die eiendom verkoop, neem die nuwe eienaar die huurkontrak oor. Niks sal in die bestaande huurperiode verander nie. Indien die huurwoonstel in 'n woonstel omskep word, geld landspesifieke blokkeringstydperke vir die eienaar. Hulle is minstens drie jaar, maar in sommige gebiede met behuisingstekorte selfs 10 jaar.

Indien die verhuurder die woonstel vir sy eie gebruik wil gebruik, moet hy gedetailleerde redes in die kennisgewing van beëindiging spesifiseer.

Foto: Shutterstock / Stock-Asso

Beëindiging van woonstel weens persoonlike gebruik

Verhuurders benodig 'n wettige belang om die huurooreenkoms te beëindig. Die mees algemene rede: persoonlike gebruik, want die verhuurder benodig die woonstel vir homself, familie of familie. Familielede is kinders, kleinkinders, gades, broers en susters, ouers en grootouers. Die niggie is een van hulle (BGH, VIII ZR 159/09). Daarenteen, as die swaer dit self nodig het, moet 'n besonder noue kontak bewys word (BGH, VIII ZR 247/08). Verhuurders benodig verstaanbare redes vir hul eie behoeftes, wat hulle in besonderhede in die kennisgewing van beëindiging moet verduidelik. Dit sluit die vorige lewensomstandighede en die voordele van die beëindigde woonstel in. As hulle nog ’n vakante woonstel het, moet hulle dalk daar intrek of dit aan die huurder aanbied. As daar 'n "baie buitensporige lewensvereiste" is, sal die beëindiging misluk. Dit geld ook indien die verhuurder die woonstel weer nodig het onmiddellik na kontraksluiting of indien die gekanselleerde woonstel nie aan die verhuurder se gebruiksversoeke kan voldoen nie. Enigiemand wat net sy eie behoeftes namaak, byvoorbeeld om die woonstel duurder te verhuur, kan hulself aanspreeklik maak vir vervolging en vergoeding – selfs al het die huurder en verhuurder aanvanklik 'n vriendskaplike ooreenkoms bereik (BGH, VIII ZR 231/07). Die huurder moet egter later bewys dat die persoonlike gebruik vervals is.

Spesiale geval: beëindiging van die woonstel sonder kennisgewing

As huurder het jy die opsie om sonder kennisgewing te kanselleer in die volgende gevalle:

Die woonstel kan nie gebruik word soos ooreengekom in die kontrak nie

Indien die woonstel onbewoonbaar is weens byvoorbeeld oorstromings of brandskade, kan u as huurder die huurooreenkoms sonder kennisgewing beëindig. Maar selfs al is die woonstel nie betyds oorhandig nie (BGB; § 543 (1)), kan jy van hierdie reg gebruik maak.

Die woonstel is 'n bedreiging vir jou gesondheid

As jy byvoorbeeld vorm in jou woonstel ontdek of ander giftige boumateriaal ingebou is, moet jy dit eers deur 'n deskundige laat verifieer, byvoorbeeld deur middel van 'n vormtoets, en jy moet ook self die koste dra. Indien die vermoede bevestig word, moet u eers die verhuurder 'n redelike tydperk stel om die gebreke reg te stel. As dit nie moontlik is nie of die verhuurder weier, kan jy sonder kennisgewing kanselleer.

Die verhuurder oortree die kontrak

Die verhuurder het baie regte, maar ongemagtigde toegang tot die woonstel of bedrog in die nutsrekening is nie ingesluit nie. Jy kan ook kanselleer in die geval van verbale beledigings of aanrandings. Neem asseblief kennis dat jy gewoonlik net sowat twee weke het om uit te trek. Dit is dus die beste om 'n nuwe woonstel te soek voordat jy tou opgooi.

Komende modernisering

As die verhuurder in Maart 'n modernisering aankondig, kan die huurder tot 30. Kanselleer April. Die huurperiode eindig op 31. Mei.

Indien 'n modernisering beplan word, is daar gewoonlik 'n korter kennistydperk.

Foto: juffrou mafalda / Fotolia

Huurverhoging tot die plaaslike vergelykende huur

Indien die huurder 'n huurverhoging vir die 1ste ontvang. April, kan dit nie later as 31 gedoen word nie. Kanselleer Maart. Die huurperiode eindig op 31. Mei. In hierdie geval betaal die huurder nie 'n hoër huur nie.

Huurverhoging na modernisering

Indien die huur op die 1ste betaal moet word. April styg, kan die huurder einde Maart kanselleer. Die huurperiode eindig op 31. Mei sal die huur ook tot dan onveranderd bly.

Beëindiging sonder kennisgewing deur die verhuurder

Die verhuurder kan die huurkontrak sonder kennisgewing beëindig indien die huurder agterstallig is met die huurbetalings. Óf die huurder hoef nie 'n gedeeltelike bedrag van meer as een maand se huur vir twee opeenvolgende maande te betaal nie, óf die vertraging strek oor 'n paar maande en bereik die bedrag van minstens twee maandelikse huur. Indien die huurder die agterstallige huur betaal tot twee maande nadat die uitsettingskennisgewing ingedien is, is die beëindiging van die woonstel sonder kennisgewing ongeldig. Indien die verhuurder terselfdertyd kennis van beëindiging gegee het, kan hierdie beëindiging van krag bly. Volgens die Federale Hof van Justisie word huurders slegs toegelaat om hul woonstel in sulke gevalle te behou indien die beëindiging onwettig was, byvoorbeeld omdat die huurder nooit aan iets skuldig was nie (VIII ZR 321/14).

Spesiale geval: beëindiging van 'n onderhuurkontrak

Indien u 'n onderhuurooreenkoms gesluit het en dit wil beëindig, word 'n onderskeid tussen die volgende gevalle gemaak:

 • Ongemeubileerde kamer 
  Die gereelde kennistydperk van drie maande geld vir ongemeubileerde kamers. Maar wees versigtig! Die hoofhuurder kan ook die kamer beëindig sonder om 'n rede te gee, solank hy self in die woonstel woon.

 • Gemeubileerde kamer 
  As die kamer gemeubileer is en die hoofhuurder in die woonstel woon, kan jy selfs in die middel of aan die einde van die maand kanselleer.

Spesiale geval: beëindig die huurooreenkoms in die gedeelde woonstel

Afhangende van of jy 'n huurkontrak as hoofhuurder of as onderhuurder onderteken het, moet jy anders optree:

Kanselleer as hoofhuurder

As jy die hoofhuurder is, moet jy beide die verhuurder en jou onderhuurders inlig in die geval van beëindiging. Jy kan óf kennis gee aan jou onderhuurder deur gebruik te maak van die spesiale reg van beëindiging, wat voortspruit uit die feit dat die hoofhuurder ook self in hierdie woonstel woon. Dit lei tot 'n kennistydperk van drie maande. Die hoofhuurder moet minstens drie maande vroeër as sy eie verhuurder kennis gee aan 'n onderhuurder.
Of as u as hoofhuurder 'n gemeubileerde kamer onderverhuur het, kan u u onderhuurder nie later nie as die 15de in kennis stel. kanselleer 'n maand aan die einde van dieselfde maand.

Kanselleer as een van verskeie hoofhuurders

As u as hoofhuurder deel van 'n gedeelde woonstel is, moet alle kamermaats en die verhuurder instem om die huurkontrak te beëindig. Die rede hiervoor is dat alle kamermaats 'n sivielregtelike vennootskap gestig het toe die kontrak onderteken is. Met ander woorde, 'n huurder kan nie net weggaan as die ander nie saamstem nie. Daarbenewens moet die verhuurder ook instem. Dit kan problematies wees as hy vrees dat die hele huurkoste nie meer in die toekoms betaal sal word nie. As jy in elk geval uittrek, kan jy steeds gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word.

’n Gedeelde woonstel moet verskeie spesiale regulasies nakom wanneer die huurooreenkoms beëindig word.

Foto: iStock / xavierarnau

Kanselleer as 'n gedeelde woonstel

As 'n gedeelde woonstel moet almal saam die kennisgewing van beëindiging onderteken.

Beëindig individuele kontrak

In sommige gedeelde woonstelle het elke huurder sy eie kontrak met die verhuurder. In hierdie gevalle het jy nie die toestemming van jou kamermaat nodig nie, maar gee die normale kennis van drie maande. Die verhuurder moet die ontbrekende huur betaal of betyds vir 'n nuwe huurder sorg.

Wat om te doen as die verhuurder die beëindiging ignoreer?

Soms gebeur dit dat 'n verhuurder nie op die beëindiging reageer nie, byvoorbeeld deur nie 'n geregistreerde brief met ontvangserkenning te aanvaar nie en dit beland terug by die poskantoor. In hierdie gevalle is dit die beste om die bevestiging dat die huurder die geregistreerde pos geïgnoreer het te hou en 'n eenvoudige geregistreerde pos daarna te stuur. Die sperdatum loop dan vanaf die weiering van aanvaarding.

Wat om te doen as die huurder nie uittrek nie?

Indien die huurder nie uittrek nadat die kennisgewingstydperk verstryk het nie, moet die verhuurder binne twee weke duidelik verklaar dat hy nie instem tot die voortsetting van die huur nie – anders raak die beëindiging oneffektief. Tensy hierdie regsgevolg reeds by die huurooreenkoms uitgesluit is. Om die huurder uit die woonstel te kry, mag die verhuurder nie bloot die deurslot verander nie, bv. As hy ’n erkende rede vir beëindiging het, dagvaar hy by die hof vir uitsetting. Die hof ondersoek die verhuurder se gronde vir beëindiging en die huurder se teenregte. Want selfs met 'n geregverdigde verhuurderbeëindiging kan die huurder bly solank hy hom op spesiale ontberings kan beroep wat swaarder weeg as die verhuurder se belang om die kontrak te beëindig. Dit kan wees:
 

 • hoë ouderdom
 • gestremdheid
 • broosheid
 • fisiese of geestelike swakheid
 • lang huurperiode en wortels in die woongebied
 • swangerskap
 • kinders
 • Probleme om van skool of kleuterskool te verander
 • lae inkomste
 • komende eksamen
 • om geen plaasvervanger woonstel te vind nie
Jy sal dalk ook belangstel in Law & Taxes WG-huurooreenkoms: Wat jy moet oorweeg Eiendomsidees Verhuurder se regte: Wat jy mag doen en wat nie

Wat om te doen om beswaar te maak teen 'n beëindiging deur die verhuurder?

Dikwels is daar verskeie redes vir swaarkry op dieselfde tyd. Dit verhoog die kanse op sukses van 'n huurbeswaar teen die beëindiging. Die huurder moet die beswaar teen die beëindiging skriftelik verklaar en die brief self onderteken. Die verhuurder moet die aansoek in hul hande hê nie later nie as twee maande voor die kennistydperk verstryk. Die tydperk van twee maande geld egter slegs indien die verhuurder die moontlikheid van beswaar, die sperdatum en vorm daarvan in die kennisgewing van beëindiging aangedui het. Andersins kan die huurder ook later beswaar maak teen die beëindiging - naamlik tot en met die eerste geregtelike datum van die uitsettingsgeding. As die huurder en verhuurder nie saamstem nie, moet die hof beslis. Dit weeg op of die huurder se redes vir swaarkry swaarder weeg as die verhuurder se belange om die kontrak te beëindig. Indien wel, sal die hof beveel dat die huurperiode onbepaald of vir 'n beperkte tydperk voortgesit word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here