Notaris-escrow-rekening: voordele, nadele en koste

Wie versoek betalingsverwerking via 'n notaristrustrekening?

Gewoonlik die verkoper - maar ideaal gesproke albei partye. Indien hulle saamstem, stipuleer hulle in 'n kontrak wanneer die koopprys in die notaris se trustrekening ontvang moet word en aan watter vereistes vir die betaling voldoen moet word. Slegs die notaris mag egter die borgrekening oopmaak en bestuur. As trustee is hy die rekeninghouer. Dit beteken: Hy hou die rekening op sy naam, maar gebruik die geld om iemand anders se rekeninge te betaal.

Aan watter vereistes moet voldoen word?

Daar is een ding wat jy moet weet as jy die koopprysbetaling deur 'n notaris se borgrekening wil laat verwerk: die wetgewer het inspraak hieroor. Volgens die Notarisatiewet mag die notaris slegs 'n borgrekening opstel indien daar 'n sogenaamde "legitieme sekuriteitsbelang " is (§ 54a, Paragraaf 2, BeurkG). Indien dit nie die geval is nie, is die notaris se hande vasgebind. Hy moet die versoek van die betrokke partye verwerp.

Wanneer is daar 'n regmatige belang in sekuriteit??

'n Regmatige sekuriteitsbelang bestaan ​​gewoonlik in die volgende situasies:

  • Die koper wil graag die koopprys deur verskeie kredietinstellings finansier. In hierdie geval kan die notaris-escrow-rekening help om die verskillende betalings te verwerk.
  • Die eiendom is in ontvangs. Die krediteure word eers via die borgrekening bedien voordat die geld na die verkoper vloei.
  • Die verkoper wil die eiendom so gou as moontlik aan die koper oorhandig, dit wil sê voor die amptelike oordrag van eiendomsreg. Dit is slegs moontlik indien die koopprys as trustbates in 'n notaristrustrekening gedeponeer is.

Daarbenewens kan die notaris 'n borgrekening oopmaak in geregverdigde uitsonderlike gevalle (bv. as die betrokke partye oorlaai is). In beginsel geld die volgende: ’n Notaristrustrekening word altyd met problematiese transaksies geassosieer.

Die notaristrustrekening kan help om verskeie betalings deur verskeie kredietinstellings te verwerk. 

Foto: iStock / Chainarong Prasertthai

Hoe werk die betalingsverwerking deur 'n notaristrustrekening??

Eerstens moet die notaris die koopkontrak sertifiseer. Hy baan die weg vir betaling van die koopprys in verskeie stappe: Hy doen aansoek om die kennisgewing van transport by die grondregister, sorg vir die skraptoestemming vir die beswarings wat in die grondregister aangebring is en kyk of daar 'n reg van eerste weiering is. Indien die persoon wat op voorkoop geregtig is nie sy reg wil uitoefen nie, sal die notaris 'n ooreenstemmende kwytskelding verkry. Indien aan al die betalingsvereistes voldoen word, is dit die koper se beurt: Hy kry opdrag om die koopsom na die notaris se trustrekening oor te dra (kennisgewing van vervaldatum). Eers dan ontvang die koper die gekoopte eiendom. Na die oorhandiging stel die verkoper die notaris in kennis dat hy kan reël vir die oordrag van eiendomsreg in die grondregister. Die notaris sorg ook vir die skrapping van alle vorige beswarings. Sodra die oordrag van eiendomsreg afgehandel is, reël die notaris dat die koopprys aan die verkoper betaal word.
Goed om te weet: Skikking via 'n notaristrustrekening kan 'n paar maande duur. Gevolglik moet verkopers in baie gevalle langer wag vir hul geld.

Lees meer interessante artikels hier Regte & Belasting Waarna jy moet let in die koopkontrak en notaris Regte & Belasting Advertensie Notarisfooie vir die koop van 'n huis: Soveel fooi kom op in samewerking met Eiendomskennis Hoe om die regte verkoopprys te bepaal

Wat is die koste vir 'n borgrekening en wie betaal dit??

Hoeveel u vir 'n notarisrekening betaal, hang aan die een kant af van die bedrag van die koopprys en aan die ander kant van die koers van aanslag van die fooiskedule. Vir die berekening maak die notaris staat op die Wet op Hof- en Notarisgelde (Artikel 34, Tabel B, GNotKG). Die koper is gewoonlik verantwoordelik vir die koste van die notaris se rekening. Dit is egter ook moontlik dat die kontrakterende partye tot 'n ander reëling ooreenkom en die fooie deel.
Volgens die fooiskedule word die tariewe soos volg saamgestel:

  • tot 2.500 euro: 1,0 persent
  • begin by 2.501 tot 10.000 euro: 0,5 persent
  • vanaf 10.001 euro: 0,25 persent

Voorbeeld: 'n Eiendom word teen 150 geprys.000 euro verkoop. Die koopprys word via 'n notaristrustrekening aan die verkoper oorgeplaas. Die notaris vra 412,50 euro vir hierdie diens.
Die agtergrond is die volgende kosteberekening:

  • 2.500 euro x 1 persent = 25 euro
  • 7de.500 euro x 0,5 persent = 37,50 euro
  • 140.000 euro x 0,25 persent = 350 euro

Dit lei tot 'n totaal van 412,50 euro.

Aandag: Hierdie inligting het slegs betrekking op eenmalige betalings. Daar is bykomende koste vir gedeeltelike betalings. Rekeningbestuursfooie en moontlik negatiewe rente kan ook van toepassing wees.

Wat is die voordele en nadele van 'n notaristrustrekening?

Beide kontrakterende partye trek voordeel uit 'n notaris-escrow-rekening - nie net omdat die notaris hulle van hul werk onthef nie: die koper kan seker wees dat hy die eienaar van die eiendom sal word. Die verkoper ontvang immers nie sy geld voordat die notaris die eiendomsoordrag gereël het nie. Danksy die notaris se trustrekening het die verkoper ook meer sekuriteit: hy ontvang altyd sy geld. Indien die koper, in stryd met verwagtinge, nie die geld oordra nie, sal die notaris sorg vir die terugskrywing van die kontrak. Dit is baie makliker danksy die notariële trustrekening. Omdat die notaris op hierdie tydstip nog nie die oordrag van eiendomsreg geïnisieer het nie.
Daar is egter ook argumente wat teen 'n notaristrustrekening spreek - bowenal die wetlike vereistes oor die "regmatige belang in sekuriteit ". Baie kopers word ook deur die koste afgeskrik. Verkopers skram weg van die risiko dat hulle langer vir hul geld moet wag.

Is dit moontlik om vaste eiendom te koop sonder 'n notaristrustrekening??

Ja, dit is moontlik en in Duitsland is dit selfs meer die reël as die uitsondering. Met die sogenaamde direkte betaling dra die koper die koopprys direk na die verkoper se rekening oor. Hierdie proses word deur 'n notaris beheer en gemonitor. Die vereistes vir die betaling bly dieselfde: Alle nodige permitte moet beskikbaar wees. Die notaris reël ook dat 'n kennisgewing van transport ten gunste van die koper in die grondregister aangeteken word. Die notaris stel hom dan in kennis van die verskuldigde koopprys. Sodra die geld deur die verkoper ontvang is, sal hy die eiendom oorhandig.
Terloops: As die verkoper die eiendom met derdepartyskuld gefinansier het en oorblywende skuld by sy bank het, moet die koper die geld na twee rekeninge oorplaas: aan die een kant na die finansieringsbank van die verkoper en aan die ander kant aan die verkoper self oorhandig. Hy ontvang egter net die oorblywende bedrag.

Wenk: Dit is hoe verkopers die risiko's van direkte betalings kan verminder

In vergelyking met die notaris-escrow-rekening, word die direkte betaling met 'n hoër risiko geassosieer. Die verkoper kan die betaling verseker deur 'n bankwaarborg van die koper aan te vra. In teenstelling met die borgrekening van die notaris, is die koste hanteerbaar.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here