Notarisgelde vir die koop van 'n huis: Dit is hoeveel fooie daar is

Die notarisgelde vir die koop van 'n huis word nie vrylik bepaal nie, maar word in die Wet op Hof- en Notarisgelde (GNotKG) uiteengesit. Hulle is grootliks gebaseer op die bedrag van die koopprys van die eiendom – die sogenaamde klandisiewaarde – en kan dus baie presies vir byvoorbeeld eiendomsfinansiering bereken word.
Aan die een kant word die koste wat aangegaan word gebruik om vir die werk van die notaris te betaal. Aan die ander kant is fooie by die grondregister verskuldig, wat onder meer gehef word vir die vasstelling van die grondheffing. Die notaris doen aansoek vir hierdie inskrywing en faktureer die eiendomskoper later vir die fooie wat deur die grondregister gehef word.
Volgens die fooiskedule word notariskoste van 1,5 tot 2 persent van die koopprys aangegaan vir die koop van 'n huis, waardeur die koste aangegaan onderhewig is aan verkoopsbelasting. Geen belasting word by die kadasterkoste vir die aankoop gevoeg nie.
 

Notarisgelde is altyd gebaseer op die sogenaamde hof- en notarisgeldewet.

Foto: iStock / maroke

Hoe om die notaris fooie te bereken?

Die bedrag van notarisgelde vir die koop van 'n huis hang af van die besigheidswaarde van die eiendom: hoe hoër die koopprys vir die huis, hoe hoër is die eenvoudige fooikoers wat deur die notaris toegepas moet word. Na gelang van die moeite van die notaris sal hy 'n veelvoud hiervan hef.
Boonop hang die koste wat aangegaan word af van die grondheffing wat ingevoer moet word, wat gewoonlik ooreenstem met die leningsbedrag. As 'n reël moet 'n eiendomskoper rekening hou met notarisgelde ten bedrae van vyf keer die fooikoers.
 

Waarde van
Plat Eenvoudig
Fooi 5 keer
Verkoopsbelastingkoers ~ totale koste notaris
150.000 euro € 354 1.€ 770 € 336,30 2.€ 106,30
200.000 euro € 435 2.175 € € 413,25 2.€ 588,25
250.000 euro € 535 2.€ 675 € 508,25 3.€ 183,25
300.000 euro € 635 3.175 € € 603,25 3.€ 778,25
400.000 euro € 785 3.925 € € 745,75 4de.€ 670,75
500.000 euro 935 € 4de.€ 675 € 888,25 5.€ 563,25
600.000 euro 1.€ 095 5.€ 475 1.€ 040,25 6de.€ 515,25
800.000 euro 1.€ 415 7de.€ 075 1.€ 344,25 8ste.€ 419,25
1.000.000 euro 1.€ 735 8ste.€ 675 1.€ 648,25 10.€ 323,25


Die syfers in die tabel is slegs riglyne vir die toevallige koste wat bedoel is om as 'n rowwe gids vir eiendomsfinansiering te dien. Elke eiendomsaankoop is individueel en lei dus tot verskillende notarisfooie en ook grondregisterkoste, wat kan afwyk van die waardes hierbo genoem.

Voorbeeldberekening van notariskoste: Jy moet met hierdie bedrag bereken

Kom ons neem byvoorbeeld 'n huis met 'n koopprys van 400 aan.000 euro. Die grondheffing is 300.000 euro. Dus sal hierdie grondregisterfooie en notarisgelde verskuldig wees vir die huisaankoop:
 

Notaris fooie  
Notarisering van die koopkontrak 1.€ 570,00
Voltooiing van die transaksie € 392,50
Notarisering van die grondheffing € 635,00
Vereffening via 'n notaristrustrekening 785,00
Toesighoudende aktiwiteit € 392,50
subtotaal 3.€ 775,00
Plus. BTW € 717,25
Totale notarisfooie 4de.€ 492,25
   
Grondregistrasiekoste  
Kennisgewing van vervoer € 392,50
Registrasie eienaar € 785,00
Registrasie van grondheffing € 635,00
Totale grondregisterkoste 1.€ 812,50
   
totale koste 6de.€ 304,75

Wie dra die notariskoste vir die huisaankoop?

Die notarisgelde wat aangegaan word met die aankoop van 'n eiendom word feitlik geheel en al deur die koper gedra. Die verkoper van die eiendom betaal gewoonlik net die koste wat aangegaan word vir spesiale veranderinge in die grondregister, soos die skrapping van derdepartyregte (soos vruggebruiksregte of verblyfreg). Wie moet dra watter deel van die notariskoste vir die huisaankoop word uiteengesit in 'n kontrak met óf die makelaar óf die verkoper. 
Goed om te weet: Beide kontrakterende partye is aanspreeklik vir die betaling van die notarisgelde. Ingevolge die wet is albei aanspreeklik vir die koste. Indien dit na kontraksluiting skielik blyk dat die koper insolvent is en nie die koste kan dra nie, kan die notaris die verskuldigde fooie van die verkoper eis.
 

Wanneer is die notarisgelde betaalbaar?

As 'n reël faktureer die notaris sy dienste wanneer hy 'n afskrif van die verkoopskontrak stuur. Betaling is dan gewoonlik binne 14 dae betaalbaar.
 

Jy sal dalk ook belangstel in Bausparen & Finanzieren Grondheffing en verband: wat is daaragter? Eiendomskennis Kennisgewing van vervoer: Hoe om 'n eiendom te reserveer Wet en belasting Waarna jy moet let in die koopkontrak en notaris

Hoekom het jy 'n notaris nodig om 'n huis te koop?

In Duitsland word notariële sertifisering deur die wet vereis vir sekere regstransaksies. In § 311b van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) word opgemerk: "'n Kontrak waardeur een party onderneem om eienaarskap van 'n eiendom oor te dra of te verkry, vereis notariële sertifisering. "
Die verpligting om die verkoop van 'n huis deur 'n notaris te laat sertifiseer het die agtergrond dat die verkoop van vaste eiendom redelik kompleks is. Ten einde kopers en verkopers te beskerm, tree die notaris op as 'n moniterende en uitvoerende liggaam, byvoorbeeld deur die opstel van die verkoopskontrak.
As die formele vereiste van die notariële sertifisering by die verkoop van vaste eiendom nie nagekom word nie, is die koopkontrak nie geldig volgens § 125 BGB nie, tensy vervoer en inskrywing in die grondregister nogtans gedoen is (§ 311b BGB). As 'n reël is dit egter beswaarlik moontlik aangesien die grondregister die vorm van die oordrag nagaan voor registrasie.
'n Notaris word deur die koper betaal wanneer 'n huis verkoop word, maar hy is steeds verplig om neutraal te wees. Volgens § 1 van die Federale Notariële Regulasies (BNotO) word hy beskou as 'n "onafhanklike houer van 'n openbare amp". Soos regters of leke-regters moet hy dus heeltemal neutraal optree.

Dit kan die moeite werd wees om eers die eiendom te koop en later te bou – dit kan notariskoste bespaar.

Foto: iStock / schulzie

Watter take het 'n notaris wanneer hy 'n huis koop??

Die notariskoste vir die huisaankoop is 'n aansienlike item in die bykomende aankoopkoste, wat finansieel pynlik is ten spyte van die bestaande subsidies vir huisaankoop en huisbou. LBS-bouvereniging-spaarders kan baat vind by talle subsidies. Jy kan aanlyn by die LBS sien op watter toelaes jy geregtig is. Eiendomskopers wonder dus heeltemal tereg vir watter dienste hulle hierdie hoë som betaal. Die take van die notaris by die verkoop van 'n huis is gebaseer op hierdie proses:
 

 1. Konsep verkoopskontrak
  Eerstens stel die notaris 'n konsep van die verkoopskontrak op. Hiervoor benodig hy alle relevante data oor die eiendom, besonderhede van die koper en verkoper asook die betrokke bank, wat as krediteur gebruik word. 
   
 2. Stel 'n notaristrustrekening op
  Op versoek van die koper en/of verkoper stel die notaris 'n sogenaamde notariële trustrekening op. Die koopprys wat betaal moet word, word eers "geparkeer " deur die koper in hierdie borgrekening totdat alle formaliteite behoorlik afgehandel is. Eers dan sal die bedrag aan die verkoper oorgedra word. Die opstel van so 'n rekening is vrywillig en behels addisionele fooie.
   
 3. Oorhandig die koopkontrak vir kontrolering
  Die notaris stuur dan die konsepverkoopkontrak aan die koper en verkoper vir hersiening. As albei van hulle saamstem met die konsep, stel hy 'n afspraak vir ondertekening.
   
 4. Doen navraag oor die munisipaliteit se afstanddoening van eerste weiering
  Volgens die Boukode (BauGB) het sommige munisipaliteite 'n reg van eerste weiering wat in die pad van die aankoop van vaste eiendom kan staan. In hierdie geval verkry die notaris 'n verklaring van afstanddoening van die munisipaliteit.
   
 5. Notariseer die koopkontrak
  Indien beide partye gekom het om te teken, lees die notaris die verkoopskontrak volledig en laat dit dan deur die kontrakterende partye onderteken. Hy notariseer dit dan, wat die kontrak wetlik bindend maak.
   
 6. Rapporteer die aankoop by die belastingkantoor
  Sodra die kontrak onderteken is, rapporteer die notaris die verkoop by die belastingkantoor. Deur hierdie kennisgewing van verkoop verneem die belastingkantoor van die naderende verandering van eienaarskap en pas die eiendomsoordragbelasting verskuldig. Sodra die koper hierdie kostes betaal het, sal die belastingkantoor 'n uitklaringsertifikaat uitreik. ’n Verandering van eienaarskap is slegs daarmee moontlik.
   
 7. Registreer die kennisgewing van vervoer in die grondregister
  In die volgende stap doen die notaris aansoek om 'n kennisgewing van transport by die grondregister. Dit beskerm die koper deur byvoorbeeld 'n insolvensieadministrateur te verhoed om toegang tot die eiendom te kry.
   
 8. Gaan koopprysbetaling na
  In die volgende moet die koper die ooreengekome koopprys vir die eiendom betaal.
   
 9. Doen aansoek om registrasie in die grondregister
  Sodra die geld deur die verkoper of in die notaris se trustrekening ontvang is, laat die notaris die nuwe eienaar by die grondregister registreer. Vir hierdie doel word die kennisgewing van transport geskrap en die nuwe eienaar word in die grondregister aangeteken.

Kan jy notaris fooie bespaar?

Aangesien 'n aankoop van vaste eiendom slegs regsgeldig is met 'n notariële sertifisering, kan notariskoste vir die huiskoop oor die algemeen nie heeltemal bespaar word nie. Die bedrag van hierdie bykomende koste kan ook nie onderhandel word nie, aangesien dit in die fooiskedule vir notarisse uiteengesit word. Jy kan steeds in sekere gevalle stoor, naamlik:

 1. Koop die eiendom apart
  Die bedrag van notarisgelde wanneer 'n huis gekoop word, hang af van die prys van die eiendom. In die geval van bestaande eiendomme sluit dit die eiendomsprys en die prys van die eiendom in. As dit egter by 'n bouprojek kom, kan dit finansieel die moeite werd wees om eers net die stuk grond te koop. Indien 'n huis later daarop voltooi word, word dit nie as 'n eiendomsbesigheid beskou nie en is dit dus nie meer die verantwoordelikheid van 'n notaris nie.
   
 2. Het nie 'n notaristrustrekening nie
  ’n Notaristrustrekening verskaf sekuriteit, maar veroorsaak ook bykomende koste. As jy tot die gevolgtrekking kom dat so 'n rekening nie nodig is nie, kan jy daarsonder klaarkom en so notarisfooie bespaar.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here