Garnering vrystelling limiet: Niemand kan hierdie geld van jou wegneem nie

Indien iemand nie betalings maak nie of as hy selfs vir persoonlike bankrotskap moet aansoek doen, kan beslag gelê word op die skuldenaar se inkomste.
Sodat die skuldenaar se bestaan ​​nie bedreig word nie, is daar 'n beslagleggingsvrystellingsperk. Dit noem die bedrag wat nie van die skuldenaar geneem kan word nie. Hy het dus die geleentheid om sy lewe voort te sit – al is dit finansieel erg beperk.
 

Aanhegtings van lone en salarisse word as 'n effektiewe maatreël beskou wanneer krediteure betalings wil invorder. 

Foto: iStock / diego_cervo

Hoe hoog is die beslagleggingsvrystellingslimiet?

Die bedrag van die beslagleggingsvrystellingslimiet word uiteengesit in Artikel 850 c van die Wetboek van Siviele Prosesreg (ZPO) en is gebaseer op die huidige bestaansvlak. Mens praat ook van die basiese toelaag.
Volgens die amptelike beslagleggingsvrystellinglimietaankondiging (PfändfreiGrBek) vanaf 2019 is die basiese toelaag vir mense sonder onderhoudsverpligtinge tans 1.178,59 euro per maand of 271,24 euro vir weeklikse lone en 54,25 euro vir daaglikse lone. In beginsel kan hierdie inkomste nie deur beslaglegging van die skuldenaar ontneem word nie.
Indien die skuldenaar verplig is om onderhoud te verskaf, verhoog die belastingvrystelling met EUR 443,57 vir die eerste persoon aan wie hy onderhoud betaal en met EUR 247,12 vir elke bykomende persoon (tot 'n maksimum van vyf mense).
Die ZPO bepaal dat die bedrag van die beslagleggingsvrystellingsperk elke twee jaar op 1. Julie is aangepas. Die nuwe bedrag sal dan in die aanhangselvrystellingskennisgewing gepubliseer word. Die laaste keer dat dit in 2019 gebeur het, sal die volgende aanpassing op 1 plaasvind. Julie 2021.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en Belasting Belastingadviseur: Wat is die koste? Watter speelruimte is daar? Regte en Belasting Besigheidsuitgawes: Jy kan hierdie aftrek Regte en Belasting Maak 'n belastingopgawe: Dit is hoe jy jou geld terugkry

Watter inkomste is aanhegbaar?

Die debiteur se netto inkomste is beslagbaar. Dit sluit in lone of salarisse, 'n ouderdomspensioen en werkloosheidsvoordeel I en werkloosheidsvoordeel II, elk minus belasting en sosiale sekerheidbydraes.
Indien daar verskeie soorte inkomste is, word dit bymekaar getel en tel dan as die totale netto inkomste van die debiteur.

Watter inkomste is slegs voorwaardelik of nie aanhegbaar nie?

Betalings weens oortyd kan slegs tot 50 persent beslag gelê word volgens § 850 a ZPO. Kersbonusse kan tot die helfte van die maandelikse inkomste aangeheg word. As dit egter die som van 500 euro oorskry, kan die bykomende bedrag ten volle beslag gelê word.
Volgens Artikel 850 a van die Duitse Wetboek van Siviele Prosesreg, bykomende betalings deur die werkgewer soos kapitaalvormende voordele, vakansiebetaling, voordele vir 'n bykomende maatskappypensioen, gevaar- en swaarkrytoelaes, kindersorgtoelaes, dood- en grasiebetalings, toelaes vir die blindes, geboortetoelaes en dié vir die aangaan van 'n huwelik of die totstandkoming van 'n burgerlike vennootskap kan nie beslag gelê word nie.

Wat is die nie-aanhegting gedeelte?

Indien die skuldenaar meer netto verdien as die bedrag wat as die beslagleggingsvrystellingslimiet vasgestel is, kan die oortollige bedrag nie ten volle beslag gelê word nie. Die skuldenaar behou dus 'n deel van sy inkomste, selfs al oorskry dit die beslagleggingsvrystellingsperk.
Mens praat van die beslagleggingsvrye gedeelte of die beperking op afdwinging. Hier is sekere persentasies deurslaggewend vir hoeveel geld van die skuldenaar van die oortollige bedrag geneem kan word en hoeveel uiteindelik aan hom oorgelaat word. Hierdie beginsel is noodsaaklik om werk te laat betaal. Die skuldenaar wat gaan werk en daardeur die netto inkomste verhoog, het meer geld tot sy beskikking as die een wat werkloosheidsvoordeel I of II ontvang.
Volgens § 850 c, paragraaf 2 ZPO, hang die bedrag van die beslagleggingsvrye gedeelte van die bykomende inkomste af van die aantal mense vir wie onderhoud betaal moet word: hoe meer mense daar is, hoe hoër is die beslagvrye gedeelte.
 

nommer van
Onderhoud-
geregtig is

Vry van aanhangsel-
grens

Aanvallevry
Deel oor
Vry van aanhangsel-
grens

0

1

2

3

4de

5
en meer

1.179,99
Euro

1.629,99
Euro

1.869,99
Euro

2.119,99
Euro

2.369,99
Euro

2.619,99
Euro

30%

50%

60%

70%

80%

90%


Die maksimum bedrag is 3.613 euro, die gedeelte wat nie onderhewig is aan beslaglegging bo die beslagleggingsvrystellingslimiet is dan 0 persent.


Voorbeeld: Die debiteur het 'n netto inkomste van 1.700 euro. Hy betaal kinderonderhoud. Die beslagleggingsvrystellingsperk vir hom is 1.622,16 euro (basiese belastingtoelaag 1ste.178,59 euro + verhoging as gevolg van onderhoud 443,57 euro).
Van die 77,84 euro verdien hy meer (1.700 euro - 1ste prys.622,16 euro = 77,84 euro) 50 persent sal nie van hom geneem word nie.
Dit laat hom met 38,92 euro, waarvan 30 persent vir hom en 20 persent vir die kind geoormerk is. Die res waarop beslag gelê kan word, is 38,92 euro.
 

Basiese belastingtoelaag

1.178,59 euro

+ Verhoging vir afhanklike

443,57 euro

Hulle is dus nie vatbaar nie (basiese toelae + verhoging as gevolg van onderhoudsverpligting)

1.622,16 euro

Inkomste wat die belastingvrystelling oorskry (1ste.700 euro - 1ste prys.622,16 euro)

voor 77.84 Euro

- 30 persent vir die skuldenaar

23,35 Euro

- 20 persent vir die afhanklikes

voor 15,57 Euro

Aanhegbare bedrag

38,92 Euro

Wat is die maksimum bedrag van die beslagvrystellingslimiet?

Indien die skuldenaar se netto inkomste die maksimum bedrag wat in § 850 c ZPO of in die PfändfreiGrBek gespesifiseer is oorskry, kan die oortollige bedrag van die inkomste hierbo ten volle beslag gelê word. Vanaf hierdie bedrag is daar nie meer enige persentasies wat 'n gedeelte van die oortollige bedrag vir die skuldenaar verseker nie.
Die maksimum bedrag is tans 3.613,08 euro.
Voorbeeld: Die debiteur het 'n netto inkomste van 3.800 euro. Die bykomende bedrag van 186,92 euro (3de.800 euro - 3613,08 euro) kan ten volle beslag gelê word.

Indien die skuldenaar se netto inkomste die gespesifiseerde maksimum bedrag oorskry, kan die oortollige bedrag van die inkomste ten volle aangeheg word.

Foto: iStock / SARINYAPINNGAM

Op hierdie manier kan die beslagleggingsvrystellingsperk verhoog word

Onder sekere voorwaardes kan die skuldenaar aansoek doen om 'n verhoging in die beslagleggingsvrystellingsperk. 'n Ooreenstemmende verhoging word gewoonlik goedgekeur ooreenkomstig Artikel 850 f, Paragraaf 1 a tot c ZPO indien die skuldenaar nie genoeg geld het om van te lewe nie ten spyte van die beslagleggingsvrystellingsperk.
Dit kan byvoorbeeld die geval wees as hy onderhoud vir meer as vyf mense moet betaal of as hy ander onvermydelike uitgawes soos besonder hoë verblyfkoste aangaan.
Hierdie verhoging in die beslagleggingstoelae sal egter slegs gemaak word indien dit nie bots met enige oorheersende belange van die verpligte of die verpligte ingevolge Artikel 850 f ZPO.

Dit is hoe die beslagleggingstoelae bereken kan word

Om die beslagleggingstoelae te kan bereken, is die faktore wat reeds hierbo genoem is belangrik:

  • die bedrag van netto inkomste
  • die aantal mense vir wie onderhoud betaal word

Hierdie inligting kan gebruik word om die individuele beslagleggingsvrystelling of die aanhegbare gedeelte van die netto inkomste te bereken.

Voorbeeld: 'n Debiteur is afhanklik van drie mense en het 'n maandelikse netto inkomste van 2.600 euro. Die tabel vervat in die PfändfreiGrBek toon dat die aanhegbare bedrag van sy inkomste 145,08 euro is.
 

Basiese belastingtoelaag

1.178,59 euro

+ Verhoog vir 1. afhanklike persoon

443,57 euro

+ Verhoog vir 2. afhanklike persoon

247,12 euro

+ Verhoog vir 3. afhanklike persoon

247,12 euro

Hulle is dus nie vatbaar nie (basiese toelae + verhoging as gevolg van onderhoudsverpligting)

2.116,40 Euro

Inkomste wat die belastingvrystelling oorskry (2de.600 euro - 1ste prys.178,59 euro)

483,60 euro

- 30 persent vir die skuldenaar

145,08 euro

- 20 persent vir die 1ste. afhanklike persoon

voor 96.72 Euro

- 10 persent vir die 2de. afhanklike persoon

voor 48,36 Euro

- 10 persent vir die 3de. afhanklike persoon

voor 48,36 Euro

Aanhegbare bedrag

145,08 euro

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here