Versorgingswet

Mense wat sorg nodig het, het hulp nodig. Dit is vir hulle byna onmoontlik om die tallose regsreëls in detail te bestudeer. Familielede het ook probleme, aangesien nuwe verpleeghervormings gereeld ingestel word en die verpleegwette soms onverstaanbaar is. Ons het al die relevante inligting saamgestel om diegene wat geraak word van nuttige hulp te voorsien. Die artikel moet verstaan ​​word as 'n oorsig van die belangrikste verpleegwette en help om jou weg 'n bietjie beter rond te vind in die vermoedelik nuwe situasie.

'n Kykie na die sosiale sekerheidskodes

Duitsland het 'n totaal van twaalf sosiale sekerheidskodes, ook bekend as die SBL. Alle relevante Duitse wette wat handel oor maatskaplike kwessies vir behoeftiges, maar ook die voordele vir hierdie groep mense lys, word hier opgesom. Vir diegene wat sorg nodig het, maar ook vir siekes en ander behoeftige mense, kan die belangrikste sorgwette gevind word in SBL V, SGB Ix, SBL XI en SBL XII.
SGB ​​V bestaan ​​uit wette oor statutêre gesondheidsversekering wat sedert 1 van krag is. Januarie 1989. SGB ​​IX bevat wette oor die rehabilitasie en deelname van gestremde mense. Julie 2001 gryp. Wette oor maatskaplike langtermyn-sorgversekering, op 1. Bekendgestel Januarie 1995, kan gevind word in SGB XI. Laastens bevat SBL XII wette wat maatskaplike bystand aangaan. Hierdie kode is sedert 1 van krag. Januarie 2005.

Die Sorgversterkingswet I

In 2015 was daar 'n hervorming van langtermynsorg wat gerig was op die groeiende behoeftes van diegene wat sorg nodig het. Aangesien die aantal mense wat geraak word geleidelik toeneem, moes die maatskaplike langtermynsorgversekering gemoderniseer word. Met die sogenaamde Sorgversterkingswet (PSG I) is die voordelekoerse van die sorgversekeringsfondse vir die volgende groep mense verhoog:
 

 • Verseker met demensie 
 • Versekerde persone wat sorg nodig het met sorgvlakke 0, 1, 2, 3

Die voordeelkoerse is hier met gemiddeld vier persent verhoog. Vandag is daar egter vyf vlakke van sorg en nie meer sorgvlakke nie. Daarbenewens sluit PSG I byvoorbeeld 'n verhoogde toelae van tot 4 in.EUR 000 vir ouderdomsgeskikte lewe. Diegene wat geraak word kan dit gebruik om 'n hindernisvrye kombuis, 'n bad met 'n deur of toegang of selfs 'n huishyser te finansier. 

Die Sorgversterkingswet II

In 2016 is die tweede Wet om Langtermynsorg te versterk, PSG II bekendgestel. Met hierdie sorghervorming is die assesseringstelsel wat voorheen gegeld het vir diegene wat bystand en sorg nodig gehad het, aangepas sodat nie net diegene wat fisiese sorg benodig by uitgebreide sorgdienste baat vind nie, maar ook verstandelik gestremde en permanent geestelik siek mense nou voordeel kan trek. van die ooreenstemmende dienste, mits hulle verseker is. 
Sedert die 1ste. Januarie 2017 is die sogenaamde NBA (New Assessment Assessment) nou van krag, waarmee gekontroleer word hoeveel onafhanklikheid die versekerde nog het. Na gelang van die uitslag ontvang die versekerde 'n ooreenstemmende vlak van sorg wat gekoppel is aan die vereiste dienste. Daar is nou vyf vlakke van sorg. Voorheen was daar die sogenaamde minuut-instandhouding volgens die vier instandhoudingsvlakke. Die huidige stelsel is regverdiger en keur ook voordele goed vir mense wat nog nie in die ou stelsel geregtig was nie. 

Die Tweede Sorgversterkingswet (PSG II) is bedoel om meer individuele sorg te verskaf vir diegene wat sorg nodig het.

Foto: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Die Sorgversterkingswet III

Die derde PSG is ook in 2016 geslaag en vanaf 1. Januarie 2017 geïmplementeer. Dit sluit verbeterde advies en ondersteuning vir diegene wat sorg benodig en hul familielede in. Daarbenewens is die reg van die gesondheidsversekering om vermeende bedrieglike sorgdienste meer omvattend te ondersoek versterk. Die kwessie van koste vir mense met gestremdhede is ook herorganiseer.

Die verpleging versterking wette in 'n oogopslag

PSG I   

 • sedert 01.01.2015                                                      
 • Verhoging in voordeelkoerse          
 • Reg op sorg en                      
 • Hulpdienste                      
 • meer dienste vir mense met demensie  
 • meer dag- en nagversorgingsprodukte       
 • meer korttermyn- of voorkomende sorg                                                                                        
 • Toekenning vir ouderdomsgeskikte huisopknapping                                                                                  
 • Toename in hulpsubsidies                                                                                                       
 • Skep van 'n langtermynsorgfonds

PSG II

 • sedert 01.01.2017
 • nuwe definisie van die behoefte aan langtermynsorg
 • nuwe waardasiestelsel
 • 5 vlakke van sorg
 • geen slegter posisie van voordeelontvangers voor PSG II nie

PSG III

 • sedert 01.01.2017
 • Finansiering van modelprojekte vir beter koördinering en samewerking van adviesdienste
 • Inisiatiefreg om nuwe sorgondersteuningspunte op te rig
 • nuwe reëls teen faktuurbedrog
 • sistematiese inspeksieregte vir buitepasiëntdienste
 • Selfbestuur van sorg

Die Sorgversterkingswette I - III het baie positiewe veranderinge gebring vir diegene wat sorg nodig het en hul familielede. Benewens hierdie nuwe sorghervormings, is ander wette ingestel waarvan diegene wat geraak word, bewus moet wees.

Die Wet op Sorgverlof

Ten einde werkende gesinsversorgers in staat te stel om vir 'n beperkte tydperk onder bepaalde omstandighede tyd van die werk af te neem ten einde te verseker of. Om vir 'n maksimum van twee jaar deeltyds om dieselfde redes toegelaat te word om deeltyds te werk, is sorgverlof ontwikkel in die Wet op Sorgverlof, ook bekend as PflegeZG. 
Familielede wat verlof van die werk wil neem, het twee opsies:
 

 • Om hulp te organiseer vir 'n familielid wat onverwags sorg nodig het, kan werkende persone vir tot tien dae verlof neem en versorgingstoelaag ontvang as vergoeding vir die verlore lone. Dit moet egter by die sorgbehoewende persoon se sorgfonds aangevra word. 
 • Indien 'n werkende persoon self na 'n nabye familielid wat sorg nodig het moet omsien, het hy 'n wettige reg op 'n vrystelling van tot ses maande. 

wenk: Naasbestaandes wat vir minstens 14 uur per week sorgverlof neem en die persoon na aan hulle versorg, kan by die sorgbehoewende persoon se sorgfonds aansoek doen vir 'n subsidie ​​vir gesondheids- en langtermynsorgversekering. Die bydraes vir pensioen- en werkloosheidsversekering kan ook deur die langtermynsorgversekering gedek word, sien ons artikel: Verbeter jou pensioen met langtermynversorgingsvoordele.

As familielede verbasend sorg nodig het, kan werknemers 'n kort pouse van tot tien dae van die werk af neem.

Foto: iStock / shapecharge

Die Wet op Gesinsorgverlof

Die Wet op Gesinsorgverlof is bedoel om gesinsversorgers in staat te stel om hul voltydse poste in deeltydse poste om te skakel. Die sogenaamde FPfZG moet egter nie as 'n regseis gesien word nie. Dit is sedert 2012 van krag en laat versorgers toe om hul werksure vir 'n maksimum van twee jaar te halveer en 75 persent van hul konvensionele lone van hul werkgewer te ontvang. Om hiervoor te vergoed, moet versorgers vir nog twee jaar na die einde van die versorgerverlof voltyds vir 75 persent van hul lone werk. Die werkgewer se prestasie is dus slegs 'n vooruitbetaling, wat dan weer vereffen moet word. 
Sedert 2015 is daar 'n gedeelte in die Wet op Gesinsorgverlof wat bepaal dat werkgewers wat hul werknemers in staat stel om versorgingsverlof te neem onder die voorwaardes hierbo gelys, 'n rentevrye lening van KfW ontvang. Dit word deur die Federale Kantoor vir Gesins- en Burgerlike Samelewingstake hanteer. Boonop word werknemers wetlik beskerm teen wanbetaling en likiditeitsrisiko's. Indien 'n werknemer dus siek word voordat hy die vooruitbetaling ten volle kon vereffen, sal die werkgewer vir die finansiële verlies vergoed word. Dit geld ook in die geval van die dood van 'n werknemer wat van die sorgverlof gebruik gemaak het. 
wenk: As jy sorgverlof wil neem, maar jou werkgewer is daarteen gekant (geen wettige aanspraak nie!), moet jy hom inlig oor die FPfZG. Werkgewers wie se risiko's deur die staat tot die minimum beperk word, is meer geneig om sulke sorgverlof goed te keur.

Die Aanvullende Wet op Verpleegdienste

Die Aanvullende Wet op Verpleegdienste is sedert 1 van krag. In werking April 2002. Dit was hoofsaaklik van toepassing op mense wat sorg nodig het wat aan demensie ly, sowel as geestesongesteldhede en mense met intellektuele gestremdhede wat aan erkende beperkte alledaagse vaardighede ly en wat sorgvlak 0 gehad het, wat destyds geldig was. Die genoemde groep mense was dus vir die eerste keer geregtig op bykomende versorgingsdienste, byvoorbeeld besprekings, speletjies en staptogte met toepaslik opgeleide, vrywillige mense. Dit behoort sosiale deelname te verseker. Voordat die Aanvullingswet op Verpleegdienste in werking getree het, het diegene wat geraak word slegs 460 EUR per jaar vir sulke dienste ontvang. Ná talle verpleegsorghervormings is hierdie koers sedert 2015 1.EUR 248 per jaar vir mense met ligte demensie en 2.496 EUR jaarliks ​​vir mense met ernstige demensie. Dit beteken dat hierdie groepe mense baie meer doeltreffend bevorder kan word.

Die Wet op Verpleegontwikkeling

Die Wet op Verpleegontwikkeling is ook 'n bietjie ouer en het op 1 in werking getree. In werking Julie 2008. Hier is bepaal dat daar in 2010 sowel as in 2012 'n verhoging in die versorgingstoelaag vir versorgende naasbestaandes en 'n verhoging in versorgingsvoordele in natura vir versekerde persone met 'n erkende graad van sorg sal wees. Die toename in sorgvoordele in natura was beperk tot buitepasiëntversorging.
Boonop is die stigting van die sorgondersteuningsentrum met die Sorgontwikkelingswet bevorder sodat naasbestaandes 'n kontakpunt het vir nodige advies. Die belangrikste regulasie het betrekking op die versorgingsdienste, wat volgens die wet sedert 2015 elke drie jaar by die huidige lewenskoste aangepas word.

Die Wet op Verpleegheroriëntasie

Nog 'n langtermyn-sorgwet wat nuwe voordele aan mense met demensie toestaan, is die New Care Reorientation Act, of kortweg PNG. In 2013 is onder meer hier gereguleer dat stigters van 'n nuwe woongroep wat op 'n buitepasiëntbasis versorg word, asook die stigting van gedeelde woonstelle, met sogenaamde aanvangsbefondsing van die verpleegsorg ondersteun word. fondse. Daarbenewens moet die assessering van potensiële voordeelontvangers en diegene wat reeds voordele ontvang baie vinniger deur die MDK (Medical Service of Health Insurance) of Medicproof uitgevoer word. Die sorgfondse word ook deur die Wet op Sorgheroriëntasie opdrag gegee om so gou moontlik oor die sorgvlak-aansoek te besluit. Die PNG is een van die hervormings wat beter maatskaplike sekuriteit bied vir diegene wat sorg nodig het en hul familielede wat na hulle omsien. 

Die Wet op Verpleegheroriëntasie bevat ook die nuwe staatsbefondsing vir privaat individue
Aanvullende sorgversekering. Die subsidie ​​is belasbaar en beloop 5 EUR per maand. Die premiebedrag en dit
onderskeie inkomste word nie in ag geneem nie.  

Die voorkomingswet

Die Voorkomingswet is sedert 1 van krag. Van krag Januarie 2016 en is bedoel om gesondheidsbevordering te versterk. Gesondheids- en langtermynversekeringsfondse word nou toegelaat om ten minste EUR 300 miljoen per jaar aan siektevoorkomingsmaatreëls te bestee. Hierdie maatreëls het betrekking op die voorkoming vir
 

 • Kleuterskole
 • skole
 • Ouetehuise
 • Werksgeleenthede

'n Bykomende EUR 200 miljoen kan aan verdere voorkomende maatreëls bestee word. Dit sluit omvattende inentingbeskerming en vroeë opsporingsmaatreëls in. Versorgende naasbestaandes baat ook direk by hierdie wet, aangesien hulle ook verligting ervaar deur toepaslike maatreëls, byvoorbeeld by die werk. 

Die Wet op Hospice en Palliatiewe Sorg

Hierdie versorgingswet is veral van toepassing op familielede van terminaal siek mense wat sorg nodig het. Dit is sedert 2016 van krag en verbeter die versorging en ondersteuning vir diegene wat siek is. Opgeleide palliatiewe sorgpersoneel is byvoorbeeld beskikbaar in hospies en ander binnepasiëntfasiliteite om die laaste dae van die lewe makliker te maak vir diegene wat geraak word. Om dit te bereik, het die Wet op Hospice en Palliatiewe Sorg die daaglikse tariewe in palliatiewe sorg met meer as 25 persent per pasiënt verhoog. Daarbenewens, in plaas van die vorige 90 persent, moet die gesondheidsversekeringsmaatskappye nou 95 persent van die kwalifiserende hospieskoste dra. Die hospies dra self vyf persent van die koste. 
wenk: Daar is die moontlikheid om terminaal siek palliatiewe sorg by die huis te hê. Volgens § 37 b en § 132 d SBL V, het diegene wat geraak word 'n wetlike reg op die sogenaamde SAPV (gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg) en moet dit afdwing indien nodig. 

Die doel van die Wet op Hospice en Palliatiewe Sorg is om mediese, verpleegkundige, sielkundige en pastorale sorg vir mense in die laaste lewensfase te verbeter. 

Foto: iStock / izusek

Die Wet op die Versterking van Verpleegpersoneel

Ten einde die kwaliteit van sorg te verbeter, op 1. Januarie 2019 het die sogenaamde Wet op die Versterking van Verpleegpersoneel (PpSG) in werking getree. Hierdie verpleegwet is bedoel om die verpleegpersoneel te versterk en bevat onder meer die "onmiddellike sorgprogram ". Die Wet op die Versterking van Verpleegpersoneel reguleer die volgende, byvoorbeeld:
 

 • minimum personeelvlakke gedefinieer
 • Befondsing vanaf 13.000 nuwe verpleegposte (binnepasiënt)
 • Fasilitering vir diegene wat sorg nodig het en omgee naasbestaandes

Nog 'n verandering wat deur die Wet op Versterking van Verpleegpersoneel gemaak is, is die versorging van mense wat sorg nodig het in die rehabilitasiefasiliteit wat die versorger veronderstel is om te besoek. Tot dusver was dit so dat gesinsversorgers dikwels nie in staat was om werklik 'n nodige rehabilitasiemaatreël uit te voer nie. Die versorging van die naasbestaandes wat sorg nodig het was nie gewaarborg nie. Danksy die PpSG is dit nou moontlik om 'n aansoek by die gesondheidsversekeringsmaatskappy in te dien dat die persoon wat versorging nodig het om by die rehabilitasiefasiliteit opgeneem te word, sodat die versorger hul rehab in vrede kan uitvoer terwyl die persoon wat dit nodig het versorging word deur die fasiliteit se personeel versorg. Die gesondheidsversekeringsmaatskappye moet die aansoek toestaan ​​as die gesinsituasie dit vereis.  

Met die Wet op die Versterking van Verpleegpersoneel het baie ten goede verander vir diegene wat geraak word. So ook
Siekbesoeke na die dokter vir mense wat sorg nodig het met sorgvlakke 3, 4 en 5 word nie meer gemagtig nie-
verpligtend. Dieselfde geld vir mense wat sorg nodig het met permanente beperkte mobiliteit. Daar is geen toepassings nie
om meer aan die gesondheidsversekeringsmaatskappy te gee, kan die reise dadelik begin word.

Voorskou: Nuwe Verpleegwet

Hierdie versorgingswet het eers op die 1ste in werking getree. Januarie 2020 van krag. Die sogenaamde Wet op Verpleegberoepe hervorm die opleiding vir professionele verpleegkundiges baie omvattend. Die beroep word dus aangepas by vandag se verpleeguitdagings en meer buigsaam gemaak. Dit is bedoel om terselfdertyd die aantreklikheid van die verpleegprofessie te bevorder.

Ander belangrike inligting

Sorgkoste kan as 'n buitengewone las van belasting afgetrek word. Die onderhoudskoste sluit byvoorbeeld die koste vir
 

 • Verpleeginrigting
 • ambulante sorg
 • Noodoproep
 • Rollator
 • Badhysbak
 • hindernisvrye stort
 • versperringsvrye toilet
 • Heupbad
 • Bad vir stort
 • versperringsvrye deure of. Voordeure
 • Traphysers
 • Huishysbakke
 • Hysbak of. Hysers
 • Stoelhysers
 • Kromme lig
 • Potlode
 • Platform hysbakke
 • Rolstoel-opritte en opritstelsels

Na gelang van die item kan van die koste ook as huishoudelike verwante dienste afgetrek word. Die belastingadviseur weet watter koste afgetrek kan word en of daar 'n eis op die vaste tariefsorgbedrag van EUR 924 per jaar is. 
wenk: Vind uit of nodige opknappingsmaatreëls vir ouderdomsgeskikte lewe met 'n KfW-toelae gefinansier kan word. 

Let daarop dat hoër huisgelde goedkeuring vereis. Seniors se fasiliteite word toegelaat om die fooie te betaal
dus nie verhoog as daar geen toestemming van die inwoner of die toesighouer of die
Inwonersadviesraad is beskikbaar. In die geval van familielede moet die finansiële las nie so hoog wees nie,
dat hul lewenstandaard ernstig beperk word of dat hulle sosiale gevalle word.

Gevolgtrekking: Die sorgsituasie is die afgelope jare verbeter

Diegene wat familielede het wat sorg nodig het, word dikwels gekonfronteer met 'n web van paragrawe wat skaars deurgedring kan word. Talle sorghervormings in onlangse jare het baie verbeter vir diegene wat sorg nodig het en hul familielede. Dit is dus baie die moeite werd om te weet waarvoor 'n eis is en waar om die ooreenstemmende aansoeke te maak. Diegene wat geraak word, trek nou beide finansieel en kwalitatief voordeel uit die nuwe of uitgebreide sorgwette.


 

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here