Sorgvlak 2: Alles wat jy moet weet

Sorgvlak 0 en 1 word sorgvlak 2
As deel van die verandering in die sorgstelsel ooreenkomstig die Sorgversterkingswet 2 (PSG 2) aan die begin van die jaar
In 2017 het die omgangsorgvlak 0 geword en sorgvlak 1 het sorgvlak 2 geword.
Versekerde persone met 'n voor 31.12de.Erkende sorgvlak 0 of 1 in 2016 is outomaties na die nuwe oorgeplaas
Graad van sorg oorgedra.
’n Hereksamen deur middel van ’n deskundige mening was nie nodig nie. Dankie aan die omvattende oupa
Hierdie mense wat sorg nodig het, trek dus voordeel uit ten minste dieselfde dienste. Jy is daardeur
Hervorming is dus nie slegter daaraan toe as voorheen nie.

Wat is die vereistes vir sorgvlak 2?

Volgens die "New Assessment Assessment " (NBA) word die bestaande onafhanklikheid van die persoon wat sorg nodig het, bepaal deur gebruik te maak van 'n statutêre katalogus van vrae. Hierdie katalogus van vrae is die basis om die behoefte aan sorg met behulp van 'n puntestelsel te bepaal. Die puntestelsel wissel van 0 tot 100. 

In beginsel geld die volgende: Hoe meer punte die betrokke persoon behaal, hoe hoër is die behoefte aan sorg en dus die toegewese vlak van sorg. Vir die tweede vlak van sorg word 'n telling van 27 tot onder 47,5 vereis. Indien die aantal punte wat uit die verslag voortspruit hoër of laer is, is klassifikasie in sorgvlakke 1, 3, 4 en 5 moontlik. 

Oorsig: sorgpunte en sorgvlakke (NBA)
 

Sorgvlaktelling (NBA)
Sorgvlak 1 12.5 tot < 27
Sorgvlak 2 27 aan < 47,5
Sorgvlak 3 47,5 aan < 70
Sorgvlak 4 70 aan < 90
Sorgvlak 5 90 tot 100

Assessering van die behoefte aan sorg volgens die "New Assessment Assessment" (NBA)

Enigiemand wat vir die eerste keer vir 'n sorgvlak aansoek doen, gaan deur 'n toetsprosedure. Hierdie toetsprosedure bestaan ​​uit ses kategorieë waarin die fisiese, psigologiese en kognitiewe onafhanklikheid in verskeie areas van die alledaagse lewe op die proef gestel word. Die aantal punte wat in elke individuele kategorie behaal word, word dan volgens 'n gespesifiseerde sleutel geweeg. 

Byvoorbeeld, terwyl die mobiliteitskategorie 'n gewig van 10 persent kry, word die vermoë om selfversorgend in die alledaagse lewe op 40 persent te beoordeel. Na die gewigstoekenning word die punte opgetel, wat lei tot die totale aantal punte wat relevant is vir die klassifikasie.

 1. Mobiliteit (10 persent)
  Die persoon wat sorg nodig het kan onafhanklik in hul huis rondbeweeg? Is die persoon mobiel buite hul eie vier mure?? Is dit moontlik om toilet toe te gaan of die trappe te klim sonder hulp??
   
 2. Kognitiewe en kommunikasievaardighede (7,5 persent)
  Is alle voorvereistes vir die neem van onafhanklike besluite in plek?? Het die persoon wat sorg nodig het voldoende ruimtelike en tydelike oriëntasie sodat hulle alledaagse sake grootliks onafhanklik kan organiseer? 
   
 3. Gedrag en sielkundige probleme (7,5 persent)
  As daar gedragsprobleme is, soos aggressiewe of vreesaanjaende voorvalle? Indien die betrokke persoon rusteloos slaap of beduidende motoriese abnormaliteite toon? Reageer die persoon defensief op ondersteunende of verpleegmaatreëls?
   
 4. Vermoë tot selfversorging (40 persent)
  Hoe onafhanklik kan die betrokke persoon nog vir homself sorg? Is dit steeds moontlik vir die aansoeker om alleen te stort of te was of benodig hy leiding oor daaglikse persoonlike higiëne?? Kan die persoon wat geraak word steeds onafhanklik aan- en uittrek? Wat van die onafhanklike voorbereiding van kos?
   
 5. Die hantering van siekte en terapieverwante eise en spanning (20 persent)
  Is die geëvalueerde persoon in staat om vir sy of haar daaglikse mediese sorg te sorg soos om medikasie te neem, verbande te ruil of om self suurstof toe te dien?? Hoe hanteer die betrokke persoon behandelings soos dialise? Kan die betrokke persoon selfstandig doktersafsprake beplan en bywoon?
   
 6. Organisasie van die daaglikse lewe (15 persent)
  Die beoordelaar tree onafhanklik op in sy sosiale omgewing met betrekking tot die beplanning van die daaglikse roetine en die instandhouding van sosiale kontakte? Die aansoeker kan selfstandig wees? Streef hy of sy hul eie stokperdjies en belangstellings na??

Wenk: Met 'n graad van sorg sakrekenaar kan jy relatief presies vooraf skat watter graad van sorg oorweeg moet word.

Aansoekers vir 'n mate van sorg word deur 'n deskundige van die mediese diens ondersoek en beoordeel.

Foto: iStock / Pornpak Khunatorn

Hierdie voordele is beskikbaar met sorgvlak 2

In die tweede graad van sorg kan die voordele bestaan ​​uit kontantvoordele, versorgingsvoordele in natura, voordele in natura in die vorm van hulpmiddels vir senior burgers of 'n kombinasie van versorgingstoelaag en versorgingsvoordele in natura. Dit beteken dat die omvang van dienste nie net oor die algemeen meer omvangryk is as met sorgvlak 1 nie, maar ook aansienlik hoër in die individuele gebiede.

Sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura

Vanaf sorgvlak 2 ontvang eienaars sorgtoelaag of versorgingsvoordele in natura. Mense wat sorg nodig het (met en sonder demensie) ontvang die versorgingstoelaag van EUR 316 per maand as hulle deur 'n familielid by die huis versorg word. 
Ter vergelyking: In sorgvlak 0, wat in die loop van die hervorming outomaties na sorgvlak 2 oorgeplaas is, het slegs mense met demensie 'n kontantvoordeel van 123 euro ontvang.
Alternatiewelik kan houers van sorgvlak 2 versorgingsvoordele ten bedrae van 689 euro per maand eis indien 'n buitepasiëntsorgdiens vir die sorg sorg. In so 'n geval vind die fakturering direk tussen die sorgfonds en die versorgingsdiens plaas.
Let wel: As naasbestaandes en die versorgingsdiens sorg deel, is 'n kombinasie van versorgingstoelaag en versorgingsvoordeel in natura moontlik. Die versorgingstoelaag word proporsioneel tot 40 persent betaal. Versekerde persone kan hierdie geld vir versorging en verligting gebruik.

Korttermyn sorg

Indien, byvoorbeeld, korttermynversorging in 'n fasiliteit benodig word na 'n verblyf in die hospitaal, is sorgvlak 2 geregtig op 'n subsidie ​​uit die sorgfonds. Dit is op 'n hoogte van tot 1.612 euro toegestaan ​​vir tot 28 dae in 'n kalenderjaar. 

Voorkomingsorg

Soortgelyk aan korttermynsorg, ontvang diegene wat sorg nodig het met sorgvlak 2 'n subsidie ​​vir voorkomende sorg, wat nie vir sorgvlak 1 betaal word nie. Soos in die geval van korttermynsorg, is dit 'n maksimum van 1.612 euro vir tot 28 dae per jaar.

Wat is voorkomende sorg?

Kan 'n familielid 'n afhanklike persoon wees vir redes van siekte of afwesigheid vir die doel
As jy nie 'n vakansieverlof handhaaf nie, word 'n plaasvervanger vereis. Mens praat dan van die
sogenaamde voorkomende sorg.

Verligtingsbydrae

Mense wat sorg nodig het in sorgvlak 2 is geregtig op 'n eenvormige verligtingsbydrae van 125 euro per maand. Die bydrae word toegestaan ​​indien toepaslike sorg- en aflosdienste gebruik word – daar is geen betaling aan die persoon wat sorg nodig het nie. Die diens kan byvoorbeeld gebruik word om 'n gedeelte van of al die kostes vir 'n alledaagse metgesel, huishulp of deelname aan 'n versorgingsgroep te dek.
Wenk: Dienste wat diegene wat geraak word nie teen die einde van die kalenderjaar gebruik het nie, kan steeds tot die 30ste geëis word. Gebruik Junie van die volgende jaar.

Dag en nag sorg

Versekerde persone met sorgvlak 2 is geregtig op 68 euro per maand vir dag- en nagsorg as deeltydse binnepasiëntsorg.

Binnepasiënte sorg

Indien versorging nie tuis plaasvind nie, maar in 'n ouetehuis, is daar 'n maandelikse voordeel van 770 euro vir binnepasiëntversorging met sorgvlak 2. Hier is 'n groot verskil in vergelyking met die "ou " sorgvlakstelsel. 
Enigeen wat voor die hervorming op sorgvlak 0 ingedeel is, was nie geregtig op 'n subsidie ​​vir binnepasiëntsorg nie. As gevolg van die verandering is die voormalige eienaars van sorgvlak 0 nou baie beter daaraan toe. In vergelyking met die ou sorgvlak 1, is die maandelikse voordeel tans 294 euro laer. 

Met sorgvlak 2 is daar 'n maandelikse voordeelreg vir binnepasiëntsorg.

Foto: iStock / Halfpoint

Dienste vir mediese sorg hulpmiddels en hulpmiddels:

Versorgingsprodukte is mediese hulpmiddels wat benodig word vir versorging. Benewens meettoestelle, sluit dit ook verbruikbare versorgingshulpmiddels soos weggooibare handskoene, ontsmettingsmiddels en inkontinensieblokkies in. Ongeag die vlak van sorg, verleen die sorgfonds 'n vaste subsidie ​​van 40 euro per maand. Boonop is daar 'n subsidie ​​vir die huisnoodoproep. Terwyl die verbinding een keer met 10,49 euro gesubsidieer word, dra die fonds 18,36 euro by tot die maandelikse koste.

Toekenning vir die hindernisvrye aanpassing van leefruimte

As gevolg van die beperking van onafhanklikheid in die alledaagse lewe, is houers van sorgvlak 2 geregtig op 'n subsidie ​​vir die aanpassing van hul leefruimte. Die toekenning is geoormerk vir die hindernisvrye omskakeling van jou eie vier mure en kan gebruik word vir die installering van 'n traphyser of die installering van 'n instapstort. Die sorgfonds dra een keer tot 4 by.000 euro.

Verpleegkursusse vir naasbestaandes en versorgers

Gekwalifiseerde opleiding vir leke is veral belangrik wanneer familielede in hul eie vier mure versorg word. Volgens Artikel 45 van die Maatskaplike Sekuriteitskode XI van die Langtermyn Sorgversekeringswet is daar 'n reg op gratis opleiding vir gesinsversorgers om hulle in alledaagse sorg te ondersteun.

Gratis advies en berading besoeke

Sorg is 'n dinamiese proses wat in dieselfde mate verander as die pasiënt se toestand. Met 'n erkende vlak van sorg vlak 2 is daar die reg op gratis konsultasiedienste, wat, indien nodig, ook as deel van 'n huisbesoek gelewer kan word. Die konsultasies dek onderwerpe soos die verbetering van verpleegsorg of die ouderdomsgeskikte omskakeling van leefruimte.

Sorgvlak 2-voordele: Alles in 'n oogopslag

Advies- en beradingsbesoeke, ja
Verligting bedrag 125 euro per maand
Korttermyn sorg 1.612 euro per kalenderjaar
Mediese fonds 40 euro per maand
Verpleegkursusse vir naasbestaandes Ja
Sorgtoelaag 316 euro per maand
Verpleegvoordele in natura 689 euro per maand
binnepasiënte sorg 770 euro per maand
Dag en nag sorg 689 euro per maand
Voorkomingsorg 1.612 euro per kalenderjaar
Subsidie ​​vir behuisingsaanpassing Tot 4.000 euro (eenmalig)

Hoe om aansoek te doen vir sorgvlak 2

As 'n eerste stap moet jy aansoek doen vir 'n mate van sorg. Diegene wat geraak word of hul wettige voogde verskaf dit informeel per e-pos of brief aan die langtermynsorgversekeringsfonds, wat gewoonlik aan die gesondheidsversekering gekoppel is. Die langtermyn-sorgversekering self doen nie 'n proaktiewe kontrole nie. 
Let wel: Jy kan ook 'n aansoek telefonies indien. In daardie geval stuur die langtermynversekeringsfonds egter eers 'n aansoekvorm wat op sy beurt voltooi en geteken en teruggestuur moet word.
Sodra die aansoek informeel ingedien is, sal die gesondheidsversekeringsmaatskappy 'n deskundige opdrag gee. Na voorafkennisgewing vind die assessering gewoonlik direk op die terrein by die betrokke persoon plaas. Dan moet jy wag vir die waardeerder se oordeel.

Verhoog die kanse op sorg vlak 2 met voorbereiding

Die waardeerder se beoordeling is deurslaggewend. Aangesien hulle gewoonlik min tyd beskikbaar het, kan diegene wat geraak word en hul familielede hul kanse verhoog met die regte voorbereiding. Bowenal is daar die omvattende samestelling en voorbereiding van dokumente wat die gesondheid van die persoon wat sorg nodig het, toon. Dieselfde geld vir dokumente waaruit die intensiewe besetting met die sorgsituasie gelees kan word. 

’n Versorgingsdagboek is ideaal. Veral onervare naasbestaandes merk net hoe kompleks die sorg eintlik is. Daarbenewens is dit raadsaam om die katalogus van vrae noukeurig te ondersoek voor die deskundige se aanstelling. Om die antwoorde op belangrike vrae byderhand te hê, is beslis nie 'n nadeel in die konteks van die verslag nie.
Wenk: Dit is altyd raadsaam dat 'n versorgingsadviseur of familielid teenwoordig is tydens die assessering. Dit verminder die risiko dat belangrike punte vergeet word wat kan lei tot 'n verkeerde klassifikasie of verwerping van sorgvlak 2.
Belangrike nota: Alle inligting verskaf is sonder waarborg! Hulle vervang nie die inligting wat deur die verantwoordelike langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy verskaf word nie!

Pensioen en pensioen doen aansoek vir sorgvlak en ontvang voordele Pensioen- en pensioensorgvlak 1: Wat jy daaroor moet weet Pensioen- en pensioensorgvlak 3: Alles wat jy in 'n oogopslag moet weet

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here