Sorgvlak 3: Alles belangrik in 'n oogopslag

Terwyl sorgvlakke 1 en 2 toegeken word vir ligte tot matige gestremdhede van onafhanklikheid, word sorgvlak 3 aan diegene wat sorg nodig het met 'n ernstige inkorting van onafhanklikheid toegeken. 
Om hierdie klassifikasie te ontvang, is 'n deskundige mening volgens die "Nuwe Evaluering Assessering " (NBA) nodig. Die assessering is gebaseer op 'n puntestelsel wat onafhanklikheid assesseer gebaseer op 'n paar dosyn vrae uit ses sentrale kategorieë. 
Indien die aansoeker ten minste 47,5 punte in die assessering behaal, is daar 'n reg op sorgvlak 3-voordele. Tipies is dit mense wat sorg nodig het wat hulp nodig het met beweging binne en buite die leefruimte, met persoonlike higiëne en met aan- en uittrek.

Voorraadbeskerming en outomatiese aanpassing

Almal wat sorgbehoewend was. Januarie 2017 reeds 'n erkende sorgvlak 2
of sorgvlak 1 (met demensie) is die stelselomskakeling gegee
outomaties in sorgvlak 3 geklassifiseer. 'n Nuwe aansoek was nie nodig nie. Volgens wet
Gewaarborgde oupa, almal wat sorg nodig het, ontvang ten minste dieselfde voordele
soos voorheen en is dus nie slegter daaraan toe nie.

Vereistes en voorwaardes vir sorgvlak 3

Sedert die oorskakeling na die vyf nuwe sorggrade is die Nuwe Assesseringsassessering (NBA) gebruik om diegene wat sorg benodig te klassifiseer. As deel van die verslag beoordeel 'n deskundige die onafhanklikheid van 'n persoon in ses verskillende sub-areas. Die waardeerder ken punte toe vir elk van hierdie sub-areas. 
Hoe meer punte in 'n sub-area behaal word, hoe groter is die behoefte aan sorg in hierdie verband. Volgens 'n gewigsleutel word die punte van alle sub-areas eers geweeg en dan opgetel by die totale aantal punte. Hierdie aantal punte bepaal watter vlak van sorg toegeken word.
Let wel: Met die hulp van 'n sorgvlakrekenaar kan aansoekers en naasbestaandes vooraf baie presies skat of hulle vir sorgvlak 3 of 'n ander sorgvlak in aanmerking kom.

Oorsig: sorgpunte en sorgvlakke (NBA)

Sorgvlak Telling (NBA)
Sorgvlak 1 12.5 tot < 27
Sorgvlak 2 27 aan < 47,5
Sorgvlak 3 47,5 aan < 70
Sorgvlak 4 70 aan < 90
Sorgvlak 5 90 tot 100

Assessering volgens die 6 kriteria van die "Nuwe assessering assessering "

 1. Mobiliteit (10 persent)
  (Om binne en buite die sitkamer rond te beweeg, trappe te klim, uit die bed op te staan)
   
 2.  Kognitiewe en kommunikasievaardighede (7,5 persent)
  (Ekspressiwiteit, kommunikasie van probleme, ruimtelike en ruimtelike oriëntasie)
   
 3. Gedrag en sielkundige probleme (7,5 persent)
  (Soek vir vrese, aggressie of depressie)
   
 4. Vermoë tot selfversorging (40 persent)
  (Doen inkopies, besoek die dokter, eet en drink gereeld, berei maaltye voor)
   
 5. Die hantering van siekte en terapieverwante eise en spanning (20 persent)
  (Meet bloeddruk, verander verbande, neem medikasie)
   
 6. Organisasie van die daaglikse lewe (15 persent)
  (Die handhawing en vestiging van sosiale kontakte, ontmoeting van vriende, die vermoë om self in diens te neem, die bestaan ​​van stokperdjies)

Die tipiese take van versorgers vir pasiënte met sorgvlak 3 sluit byvoorbeeld persoonlike higiëne in.

Foto: iStock / FredFroese

Jy sal hierdie sorgvoordele en toelaes met sorgvlak 3 ontvang

Met die klassifikasie in sorgvlak 3 is diegene wat sorg nodig het geregtig op 'n hele reeks kontant- en nie-kontantvoordele. Ons gee in detail 'n oorsig van watter dienste betrokke is en hoe hoog dit is.

Sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura

Die ruggraat van versorgingsdienste bestaan ​​uit sorgtoelae en versorgingsvoordele in natura. 'n Aansoeker wat tuisversorging van familielede ontvang, ontvang 'n maandelikse sorgtoelaag van 545 euro. In vergelyking met die vorige sorgvlak 2 (458 euro per maand), is dit 'n aansienlike toename. 
Goed om te weet: Die bedrag van die sorgtoelaag is onafhanklik daarvan of jy demensie het of nie.
Indien versorging deur 'n buitepasiëntverpleegdiens verskaf word, is die aansoeker geregtig op voordele in natura ten bedrae van tot 1.298 euro per maand. Slegs 1 was in die ekwivalente sorgvlak 2.144 euro verskaf.

Korttermyn sorg

Korttermynsorg is bedoel om sorg te verseker vir mense wat, vir. B. is vir 'n kort tydjie na 'n hospitaalverblyf afhanklik van binnepasiëntverpleegdienste. Sorgvlak 3 bied voordele vir korttermynsorg in die bedrag van 1.612 euro vir 'n maksimum van 56 dae.

Het al geweet? 
Geaffekteerde persone met sorgvlak 3 wat nie afhanklik is van korttermynsorg binne die huidige kalenderjaar nie
kan tot ses weke van voorkomende sorg per jaar neem. Die bedrag vir die
In hierdie geval word voorkomende sorg gemeet op tot 2.418 euro.

Voorkomingsorg

Die ondersteuning vir voorkomende sorg werk op soortgelyke wyse as die ondersteuning vir korttermynsorg. Ook hier is aansoekers geregtig op 'n voordeel van tot 1.612 euro per kalenderjaar. Voorkomende sorg kan 'n maksimum van 42 dae per jaar geëis word. Hierdie diens word gebruik om sorg te verseker indien versorgende familielede weens siekte of vakansie tydelik nie die versorgingswerk kan uitvoer nie.
Wenk: Diegene wat geraak word wat nie korttermynsorg in die huidige kalenderjaar gebruik het nie, kan selfs voorkomende sorg tot tot ses weke verleng. Hiervoor is daar van die sorgversekeringsfonds tot 2.418 euro per jaar.

Verligting bedrag

Sedert die bekendstelling van PSG II was die verligtingsbedrag vir mense wat sorg nodig het in sorgvlak 3 125 euro per maand. Aansoekers kan hierdie bedrag gebruik vir 'n wye reeks dienste:

 • Alledaagse metgesel (bv. vir besoeke aan die dokter)
 • Gebruik van huishoudelike dienste
 • Dagsorg in klein groepies
 • Individuele sorg deur erkende helpers
 • spesiale sorggroepe vir demensiepasiënte
 • Mobilisasie onder toesig
 • Persepsie van werksaanbiedinge
 • spesiale werksaanbiedinge vir mense met demensie
 • Besoekdienste
 • Kan ook gebruik word vir korttermyn-, dag-, nag- en voorkomende sorgdienste

Dag en nag sorg

As deel van sorgvlak 3 het diegene wat geraak word 'n maandelikse aanspraak van 1.298 euro vir deeltydse binnepasiëntverblyf. In vergelyking met die vorige sorgvlak 2 is die versorging aansienlik beter. Voor die 2017-hervorming was daar slegs 'n reg op 1.144 euro per maand.

Binnepasiënte sorg

In sorgvlak 3 ontvang diegene wat sorg nodig het, maandelikse ondersteuning as deel van 1.262 euro om die koste van verblyf in 'n sorgfasiliteit te dek.
Belangrike nota: In vergelyking met die ou sorgvlak 2 (1.330 euro per maand), is die ondersteuning vir sorg in 'n fasiliteit effens laer. Die agtergrond hiervan is die doel van die versorgingshervorming om versorging vir naasbestaandes by die huis te bevorder.

Verdere voordele in sorgvlak 3

 • Dienste vir mediese sorg hulpmiddels en hulpmiddels: Mense wat sorg benodig het 'n maandelikse enkelbedrag van 40 euro vir die verkryging van versorgingshulpmiddels vir verbruik soos weggooibare handskoene, ontsmettingsmiddels en vir versorgingshulpmiddels uit die hulpmiddelskatalogus. Boonop is daar toelaes vir huisnoodoproepe. In detail is dit 18,36 euro per maand vir deurlopende werking en 'n eenmalige 10,49 euro vir installasie.
   
 • Toelae vir hindernisvrye lewe: Vir die ouderdomstoepaslike aanpassing van die leefruimte, ontvang kwalifiserende persone tot 4 een keer.000 euro. Hierdie geld kan gebruik word vir maatreëls soos die ouderdomsgeskikte omskakeling van 'n bad in 'n stort of vir die installering van 'n traphyser.
   
 • Sorgkursusse vir familielede en versorgers: Gratis sorgkursusse is bedoel om die kwaliteit van sorg deur familielede in die huisomgewing te verbeter.
   
 • Gratis advies & beradingsbesoeke: Aangesien die behoefte aan sorg vir die meeste van die geaffekteerdes mettertyd toeneem, word gereelde beradingsessies t.o.v. Aanpassingsopsies vir die leefruimte sowel as vir onderhoudsoptimalisering is raadsaam. Mense met sorgvlak 3 is geregtig op gratis advies en beradingsbesoeke.
   
 • Residensiële groepbefondsing: Saamwoon in ouderdom word deur die verpleegsorgfondse befonds met 'n eenmalige aanvangstoelaag van 2.500 euro per lid van 'n senior burger se woonstelaandeel. Daarbenewens is daar 'n maandelikse toelaag van 214 euro vir die indiensneming van 'n organiseerder.
   
Befondsing vir senior burgers se gedeelde woonstelle
Die befondsing vir ouderdom-toepaslike leefruimte-aanpassing geld per persoon in 'n senior burger se woonstel, maksimum
maar vir vier mense. Oor die algemeen is daar toekennings vir opknappingsmaatreëls
van tot 16.000 euro beskikbaar.

Bystand soos die beweging van mense wat sorg nodig het, behoort tot sorgvlak 3. 

Foto: iStock / FredFroese

Sorgvlak 3-voordele: Alles in 'n oogopslag

Advies en berading besoeke Ja
Verligting bedrag 125 euro per maand
Korttermyn sorg 1.612 euro per kalenderjaar
mediese fonds 40 euro per maand
Verpleegkursusse vir naasbestaandes Ja
Sorgtoelaag 585 euro per maand
Verpleegvoordele in natura 1.298 euro per maand
binnepasiënte sorg 1.262 euro per maand
Dag en nag sorg 1.298 euro per maand
Voorkomingsorg 1.612 euro per kalenderjaar
Subsidie ​​vir behuisingsaanpassing tot 4.000 euro (eenmalig)
Aanvangstoelae vir woongroepe tot 2.500 euro per inwoner

Doen aansoek vir sorgvlak 3: dit is hoe dit werk

Enigeen wat nog nie vir 'n mate van sorg aansoek gedoen het nie, moet dit so gou moontlik inisieer. Tyd is geld hier, want jy is eers geregtig op voordele wanneer jy jou aansoek indien. Terugwerkende betalings is nie moontlik nie. En die beste van alles: die aansoek is baie maklik, aangesien 'n informele brief aan die verpleegfonds voldoende is. Dit werk beide per e-pos en deur tradisionele pos. Alternatiewelik kan u 'n informele aansoek telefonies indien.
Wenk: Mense wat sorg nodig het en familielede wat hulself nie vertrou om die aansoek in te dien nie, kan 'n sorgadviseur vir hulp vra.
Sodra die aansoek deur die verpleegfonds ontvang is, sal 'n deskundige aangestel word. Die deskundige van die mediese diens van die gesondheidsversekering (MDK) of. van die Medicproof-maatskappy vir privaat versekerde persone sal dan 'n afspraak maak vir 'n terreinbesoek. Op die terrein beoordeel die deskundige die behoefte aan sorg op grond van die "nuwe assessering assessering " (NBA). Afhangende van die aantal punte wat in die verslag bepaal word, word die toekenning gemaak na die toepaslike vlak van sorg.

Sorgvlak 3 Gereelde Vrae: Gereelde vrae

Wat is die vereistes vir sorgvlak 3??

Om sorgvlak 3 te ontvang, moet daar 'n "ernstige inkorting van onafhanklikheid " wees. Daar word aan hierdie kriterium voldoen as die persoon wat sorg nodig het 'n minimum telling van 47.5 in die NBA-verslag behaal.

Wie moet 'n aansoek vir sorgvlak 3 indien?

Mense wat nog nie 'n erkende graad van sorg het nie, moet 'n aansoek om 'n graad van sorg indien. Die betrokke persoon is ook die applikant. Selfs al is daar reeds 'n laer vlak van sorg (sorgvlak 1 en sorgvlak 2), moet daar proaktief aansoek gedoen word vir die opgradering, aangesien die sorgversekeringsfonds geen kontrole uit eie beweging uitvoer nie. 
Uitsondering: slegs diegene wat reeds het. Januarie het 'n erkende sorgvlak 1 of sorgvlak 2 gehad, hoef oor niks bekommerd te wees nie. Die sorgvlak is outomaties oorgedra na sorgvlak 3 met oupa vir die dienste wat geëis kan word.

Hoeveel is versorgingstoelae en versorgingsvoordele in natura in die 3de. Sorgvlak?

Geaffekteerde persone is geregtig op 'n versorgingstoelaag van tot 545 euro per maand, mits hulle tuis deur familielede versorg word. Alternatiewelik is daar 'n reg op sorg in soort van tot 1 in die geval van sorg deur 'n professionele verpleegdiens.298 euro per maand.

Kan ek ook sorgtoelae en versorgingsvoordele in natura kombineer?

Aansoekers wat hul maandelikse sorgvoordele in die bedrag van tot 1 ontvang.As jy nie 298 euro opgebruik nie, kan jy tot 40 persent van hierdie bedrag gebruik vir verdere sorg- en noodlenigingsdienste. Met sorgvlak 3 is die begroting vir die kombinasie van beide opsies tot 519,20 euro.

Kan jy teen die klassifikasie appelleer??

Enigiemand met die klassifikasie deur die MDK of. Medicproof is nie tevrede nie of verdagtes wat inligting mis as rede vir die nie toestaan ​​van 'n mate van sorg, kan natuurlik 'n beswaar aanteken teen die graad van sorg. Dit moet egter nie later as vier weke na ontvangs van die kennisgewing skriftelik gedoen word nie. Vir 'n suksesvolle beswaar word 'n vorige konsultasie met 'n sorgadviseur aanbeveel.

Hoe kan die kanse op sorgvlak 3 verbeter word??

Met goeie voorbereiding kan die kanse om in die vereiste sorgvlak geklassifiseer te word aansienlik verbeter word.
Belangrik: Alle dokumente wat die mediese en verpleegbehoeftes van die aansoeker bewys, moet beskikbaar wees vir die besoek van die deskundige.
Ons beveel ook aan om 'n sorgdagboek te hou. Eers dan besef baie naasbestaandes hoeveel moeite en sorgbehoeftes werklik is. Die sorgdagboek dien dus as 'n grondige bron van kennis vir die resensent. Benewens die aansoeker, moet 'n familielid of sorgadviseur altyd teenwoordig wees tydens die assessering. Dit verminder die risiko van wanklassifikasie as gevolg van vergete inligting.
Belangrike nota: Alle inligting word sonder waarborg verskaf. Hulle vervang nie die inligting wat deur die verantwoordelike langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy verskaf word nie.

Pensioen en pensioen Doen aansoek vir sorgvlak en ontvang voordele Pensioen en pensioen Sorgvlak 1: Wat jy daaroor moet weet Pensioen- en pensioensorgvlak 2: Alles wat jy moet weet

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here