Doen aansoek vir sorgvlak en ontvang voordele

Indien daar, ten spyte van die noodsaaklikheid, geen klassifikasie in 'n sorgvlak is nie, het die aansoeker een maand om 'n beswaar in te dien.

Foto: iStock / lisafx

Hoe werk die opgradering van 'n vlak van sorg??

Opgradering van 'n sorgvlak is moontlik op versoek deur 'n hernude assessering. Daar moet ten minste ses maande tussen die klassifikasie van die huidige vlak van sorg en 'n opgradering wees.

Wat is grade van sorg?

Die grade van langtermynsorg is in die Tweede Langtermynsorgwet geskep as kategorieë om die behoefte aan langtermynsorg presies aan te teken. Sedert Januarie 2017 het hulle die voorheen toepaslike kategorieë, bekend as sorgvlakke, vervang. In die loop van die verandering is die diensvlak wat deur die langtermynsorgversekeringsfondse gelewer word, verhoog. Daarbenewens het die prioriteit van die assessering verander.


Vir die klassifikasie in die ou sorgvlakke was die moeite vir versorgers deurslaggewend. Die mate van onafhanklikheid in die alledaagse lewe is deurslaggewend vir die klassifikasie in die nuwe sorgvlak. Dit word in ses lewensareas opgeteken, die sogenaamde modules:

 1. mobiliteit
 2. kognitiewe en kommunikasievaardighede
 3. Gedrag en geestelike probleme
 4. Selfgenoegsaamheid
 5. Hantering en onafhanklike hantering van siekte of terapieverwante eise en stres
 6. Ontwerp van alledaagse lewe en sosiale kontakte

Watter vlakke van sorg is daar?

Daar is sorgvlakke 1, 2, 3, 4 en 5. 'n Hoër vlak van sorg beteken 'n groter aantasting van onafhanklikheid. Die vlak van sorg is gebaseer op 'n totale aantal punte. Dit bestaan ​​uit die geweegde individuele waardes vir onafhanklikheid in die ses lewensareas wat ondersoek is. Met 'n maksimum telling van 100 geld die volgende verspreiding van sorgvlakke:
 

Sorgvlak

telling

waardedaling
van onafhanklikheid

geen
Sorgvlak

1

2

3

4de

5

minder as 12,5

geen waardedaling nie

12,5 tot onder 27

min gestremdheid

27 tot onder 47,5

aansienlike waardedaling

47,5 tot onder 70

ernstige inkorting

70 tot onder 90

ernstige inkorting

90 en meer

ernstige inkorting
en spesiale vereistes
aan die sorg

Waarom is 'n aansoek om klassifikasie in 'n verpleeggraad nuttig?

Enigiemand wat 'n erkende graad van langtermynsorg het, kan van verskeie dienste van die langtermynversorgingsfonds gebruik maak. Dit sluit byvoorbeeld in:

 • Subsidies vir die aanpassing van leefruimte (alle sorgvlakke)
 • Versorgingshulpmiddels vir verbruik (alle sorgvlakke)
 • Verligtingsbedrag (alle sorgvlakke)
 • Subsidies vir huis noodoproepe (alle sorgvlakke)
 • Sorgtoelaag (sorgvlak 2 tot 5)
 • Sorgvoordele in natura (sorgvlak 2 tot 5)
 • Dag- en nagsorgdienste (sorgvlak 2 tot 5)
 • Dienste vir ten volle binnepasiëntsorg (sorgvlak 2 tot 5)

Diegene wat aansoek doen vir 'n sorgvlak en dienooreenkomstig toegewys word, ontvang toelaes en voordele van die gesondheidsversekering - byvoorbeeld vir 'n huisnoodoproep.

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Wie kan aansoek doen vir 'n mate van sorg?

Mense wat vir twee van die laaste tien jaar 'n lid van 'n gesondheids- en langtermynsorgversekering was, kan aansoek doen vir 'n langtermynversorgingsgraad. 'n Klassifikasie vind plaas indien die onafhanklikheid in die alledaagse lewe om fisiese, sielkundige of geestelike redes benadeel word. Indien verskeie van die volgende twaalf stellings of soortgelyke feite op jou of jou familie van toepassing is, beveel ons aan om aansoek te doen vir 'n mate van sorg.

 • Ek sukkel om trappe te klim.
 • Ek het probleme om op te staan, te sit of te beweeg. 
 • Ek is gepla deur geheueverlies.
 • Die tydelike of ruimtelike oriëntasie is vir my moeilik.
 • Ek sukkel met nagtelike rusteloosheid.
 • Ek is te aggressief of te bang.
 • Ek kan nie meer persoonlike higiëne doen sonder hulp nie.
 • Ek kan nie meer self aan- of uittrek nie.
 • Ek kan nie meer alleen dokter toe gaan nie.
 • Ek kan nie meer self verbande verander nie.
 • My dag-nag-ritme word versteur.
 • Ek het probleme met direkte kontak met mense.

Hoe word aansoek gedoen om 'n sorgvlak??

'n Mate van sorg kan telefonies of skriftelik aangevra word. Indien u egter besluit om telefonies aansoek te doen, sal u 'n uitgebreide vorm ontvang wat ingevul en teruggestuur moet word na die sorgfonds. Die geskrewe vorm is minder kompleks. 'n Kort informele brief met die volgende inligting is voldoende:
 

 • Van
 • adres
 • Adres van die langtermyn-sorgversekering
 • Versekeringsnommer
 • Rede vir die brief (aansoek om voordele uit die langtermyn-sorgversekering, versoek om die behoefte aan langtermynsorg te bepaal)
 • Datum, plek en handtekening (indien nodig, handtekening van die regsverteenwoordiger)
   

Enigiemand wat hulp nodig het met die aansoek kan ook 'n sorgondersteuningspunt kontak. Die sorgadviseurs op die terrein sal graag aansoekers help en vrae professioneel beantwoord. Sorgondersteuningspunte word op staatsvlak georganiseer. Die webwerwe van die sorgondersteuningspunte met inligting oor liggings in die omgewing kan maklik gevind word deur 'n Google-soektog vir "sorgondersteuningspunt en staat" te gebruik.

Wie voer die klassifikasie in 'n mate van sorg uit??

Nadat die aansoek ingedien is, ontvang die aansoeker 'n brief met 'n voorgestelde datum vir die assessering. Die mediese diens van die gesondheidsversekerings (MDK) verskaf die kundiges vir die wettig versekerdes. Medicproof GmbH-kundiges is verantwoordelik vir privaat versekerde persone. Die assessering neem die vorm aan van 'n gedetailleerde opname in die huisomgewing.
Die deskundige bepaal of die aansoeker onafhanklikheid aangetas het en hoe ernstig hierdie beperkings is. Daarbenewens word fisiese toetse uitgevoer. Daar is egter gewoonlik geen gedetailleerde mediese ondersoek wat bloed trek, na die longe luister of die hart ondersoek. Familielede en ander versorgers kan teenwoordig wees tydens die assessering.

Is dit moontlik om sinvol vir die assessering voor te berei??

Sodat geen belangrike feite tydens die assessering onder die tabel val nie, moet die aansoeker vanaf die dag van die aansoek 'n sorgdagboek hou. Dit help met die verstaanbare aanbieding van probleme in die alledaagse lewe en kan later nog 'n belangrike taak vervul: As die sorgvlak afgekeur word of die klassifikasie onvanpas laag is, dien die sorgdagboek as 'n belangrike hulpmiddel vir 'n suksesvolle weerspreking.

As jy vir 'n sorgvlak wil aansoek doen, maak dit sin om 'n sorgdagboek te hou. Alle verpleegaktiwiteite word hier gedokumenteer.

Foto: iStock / jacoblund

Vanaf watter tydstip word voordele betaal??

Dit kan 'n paar weke neem voordat die aansoeker die uitslag van die assessering met die klassifikasie in 'n sorgvlak ontvang. Indien 'n mate van sorg erken word, bestaan ​​die reg op voordele vanaf die datum van aansoek ooreenkomstig Artikel 33 (1) SBL XI. Indien die behoefte aan langtermynsorg begin en die aansoek word nie in dieselfde kalendermaand ingedien nie, sal voordele toegestaan ​​word vanaf die begin van die maand waarin die aansoek gedoen is.

Wat is die opsies as 'n mate van sorg afgekeur word?

Indien daar geen klassifikasie in 'n sorgvlak is nie of indien die aansoeker die goedgekeurde sorgvlak as te laag ag, is daar die moontlikheid van beswaar binne vier weke. Die beswaar moet ingedien word by die MDK van die federale staat waarin die aansoek gedoen is. 'n Versoek om die lêers in die verslag te inspekteer moet by die beswaar aangeheg word. 
Nadat die versoek ingedien is, het die aansoeker een maand om die redes vir die beswaar op te stel. Indien toegang tot die lêers geweier word, hoef dit nie aanvaar te word nie. Die regseis is duidelik volgens § 25 paragraaf 1 SBL X en § 276 paragraaf 3 SBL V:

 • Artikel 25 (1) SBL X: "Die owerheid moet die betrokkenes toelaat om die lêers met betrekking tot die verrigtinge te inspekteer, in soverre hul kennis nodig is om hul regsbelange te laat geld of te verdedig. "
 • Artikel 276 (3) SBL V: "Vir die versekerde persoon se reg om lêers te inspekteer, is Artikel 25 van Boek 10 dienooreenkomstig van toepassing. "

Ten einde die teenstrydigheid 'n kans op sukses te hê, moet verskille tussen die aanslag en die werklike aantasting van onafhanklikheid so presies moontlik weergegee word. ’n Gedetailleerde sorgdagboek bied waardevolle hulp. Daarbenewens is daar verpleegadviesdienste wat aansoekers ondersteun in die formulering van die beswaar. Na die kontrole besluit die MDK of Medicproof of 'n nuwe verslag geskep moet word.
Indien die beswaar van die hand gewys word, kan 'n aksie binne een maand voor die maatskaplike hof gebring word. Die prosedure self is gratis. 'n Fooi-gebaseerde verteenwoordiging deur 'n prokureur is gewoonlik sinvol, maar nie verpligtend nie. 

Hoe werk die opgradering van 'n vlak van sorg??

Indien die inkorting van onafhanklikheid toeneem by mense met 'n erkende graad van sorg, kan die persoon wat sorg nodig het om 'n hoër graad van sorg aansoek doen. Die opgradering mag nie vroeër as ses maande na 'n vorige klassifikasie plaasvind nie. Die proses stem ooreen met die aanvanklike assessering: die persoon wat sorg nodig het kontak die sorgversekeringsfonds - verkieslik skriftelik - en doen aansoek om opgradering. Dan sal die MDK of Medicproof jou kontak met 'n voorgestelde datum vir 'n nuwe assessering.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here