Sorgvlakteenstrydigheid: Hoe om voort te gaan

Elke vlak van sorg stem ooreen met 'n sekere totale aantal punte. Dit bestaan ​​uit geweegde punte wat die resensent op ses lewensterreine toeken, die sogenaamde modules. As die aantal punte en dus die toegewese vlak van sorg te laag is volgens die assessering van die persoon wat geassesseer word, kan 'n teenstrydigheid nuttig wees. 'n Beswaar sonder regverdiging is voldoende om die sperdatum te haal. 
In reaksie op die beswaar versoek die langtermynsorgversekering 'n regverdiging. Indien daar geen regverdiging is nie of as dit onvoldoende is, kan die langtermynsorgversekering bloot die beswaar verwerp op grond van die lêers. As die regverdiging goed is, volg gewoonlik 'n nuwe takseringsdatum. 
Teen die verwerping van die beswaar - met of sonder 'n tweede aanslag - kan die versekerde 'n nuwe beswaar indien. Die tweede beswaar gaan na 'n beswaarkomitee. Dit bestaan ​​uit verteenwoordigers van die langtermyn-sorgversekering, die versekerdes en vakbondlede. 
Die komitee maak 'n uitvoerbare besluit. Indien die versekerde persoon nie tevrede is met die besluit nie, is die volgende stap om 'n aksie voor die maatskaplike welsynshof te bring. Verteenwoordiging deur 'n prokureur is nie verpligtend nie, maar moontlik. Indien die vonnis ten gunste van die versekerde persoon is, sal die regskoste ook terugbetaal word. 

Maandelikse sperdatum vir beswaar

Volgens Artikel 70 (1) VwGO geld 'n beswaartydperk van een maand vanaf die kennisgewing van 'n administratiewe handeling, in hierdie geval die besluit oor die graad van sorg. Die tydperk begin op die dag na die aankondiging. Die aankondiging kom per pos drie dae nadat dit geplaas is. Die datum van die posmerk is van toepassing. Dit maak nie saak watter datum in die kennisgewing genoem word nie. 
In die geval van geregistreerde pos met erkenning van ontvangs, stem die dag van kennisgewing ooreen met die dag van bevestigde ontvangs. In die geval van persoonlike aflewering is die datum van afhaal die datum van kennisgewing. Nakoming van die maandelikse sperdatum veronderstel dat die beswaar binne een maand by die langtermynsorgversekeringsfonds ingedien is. 'n Tydige versending is nie voldoende nie.
 

Enigeen wat beswaar wil maak teen die vlak van sorg, moet dit binne 'n maand doen.

Foto: iStock / FluxFactory

Voorbeeld van 'n maand se sperdatum vir 'n beswaar

 1. Die langtermyn-sorgversekering sal op 13 'n besluit uitreik. Augustus.
 2. Die posstempel wys die 15de. Augustus as die dag van die indiening van die kennisgewing.
 3. Die versekerde persoon ontvang die kennisgewing op die 18de. Augustus (veronderstelde en werklike datum van aankondiging).
 4. Die maandelikse tydperk begin op 19. Augustus om 00.00 uur.
 5. Die maandelikse tydperk eindig op 18. September om 23.59 uur. 

Sjabloon om die nakoming van die sperdatum te weerspreek

Die beswaar moet aan die sorgfonds gerig word en moet skriftelik gemaak word. Dit is belangrik dat die beswaar die versoek bevat om die sorgverslag aan die versekerde persoon te stuur. Om aan die veilige kant te wees, kan die regsgrondslag vir hierdie versoek gestel word. Gebruik die volgende sjabloon as 'n riglyn wanneer 'n beswaar geskryf word om die sperdatum te haal:
Hier kan jy die voorbeeld "Sorgvlakteenstrydigheid " gratis aflaai.

Grondslag vir die regverdiging van die beswaar

Die klassifikasie in 'n sorgvlak en dus ook die toekenning van sorgtoelaag is nie per se 'n subjektiewe diskresionêre besluit van die deskundige. Dit is gebaseer op duidelik gedefinieerde kriteria wat sedert 2017 in die Nuwe Assesseringsassessering (NBA) neergelê is. Tydens die assessering beoordeel die deskundige 64 individuele aktiwiteite van die aansoeker in ses lewensareas, waarna verwys word as modules. 
Die modules sluit byvoorbeeld mobiliteit en selfversorging in. Vir elke prestasie bepaal die waardeerder of en hoeveel onafhanklikheid beperk word. Dit lei tot 'n gedifferensieerde prentjie van die behoefte aan sorg. Die waardeerder het vier gegradeerde opsies om die aktiwiteite te assesseer, byvoorbeeld:

 • selfstandige
 • meestal selfstandig
 • hoofsaaklik in diens
 • in diens geneem

Elke keuse stem ooreen met 'n telling. Die aantal punte per module word geweeg en die geweegde aantal punte vorm die basis vir die berekening van die totale aantal punte. Die vlak van sorg stem ooreen met die totale aantal punte in die volgende verspreiding:

 • 0 tot onder 12,5 = nee Bl
 • 12.5 tot onder 27 = Bl 1
 • 27 tot onder 47,5 = Bl 2
 • 47.5 tot onder 70 = Bl 3
 • 70 tot onder 90 = Bl 4
 • 90 en meer = Bl 5

Lewensareas / modules met gewigte en voorbeelde van aktiwiteite

Module gewigsvoorbeelde

Module 1
(Mobiliteit)

Gewig: 10 persent

Voorbeelde van aktiwiteite:
Verandering van posisie in die bed,
Trappe klim

Module 2
(kognitief en kommunikatief
Vaardighede)

Gewig: 15 persent
(nie van toepassing op hoër
Puntwaarde in module 3)

Voorbeelde van aktiwiteite:
plaaslike oriëntasie, begrip
van feite en
inligting

Module 3
(Gedrag en sielkundige
Probleemareas)

Gewig: 15 persent
(nie van toepassing op hoër
Puntwaarde in module 2)

Voorbeelde van aktiwiteite:
nagtelike rusteloosheid, verbaal
aggressie

Module 4
(Selfvoorsiening)

Gewig: 40 persent

Voorbeelde van aktiwiteite:
Eet Drink

Module 5
(Om te gaan met en
onafhanklike hantering van
siekte of terapie-verwant
Vereistes en vragte)

Gewig: 20 persent

Voorbeelde van aktiwiteite:
Medikasie, inspuitings

Module 6
(Ontwerp van die alledaagse lewe
en sosiale kontakte)

Gewig: 15 persent

Voorbeelde van aktiwiteite:
Rus en slaap, interaksie
met mense in direkte kontak

Spesifiseer die rede vir die beswaar

Op grond van die verslag kan die versekerde persoon, hul naasbestaandes of verpleegadviseur presies verstaan ​​hoe die totale aantal punte en dus die (ontbrekende) sorgvlak tot stand gekom het. Indien die hersiening geen spesifieke verskille tussen die keurder se aanslag en jou eie aanslag aan die lig bring nie, moet jy jou daarvan weerhou om dit te weerspreek. ’n Oortuigende regverdiging is in hierdie geval nie moontlik nie.

Dit lyk anders as sulke verskille bestaan. 
'n Konkrete voorbeeld om te verduidelik:

In module 1 het die deskundige verklaar dat die versekerde in staat is om onafhanklik trappe te klim. Gevolglik is geen punte vir hierdie taak toegeken nie. 

Indien die versekerde hulp nodig het om trappe te klim, is die beoordeling dat hy onafhanklik is uiteraard verkeerd. 'n Goeie rede vir 'n teenstrydigheid is op hierdie punt moontlik. Die assesserings vir al 64 aktiwiteite kan nou op soortgelyke wyse ondersoek word.

Verpleegadviseurs help met die regverdiging

Die moeite om die deskundige mening te hersien is aansienlik en vereis akkuraatheid. Baie mense wat sorg nodig het en hul naasbestaandes voel hierdeur oorweldig. Dan maak dit sin om voordeel te trek uit professionele ondersteuning, byvoorbeeld van 'n professioneel gekwalifiseerde sorgadviseur. Ideaal gesproke bestaan ​​hierdie ondersteuning in die voorbereiding van 'n volwaardige teenmening. 

Verpleegadviseurs weet of daar aan die kriteria vir die verpleegklassifikasie voldoen word en kan jou help met teenstrydighede.

Foto: iStock / sturti

Sorggraadrekenaar: 'n nuttige hulpmiddel om dit te weerspreek

As jy die teenstrydigheid wil opstel sonder hulp van buite, kan jy terugval op 'n eenvoudige en praktiese hulpmiddel: die graad van sorg sakrekenaar. Sulke sakrekenaars is gratis aanlyn beskikbaar op verskeie webwerwe. Geen spesifieke puntwaardes word vereis om dit te gebruik nie. Dit is voldoende om op die toepaslike een van die vier opsies vir die graad van onafhanklikheid te klik. Na die seleksie vir al 64 aktiwiteite, vertoon die rekenaar die algehele resultaat met die ooreenstemmende vlak van sorg. 

Kanse op sukses vir die teenstrydigheid

Die kanse op sukses vir 'n teenstrydigheid kan gegrond beoordeel word. Die deurslaggewende faktor is die beskikbaarheid van die volgende hoër vlak van sorg volgens die totale aantal punte. Byvoorbeeld, as dit 47 punte is, stem dit ooreen met sorgvlak 2. Sorgvlak 3 begin by 47,5 punte, wat 'n halwe punt bo die huidige aantal punte is. As daar verskeie geregverdigde kritiek op die verslag is, is die kanse op sukses vir 'n teenstrydigheid baie goed. 
As die telling aan die ander kant 27 punte is, stem dit ook ooreen met sorgvlak 2, maar net-net. Die waarskynlikheid dat die 47,5 punte wat vir sorgvlak 3 vereis word in 'n nuwe verslag behaal sal word, is duidelik baie laer.

Sorgdagboek om die behoefte aan sorg te dokumenteer

Die werklike daaglikse sorgbehoeftes kan presies met 'n sorgdagboek gedokumenteer word. Sjablone is aanlyn beskikbaar. Die onderhoudsdagboek is op soortgelyke wyse gestruktureer as die keurder se vorms. Dit lys die 64 take in die ses lewensareas. Vir elke taak kan die graad van onafhanklikheid individueel in die sorgdagboek vir elke dag ingeskryf word. 

Wanneer jy 'n sjabloon kies, maak seker dat dit nie voor 2017 geskep is nie. Hierdie jaar het die nuwe sorgvlakke die ouer sorgvlakke vervang. Die hele stelsel van assessering is verander. Gevolglik is sjablone vir 'n sorgdagboek vanaf 2016 of van vroeër jare nie meer bruikbaar nie.  

Goeie bygewerkte sjablone vir 'n sorgdagboek is ten minste tien dae. Hierdie tydperk is nodig om die behoefte aan sorg realisties aan te teken. Die voltooide instandhoudingsdagboek is by die rede vir die beswaar aangeheg. Dit verhoog die kanse op 'n suksesvolle teenstrydigheid in die vlak van sorg.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here