Sorgvlakke

As deel van die sorghervorming is die oorspronklike drie sorgvlakke deur die 31ste vervang.12de.In 2016 afgeskaf en na die nuwe sorgvlakke een tot vyf omgeskakel. Met die instelling van die Sorgversterkende Wet II (PSG II) is 'n gelyke behandeling van mense met sorgbehoeftes en mense met fisiese sorgbehoeftes bereik. Dit beteken dat mense met demensie nou ook sorgvlakke kan ontvang.
Vir aansoeke om versorgingsvoordele vanaf 01.01.’n Nuwe toetsprosedure is ook in 2017 ingestel. Die sogenaamde "Nuwe Assessering Assessering" (NBA) dien nou as 'n assesseringsriglyn vir die assessore van MDK en Medicproof, deur 'n vraelys te gebruik om die oorblywende onafhanklikheid met 'n puntestelsel te bereken. Op grond van die puntebeoordeling stuur die deskundige 'n aanbeveling aan die verantwoordelike langtermynsorgversekeringsfonds, wat die versorgingsvlak aan die aansoeker toeken op grond van die deskundige mening of die aansoek verwerp. Hoe hoër die aantal punte wat volgens die NBA in die assessering behaal is, hoe hoër sal die erkende vlak van sorg wees, wat beteken dat meer sorg- en versorgingsdienste goedgekeur word.
Die puntetelling verskaf inligting oor die bestaande beperkings in selfindiensneming. 
 

 • 12,5 tot onder 27 punte: Min aantasting van onafhanklikheid - sorgvlak 1
 • 27 tot minder as 47,5 punte: Beduidende verswakking van onafhanklikheid - sorgvlak 2
 • 47,5 tot onder 70 punte: erge verswakking van onafhanklikheid - sorgvlak 3
 • 70 tot minder as 90 punte: ernstigste verswakking van onafhanklikheid - sorgvlak 4
 • 90 tot minder as 100 punte: Erge verswakking van onafhanklikheid met spesiale eise aan verpleegsorg - sorgvlak 5

Daar is uitsonderings vir mense wie se behoefte aan sorg 'n spesiale samestelling van behoeftes vereis. Dit was die geval met sorgvlak 3 met swaarkry-regulering. Indien mense wat voorheen in sorgvlak 3 met swaarkry geklassifiseer sou gewees het nie die vereiste minimum telling van 90 punte in die assessering behaal nie, kan hulle steeds in sorgvlak 5 geklassifiseer word deur die sorgversekeringsmaatskappy indien die redes gegee word.

Wat is basiese sorg?

Basiese sorg sluit dienste in vir mense wat sorg nodig het wat basiese sorg in die
Verseker die alledaagse lewe. Benewens voeding en persoonlike higiëne, sluit dit ook mobiliteit in
Voorkoming van agteruitgang in gesondheid en bevordering van kommunikasie
en onafhanklikheid. 

As deel van die bekendstelling van PSG II, is die sorgvlakke soos volg in sorgvlakke omgeskakel:
 

sonder sorgvlak (byvoorbeeld met beperkte alledaagse vaardighede)

Sorgvlak 1

Sorgvlak 0 en sorgvlak 1

Sorgvlak 2

Sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 2

Sorgvlak 3

Sorgvlak 2 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3

Sorgvlak 4

Sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3 met swaarkry

Sorgvlak 5


Mense wat 'n sorgvlak erken het voor die sleuteldatum vir die instelling van die sorgvlak, hoef nie heroorweeg te word toe hulle oorgeskakel het nie. Die omskakeling is deur die sorgfonds uitgevoer op grond van die vorige sorgvlak. 

Sorgbehoewende met demensie is outomaties twee vlakke hoër geklassifiseer en is byvoorbeeld sorgvlak 3 gegee as hulle voorheen sorgvlak 1 gehad het met beperkte alledaagse vaardighede.

Basiese sorg sluit dienste in wat basiese sorg waarborg – d.w.s. om nie die haarkapper te besoek nie.

Foto: iStock / CasarsaGuru

Hoe kry mense wat sorg nodig het 'n mate van sorg?

Het die behoefte aan sorg eers na 01 ontstaan.01.In 2017 moet die aansoek om langtermynversorgingsvoordele by die langtermynsorgversekeringsfonds ingedien word om die toetsprosedure en die erkenning van 'n langtermynsorgvlak te inisieer. Nadat die aansoek ingedien is, sal die betrokke persoon of hul naasbestaandes 'n kennisgewing ontvang van die besoek van 'n deskundige wat verskaf word deur die Mediese Diens van die Gesondheidsversekering (MDK) vir wettig versekerde persone of deur Medicproof GmbH vir privaat versekerde persone. Wanneer die waardeerder besoek, gebruik hy die vraelys van die nuwe NBA-toetsprosedure ( "Nuwe beoordeling assessering ") om die aantal punte te bepaal wat benodig word om die behoefte aan sorg te bereken en om 'n sorgvlak toe te ken. 
Met die resultaat bepaal die langtermyn-sorgversekeringsfonds dan die voordele wat verskuldig is en lig die betrokke persoon of die versorgende familie van die uitslag in. Die gewaarborgde voordele word terugwerkend goedgekeur vanaf die kennisgewing tot die datum van aansoek.

Om 'n korrekte klassifikasie deur die resensent te kry, moet jy nie net jouself van jou beste kant wys tydens sy besoek nie, maar ook die probleme duidelik voorstel.

Foto: iStock / monkeybusinessimages

NBA: "Nuwe assessering assessering "

As gevolg van die nuwe assesseringsprosedure word, benewens die behoeftes vir basiese sorg in fisiese sorg, bykomende vereistes by die assessering ingesluit. Onafhanklikheid en individuele gestremdhede op 'n fisiese, psigologiese en kognitiewe vlak word oor ses modules in ag geneem. Die individuele modules word verskillend geweeg en word via 'n puntestelsel by die resultaat van die verslag geïnkorporeer.

Module 1: Mobiliteit 

Op die gebied van mobiliteit word alle aspekte wat verband hou met die vermoë om onafhanklik te beweeg, hanteer. Dit sluit byvoorbeeld in die huis rondbeweeg, trappe klim, die vermoë om op te staan ​​en te sit, 'n stabiele sitposisie te handhaaf en posisies in die bed te verander. Die resultate van Module 1 beïnvloed die algehele resultaat met 10 persent.

Module 2: Kognitiewe en kommunikasievaardighede 

Die kognitiewe en kommunikatiewe vaardighede in module 2 sluit in geheue, oriëntasie (plek, tyd), herkenning van mense in die omgewing, die vermoë om versoeke te verstaan ​​en om verskeie werkstappe agtereenvolgens uit te voer (bv. in huishouding). Dit gaan ook daaroor om risiko's en gevare te herken, besluite in die alledaagse lewe te neem en feite en inligting te verstaan. Dit lei ook tot aspekte soos deelname aan gesprekke en die kommunikasie van elementêre behoeftes. Module 2 en Module 3 dra saam 'n totaal van 15 persent tot die assesseringsresultate by.

Module 3: Gedrag en sielkundige probleme 

In module 3 word abnormaliteite in gedrag ondersoek. Dit sluit in motoriese abnormaliteite, aggressie teen jouself en ander mense, nagtelike rusteloosheid en verbale eienaardighede (verbale en vokale abnormaliteite). Die verdediging teen ondersteunende maatreëls (versorging, bystand), sielkundige aspekte soos lusteloosheid, depressiewe buie, sosiaal onvanpaste gedrag asook vrese, hallusinasies en delusies word in module 3 ingesluit.

Module 4: Selfvoorsiening 

Module 4 handel oor selfgenoegsaamheidsvaardighede. Daar word gekontroleer of die betrokke persoon hom aan persoonlike higiëne kan toewy en of daar gedeeltelik of geheel beperkings is tydens was en aantrek en hoe die uitskeiding verloop (op die toilet of die toiletstoel, urinêre of fekale inkontinensie en ander). Die vermoë om te eet word ook in detail ondersoek om te bepaal of die betrokke persoon self happiekos kan voorberei, drankies kan skink en eet en drink. Module 4 het die grootste invloed op die algehele resultaat met 40 persent.

Module 5: Hanteer en selfstandig hantering van eise en spanning wat deur siekte of terapie veroorsaak word 

Module 5 handel hoofsaaklik oor die vermoë om selfstandig te hanteer en te versorg binne die raamwerk van 'n nodige medikasie en die nastrewing van terapieë. Dit sluit in die neem van gereelde medikasie, die bestuur van doktersbesoeke en terapiefasiliteite, asook die aanvaarding van verpleeg- en mediese maatreëls wat deur ander mense op die persoon wat geraak word uitgevoer word. In module 5 word 20 persent van die moontlike totale punte toegeken. 

Module 6: Ontwerp van die alledaagse lewe en sosiale kontakte 

Module 6 gaan oor die vorming en deelname aan die sosiale lewe. Die hantering van konstante daaglikse roetines word bepaal asook die vermoë om by veranderinge aan te pas. Die slaap-wakker ritme speel net so 'n belangrike rol as die vermoë om interaksie te hê met mense in persoonlike kontak met bekende en vreemdelinge. Module 6 maak 'n totaal van 15 persent van die moontlike totale punte vir die berekening van die sorgvlak uit.

Die hantering van die alledaagse lewe en die moontlikheid van selfgenoegsaamheid speel 'n rol in die beoordeling van die graad van sorg.

Foto: iStock / sturti

Terwyl modules 1 tot 6 vir die berekening volgens die puntestelsel gebruik word, vul twee modules die deskundige se geheelbeeld van die versorgingsbehoeftes van die beoordeelde persoon aan sonder om in ag te neem: Aktiwiteite buite die huis (module 7) en huishouding (module 8) ) word ondersoek vir die verdere assessering Om byvoorbeeld individuele sorgbeplanning en potensiële hulpopsies aan te beveel aan versorgers en familielede wat na hulle omsien.

Watter regte het mense met erkende grade van sorg??

Indien versorgingsgrade erken is, ontvang diegene wat geraak word verskeie voordele van die sorgversekeringsfonds volgens hul gradering. Dit sluit kostes vir buitepasiënt-, semi-binnepasiënt- en binnepasiëntversorging in, maar ook spesiale hulpmiddels vir senior burgers soos huisnoodoproepstelsels, toelaes vir die aanpassing van woonruimtes of die sogenaamde versorgingshulppakket, waarin die persoon wat sorg ontvang maandelikse versorgingshulpmiddels vir verbruik van tot 40 euro.

In akute gevalle: Is daar 'n dringende aansoek om 'n mate van sorg?

Die behoefte aan sorg kom dikwels baie skielik, byvoorbeeld na 'n akute siekte of 'n operasie. In dringende gevalle kan die graad van sorg ook via 'n dringende aansoek aangevra word. Die dringende klassifikasie word met die hulp van die maatskaplike dienste in die hospitaal aangevra sodat die voordeel so gou moontlik goedgekeur word, in die beste geval voor die terugkeer uit die hospitaal. 
In die geval van 'n dringende aansoek om 'n mate van sorg, word die besluit van die sorgversekering geneem op grond van die lêers. Soos met 'n normale aansoek om 'n mate van sorg, word 'n latere assessering uitgevoer deur 'n assessor wat die besluit oor die dringende aansoek bevestig of verander.

Verwerping van die graad van sorg: beswaar teen die aansoekbesluit

Indien die aansoek om 'n langtermynsorgvlak deur die langtermynsorgversekeringsmaatskappy afgekeur is of as daar die indruk is dat die gradering te laag is, kan u beswaar maak teen 'n langtermynsorgvlak. Die beswaar moet binne 'n tydperk van vier weke vanaf die kennisgewing van die sorgversekeringsfonds gemaak word.

Aanlyn-versorgingsvlakrekenaar is slegs geskik as 'n gids

Jy sal vandag sogenaamde "sorgvlakrekenaars" op talle webwerwe vind, waar jy kan uitvind oor die
Die beantwoording van die vrae wat die waardeerder as basis neem, kan 'n aanvanklike berekening maak.
Die resultaat moet egter slegs beskou word as 'n rowwe gids vir 'n waarskynlike mate van sorg
omdat die berekeningstelsel baie kompleks is en die uiteindelike besluit deur die langtermyn-sorgversekering geneem word
word op grond van die onderhawige verslag gemaak. 

Tuisversorgingsdienste volgens graad van sorg

Met elke erkende graad van sorg verhoog die reg op voordele uit die sorgversekering. Vir tuisversorging ontvang diegene wat sorg nodig het met sorgvlak 1:

 • 125 euro per maand om die koste van sorg en noodlenigingsdienste te dek,
 • 40 euro per maand vir die verskaffing van versorgingshulpmiddels vir verbruik. 

Verdere voordele word nie met sorgvlak 1 oorgeneem nie en moet deur jouself gedra word. Toelaes vir versorgingshulpmiddels, vir ouderdomsgeskikte lewe (tot 4.000 euro per maatreël), twee gratis konsultasies per jaar en spesiale dienste vir inwoners van residensiële groepe met buitepasiëntsorg.
Vanaf sorgvlak 2 word versorgingsvoordele in natura ook toegestaan ​​om koste vir tuisversorgingsdienste of vir buitepasiëntversorging in 'n fasiliteit (dag- en nagsorg) te dek. As alternatief vir versorgingsvoordele in natura, kan versorgingstoelaag getrek word, mits tuisversorging deur familielede, vriende of kennisse gewaarborg word. 
 

Versorgingsvoordele in natura per maand

 • vir sorgvlak 2 - 689 euro
 • met sorg vlak 3 - 1.298 euro
 • met sorg vlak 4 - 1.612 euro
 • met sorg vlak 5 - 1.995 euro

Sorgtoelaag per maand

 • vir sorgvlak 2 - 316 euro
 • vir sorgvlak 3 - 545 euro
 • vir sorgvlak 4 - 728 euro
 • vir sorgvlak 5 - 901 euro

Vir tuisversorging, vanaf sorgvlak 1, word 125 euro per maand betaal vir versorgings- en verligtingsdienste.

Foto: iStock / sturti

Dienste in binnepasiëntsorg volgens die vlak van sorg

Die doel van die sorghervorming is om tuisversorging bo binnepasiëntversorging te bevoordeel. Om hierdie rede ontvang mense met sorgvlak 1 slegs 'n vergoeding van EUR 125 per maand as hulle vrywillig besluit om in 'n senior burgerfasiliteit te woon, hoewel onafhanklikheid steeds grootliks gewaarborg word. 
Vanaf sorgvlak 2 ontvang diegene wat sorg nodig het in volle binnepasiëntversorging in verpleeginrigtings of ouetehuise die volgende kontantvoordele van die sorgfonds:
Kontantvoordele vir volle binnepasiëntsorg per maand

 • vir sorgvlak 2 - 770 euro
 • met sorg vlak 3 - 1.262 euro
 • met sorg vlak 4 - 1.775 euro
 • met sorg vlak 5 - 2.005 euro

Eie bydrae vir volle binnepasiëntsorg

Die persoon wat sorg nodig het, moet ook vir die koste betaal indien die sorgversekeringsfonds vir die koste sorg
die naasbestaandes het hul eie deel betaal in die geval van volle binnepasiëntverblyf in 'n ouetehuis of ouetehuis
sal. Die Federale Ministerie van Gesondheid skat die gemiddelde bybetaling op ongeveer
580 euro per maand (sedert Januarie 2017).

Die bybetaling hang nie net van die basiese koste af nie, maar ook van die individuele aspekte
soos kos, verblyf en spesiale kenmerke van die gekose fasiliteit.

Verander van sorgvlak na sorgvlak: voordeel of nadeel?

Veranderinge in tuisversorgingsubsidie

In die Sorgversterkende Wet II (PSGII) is die bevordering van "buitepasiënt voor binnepasiënt" die basiese leuse. Dienste vir tuisversorging, byvoorbeeld in die vorm van versorgingsvoordele in natura, is verhoog, veral op die gebied van demensiepasiënte met sorgvlak 0, wat voorheen skaars oorweeg is. Oor die algemeen baat mense met sorgvlak 2 en sorgvlak 3 in vergelyking met die vorige berekening volgens sorgvlak.

Verpleegvoordele in natura

Sorgvlak Sorgvlakverskil
0: 231 euro 2: 689 euro + 458 euro
1: 468 euro 2 689 euro + 221 euro
2: 1.144 euro 3: 1.298 euro + 154 euro
3: 1.612 euro 4: 1.612 euro

 geen

3+: 1.995 euro 5: 1.995 euro geen


Die versorgingstoelaag vir tuisversorging het grootliks onaangeraak gebly deur veranderinge in sorgvlakke 1, 2 en 3. Mense wat sorg nodig het in sorgvlak 3 met swaarkry as gevolg van die nuwe sorgvlak 5 het egter vir die eerste keer 'n sorgtoelaag van 901 euro ontvang, mits hulle in die huisomgewing versorg is. 

Veranderinge in die subsidie ​​vir binnepasiëntsorg

Die beginsels van PSG II is ook duidelik sigbaar in die binnepasiëntversorging van mense met 'n langtermynsorgvlak. Met die verandering van sorgvlakke 1 en 2 na sorgvlakke 2 en 3, is toelaes verminder, terwyl diegene met hoër sorgkoste nou verhoogde voordele ontvang.

Dienste vir binnepasiëntsorg 

Sorgvlak Sorgvlakverskil
1: 1.064 euro 2: 689 euro - 458 euro
2: 1.330 euro 3: 1.262 euro - 68 euro
3: 1.612 euro 4: 1.775 euro + 163 euro
3+: 1.995 euro 5: 2.005 euro + 10 Euro


Boonop word alle inwoners sedert 2017 verplig om gelyke bybetalings deur die ouete- en ouetehuise te betaal. Die bybetaling was voorheen gebaseer op die sorgvlak.

Die kostesubsidie ​​vir binnepasiëntesorg en ouetehuise het selfs afgeneem na gelang van die vlak van sorg. Bystandwoonstelle of gedeelde woonstelle vir seniors bied alternatiewe.

Foto: iStock / Cecilie_Arcurs

Verhoogde koste vir binnepasiëntsorg

Alhoewel die kostesubsidies van die langtermynsorgversekeringsfonds vir mense wat sorg met sorgvlak 4, sorgvlak 5 en vir mense met demensie teen verskillende koerse toegeneem het as gevolg van die sorghervorming, het die verhoogde koste vir binnepasiëntsorg Dit veroorsaak hoofpyn vir baie geaffekteerde persone en hul familielede. Vir mense met sorgvlakke 2 en 3, daarenteen, het die kostesubsidie ​​vir volle binnepasiëntsorg selfs afgeneem. Alternatiewe vir ouete- en ouetehuise bied aan baie sorgbehoewende interessante opsies wat voordele kan bied nie net in terme van koste nie.
As sorgvlakke 2 of 3 vir jou familie erken word, kan uurlikse versorging en versorging in 'n fasiliteit vir dag- en nagsorg bystand bied met tuisversorging. Die koste word deur die sorgfonds aangevul via die versorgingsvoordele in natura tot die versorgingstoelaag. Sodoende kan versorgingsbehoewende familielede langer by die huis bly terwyl die naasbestaandes wat hulle versorg, afgelos word.
As tuisversorging vir mense met sorg graad 2 of 3 nie gewaarborg word nie as gevolg van die indiensneming van familie, kan senior lewende gemeenskappe of woongroepe met buitepasiëntsorg 'n moderne variant wees. Dit word dikwels deur private maatskappye of liefdadigheidsmaatskappye deur gekwalifiseerde spesialiste en assistente opgepas. 
Die langtermyn-sorgversekeringsfondse bevorder hierdie lewensvorme vir ouderdom, byvoorbeeld deur 'n aanvangstoelaag van 2.500 euro sowel as toelaes vir opknappings vir ouderdomsgeskikte lewe (tot 4.000 euro) indien tot vier inwoners in die senior burgers se gedeelde woonstel intrek. Elke woonsteldeel-inwoner dra egter hul eie kostes aan - huur, etes en die dienste van die versorgingsdiens word persoonlik gehef. Die koste hang ook af van die streek, die ligging en die toerusting van die alternatiewe lewensvorm. 
As gevolg van die klein aantal mense is versorging in klein woongroepe en senior woongemeenskappe gewoonlik meer persoonlik en individueel as in 'n ouetehuis of ouetehuis. Dit bevorder die sosiale verbintenis tussen die inwoners en het, danksy die meer ontspanne atmosfeer, ook 'n positiewe uitwerking op die geestelike lewensituasie van sorgbehoewendes. 
 

Konsultasie oor sorgvlakke en sorgbehoeftes

Indien jy of een van jou naasbestaandes al hoe meer ondersteuning, bystand en versorging in die alledaagse lewe nodig het, kan jy by die sorgversekeringsfonds, of alternatiewelik by die plaaslike sorgondersteuningspunte, advies inwin oor 'n moontlike aansoek vir sorgvlakke. Die konsultante reageer op die individuele situasie, help jou met 'n realistiese beoordeling van die verpleeg- en ondersteuningsituasie en verhoog die kanse op sukses in die aansoek. Hulle verduidelik ook moontlike voordele in die geval van sukses sowel as moontlike oplossings vir vrae en probleme wat verband hou met die vlak van sorg.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here