Versorgingsdienste

As 'n persoon sorg nodig het, ondersteun die langtermyn-sorgversekering die versorging en versorging van die persoon. Deur die graad van sorg te erken, verleen dit aanspraak op verwante dienste. Soos 'n gedeeltelik omvattende versekering vir die sorgkoste wat aangegaan word, aanvaar die langtermynsorgversekering finansiële verantwoordelikheid, wat beskikbaar is in die vorm van finansiële en nie-kontant voordele vir diegene wat sorg nodig het en omgee familielede. 

Wat word bedoel met versorgingsdienste?

Die term "versorgingsdienste" som alle dienste op wat dien om te sorg vir mense wat sorg nodig het en sodoende lewenskwaliteit en onafhanklikheid te ondersteun. Dit sluit alle dienste in wat nie sonder die behoefte aan sorg plaasvind nie. Behoeftes wat sou ontstaan ​​sonder die behoefte aan sorg (byvoorbeeld voedselkoste) is nie deel van die versorgingsdienste nie. Almal wat 'n verpleeggraad ontvang het wat deur die verpleegsorgversekering erken word, is geregtig op versorgingsvoordele van die verpleegsorgversekering.

Finansiële ondersteuning vir tuisversorging

Die versorgingstoelaag is 'n maandelikse bedrag geld wat betaal word wanneer mense wat versorging nodig het, tuis deur familielede, vriende of privaat versorgers versorg word. Jy kan aansoek doen vir die versorgingstoelaag vanaf sorgvlak 2. Geen sorgtoelaag word vir sorgvlak 1 voorsien nie.
Sorgtoelaag per maand:

 • met sorg vlak 1: -
 • vir sorgvlak 2: 316,00 euro
 • met sorg vlak 3: 545,00 euro
 • met sorg vlak 4: 728,00 euro
 • met sorg vlak 5: 901,00 euro

Sorgtoelaag vir tuisversorging

Die versorgingstoelaag is 'n versorgingsvoordeel wat gereserveer is vir diegene wat sorg in tuisversorging benodig om ondersteuning en advies van professionele versorgers te waarborg. Twee gratis konsultasiebesoeke word toegestaan ​​aan mense met 'n erkende vlak van sorg vlak 1; hierdie besoeke is verpligtend vir ontvangers van vlak 2 tot 5 sorg. Die individuele sorgsituasie word in die konsultasie verduidelik. Versorgende familielede ontvang wenke van die versorgingskundiges oor versorging en versorging by die huis asook voorstelle vir ruimtelike verbeterings (bv. vir hindernisvrye omskakeling).
Indien die persoon wat versorging nodig het in 'n versorgingsfasiliteit soos 'n aftreeoord of 'n ouetehuis woon, is professionele versorgers 24 uur per dag beskikbaar, daarom word geen versorgingstoelaag in hierdie gevalle betaal nie.
 

Die langtermynsorgtoelaag is 'n finansiële voordeel wat deur langtermynsorgversekering verskaf word. Dit word betaal wanneer versorging deur familielede verskaf word.

Foto: iStock / dolgachov

Verpleegvoordele in natura

Die versorgingsvoordele in natura word ook vanaf sorgvlak 2 toegestaan ​​vir mense met sorgvlak indien die behoeftige tuis versorg word. Die term "voordeel in natura " kan tot misverstande lei, aangesien die subsidie ​​bedoel is vir die vergoeding van dienste, byvoorbeeld vir die werk van die buitepasiëntsorgdiens wat by behoeftiges tuiskom.
Versorgingsvoordele in natura per maand:

 • met sorg vlak 1: -
 • met sorg vlak 2: 689,00 euro
 • met sorg vlak 3: 1.298,00 euro
 • met sorg vlak 4: 1.612,00 euro
 • met sorg vlak 5: 1.995,00 euro

Verligtingsbedrag vir bykomende sorg en aflosdienste

Indien die maandelikse aanspraak op versorgingsvoordele in natura nie ten volle gebruik word nie, kan tot 40 persent hiervan as 'n verligtingsbedrag vir bykomende sorg- en aflosdienste gebruik word. Volgens artikel 45b van die sosiale sekerheidskode XI kan die ontvanger van die voordeel die begroting gebruik vir verskeie dienste vir senior burgers. Dit sluit in alledaagse metgeselle, huishoudelike dienste (huishulp), inkopiehulp of demensieversorgers. Die gekontrakteerde diensverskaffer moet egter deur die langtermynsorgversekering goedgekeur word om verrekening moontlik te maak.

Sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura in kombinasie

Indien 'n persoon wat sorg nodig het, by die huis deur familielede en versorgingsdienste parallel versorg word (selfs wanneer dag- of nagsorg gebruik word), kan versorgingsvoordele in natura en versorgingstoelaag op 'n persentasie-grondslag gekombineer word. Byvoorbeeld, as slegs 30 persent van die dienste vir behandelingsorg deur die buitepasiëntdiens gebruik word, kan begunstigdes 'n bykomende 70 persent sorgtoelaag laat uitbetaal om die koste van tuisversorging deur vriende en familielede te dek.

Dagsorg en nagsorg

Mense wat sorg benodig vanaf sorgvlak 2 kan buitepasiëntsorgvoordele in natura vir dag- en nagsorg ontvang. Dit behels semi-binnepasiënte sorg deur professionele diensverskaffers, wat die persoon wat sorg nodig het op 'n uurlikse basis gebruik. Dit verlig die naasbestaandes in die sorg by die huis.

Korttermynsorg indien daar 'n verhoogde behoefte is na hospitaalverblyf

Indien die behoefte aan sorg van 'n persoon met 'n mate van sorg tydelik toeneem, byvoorbeeld as gevolg van 'n operasie of 'n ander hospitaalverblyf, kan versorgende familielede gebruik maak van wat bekend staan ​​as korttermynsorg. In beginsel het die persoon wat sorg elke jaar 1.612 euro is beskikbaar, wat vir 'n tydperk van tot ses weke of 42 dae gebruik kan word vir die ondersteuning van professionele sorgdienste. Indien voorkomende sorg nie gebruik word nie, kan die toelae vir korttermynsorg verhoog word tot tot 3.224 euro kan verhoog word vir tot agt weke, 56 dae, per jaar.

Voorkomende sorg om die naasbestaandes te verlig

Versorgende familielede het ook hersteltyd nodig om hul eie siekte te genees of om op vakansie te herstel. Vir hierdie doel bied die langtermynsorgfonds subsidies vir voorkomende sorg aan, wat hulle gewoonlik vir tot vier weke, 28 dae, per jaar toepas met tot 1.612 euro gesubsidieer. Indien korttermynsorg nie gebruik word nie, kan die reg op voorkomende sorg uitgebrei word tot tot ses weke of 42 dae per jaar en 2.412 euro verhoging in subsidie.

Vigs

Hulpmiddels is produkte en voorwerpe wat onafhanklikheid, mobiliteit en alledaagse lewe fasiliteer wanneer daar 'n behoefte aan sorg is. Dit sluit byvoorbeeld staphulpmiddels, rolstoele, toiletsitplekke en oorplasingshulpmiddels in. Die langtermyn-sorgversekering vergoed die koste vir mediese fondse, mits dit in die mediese fondsgids van die gesondheidsversekeringsmaatskappye gelys is. Verbruiksorghulpmiddels het hul eie status.

Hulpmiddels word gebruik om onafhanklikheid, mobiliteit en alledaagse lewe vir diegene wat sorg nodig het te fasiliteer.

Foto: iStock / shapecharge

Versorgingshulpmiddels vir verbruik

Versorgingshulpmiddels vir verbruik is verbruiksgoedere wat jy in daaglikse sorg benodig en wat met gebruik verteer word. Vanaf die toekenning van 'n vlak van sorg is elke persoon wat sorg nodig het geregtig op produkte ter waarde van 40 euro per maand, wat gebruik word vir ontsmettingsmiddels, weggooibare handskoene, inkontinensieblokkies of vergelykbare items. Baie verskaffers van sorghulpmiddels bied verskeie kombinasies van produkpakkette waaruit diegene wat geraak word maklik kan kies. Die indiening van 'n aansoek vir die aanname van die koste van versorgingshulpmiddels vir verbruik vind informeel by die sorgversekering plaas.

Subsidie ​​vir 'n huis noodoproep stelsel

Die huisnoodoproep is 'n noodoproepknoppie wat deur diegene wat geraak word gebruik kan word wanneer hulle in 'n noodgeval is, byvoorbeeld as hulle val of 'n ongeluk in die huishouding maak. Die noodoproep is gekoppel aan 'n noodoproepsentrum, wat die verantwoordelike owerhede onmiddellik inlig wanneer die noodoproep geaktiveer word en hulp stuur. Die huisnoodoproep word vanaf sorgvlak 1 met 23 euro per maand gesubsidieer.

Gebruik versorgingskursusse vir naasbestaandes gratis

Enigiemand wat sorg in die huisomgewing versorg, kan as 'n vrywillige versorger of versorgende familielid gratis sorgkursusse aanspraak maak ooreenkomstig Artikel 45 SBL XI. Die kursusgangers word die basiese beginsels van tuisversorging geleer en die persoonlike uitruiling met spesialiste en ander versorgers word aangemoedig. Die versorgingsversekering van die persoon wat versorg word, neem die koste van die versorgingskursus ten volle oor.

Subsidies vir die aanpassing van leefruimte om hindernisse te verminder

Die verpleegsorgfonds gee tot 4 toe vir leefruimte-aanpassings wat help om die leefomgewing hindernisvry of hindernisvry te maak.000 euro as 'n eenmalige toekenning, wat egter herhaal kan word as die vlak van sorg verhoog word. Die volgende omskakelingsmaatreëls is moontlik:

 • versperringsvrye kombuis
 • versperringsvrye badkamer
 • Badhysbak
 • hindernisvrye stort
 • Bad met deur / ingang 
 • Heupbad
 • versperringsvrye toilette 
 • Omskakeling van 'n bad na 'n stort 
 • versperringsvrye deure / voordeure 


Daarbenewens kan 'n persoon wat sorg nodig het, die toelae gebruik om hulpmiddels aan te koop. Voorbeelde van hulpmiddels wat deur leefruimte-aanpassing gefinansier kan word, is:

 • Traphysers (ook gebruikte traphysers)
 • Buitelug hysbak
 • Huishysbak
 • Hysbak / hefer
 • Sitplek hysbak
 • Staande pen 
 • Kromme lig
 • Platform hysbak
 • Rolstoel-opritte en opritstelsels 


Die aansoek moet met spesifieke inligting voor die maatreël ingedien word en mag eers geïmplementeer word (aankoop, omskakeling, ens.) sodra die goedkeuring verleen is. Alternatiewelik kan jy aansoek doen vir subsidies en toelaes van KfW vir die aanpassing van jou leefruimte. Laat ons u breedvoerig adviseer oor toeganklikheid en hindernisvermindering om individueel geskikte oplossings te vind om die alledaagse lewe makliker te maak.

Tuisversorging stel die persoon wat sorg nodig het in staat om so lank as moontlik in die huisomgewing te bly. Dit is makliker as sekere leefruimte aanpassings gemaak word.

Foto: iStock / Dean Mitchell

Befondsing van buitepasiënt-leefgroepe in selforganisasie

Indien tuisversorging nie moontlik is nie, bied 'n buitepasiëntsorggroep 'n alternatiewe lewensvorm vir senior burgers. So 'n senior burger gedeelde woonstel, wat in sy eie organisasie met tot vier senior burgers bestuur word, ontvang 'n fasiliteitstoelae van tot 2 uit die sorgfonds.500 euro per inwoner. Daarbenewens kan 'n maandelikse toelaag van 214 euro per inwoner toegestaan ​​word, wat bedoel is vir die indiensneming van 'n organiseerder om na die gedeelde woonstel om te sien. As 'n eenmalige toelaag, verleen die sorgfonds tot 4.000 euro vir leefruimte aanpassings per inwoner (tot 16.000 euro per woonstelaandeel).

Binnepasiëntsorgtoelaes

Indien sorgbehoewende mense in 'n ouete- of ouetehuis moet intrek, ontvang die betrokke persoon toelaes uit die sorgfonds vanaf sorgvlak 2, afhangende van die sorgvlak, vir versorging in 'n binnepasiënte aftree- en versorgingsfasiliteit.

 • Met sorg vlak 1: -
 • met sorg vlak 2: 770,00 euro
 • met sorg vlak 3: 1.262,00 euro
 • met sorg vlak 4: 1.775,00 euro
 • met sorg vlak 5: 2.005,00 euro

'n Oorsig van sorgdienste volgens graad van sorg

Sorgvlak 1

 • Verligtingsbydrae vir bykomende sorg- en verligtingsdienste: 125 euro per maand
 • Verbruiksorghulpmiddels: 40 euro per maand 
 • Subsidie ​​vir die aanpassing van leefruimte: eenmalig 4.000 euro
 • Subsidie ​​vir die installering en bedryf van 'n huisnoodnommer: eenmalige 10,49 euro vir installasie; Maandelikse bedryfskoste van tot 23 euro
 • Befondsing vir sorg in woongroepe of senior burgers se gedeelde woonstelle 
 • Sorgondersteuningstoelae vir gesinsversorgers (gesinsorgverlof)

Sorgvlak 2

 • Sorgtoelaag vir slegs tuisversorging deur familielede: 316 euro per maand 
 • Verligtingsbydrae vir bykomende sorg- en verligtingsdienste: 125 euro per maand
 • Verbruiksorghulpmiddels: 40 euro per maand 
 • Sorgvoordele in natura met sorg verskaf deur professionele sorgdienste: 689 euro per maand 
 • Dag- en nagsorg: 689 euro per maand
 • Voorkomingsorg: 1.612 euro per jaar plus 50 persent van die ongebruikte begroting vir korttermynversorging
 • Korttermyn sorg: 1.612 euro per jaar plus 100 persent van die ongebruikte begroting vir voorkomende sorg
 • Subsidie ​​vir ten volle binnepasiëntversorging in 'n ouetehuis: 770 euro per maand
 • Subsidie ​​vir die aanpassing van leefruimte: eenmalig 4.000 euro
 • Subsidie ​​vir die installering en bedryf van 'n huisnoodnommer: eenmalige 10,49 euro vir installasie; Maandelikse bedryfskoste van tot 23 euro
 • Befondsing vir sorg in woongroepe of senior burgers se gedeelde woonstelle 
 • Sorgondersteuningstoelae vir gesinsversorgers (gesinsorgverlof)

Sorgvlak 3

 • Sorgtoelaag vir slegs tuisversorging deur familielede: 545 euro per maand 
 • Verligtingsbydrae vir bykomende sorg- en verligtingsdienste: 125 euro per maand
 • Verbruiksorghulpmiddels: 40 euro per maand 
 • Sorgvoordele in natura in die geval van versorging deur professionele sorgdienste: 1.298 euro per maand 
 • Dag- en nagsorg: 1.298 euro per maand
 • Voorkomingsorg: 1.612 euro per jaar plus 50 persent van die ongebruikte begroting vir korttermynversorging
 • Korttermyn sorg: 1.612 euro per jaar plus 100 persent van die ongebruikte begroting vir voorkomende sorg
 • Subsidie ​​vir volle binnepasiëntversorging in 'n ouetehuis: 1.262 euro per maand
 • Subsidie ​​vir die aanpassing van leefruimte: eenmalig 4.000 euro
 • Subsidie ​​vir die installering en bedryf van 'n huisnoodnommer: eenmalige 10,49 euro vir installasie; Maandelikse bedryfskoste van tot 23 euro
 • Befondsing vir sorg in woongroepe of senior burgers se gedeelde woonstelle 
 • Sorgondersteuningstoelae vir gesinsversorgers (gesinsorgverlof)

Sorgvlak 4

 • Sorgtoelaag vir slegs tuisversorging deur familielede: 728 euro per maand 
 • Verligtingsbydrae vir bykomende sorg- en verligtingsdienste: 125 euro per maand
 • Verbruiksorghulpmiddels: 40 euro per maand 
 • Sorgvoordele in natura in die geval van versorging deur professionele sorgdienste: 1.612 euro per maand 
 • Dag- en nagsorg: 1.612 euro per maand
 • Voorkomingsorg: 1.612 euro per jaar plus 50 persent van die ongebruikte begroting vir korttermynversorging
 • Korttermyn sorg: 1.612 euro per jaar plus 100 persent van die ongebruikte begroting vir voorkomende sorg
 • Subsidie ​​vir volle binnepasiëntversorging in 'n ouetehuis: 1.775 euro per maand
 • Subsidie ​​vir die aanpassing van leefruimte: eenmalig 4.000 euro
 • Subsidie ​​vir die installering en bedryf van 'n huisnoodnommer: eenmalige 10,49 euro vir installasie; Maandelikse bedryfskoste van tot 23 euro
 • Befondsing vir sorg in woongroepe of senior burgers se gedeelde woonstelle 
 • Sorgondersteuningstoelae vir gesinsversorgers (gesinsorgverlof)

Sorgvlak 5

 • Sorgtoelaag vir versorging by die huis deur familielede: 901 euro per maand 
 • Verligtingsbydrae vir bykomende sorg- en verligtingsdienste: 125 euro per maand
 • Verbruiksorghulpmiddels: 40 euro per maand 
 • Sorgvoordele in natura in die geval van versorging deur professionele sorgdienste: 1.995 euro per maand 
 • Dag- en nagsorg: 1.612 euro per maand
 • Voorkomingsorg: 1.612 euro per jaar plus 50 persent van die ongebruikte begroting vir korttermynversorging
 • Korttermyn sorg: 1.612 euro per jaar plus 100 persent van die ongebruikte begroting vir voorkomende sorg
 • Subsidie ​​vir volle binnepasiëntversorging in 'n ouetehuis: 2.005 euro per maand
 • Subsidie ​​vir die aanpassing van leefruimte: eenmalig 4.000 euro
 • Subsidie ​​vir die installering en bedryf van 'n huisnoodnommer: eenmalige 10,49 euro vir installasie; Maandelikse bedryfskoste van tot 23 euro
 • Befondsing vir sorg in woongroepe of senior burgers se gedeelde woonstelle 
 • Sorgondersteuningstoelae vir gesinsversorgers (gesinsorgverlof)

Afhangende van die vlak van sorg, is diegene wat geraak word geregtig op verskillende sorgvoordele.

Foto: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Kostes vir versorgingsdienste verskil baie

Ongeveer 13.000 buitepasiëntversorgingsdienste en net soveel ouete- en verpleeginrigtings is beskikbaar in Duitsland benewens die versorging van familielede vir versorging en verpleging. Die pryse hang altyd af van die diensstandaarde wat aangebied word, die individuele toerusting en bykomende aanbiedinge. Dit laat nie toe dat duidelike kosteriglyne opgestel word nie.
Langtermyn-sorgversekering is vergelykbaar met gedeeltelik omvattende versekering vir sorgbehoeftes. 'n Goeie private langtermyn sorg voorsiening is dienooreenkomstig nuttig om die koste van sorg behoeftes te dek bo en behalwe die voordele van langtermyn sorg versekering. Die eie aandeel vir verblyf, etes en, indien van toepassing, proporsionele beleggingskoste vir die gebruik van sorgfasiliteite moet ook in ag geneem word.
Indien die koste vir die bybetaling nie deur uself gedek kan word nie, byvoorbeeld omdat die persoon wat versorging benodig op 'n Hartz IV-voordeel lewe, neem die verantwoordelike maatskaplike welsynskantoor die bybetaling oor.

Aansoek om sorgvlak as 'n voorvereiste vir aansoek om versorgingsvoordele

Sorgvoordele van die sorgversekeringsfonds hang af van die erkende vlak van sorg. Dienooreenkomstig, voordat 'n aansoek om sorgvoordele ingedien word, moet 'n aansoek om 'n sorgvlak gedoen word. As jy aansoek doen vir 'n mate van sorg, sal jy 'n besoek ontvang van 'n deskundige van die mediese diens van die gesondheidsversekeringsmaatskappye (MDK, Medicproof vir privaat versekerde persone) wat 'n ter plaatse assessering van die behoefte aan sorg sal doen. Sy verklaring aan die langtermynsorgfonds is 'n aanbeveling wat die langtermynsorgfonds as basis vir besluitneming gebruik.
Met die toekenning van die sorgvlak is jy outomaties geregtig op die gepaardgaande statutêre voordele van die sorgfonds, waarvoor jy dan dienooreenkomstig kan aansoek doen.

Toelaag: versorgingsvoordele vir staatsamptenare

Staatsamptenare en hul naasbestaandes (insluitend ontvangers van 'n weduweepensioen) word beskou as in aanmerking te kom vir bystand. Hierdie aanspraak spruit uit die feit dat geen gesondheidsversekeringsbydrae vir staatsamptenare betaal is/is nie. In plaas daarvan dek die hulp direk die koste wat aangegaan word in die geval van siekte en sorg.
Kwalifiserende persone moet dus nie net by die langtermynsorgversekering aansoek doen om die nodige sorgvoordele nie, maar ook by die verantwoordelike hulpkantoor. Die langtermyn-sorgversekering betaal dan net 'n deel van die koste vir die versorgingsdienste. Die hulp, daarenteen, dra die bykomende deel van die koste.
Die aanname van koste word gereguleer deur die onderskeie regsgrondslag. Dit kan wissel na gelang van die tipe hulp vir federale staatsamptenare, poswerkers en spoorwegwerkers. Daarbenewens is daar individuele katalogusse van dienste en hulpmiddels, wat ook verskil wanneer binnepasiëntversorging vereis word. Indien u enige vrae het oor die eise van die hulp, is die hulpadviseur beskikbaar vir advies en verduidelikings.

Hoër diensvereiste: beswaar of versoek vir 'n verhoging in die verpleegklassifikasie

Aangesien die versorgingsvoordele van die sorgversekeringsfonds direk verband hou met die klassifikasie van die sorgvlak, moet u aansoek doen vir 'n nuwe klassifikasie as u meer benodig. Indien, vanuit jou oogpunt, die klassifikasie te laag was, kan jy binne die statutêre tydperk beswaar maak teen die besluit.
Daar moet goeie, professionele en feitelike redes wees vir 'n suksesvolle beswaar of 'n verhoging in die verpleegklassifikasie, wat byvoorbeeld in 'n verpleegdagboek gedokumenteer word en met mediese verslae gerugsteun word. Indien nodig, kan die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy 'n nuwe assessering deur die MDK / Medicproof versoek, wat jou ook kan ondersteun in die regverdiging van jou groter behoefte aan sorgdienste.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here