Wet op Sorgheroriëntering: Maatskaplike Sekuriteit vir Familielede

Sorgherbelyningswet verseker voorkomende sorg

Voorkomende sorg is 'n belangrike komponent van langtermynsorgversekering. As versorgende naasbestaandes vakansie nodig gehad het of as hulle self siek geword het sodat die versorging van die persoon wat versorg moet word nie gewaarborg is nie, was daar skaars hulp hiervoor voor die Wet op Sorgheroriëntasie. Sedert 2013 verleen die langtermyn-sorgversekeringsfondse vir tot 28 dae per jaar ooreenstemmende subsidies vir voorkomende sorg ten bedrae van 1.612 euro (2016). 

Voorkomingsbystand is beskikbaar vir almal wat sorg nodig het wat 'n aansienlik beperkte alledaagse lewe het-
bevoegdheid ly. Benewens permanent geestesongesteld en verstandelik gestremde mense, sluit dit ook demensie in-
siek.

Wenk: As mense met demensie 'n mate van sorg het, kan tot 2.412 euro jaarliks ​​betaal in toelaes vir 'n maksimum van ses weke van voorkomende sorg. Dit geld egter net as jy nog geen korttermynsorg in die huidige jaar gebruik het nie. 

Artikel 123 (2), SBL XI Wet op Sorgheroriëntering - Wat neem die sorgfondse oor

Demensielyers benodig verskillende hulpmiddels vir seniors. Dit sluit ook tegniese hulpmiddels in. Sedert die PNG in werking getree het, is mense wat sorg nodig het met sorgvlak 1 ook daarop geregtig. Dit is wat verpleegsorgfondse aanneem as deel van die PNG: 
Vir versorgingshulpmiddels vir verbruik soos

 • Weggooibare handskoene
 • Ontsmettingsmiddel
 • Weggooibare waslappe

Tegniese hulpmiddels wat 'n ondersteunende effek het soos

 • Spoorstelsels vir mense met demensie
 • Koker lont insluitend outomatiese afskakeling
 • Kamerliggekoppelde bewegingsverklikkers (leeswenk: Slimhuis vir seniors)

Nodige mediese fondse soos

 • Rolstoele
 • Staphulpmiddels
 • Rollators

Wenk: Alle kwalifiserende tegniese hulpmiddels word in 'n brosjure van die Duitse Alzheimervereniging gelys. Die statutêre gesondheidsversekering het ook 'n lys van mediese fondse geskep waarin alle kwalifiserende mediese fondse gelys is. 

Hindernisvrye lewe 

Indien mobiliteit ook beperk word, is verdere maatreëls nodig om dit in ag te neem. Dit is des te meer verblydend dat sedert die PNG in werking getree het, mense met demensie nou ook 'n subsidie ​​kan ontvang vir die ouderdomsgepaste opknapping van hul woonstel. 
 

Hindernisvrye lewe sluit byvoorbeeld in:

 • hindernisvrye kombuise en badkamers
 • versperringsvrye deure of. Voordeure
 • Oprit stelsels
 • Traphysers

Wenk: Kyk of jy ook voordeel kan trek uit KfW-befondsing vir ouderdomsgeskikte lewe in die geval van opknappingsmaatreëls vir hindernisvrye lewe. Indien jy ook van plan is om ’n woongroep of ’n gedeelde woonstel op die been te bring, kan tot vier sorgbehoewende inwoners ’n aansoek by die sorgfonds indien vir ’n subsidie ​​vir ouderdomstoepaslike en hindernisvrye opknappingsmaatreëls by die sorgfonds. Daar is dus tot 16.000 euro is beskikbaar vir die versperringsvrye ontwerp van die leefruimte.

Met die Sorgversterkingswet I het die bedrag van die subsidie ​​vir hindernisvrye lewe verhoog. sy
is nou op 'n maksimum van 4.000 euro (voorheen: 2.2557 euro). Die opknappingswerk is nie net eenmalig nie
bevorder. Indien daar 'n groter behoefte aan bykomende hulp is, kan verdere aansoeke gedoen word vir verdere nodige opknappingsmaatreëls
gevra word.

Aanvangsfinansiering deur die Wet op Sorgheroriëntering

Die Wet op Verpleegheroriëntasie het ook 'n baie beslissende verandering aan die gang gebring: Sedert dit in werking getree het, is residensiële groepe en gedeelde woonstelle wat nuut gestig is vir buitepasiëntsorg geteikende befondsing met sogenaamde aanvangsbefondsing gekry. Aangesien buitepasiëntsorg altyd verkieslik is bo binnepasiëntsorg, verteenwoordig hierdie sorghervorming eintlik 'n groot innovasie. Politici het teen einde 2015 alleen altesaam 30 miljoen euro hiervoor beskikbaar gestel. 

Nuut gestig Residensiële groepe of gedeelde woonstelle word met aanvangsbefondsing befonds.

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Hierdie finansiële subsidies is beskikbaar vir beginners 

Sorgbehoewende persone wat betrokke is by die oprigting van 'n woongroep wat buitepasiëntversorging ontvang, kan 'n eenmalige toelaag van 'n maksimum van 2 ontvang.Ontvang 500 euro (vanaf 2018). Tot vier begunstigdes kan 'n residensiële groep of 'n gedeelde woonstel oprig, dit wil sê 'n totaal van 10.000 euro ontvang. Die bedrag word per persoon verminder indien meer as vier begunstigdes so 'n woongroep of gedeelde woonstel oprig, aangesien die maksimum befondsing 10 is.000 euro. Om hierdie aanvangsfinansiering te ontvang, moet 'n ooreenstemmende aansoek by die onderskeie sorgversekeringsfonds ingedien word. Die befondsing word gebruik om die gemeenskaplike woonstel ouderdomsgepas en hindernisvry te maak. 
Wenk: In beginsel is almal wat sorg nodig het geregtig op hierdie aanvangsfinansiering, ongeag hul vlak van sorg. Die aansoek moet binne een jaar deur alle kwalifiserende WG-lede ingedien word. Die langtermyn-sorgversekeringsfondse het inligting oor die individuele bepalings en oor hoe om aansoek te doen.

Benewens aanvangsbefondsing, is daar die opsie om 'n organisatoriese toekenning te ontvang. by
Vir 'n maksimum van vier begunstigdes lei dit tot 'n bykomende maandelikse toelaag van 'n maksimum van 820 euro.
Dit kan gebruik word om 'n posisie te skep waar 'n organiseerder die dag-tot-dag lewe van die lewende groep kan bestuur
vergesel en bied ondersteuning indien nodig.

PNG bied nuwe stemreg

Hierdie hervorming van langtermynversorging stel erkende persone wat sorg nodig het en hul familielede in staat om vryelik te besluit watter dienste met 'n buitepasiëntsorgdiens moet ooreenkom. Tot en met die inwerkingtreding van die wet kon slegs prestasieverwante dienskomplekse ooreengekom word. Nou is daar ook die opsie om 'n vooraf gedefinieerde sorgtydperk te reël. Afhangende van die hoeveelheid tyd, neem die dienste wat die buitepasiëntsorgdiens kan lewer ook toe. In beginsel, sedert die PNG in werking getree het, was daar vryheid van keuse of dienste volgens tydsvolume of dienskomplekse ooreengekom word.
Boonop word buitepasiëntsorgdienste nou ook toegelaat om versorgingsdienste vir mense met demensie met sorgvlak 1 aan te bied en om dit as versorgingsdienste in natura te faktureer. Sodoende finansier die sorgversekeringsfondse 'n aansienlik uitgebreide reeks buitepasiëntsorgdienste. 
Wenk: Erkende mense wat sorg nodig het van enige graad van sorg gehad het. Januarie 2017 is jy geregtig op 'n verligtingsbydrae van 125 euro per maand, wat jy by jou verantwoordelike langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy kan aansoek doen. 

'n Oorsig van die verbeterings vir gesinsversorgers

Die Nuwe Wet op Sorgbelyning het ook baie positiewe gevolge vir gesinsversorgers gehad. Hulle regte is byvoorbeeld versterk en befondsingsgeleenthede is verbeter. In konkrete terme beteken dit dat byvoorbeeld die helfte van die versorgingstoelaag vir buitepasiëntversorging wat deur naasbestaandes verskaf word deur die sorgversekeringsfondse gedek word indien diegene wat sorg nodig het erken word dat hulle sorg ontvang. Daarbenewens is die gesondheidsversekering verplig om die rehabilitasiebehoeftes en die uitgebreide voorkomende sorgbehoeftes van versorgende familielede in ag te neem. 
Ander verbeterings sluit in makliker toegang tot inligting wat familielede in staat moet stel om verlof te neem. Net so moet instellings van die moederherstelwerk verbind wees tot aansienlik meer voordele in voorkomende sorg en rehabilitasie wanneer dit kom by versorgende familielede. Versorgende familielede ontvang pensioenbeskerming as hulle vir ten minste 14 uur per week onafhanklik na hul familielede wat sorg nodig het, versorg.  
Die diensgehalte is ook aansienlik verbeter deur die Wet op Heroriëntering van Sorg. Langtermynversekeringsmaatskappye en alle mediese dienste in Duitsland moet diensbeginsels volg wat ontwerp is om klantvriendelik te wees. Dit sluit in dat langtermynsorgversekeringsfondse hul aansoekers direk inlig oor die resultate van die mediese assessering en ook sinvolle rehabilitasiemaatreëls aanspreek. Versorgingsadvies is ook sedert 2013 verpligtend en behoort vroegtydig geskied. Vir hierdie doel moet sorgbehoewende en hul naasbestaandes verstaanbaar en breedvoerig oor alle ƒw en oor die moontlike dienste van ander verskaffers ingelig word. 
Diegene wat sorg nodig het wat reeds erken is en nuwe aansoekers moet binne vier weke na die aansoek geassesseer word. Andersins moet ten minste drie beoordelaars genoem word, waaruit die aansoeker kan kies. Aansoeke moet binne vyf weke ingedien word. Die langtermyn-sorgversekeringsfonds moet 'n aanvanklike voordeel van 70 euro betaal vir elke week wat begin is sedert die sperdatum oorskry is. 

Die langtermynsorgversekering moet binne twee weke na die aansoek om langtermynsorgvoordele dringend wees
In gevalle binne 'n week, bied 'n konsultasie-afspraak met 'n persoonlike kontakpersoon aan.
Die versekerde kan ook vra dat die adviseur na sy huis of na die versorgingsfasiliteit kom
kom. Langtermynversorgingsversekerings wat dit nie kan bekostig nie, moet alternatiewelik 'n beradingbewys vir een hê
'n gekwalifiseerde diensverskaffer uitreik.

Verdere belangrike inligting oor die PNG

Goeie mediese en tandheelkundige sorg is ook belangrik vir mense wat sorg nodig het wat in ouetehuise of ouetehuise woon. Om hierdie rede bevat die Wet op Verpleegheroriëntasie die gedeelte dat alle tehuise toepaslike ooreenkomste met tandartse en dokters moet maak. Daar is raamwerkooreenkomste hiervoor deur die mediese en tandheelkundige verenigings, wat nou landwyd in werking gestel word. Ook hier moet sorgbehoewende en hul naasbestaandes, maar ook die streeksverenigings van die langtermynsorgversekeringsfonds volledig ingelig word. 
Daarbenewens reguleer die PNG

 • die bevordering van selfhelpgroepe
 • Versorgers in dag- en nagsorgfasiliteite en ouetehuise
 • Onkostetoelaes vir vrywillige versorgers moet deur die sorgversekering vergoed word
 • Indiensneming van addisionele versorgers is ook moontlik vir dag- en nagsorgfasiliteite

Wenk: As jy private aanvullende sorgversekering (sorg daaglikse toelae versekering) uitneem, sal jy 'n staatstoelaag van 60 euro per jaar ontvang. Dit is slegs van toepassing indien die bykomende versekering uitgeneem word by 'n verskaffer wat nie risiko-bybetalings hef nie, nóg dienste uitsluit of aansoekers afkeur weens gesondheidsrisiko's. 

Afsluiting

Die Wet op Sorgheroriëntasie kombineer talle sorghervormings. Gekombineer met die Sorgversterkingswet I, kan erkende persone wat sorg nodig het en hul naasbestaandes hoop op aansienlike finansiële ondersteuning. Veral mense wat aan demensie ly en wat nie voordeel getrek het uit die subsidies voordat die PNG in werking getree het nie, is aansienlik beter daaraan toe. Enigiemand wat 'n woongroep of 'n gedeelde woonstel stig wat buitepasiëntondersteunde lewe moontlik maak, kan ook op talle hulpmiddels staatmaak, byvoorbeeld vir 'n hindernisvrye lewe. En versorgende familielede ervaar ook verligting deur maatreëls soos voorkomende sorg. Die PNG is dus een van die mees drastiese verpleegwette van almal.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here