Sorgvlak 0: Veranderinge sedert die sorghervorming

Vir wie was die voormalige sorgvlak 0 van toepassing?

Die nie-amptelike sorgvlak was van toepassing op alle persone vir wie die kundiges van die Mediese Diens van die Gesondheidsversekeringsfondse (MDK) beperkte alledaagse vaardighede kon diagnoseer. As 'n reël het die gesondheidsversekeringsmaatskappye mense met Alzheimer se siekte, demensie, verwarring van ouderdom, trisomie 21 (Down-sindroom) en ernstige intellektuele gestremdheid, imbesiliteit en oligofrenie (in die omgangstaal medium tot diepgaande demensie) in sorgvlak 0 geklassifiseer. Om die behoefte aan hierdie klassifikasie te bepaal, is 'n toets uitgevoer op grond van 13 toetskriteria vir "aansienlike beperking van alledaagse vaardighede".

Mense met trisomie 21 het ook in sorgvlak 0 geval, vandag sorgvlak 2.

Foto: iStock / DenKuvaiev

13 sentrale toetskriteria vir sorgvlak 0

Om geregtig te wees op voordele in die konteks van die genoemde sorgvlak, moes diegene wat geraak word ten minste een abnormaliteit van kriteria 1 tot 9 toon. Boonop is verwag dat hierdie abnormaliteit vir 'n tydperk van minstens 'n halfjaar sou bestaan. Boonop moes een van die voorwaardes van 10 tot 13 nagekom word om die "aansienlik verminderde alledaagse bevoegdheid" te bepaal. Om op die maksimum voordeel geregtig te wees, was dit ook nodig om 'n verhoogde sorgbehoefte te bepaal.

 1. Onbeheerde verlaat van die leefarea: Die betrokke persoon verlaat sy leefruimte of leefarea op 'n onbeheerde wyse. As 'n reël dwaal hy lukraak en dikwels gedisoriënteerd rond om te gaan "werk" of om na familie te soek. In baie gevalle dwaal die betrokke persoon lukraak in die leefruimte rond voordat die besluit geneem word om te vertrek.
   
 2. Verkeerde hantering van (potensieel) gevaarlike voorwerpe: Verkeerde hantering van potensieel gevaarlike alledaagse voorwerpe is 'n sterk aanduiding wat hoofsaaklik as 'n diagnostiese kriterium in die konteks van demensie-opsporing gebruik word. In die praktyk gaan dit oor die onbeheerde verbruik van reeds bederfde kos, die verhitting van kos insluitend verpakking in die oond, die aansit van die ketel sonder water of om die wasgoed in die oond te probeer droog. Verkeerde gebruik van medikasie (bv. orale gebruik van setpille) val ook in hierdie kategorie.
   
 3. Veroorsaak en miskenning van gevaarlike situasies: Hierdie punt is van toepassing wanneer diegene wat geraak word, gevaarlike alledaagse situasies verkeerd beoordeel of gevare optower en sodoende hulself sowel as ander mense in gevaar stel. Tipiese voorbeelde is die dra van onvanpaste klere in die winter of onbeheerde inmenging met padverkeer deur op die pad te loop.
   
 4. Konteksafhanklike onvanpaste gedrag: Konteksafhanklike onvanpaste gedrag word verstaan ​​as byvoorbeeld onbeheerde urinering in nie-sanitêre leefruimtes of die smeer van ontlasting. In ander gevalle toon diegene wat geraak word 'n sterk drang om op te tree. Laasgenoemde kan homself uitdruk beide deur die onoordeelkundige werking van voorwerpe en deur kompulsiewe aan- en afneem, insluitend ekshibisionistiese neigings. Die hervestiging, wegsteek, opgaar of versamel van vreemde voorwerpe soos klere, sakke of beursies is ook deel van die spektrum van konteksafhanklike onvanpaste gedrag. 
   
 5. Gebrek aan vermoë om jou eie fisiese en geestelike behoeftes waar te neem: Wat bedoel word, is die gebrek aan persepsie van fisiese en geestelike behoeftes soos 'n gebrek aan dors of honger. Aangesien diegene wat geraak word nie meer hierdie gevoelens voel nie, neem die risiko van dehidrasie, wat gevaarlik is vir die gesondheid, toe. In baie gevalle is hierdie verminderde persepsie ook van toepassing op die drang om te urineer en te ontlas asook vir die sensasie van pyn, sodat beserings nie herken word nie.
   
 6. Verbaal of fisies aggressiewe gedrag: Hierdie punt is van toepassing as die geaffekteerde persoon homself as aggressief toon as gevolg van 'n situasionele oordeelsfout. Of die aggressiwiteit plaasvind deur verbale ontsporings of fisiese aanvalle soos spoeg, byt, slaan, krap of druk speel ook 'n rol in die assessering. Ongegronde belediging en beskuldiging van ander mense sowel as die opsetlike vernietiging van eie en ander se eiendom val ook onder hierdie maatstaf.
   
 7. Onvermoë om saam te werk aan voorkomende of terapeutiese maatreëls: Mense wat aan hierdie kriterium voldoen, toon dikwels apatiese gedrag. Dit kan byvoorbeeld uitgedruk word in die feit dat die betrokke persoon nie meer uit eie beweging 'n plek wil verlaat nie, nie meer aan aktiewe dag-tot-dag aktiwiteite wil deelneem nie of heeldag in die bed bly.
   
 8. Versteurde dag-nag-ritme: 'n Versteurde persepsie van die dag- en nagritmes is 'n algemene kenmerk wat 'n behoefte aan sorg aandui. As gevolg van verminderde bewustheid, byvoorbeeld, kan diegene wat geraak word, 'n familielid in die middel van die nag vra oor ontbyt of middagete. Hierdie verwarring lei vervolgens tot verdere disproporsionele gedrag.
   
 9. Versteurings van die breinfunksies lei tot probleme in die alledaagse lewe: Mense wat aan hierdie kriterium voldoen, het dikwels probleme met geld of met duidelike artikulasie. As gevolg van die verswakkende breinprestasie, sukkel die meeste van diegene wat geraak word om te onthou, wat beteken dat hulle nie by ooreenkomste en afsprake hou nie. Om mense te herken wat eintlik bekend is, soos kinders of vriende, word ook al hoe moeiliker.
   
 10. Probleme met die strukturering en beplanning van eie daaglikse roetine: Tipies van hierdie kriterium in die konteks van die sorgvlak 0-toets is dat die betrokke persoon nie meer gereeld na voldoende persoonlike higiëne kan omsien nie, bv. As gevolg van 'n bykomende beperking van fisiese mobiliteit en 'n afname in geestelike prestasie, is daar verdere beperkings op die daaglikse roetine. In ernstige gevalle ly selfs gereelde voedselinname daaronder.
   
 11. Versuim om alledaagse situasies te herken: diegene wat geraak word sien alledaagse situasies, byvoorbeeld, as 'n bedreiging. Dit is nie ongewoon dat hulle aan misleidings van vervolging en vergiftiging ly nie. Gevolglik weier hulle om sekere kosse te eet of beskuldig mense van sameswering teen hulle. Die mense wat geraak word, voel dikwels bedreig deur mense op TV of hul eie refleksie in die spieël.
   
 12. Moedeloosheid, hulpeloosheid of hopeloosheid as gevolg van terapie-weerstandige depressie: Diegene wat geraak word ly die meeste van die dag aan negatiewe emosionele gevoelens, wat gemanifesteer word in neerslagtigheid, hulpeloosheid en hopeloosheid. Dit lei dikwels tot aanhoudende depressie.
   
 13. Uiters onstabiele of onbeheerde emosionele gedrag: Opmerklike en onverstaanbare gedragsskommelinge is aan die orde van die dag vir diegene wat geraak word. Dikwels fluktueer die gedrag van diegene wat geraak word binne 'n baie kort tydperk tussen "hemelhoog" en "tot dood bedroef ".

Sorgvlak 0 is die kategorie vir sorgdienste vir mense met verminderde alledaagse vaardighede, byvoorbeeld in die geval van demensie. 

Foto: iStock / CREATISTA

Voorbeeld: behoefte aan sorg volgens sorgvlak 0
'n Tipiese voorbeeld van 'n persoon wat in aanmerking kom vir Sorgvlak 0-voordele
het 'n minimum vlak van sorg onder dié van sorgvlak 1 getoon. Dit was byvoorbeeld die geval
aan diegene wat geraak word wie se daaglikse behoefte aan hulp met oefening, voeding en huishouding onder 45 is
Minute lê.

Watter reg op voordele bestaan ​​binne sorgvlak 0?

Die doel van sorgvlak 0 was om bykomende verligting vir gesinsversorgers te bied. Daarbenewens moet dit geleenthede skep om voordeel te trek uit aktiveer sorgaanbiedinge. Met sorgvlak 0 was dit moontlik om beide sorgtoelae en versorgingsvoordele in natura te eis. 
Die maandelikse sorgtoelaag was 123 euro, mits die betrokke persoon deur familielede of vriende versorg is. Alternatiewelik, in die loop van professionele sorg deur 'n versorgingsdiens, was daar 'n aanspraak op sorgvoordele in natura ter waarde van 231 euro per maand.
Daarbenewens was diegene wat geraak is met "aansienlik verminderde alledaagse vaardighede" in sorgvlak 0 geregtig op sorg- en noodlenigingsdienste. Hierdie subsidie ​​was gewoonlik 104 euro per maand. As kundiges 'n verhoogde behoefte aan toesig kon bevestig, het die toelae verdubbel tot EUR 208.
Het al geweet? As die volle bedrag van die versorgingsvoordeel in natura van 231 euro nie uitgeput is nie, kan diegene wat geraak word tot 40 persent van die bedrag vir sorg en noodlenigingsdienste gebruik.

Oorsig van sorgvlak 0-voordele
 

 • Sorgtoelaag as kontantvoordeel
 • Dag en nag sorg
 • Korttermyn sorg
 • Sorghulpmiddels (bv. sighulpmiddels, stappers, inkontinensiehulpmiddels, huisnooddienste, ens.)
 • Omskakelings (maatreëls wat die leefomgewing verbeter, insluitend die reg op subsidies in die bedrag
  van tot 4.000 euro)
 • Sorgdienste deur goedgekeurde sorgdienste (bv. tuisversorgingsdiens)
 • Voorkomingsorg
 • Organisatoriese hulp (bv. aansoeke vir gesondheidsversekering of hulp met bankwese)
 • Alledaagse hulp (byvoorbeeld boodskappe doen, hulp met inkopies of doktersbesoek)
 • Huishouding (bv. skoonmaak, klere was, ens.)
 • Lae-drempeldienste volgens staatswetgewing (bv. musiekterapie, arbeidsterapie,
  Stap)

Die versorgingsdienste binne sorgvlak 0 fokus hoofsaaklik op die versorging en toesig van mense wat sorg nodig het. 

Foto: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Info: Die dienste onder sorgvlak 0 hoef nie permanent gebruik te word nie. Dit was moontlik om die voordeleregte in die daaropvolgende kalenderjaar oor te neem.

Korttermynversorging op sorgvlak 0

Indien die sorgvlak 0 was, kan die korttermynsorg ook deur die sorgfonds gesubsidieer word. Dit was moontlik na 'n verblyf in die hospitaal, byvoorbeeld, as professionele sorg steeds nodig was. Korttermynsorg is gesubsidieer vir 'n tydperk van tot 28 dae met tot 1.612 euro per jaar. 
Hierdie aanbod was geldig vir versorging in korttermynfasiliteite sowel as in ouetehuise. Met dien verstande dat geen voorkomende sorg binne 12 maande geëis is nie, het die toelae verdubbel. Dit het die opsie gegee om 'n toelae van 3 te ontvang vir tot 56 dae van korttermynsorg.Om 224 euro te ontvang.

Voorkomende sorg op sorgvlak 0

Voorkomende sorg is 'n voordeel van langtermynsorgversekering in ooreenstemming met Artikel 39 van Boek XI van die Sosiale Kode. Dit tree in werking wanneer sorgbehoewende mense tuis versorg word en die naasbestaandes wat hulle versorg tydelik nie in staat is om die sorg te versorg nie en vervangingsorg vir 'n sekere tydperk benodig. 
Die geïdentifiseerde sorgvlak 0 het die aanname van koste vir voorkomende sorg vir tot 28 dae of tot 1 gesien.612 euro voor. Vir demensiepasiënte met sorgvlak 0, 'n subsidie ​​vir tot 42 dae in 'n bedrag van tot 2.418 euro jaarliks ​​betaal.
Belangrik: Aangesien die sorgvlakke na die vyf sorgvlakke verander is, is die bestaan ​​van sorgvlak 2, 3, 4 of 5 'n basiese vereiste vir die reg op voorkomende sorg.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here