Sorgvlak 1 vir mense met 'n aansienlike behoefte aan sorg

Sorgvlak 1 het 'n aansienlike behoefte aan sorg vereis, wat gedefinieer is as 'n versorgingspoging van 90 minute per dag. Die versorgingspoging is in twee areas verdeel: basiese sorg en huishoudelike sorg. Basiese sorg het bestaan ​​uit die subareas van voeding, persoonlike higiëne en mobiliteit.
 

 1. Voeding: Die happiegrootte voorbereiding van voedsel en die verbruik van voedsel word onder voeding opgesom.
 2. Persoonlike versorging: Die subarea van persoonlike versorging het was, stort, tandheelkundige sorg, kam en skeer ingesluit, asook die leegmaak van die ingewande en blaas.
 3. Mobiliteit: Mobiliteit het ingesluit opstaan ​​en bed toe gaan, aan- en uittrek, stap, staan ​​en trappe klim, asook vertrek en teruggaan na die woonstel.


In ten minste twee van die drie subareas moes diegene wat sorg op sorgvlak 1 behoeftig van hulp afhanklik wees. Altesaam minstens 45 minute is vir basiese instandhouding beplan. 'n Maksimum van 45 minute was beskikbaar vir huishoudelike sorg. Gedurende hierdie tyd het die versorgers take opgeneem soos kosmaak, inkopies doen, die woonstel skoonmaak en die beddegoed omruil. 

Of jy geregtig is op sorgvlak 1 (nou sorgvlak 2 of 3) hang onder andere af van hoeveel sorg benodig word vir diegene wat geraak word.

Foto: iStock / shapecharge

Kriteria vir sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede

'n Klassifikasie in sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede is gegee indien daar 'n bykomende gereelde behoefte aan sorg was as gevolg van verstandelike gestremdhede, geestesiektes of demensie-agtige gestremdhede. Vir die assessering van alledaagse vaardighede het die beoordelaars hulself op 13 vrae gebaseer: 
 

 1. As die persoon sy leefarea op 'n onbeheerde wyse verlaat?
 2. Die persoon versuim om te herken of veroorsaak gevaarlike situasies?
 3. As die persoon gevaarlike voorwerpe of potensieel gevaarlike stowwe onbehoorlik hanteer?
 4. Tree die persoon aggressief of verbaal op en beoordeel die situasie verkeerd??
 5. Die persoon toon onvanpaste gedrag wat verband hou met spesifieke situasies?
 6. Is die persoon nie in staat om hul eie behoeftes of gevoelens waar te neem nie?
 7. Is die persoon onbekwaam tot die nodige samewerking in beskermende en terapeutiese maatreëls as gevolg van 'n angsversteuring of terapie-weerstandige depressie?
 8. Daar is probleme met die hantering van alledaagse sosiale aktiwiteite as gevolg van 'n ontwrigting van die hoër breinfunksies?
 9. Word die persoon se dag-nag-ritme versteur??
 10. Is die persoon nie in staat om hul eie daaglikse roetine te beplan en te struktureer nie??
 11. Die persoon versuim om alledaagse situasies te herken of reageer onvanpas daarop?
 12. As die persoon op 'n onbeheerde wyse optree, emosioneel of onstabiel?
 13. Is die persoon tydelik depressief, moedeloos, hulpeloos of hopeloos as gevolg van terapie-weerstandige depressie?? 


Indien die persoon wat geassesseer moes word 'n versteuring getoon het wat vir ten minste ses maande in twee van die 13 areas geduur het, is hulle 'n aansienlike beperking in alledaagse vaardighede toegeken. Dit gee die persoon wat sorg nodig het die reg om van bykomende langtermyn-sorgversekeringsvoordele gebruik te maak. 

Oorsig van sorgvlak 1-voordele

Hier is 'n oorsig van die dienste waarop diegene wat sorg nodig het op sorgvlak 1 geregtig was:

 • Óf sorgtoelaag óf versorgingsvoordele in natura
 • Sorg- en aflosdienste
 • Korttermyn sorg
 • Voorkomingsorg
 • dagsorg
 • Ander dienste

Sorgtoelaag

Die versorgingstoelaag is 'n kontantvoordeel. Dit word betaal aan mense wat sorg nodig het wat deur private versorgers in hul huisomgewing versorg word. Privaat versorgers sluit hoofsaaklik familie, vriende en kennisse in. Die bedrag van die versorgingstoelaag was 1 244 euro per maand in die sorgvlak. Met beperkte alledaagse vaardighede het die persoon wat sorg nodig het 'n bykomende 72 euro ontvang, vir 'n totaal van 316 euro. 

Verpleegvoordele in natura

Versorging in natura is dienste wat buitepasiëntsorgdienste in die huisomgewing verskaf. Mense wat sorg nodig het, kan hierdie voordele as 'n alternatief vir die sorgtoelaag ontvang. Fakturering vind direk tussen die verpleegdiens en die verpleegsorgfonds plaas. Mense wat sorg nodig het in sorgvlak 1 kan versorgingsvoordele in natura ten bedrae van 468 euro en met beperkte alledaagse vaardighede tot 'n bedrag van 689 euro eis. Daar word na die kombinasie van sorgtoelaag en versorgingsvoordeel in natura verwys as 'n kombinasievoordeel. Dit was reeds tot einde 2016 moontlik in die stelsel van sorgvlakke.

Sorgbedrag

Die versorgingsbedrag is betaal vir bykomende sorg- en aflosdienste in tuisversorging. Dit het byvoorbeeld die dienste van alledaagse metgeselle ingesluit soos staptogte met die persoon wat versorging nodig het, saam speel of troeteldiere oppas. Die bedrag van die versorgingsfooi was 104 euro. Vir mense met beperkte alledaagse vaardighede was dit 208 euro.
Ongebruikte sorgvoordele in natura kan gebruik word om die hoeveelheid sorg te verhoog. Van die maksimum van 468 euro of 'n maksimum van 689 euro met beperkte alledaagse vaardighede, kan tot 40 persent vir bykomende ondersteunings- en noodlenigingsdienste gebruik word. Dit het gelei tot 'n moontlike verhoging in die versorgingsbedrag met EUR 187,20 of EUR 275,60.

Om te gaan stap of saam te speel, asook om na troeteldiere te kyk, is van die versorgings- en aflosdienste waarvoor diegene wat geraak word finansiële ondersteuning ontvang.

Foto: iStock / interstid

Korttermyn sorg

Tydelike binnepasiëntversorging in 'n ouetehuis of ouetehuis word as korttermynsorg beskou. Die diens is bedoel om deurlopende sorg vir die persoon wat sorg nodig het moontlik te maak. Dit kan nodig wees as naasbestaandes tydelik nie in staat is om hierdie taak uit te voer nie of as meer intensiewe sorg tydelik benodig word, byvoorbeeld na 'n operasie. Die reg op korttermynsorg was 'n maksimum van 1 in sorgvlak 1.612 euro per maand. Daarbenewens was daar 'n boonste tydsbeperking: korttermynsorg kon vir 'n maksimum van 28 dae per jaar gebruik word.

Voorkomingsorg

Voorkomende sorg is bedoel om ononderbroke sorg te verseker wanneer versorgende familielede voorkom word, byvoorbeeld weens siekte of tydens vakansietyd. Dit vervul dus 'n soortgelyke funksie as korttermynsorg, maar word nie in binnepasiëntfasiliteite aangebied nie, maar deur sorgdienste as 'n buitepasiëntdiens in die huisomgewing. 
Die maksimum bedrag vir voorkomende sorg was 1 vir versekerde persone in sorgvlak 1.612 euro. Die duur was beperk tot 28 dae. Dit was egter moontlik om korttermynsorg wat nie in die huidige jaar gebruik is nie teen die voorkomende sorg te tel. 
Dit het die prestasie tot 'n maksimum van 2 verhoog.418 euro vir 'n maksimum duur van 42 dae. 50 persent van die verpleegsorgtoelaag is voortgegaan om betaal te word terwyl die versorging van gestremdes versorg word. Hierdie praktyk word ook sedert 2017 onder die stelsel van sorgvlakke voorsien.

Dagsorg en nagsorg

Dag- en nagsorg is 'n semi-binnepasiënte sorg. Die persoon wat sorg nodig het, bring 'n deel van die dag of nag in 'n versorgingsfasiliteit deur en bring die res van die tyd by die huis deur. Dag- en nagsorg is bedoel om familielede tyd uit te gee en te verseker dat die nodige sorg nie onderbreek word nie. 
Indiensneming van die gesinsversorgers en die herstel van die nag se slaap is gereelde redes waarom dag- en nagsorg gebruik word. Mense wat sorg nodig het in sorgvlak 1 was geregtig op dag- en nagsorg van 468 euro per maand.

Ander dienste

Benewens die voordele wat hierbo beskryf word, het diegene wat sorg nodig het op sorgvlak 1 verdere aansprake gehad op langtermynsorgversekering, byvoorbeeld:
 

 1. Mediese hulpmiddels vir seniors en versorgingshulpmiddels: Mense wat sorg van vlak 1-sorg benodig, kan aansoek doen vir mediese fondse soos stappers of loophulpmiddels en versorgingshulpmiddels soos 'n huisnoodnommer of posisioneringshulpmiddels. 
 2. Versorgingshulpmiddels vir verbruik: 'n Vaste bedrag van 'n maksimum van 40 euro per maand was beskikbaar vir versorgingshulpmiddels vir verbruik soos absorberende bedbeskermingsblokkies, ontsmettingsmiddels of weggooibare handskoene.
 3. Ouderdomsgeskikte woonplek: Die langtermynversorgingsversekering subsidieer die koste vir ouderdomsgeskikte leefruimte-aanpassing tot 'n maksimum van 4.000 euro. Algemene aanpassings sluit in die ontwerp van versperringsvrye storte, toilette en kombuise asook die installering van platformhysers en traphysers.
 4. Gratis sorgadvies: Familielede van mense wat sorg nodig het en die mense wat sorg self was geregtig op twee gratis konsultasies per jaar: óf met 'n sorgadviseur óf met 'n sorgdiens. 

Sorgbehoewende mense in sorgvlak 1 is geregtig op mediese fondse en sorghulpmiddels soos stappers of loophulpmiddels, byvoorbeeld.

Foto: iStock / Halfpoint

Omskakeling van sorgvlakke na sorgvlakke

Met die Tweede Langtermyn Sorgwet, die eerste. Januarie 2017 het 'n paar dinge verander vir mense wat sorg nodig het. Die ou stelsel van drie vlakke van sorg is vervang deur 'n nuwe stelsel met vyf vlakke van sorg. Die konsep van beperkte alledaagse vaardighede, wat aan elke vlak van sorg toegewys kan word, kom nie meer in die nuwe stelsel voor nie. Daar is ook geen direkte ekwivalent vir "sorgvlak 0 ". 
"Sorgvlak 0" is die algemene term vir dienste vir mense met beperkte alledaagse vaardighede en sonder 'n sorgvlak. Daarbenewens, met sorgvlak 1, is 'n laer toegangsdrempel vir die erkenning van die behoefte aan sorg geskep. In konkrete terme beteken dit: mense wie se behoefte aan sorg as te laag vir sorgvlak 1 beskou is, kan in die nuwe stelsel as sorgvlak 1 geklassifiseer word. Soos voor 2017, sal die assessering om die behoefte aan sorg te bepaal deur die MDK (wettig versekerde persone) en Medicproof (privaat versekerde persone) uitgevoer word. 
Met die oorskakeling na sorgvlakke is die term "behoefte aan sorg" vanuit 'n nuwe perspektief gedefinieer. Die sorgvlakke is gebaseer op die tyd wat benodig word vir die nodige sorg, in sorgvlak 1, byvoorbeeld, 90 minute per dag. Die sorgvlakke is gebaseer op die mate van onafhanklikheid van die persoon wat sorg nodig het. Dit word bepaal deur ses modules (lewensareas) as 'n puntwaarde tussen 0 en 100 te assesseer. 
Baie dienste het nie verander nie as gevolg van die innovasies. Mense wat sorg nodig het, is steeds geregtig op 'n maksimum van 4.000 euro vir 'n ouderdomsgeskikte herontwerp van die leefruimte of vir versorgingshulpmiddels vir verbruik van 40 euro per maand. Die verligtingsbedrag is nuut. Dit vervang die ou versorgingsbedrag vir bykomende sorg- en aflosdienste. Die verligtingsbedrag is beskikbaar vir mense wat sorg nodig het van alle sorgvlakke in 'n eenvormige bedrag van 125 euro. 

'n Oorsig van sorgvlakke en grade van sorg

Hier is 'n oorsig van die ou sorgvlakke en hul ekwivalente as sorgvlakke:
 

Sorgvlak Sorgvlak    
nie beset nie              1
"0 "                               2
1 2
1 met beperkte alledaagse vaardighede                  3
2 3
2 met beperkte alledaagse vaardighede                  4de
4de
3 met beperkte alledaagse vaardighede                  5
3 met swaarkry            5

Van sorgvlak 1 tot sorgvlak 2 en 3

Sorgvlak 1 stem vandag ooreen met sorgvlak 2 en sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede stem ooreen met sorgvlak 3. Die oorskakeling vir versekerde persone wat reeds voor 2017 in sorgvlak 1 geklassifiseer was met of sonder beperkte alledaagse vaardighede het op 1 plaasgevind. Januarie 2017 outomaties. 

Dienste en graad van onafhanklikheid in sorgvlak 2

Sorgtoelaag: 316 euro

Versorgingsvoordeel in natura: 689 euro

Verligtingsbedrag (voorheen sorgbedrag): 125 euro

Binnepasiëntsorgvoordele: 770 euro

Beperking van onafhanklikheid: 27 tot onder 47,5 punte uit 100

Korrespondensie: sorgvlak 1

Prestasies en mate van onafhanklikheid in sorgvlak 3

Sorgtoelaag: 545 euro

Versorgingsvoordele in natura: 1.298 euro

Verligtingsbedrag (voorheen sorgbedrag): 125 euro

Voordele vir binnepasiëntsorg: 1.262 euro

Beperking van onafhanklikheid: 47,5 tot onder 70 punte uit 100

Korrespondensie: sorgvlak 1 met e. A.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here