Sorgvlak 3 vir mense wat uiterste sorg benodig

’n Klassifikasie in sorgvlak 3 kan plaasvind indien die sorgpoging aan vier voorwaardes voldoen:

 1. Die versorgers benodig gemiddeld minstens vyf uur per dag vir die weeklikse sorg.
 2. Hiervan word minstens vier uur vir basiese sorg benodig.
 3. Die behoefte aan basiese sorg word te alle tye gegee en vind 24 uur per dag plaas.
 4. Die persoon wat sorg nodig het, benodig verskeie kere per week huishulp.

Basiese sorg het drie areas bestaan: mobiliteit, voeding en persoonlike higiëne. Die versorgers het die ten minste vier ure se sorg wat benodig word vir basiese sorg vir hierdie take gebruik, byvoorbeeld:
 

 • Mobiliteit: hulp om op en uit die bed te kom, hulp met trappe klim, staan ​​en loop, hulp met aan- en uittrek
 • Voeding: help met happie-grootte kap van kos, help met voedselinname (die omgangstaal "voeding ")
 • Persoonlike higiëne: hulp met was, stort en bad, hulp met kam en skeer, hulp met ontlasting en urinering

Die tyd wat oorgebly het van die vyf ure na die basiese sorg was beskikbaar vir huishoudelike ondersteuning vir diegene wat ernstige sorg benodig. Dit het onder andere hierdie take ingesluit:
 

 • Verhit die woonstel
 • Die woonstel skoonmaak
 • kok
 • Skoonmaak van linne en beddegoed
 • Was skottelgoed of gebruik die skottelgoedwasser
 • Doen die inkopies

Mense met erge demensie of intellektuele gestremdhede is ook in sorgvlak 3 geklassifiseer deur die mediese deskundige.

Foto: iStock / Drazen Zigic

Vereistes vir sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede

Die bevestiging van 'n beperkte alledaagse bevoegdheid kan in alle sorgvlakke plaasvind. Die term het 'n gebrek in die uitvoering van alledaagse take beteken as gevolg van demensie, verstandelike gestremdhede of geestesiektes. Die beperkte alledaagse vaardighede is op grond van 13 vaste kriteria aangeteken. Daar is geassesseer of die persoon wat ondersoek gaan word

 1. laat die leefarea onbeheerd
 2. verkeerd oordeel of gevaarlike situasies veroorsaak
 3. gevaarlike voorwerpe of potensieel gevaarlike stowwe onbehoorlik hanteer
 4. neem aksie in die verkeerde oordeel van 'n situasie of tree verbaal aggressief op
 5. Gedrag toon dat dit onvanpas is vir die situasionele konteks
 6. is nie in staat om jou eie behoeftes en gevoelens waar te neem nie
 7. is nie in staat om saam te werk aan beskermende of terapeutiese maatreëls nie as gevolg van 'n terapie-weerstandige depressie of angsversteuring
 8. Het probleme om alledaagse sosiale aktiwiteite te hanteer omdat hoër breinfunksies versteur word
 9. ly aan 'n versteurde dag-nag-ritme
 10. nie in staat is om sy of haar eie daaglikse roetine te beplan of te struktureer nie
 11. Om alledaagse situasies verkeerd te verstaan ​​en onvanpas te reageer
 12. onstabiele of merkbaar onbeheerde gedrag toon
 13. as gevolg van terapie-weerstandige depressie is depressie oorwegend moedeloos, depressief, hulpeloos of hopeloos in terme van tyd

Alledaagse bevoegdheid is as permanent en aansienlik beperk geag indien aan ten minste twee kriteria van punte 1 tot 9 vir 'n tydperk van meer as 'n halfjaar voldoen is. Punte 10 tot 12 kan ook as 'n tweede maatstaf erken word. In ernstige gevalle van items 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 11 kon die beoordelaars ook 'n verhoogde behoefte aan sorg bevestig, wat hulle geregtig maak op hoër prestasie.

Vereistes vir sorgvlak 3 met swaarkry

Indien die sorg nie binne die tydraamwerk vir sorgvlak 3 verskaf kon word nie, was erkenning as 'n geval van swaarkry moontlik. Gevalle van swaarkry was diegene wat die ernstigste sorg benodig met 'n sorgbehoefte van ten minste sewe uur per dag. Minstens twee uur hiervan moes snags deurgebring word.

'n Verhoogde behoefte aan sorg, wat voortgespruit het uit die permanent aansienlik beperkte alledaagse vaardighede, kan ook dien as 'n rede vir 'n swaarkry-saak. Die swaarkry-regulasie is gereeld gebruik vir die volgende siektes, onder andere:

 • ernstige demensie
 • Paraplegie
 • erge spastisiteit 
 • ernstige besering aan die brein/skedel
 • Veelvuldige sklerose, sistiese fibrose, kanker en terminale vigs
 • Vegetatiewe toestand

Dienste in sorgvlak 3

Sorgvlak 3 gee diegene wat uiterste sorg nodig het die reg om van uitgebreide dienste gebruik te maak. In teenstelling met sorgvlak 1 en sorgvlak 2, het die beperkte alledaagse vaardighede slegs tot bykomende voordele-eise gelei indien, in ernstige gevalle, 'n verhoogde behoefte aan sorg gesertifiseer is. Hier is die prestasie-oorsig vir sorgvlak 3: 

 • Sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura vir tuisversorging
 • Sorgbedrag vir versorgings- en aflosdienste
 • Korttermyn sorg wanneer daar 'n tydelike verhoogde behoefte aan sorg is
 • Voorkomende sorg om naasbestaandes te verlig
 • Dagsorg vir gedeeltelike binnepasiëntsorg
 • Sorgdienste vir binnepasiëntversorging
 • ander dienste

Sorgtoelaag

Die versorgingstoelaag is 'n kontantvoordeel. Dit word uitbetaal aan diegene wat sorg nodig het wat deur private versorgers in hul huisomgewing versorg word. Die huisomgewing kan jou eie huis wees, maar ook die huis van 'n familielid of vriend. Versorgers soos familie, vriende en kennisse van die persoon wat sorg nodig het, word as privaat beskou.
Vir die ernstigste sorgbehoewendes in sorgvlak 3 was die sorgtoelaag 728 euro per maand. Die wetgewer het nie voorsiening gemaak vir 'n verhoging in die langtermynsorgtoelaag in gevalle van swaarkry nie. Die omvang van sorg in hierdie gevalle het dikwels die kapasiteit en dikwels ook die kennis van private versorgers oorskry. Per definisie was die versorgingstoelaag vir hulle bedoel. 

Verpleegvoordele in natura

Versorging in natura, soos die naam aandui, is nie 'n kontantvoordeel nie, maar 'n diens. Hulle word verskaf deur werknemers van buitepasiëntsorgdienste of ander professioneel gekwalifiseerde verpleegpersoneel. Fakturering vind direk tussen die langtermyn-sorgversekering en die diensverskaffer plaas. Langtermynversorgingsvoordele in natura in sorgvlak 3 is gedek deur langtermynsorgversekering tot 'n vlak van 1.612 euro per maand oorgeneem. In die geval van erkende swaarkry het hierdie bedrag met 383 euro tot 1 gestyg.995 euro. 

Sorgbedrag vir versorgings- en aflosdienste

Die versorgingsbedrag vir sorg- en aflosdienste was beskikbaar vir lede van sorgvlak 3 in die bedrag van 104 euro. Hierdie bedrag is ook gegee aan diegene wat uiterste sorg benodig met beperkte alledaagse vaardighede. In die geval van permanent aansienlik beperkte alledaagse vaardighede met bykomende sorgbehoeftes, het die hoeveelheid sorg verdubbel tot EUR 208. 

Sorg- en aflosdienste vervul 'n dubbele funksie. Hulle moet die versorgers van take onthef sodat hulle op die sentrale elemente van sorg kan konsentreer sonder om die kwaliteit van sorg te verminder. Alledaagse metgeselle, vrywillige assistente of huishulpe was verantwoordelik vir die verskaffing van die versorgings- en noodlenigingsdienste. Hier is 'n paar tipiese voorbeelde van hierdie sorg- en noodlenigingsdienste: 

 • Gesprekke met die persoon wat sorg nodig het 
 • Korrespondensie met owerhede 
 • Gaan stap saam met die pasiënt
 • Troeteldier versorging
 • Gieter binnenshuise plante
 • Ondersteun die persoon wat sorg nodig het met sosiale kontakte
 • Huishoudelike hulp soos beddens opmaak, opruim en skottelgoed was 
 • Doen aankope
 • Help met die sorgverwante opknapping van die woonstel

Die versorgingsbedrag is in 2017 afgeskaf en vervang deur die soortgelyke verligtingsbedrag (sien hieronder).

'n Tipiese voorbeeld van sorg- en aflosdienste is gesprekke met die persoon wat sorg nodig het.

Foto: iStock / FredFroese

Korttermyn sorg

Korttermynsorg is 'n binnepasiënt- en tydelike sorgvorm. Dit kan nuttig wees as daar 'n tydelike verhoogde behoefte aan sorg is. Byvoorbeeld, as die persoon wat sorg nodig het 'n operasie gehad het en uit die hospitaal kom, kan versorgers oorweldig word deur die omvang van sorg. 
Miskien is daar ook maatreëls wat getref moet word wat spesiale sorgkennis vereis. In so 'n geval help korttermynsorg. Die persoon wat sorg nodig het word vir 'n beperkte tydperk in 'n korttermynversorgingsfasiliteit of 'n ouetehuis versorg en keer dan terug na hul tuisomgewing. 
Diegene wat ernstige sorg in sorgvlak 3 benodig, was geregtig op korttermynsorg vir 28 dae per jaar. Dit is wat 1.612 euro beskikbaar. Indien geen voorkomende sorg in die huidige jaar nodig was nie, kan dit teen die korttermynsorg verreken word. Dit het gelei tot 'n maksimum bedrag vir korttermynsorg van 3.224 euro vir 'n maksimum duur van 56 dae. 

Voorkomingsorg

Voorkomende sorg is bedoel om te verseker dat sorg en verpleging deurlopend voortgesit word wanneer privaat versorgers tydelik verhinder word. Dit kan byvoorbeeld die geval wees wanneer familielede siek word of 'n blaaskans nodig het en met vakansie wil gaan. Die langtermynsorgversekering het 'n bedrag van tot 1 betaal vir sorgvlak 3 vir voorkomende sorg deur 'n buitepasiëntsorgdiens.612 euro per jaar. 
Die duur was beperk tot 28 dae per jaar. Korttermynsorg wat nie gebruik is nie, kan egter by voorkomende sorg gereken word. Die kreditering het 'n maksimum bedrag van 2 tot gevolg gehad.418 euro en 'n maksimum duur van 42 dae per jaar. Die langtermyn-sorgversekering het voortgegaan om die helfte van die sorgtoelaag vir die hele tydperk van voorkomende sorg te betaal.

Dag en nag sorg

Die dag- en nagsorg is 'n semi-binnepasiëntsorgaanbod. Indien die res van die versorgende familielede benadeel is, kan die nagtelike verblyf van die persoon wat sorg in 'n inrigting help. Werkende familielede kan 'n familielid wat sorg nodig het, gedurende die dag aan dagsorg toevertrou. Die familielid bring dan die aand- en nagure soos gewoonlik in hul huislike omgewing deur.
Vervoer na en van die fasiliteit word deur 'n bestuurderdiens hanteer, so familielede hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. In sorgvlak 3 was daar 'n reg op terugbetaling van koste vir dag- en nagsorg tot 'n bedrag van 1.612 euro per maand. Dit het selfs 'n finansiële voordeel tot gevolg gehad, want die voordeel is bykomend tot die versorgingstoelaag of versorgingsvoordele in natura toegestaan. 

Binnepasiënte sorg

In binnepasiëntsorg is dit algemene praktyk om die koste te verdeel tussen die langtermynsorgversekering en die persoon wat sorg benodig. Die langtermynsorgversekering betaal die langtermynversorgingskoste; Die persoon wat sorg nodig het, moet vir alle ander kostes betaal. Dit sluit hoofsaaklik die koste van verblyf en etes in. 
Indien binnepasiëntversorging plaasvind in 'n fasiliteit wat nie publiek gesubsidieer word nie, moet die persoon wat sorg ook 'n deel van die beleggingskoste betaal. Die totale persoonlike bydrae beloop gemiddeld ongeveer 1.500 euro per maand. Gegewe die 13.000 verpleeginrigtings in Duitsland, maar aansienlike prysverskille is moontlik.
Vir die prys speel dit 'n groot rol in watter federale staat die fasiliteit geleë is, hoe maklik toeganklik hierdie fasiliteit is en hoe goed toegerus dit is. Sorgvlak 3 gee die houer die reg om die versorgingskoste ten bedrae van 1 te aanvaar.612 euro. In die geval van swaarkry het hierdie bedrag tot 1 toegeneem.995 euro. 

Ander dienste

Benewens die versorgingsdienste wat hierbo beskryf word, kan diegene wat die ernstigste sorg in sorgvlak 3 benodig, ook voordeel trek uit 'n aantal ander dienste:

 • Toekenning vir 'n hindernisvrye opknapping
 • mediese fonds
 • Versorgingshulpmiddels
 • gratis konsultasies
 • Befondsing vir senior burgers se gedeelde woonstelle
   

Toelaag vir ouderdomsgeskikte leefruimte aanpassing

Langtermyn-sorgversekering subsidieer ouderdomsgeskikte aanpassings aan die leefruimte teen 'n koers van 4.000 euro per maat. 'n Maatreël bestaan ​​uit alle gesamentlike versoekte individuele maatreëls. Indien die sorgsituasie verander sodat verdere aanpassings nodig is, is hierdie bedrag weer beskikbaar. Hier is 'n paar voorbeelde van ouderdomsgeskikte leefruimte-aanpassings:

 • Maak die stort versperringsvry
 • Maak die toilet versperringsvry
 • Maak die bad versperringsvry
 • Verander die bad in 'n stort
 • Installeer die traphyser 
 • Installeer platform hysbak 
 • Heg die rolstoel-oprit aan

Hulpmiddels vir seniors: Kostes vir hulpmiddels soos stappers of rolstoele kan deur die gesondheidsversekeringsmaatskappy gedek word indien 'n dokter se voorskrif voorgelê word.

Bedien versorgingshulpmiddels

 • gemak van versorging (voorbeeld: versorgingsbed),
 • persoonlike higiëne / higiëne (voorbeeld: storttrollie),
 • onafhanklike lewe (voorbeeld: huis noodnommer),
 • die verligting van klagtes (byvoorbeeld: posisioneringshulpmiddels),
 • of is bedoel vir verbruik (byvoorbeeld: inkontinensieblokkies). 

Verpleeghulpmiddels kan sonder 'n dokter se voorskrif by die verpleegversekeringsfonds aangevra word. 'n Maandelikse vaste bedrag van 40 euro word voorsien om versorgingshulpmiddels vir verbruik te finansier.

Diegene wat ernstige sorg in sorgvlak 3 benodig, kan voordeel trek uit gratis konsultasies. 

Foto: iStock / Chinnapong

Hulpmiddels uit die hulpgids / hulpmiddelkatalogus

Kostes vir mediese fondse en verpleeghulpmiddels kan slegs aanvaar word indien dit in die mediese fondsgids van die statutêre gesondheidsversekeringsmaatskappye of in die mediese fondskatalogus van die private gesondheidsversekeringsmaatskappye gelys is. Dit is dus finansieel die moeite werd om slegs die gelyste hulpmiddels of versorgingshulpmiddels te koop. Die lys van hulpbronne en die katalogus van hulpbronne is gratis aanlyn beskikbaar vir navorsing.
Gratis konsultasies: Sorgvlak 3 gee jou die reg op vier gratis afsprake per jaar met 'n professioneel opgeleide sorgadviseur.  
Befondsing vir senior burgers se gedeelde woonstelle: Lede van woongroepe met buitepasiëntsorg ontvang 'n aanvangstoelaag van 2 per persoon.500 euro en 'n bykomende 205 euro om 'n organiseerder te huur. Inwoners van senior burgers se gedeelde woonstelle is ook geregtig op die subsidie ​​vir ouderdomsgepaste leefruimte-aanpassing. Tot vier individuele aansoeke in die bedrag van 4.000 euro is moontlik. 

Omskakeling van sorgvlakke na sorgvlakke

In 2017 is die sorgvlakke na die nuwe vyf sorgvlakke verander. Hier is die oorsig:

 • Sorgvlak 1: Daar was geen ekwivalent in die stelsel van sorgvlakke vir hierdie vlak van sorg nie. Die vereistes vir 'n klassifikasie is laer as vir sorgvlak 1.
   
 • Sorgvlak 2: Sorgvlak 1 en "Sorgvlak 0 " (dienste vir mense met beperkte alledaagse vaardighede ongeag sorgvlak) het sorgvlak 2 geword.
   
 • Sorgvlak 3: Sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 2 het sorgvlak 3 geword.
   
 • Sorgvlak 4: Sorgvlak 2 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3 het sorgvlak 4 geword.
   
 • Sorgvlak 5: Sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3 met swaarkry het sorgvlak 5 geword. 

Belangrike veranderinge in die loop van die oorskakeling

Die verandering van sorgvlakke na sorgvlakke het met belangrike veranderinge gepaard gegaan. In die eerste plek sluit dit die basis vir die klassifikasie in. In plaas van die tyd wat nodig is vir onderhoud, is die mate van onafhanklikheid sedert 2017 die deurslaggewende faktor. Dit word bepaal en in die verslag as 'n puntwaarde tussen 0 en 100 aangedui.  
0 punte stem ooreen met geen aantasting van onafhanklikheid en 100 punte stem ooreen met 'n maksimum aantasting van onafhanklikheid. Die totale puntwaarde word bepaal uit geweegde individuele waardes in ses lewensareas - die sogenaamde modules. Dit sluit byvoorbeeld mobiliteit, selfgenoegsaamheid asook kognitiewe en kommunikasievaardighede in. Die beperkte alledaagse vaardighede verskyn nie meer as 'n onafhanklike assesseringskriterium nie.
Die versorgingsbedrag vir versorgings- en aflosdienste word sedert 2017 die verligtingsbedrag genoem. Dit is outomaties beskikbaar vir almal wat sorg nodig het met 'n erkende graad van sorg en is geoormerk vir 'n bedrag van 125 euro. 'n Toewysing van die aflosbedrag aan versorgingsdienste (voordeel: geen eie vooruitbetalings) is moontlik.
Ander dienste is onveranderd gelaat in die loop van die oorskakeling. Dit geld voorkomende sorg, korttermynversorging, dag- en nagsorg en ander dienste soos toelaes vir ouderdomsgepaste leefruimte-aanpassing en die aanname van koste vir hulpmiddels vir senior burgers en versorgingshulpmiddels.
Die volgende oorsig toon die aansprake op sorgtoelaag, buitepasiëntsorgvoordele in natura en binnepasiëntsorgvoordele in sorg graad 4 en 5. Hierdie sorgvlakke stem ooreen met sorgvlak 3 of sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede of met swaarkry.

Omvang van dienste en mate van onafhanklikheid in sorgvlak 4

Sorgtoelaag: 728 euro

Versorgingsvoordele in natura: 1.612 euro

Verligtingsbedrag (voorheen versorgingsbedrag): 125 euro

Voordele vir binnepasiëntsorg: 1.775 euro

Beperking van onafhanklikheid: 70 tot minder as 90 punte uit 100 punte

Korrespondensie: sorgvlak 3

Omvang van dienste en graad van onafhanklikheid in sorgvlak 5

Sorgtoelaag: 901 euro

Versorgingsvoordele in natura: 1.995 euro

Verligtingsbedrag (voorheen versorgingsbedrag): 125 euro

Binnepasiëntsorgvoordele: 2005 euro 

Beperking van onafhanklikheid: meer as 90 uit 100 punte

Korrespondensie: Sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede of met swaarkry

Doen aansoek vir sorg- en pensioensorgvlak: Die verskille tussen die verlede en huidige Pensioen- en pensioensorgvlak 0: Veranderinge sedert die sorghervorming Pensioen- en pensioensorgvlak 1 vir mense met beduidende sorgbehoeftes

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here