Aansoek om versorgingsvlak: die verskille tussen die verlede en die hede

Die pad na die sorgvlak (tot 31.12de.2016)

Voor aansoek: dokumentasie en advies

In die meeste gevalle is die naasbestaandes die eerste om die groter behoefte aan hulp by bejaardes en siek mense raak te sien. In die geval van abnormaliteite, moet u gereelde dokumentasie begin wat die tipe en frekwensie van die behoefte aan hulp so presies as moontlik aanteken. 'n Versorgingsdagboek verskaf bystand, waarin alle spesiale kenmerke wat verband hou met die behoefte aan bystand en versorging sowel as enige veranderinge wat plaasvind, op 'n daaglikse basis aangeteken word.
As die behoefte aan hulp gereeld ontstaan, is kundige advies altyd nuttig. Die werknemers van die sorgfonds of ervare adviseurs in 'n sorgondersteuningspunt in jou stad het as kontakpersone gedien om aansoek te doen vir die sorgvlak, net soos vandag vir aansoek om 'n sorgvlak.
 

Wanneer vir die sorgvlak aansoek gedoen word, sal die werknemers van die sorgfonds of ervare adviseurs by 'n sorgondersteuningspunt in jou stad help.

Foto: iStock / MangoStar_Studio

Die aansoek om die langtermyn sorg versekering 

Na die konsultasie kan jy aansoek doen vir die sorgvlak deur die sorgfonds te bel of 'n informele brief te stuur. As die verskaffer van maatskaplike langtermyn-sorgversekering kan jy altyd die langtermyn-sorgversekering direk kontak via die versekerde persoon se gesondheidsversekering, wat alle navrae en aansoeke aanstuur na die langtermynsorgversekering. Indien die betrokke persoon byvoorbeeld by die Techniker Krankenkasse verseker is, is die Techniker Krankenkasse die eerste kontakpunt wat na die verantwoordelike werknemer by die verpleegfonds gestuur word. Om die aansoek te verwerk, vereis die langtermynsorgversekering altyd 'n handtekening van die versekerde persoon of die gemagtigde verteenwoordiger. Die informele aansoek kan telefonies gedoen word, maar moet dan skriftelik met die handtekening verwerk word. Indien 'n brief direk saam met die aansoek gestuur word, kan die handtekening van die versekerde persoon of die gemagtigde verteenwoordiger ook gestuur word. In hierdie opsig verskil die aansoek vir die vorige vlak van sorg nie van die aansoek vir die huidige vlak van sorg nie.

Na die aansoek: die mening van die mediese diens 

Die aansoek wat ontvang is, is deur die langtermynsorgversekering nagegaan. As deel van die ondersoek is verduidelikings van die behoefte aan sorg aangevul met 'n mening van die mediese diens van die gesondheidsversekeringsmaatskappye (MDK vir aansoekers met statutêre versekering) of deur Medicproof (mediese diens vir privaat versekerde persone). 
Vir die voorbereiding van die verslag het die deskundige direk na die aansoeker se huis gekom om 'n idee te kry van die sorgbehoeftes op die terrein. Tydens die assessering het beide die versekerde en hul naasbestaandes die geleentheid gehad om die daaglikse behoefte aan hulp te verduidelik en om te wys hoeveel sorg benodig word. Op grond van die stellings, die waarnemings en die kennis van die deskundige oor verpleegaktiwiteite het hy toe 'n deskundige opinie met 'n aanbeveling opgestel, wat na die verpleegsorgfonds gestuur is vir verdere besluitneming.
Selfs hierdie deel van die proses met aansoek om die sorgvlak het nie veel verskil van vandag se aansoek om 'n sorgvlak nie, alhoewel vandag verdere kriteria volgens die nuwe NBA-toetsprosedure by die assessering ingesluit is.
In die reël het die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy binne vyf weke na die aansoek 'n besluit uitgereik of die sorgvlak goedgekeur of afgekeur is. Indien aansoeke nie binne hierdie tydperk beantwoord is nie, was die versekerde geregtig op vergoeding uit die langtermynsorgversekering. ’n Besluit met ’n verwerping of ’n onderskatte vlak van sorg is die geleentheid gebied om binne vier weke te appelleer.
 

Die instandhoudingsdagboek as geskrewe dokumentasie van die instandhoudingspoging

Om vir 'n sorgvlak aansoek te doen, gebruik baie geaffekteerde persone en hul familie 'n sorgdagboek as hulpmiddel om die gereelde behoefte aan hulp vir die geaffekteerde persoon te dokumenteer. Dit is in gesprek met die aangestelde mediese dienskenner aangebied en as basis vir inligting gebruik. Op grond van die waarnemings, die gesprek en die sorgdagboek het die deskundige die sorgverslag opgestel wat hy aan die sorgfonds deurgegee het vir besluitneming. Die deskundige opinie het toe die langtermynsorgversekeringsfonds toegelaat om spesifiek die sorgvlak toe te ken en goed te keur. 

’n Versorgingsdagboek, waarin die gereelde hulpbehoefte gedokumenteer word, help die mediese diensbeoordelaar met die klassifikasie.

Foto: iStock / Halfpoint

Toepassing: Watter vlakke van sorg was daar?

Volgens die Wet op Verpleegversekering, tot 31.12de.Drie vlakke van sorg beskikbaar in 2016:
 

 • Sorgvlak 1 - aansienlike behoefte aan sorg
 • Sorgvlak 2 - ernstige behoefte aan sorg
 • Sorgvlak 3 - uiterste behoefte aan sorg

Sonder 'n amptelike verklaring deur die Sorgversekeringswet is sorgvlak 0 ook gebruik vir mense wat 'n hoë behoefte aan sorg gehad het weens demensie, geestesongesteldheid of intellektuele gestremdhede. Die mate van hulpbehoefte het bepaal watter sorgvlak deur die sorgversekering erken is. Die versekerde persoon of hul naasbestaandes hoef dus nie vir 'n spesifieke sorgvlak in die aansoek aansoek te doen nie.

Sorgvlak 0: met permanente beperkte alledaagse vaardighede 

Mense met demensie, verstandelike gestremdhede en chroniese geestesongesteldhede het nie voldoen aan die kriteria vir sorgvlakke 1, 2 of 3 in die sorgvlakstelsel van die Langtermynsorgversekeringswet as hulle nie bykomende fisiese bystand benodig nie. Hierdie is oor die algemeen geklassifiseer met sorgvlak 0, wat ingestel is vir mense met permanent beperkte alledaagse vaardighede. 

Sorgvlak 1: indien daar aansienlike behoefte aan sorg is 

Sorgvlak 1 is ingestel as die eerste, duidelik gedefinieerde sorgvlak in die Sorgversekeringswet. Die maatstaf vir die erkenning was die werklike versorgingsuitgawes per dag in minute wat gemiddeld vir basiese sorg gebruik is. Indien die betrokke persoon ten minste twee keer per dag hulp nodig gehad het met basiese alledaagse aktiwiteite soos persoonlike higiëne, voeding of mobiliteit, kon sorgvlak 1 erken word as die totale tyd wat benodig word meer as 45 minute was.

Wat is die "basiese sorg "?
Basiese sorg beskryf alle aspekte van 'n persoon se basiese sorg
Persoonlike higiëne, voeding en mobiliteit. Volgens die Wet op Langtermyn Sorgversekering sluit dit in: 

 • Liggaamsorg: help met liggaamskoonmaak deur te was, te bad, te stort, te kam, te skeer,
  Mond- en tandheelkundige sorg asook derm- en blaaslediging.
 • Voeding: Hulp vir die voorbereiding, die happie-aanbieding en die verbruik van
  Kos en vloeistof.
 • Mobiliteit: hulp met opstaan, lê in die bed asook met herposisionering, ondersteuning met sit,
  Staan, loop, trappe klim en wanneer jy vertrek en huis toe gaan
  of die versorgingsfasiliteit.

Sorgvlak 2: Vir ernstige sorgbehoefte 

Ernstige behoefte aan langtermynversorging met 'n behoefte aan sorg en bystand van meer as twee uur gemiddeld per dag met basiese sorgopdragte wat minstens drie keer per dag benodig word, was die basis vir klassifikasie in sorgvlak 2. Boonop moes daar 'n behoefte wees aan bykomende hulp in huisversorging, wat minstens 'n uur per dag geneem het. 

Sorgvlak 3: indien die behoefte aan sorg uiters ernstig is

Die hoogste vlak van sorg was tot 31.12de.2016 sorg vlak 3. Volgens die Wet op Langtermyn Sorgversekering is dit gereserveer vir mense wat gemiddeld per dag minstens vyf uur hulp nodig het met basiese sorg. As 'n reël is sorgvlak 3 as 'n daaropvolgende klassifikasie toegeken indien 'n persoon wat sorg nodig het met 'n laer sorgvlak aansoek gedoen het vir 'n opgradering weens 'n verswakking in gesondheid.

Beperkte alledaagse vaardighede 

In alle sorgvlakke is beperkings in alledaagse vaardighede bygevoeg as 'n spesiale kenmerk, as
Daar was byvoorbeeld demensie of 'n vergelykbare siekte of gestremdheid.
Die byvoeging van die versorgingsvlak "met permanent beperkte alledaagse vaardighede" het daartoe bygedra dat die
Reg op voordele by.

In 'n maksimum van vyf weke na die sorgsertifikaat

Vanaf die aansoek om 'n sorgvlak moes die langtermyn-sorgversekering binne 'n maksimum van vyf weke 'n kennisgewing uitreik. Hierdie spertyd het nie verander nie, selfs met die omskakeling van die sorgvlakke in sorgvlakke
veranderinge. Die ontvangs van die aansoek deur die sorgversekeringsfonds is deurslaggewend. Die datum van ontvangs bepaal die verstryking van die sperdatum. Indien die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy langer nodig het vir die kennisgewing, sal die versekerde persoon 'n vervangingsvoordeel van 70 euro vir elke week of deel daarvan ontvang. Die sperdatum sal egter vertraag word indien, byvoorbeeld, die besoek van die deskundige weens die afwesigheid van die versekerde persoon (bv. tydens hospitaalverblyf) geen nuttige resultate opgelewer het nie.

Wenk: terugwerkende reg op voordele vanaf die maand waarin die aansoek ingedien word
Die voordele van die langtermyn-sorgversekering is vanaf die maand van aansoek, maar heeltemal vir die geheel
Maand betaal. Indien die versorgingsvlak aan die einde van 'n maand aansoek gedoen is, het die versekerde dit ontvang
Dienste vanaf die eerste van die maand. Die terugwerkende aanspraak op voordele was van toepassing op die voordele van
Sorgvlakke net soos dit vandag vir dienste op erkende sorgvlakke toegestaan ​​word. 

Sorgvlak: aanvanklike toepassing, dringende klassifikasie of opgradering?

Die behoefte aan sorg kan geleidelik of skielik ontstaan. Gee betyds aandag aan die beginnende behoefte aan hulp sodat jy vroegtydig vir voordele by die langtermynsorgversekeringsfonds kan aansoek doen. Die eerste aansoek vir die toestaan ​​van 'n sorgvlak was tot 31.12de.2016 moontlik, sedert 01.01.In 2017 is die eerste aansoek om 'n sorgvlak nodig om sorgvoordele te ontvang.
Wanneer die aansoek ingedien word, moet daarop gelet word dat die aansoek deur die versekerde self ingedien en onderteken moet word. Indien laasgenoemde nie daartoe in staat is nie, sal 'n skriftelike gemagtigde verteenwoordiger of 'n wetlik aangestelde toesighouer die aansoek namens die aansoeker voorberei. In uitsonderlike gevalle kan die aansoek ook deur 'n verpleegster gedoen word. Om aan die veilige kant te wees, moet jy die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy vra indien nodig om vertragings te vermy.

Om die langtermynsorgversekering die aansoek om 'n langtermynsorgvlak te verwerk, benodig dit die handtekening van die versekerde persoon of 'n gemagtigde verteenwoordiger.

Foto: iStock / Ridofranz

Dringende klassifikasie in akute gevalle 

Indien die behoefte aan sorg vir 'n kort tyd ontstaan ​​en duidelik word, byvoorbeeld as gevolg van 'n hospitaalverblyf, kan u in samewerking met die hospitaal maatskaplike diens aansoek doen vir 'n dringende klassifikasie na 'n sorgvlak tydens die verblyf. Die klassifikasie is toe op die lêers gebaseer en is later tydens 'n besoek deur die MDK-kundige bevestig of hersien. Hierdie diens bestaan ​​vandag ook vir die nuwe sorgvlakke.

Vrye keuse van sorgverskaffer
Tot 31.12de.In 2016 was daar vryheid van keuse by die gebruik van sorgverskaffers. 
Al het, byvoorbeeld, hospitaal maatskaplike dienste spesifieke sorgfasiliteite of verpleegdienste-
leister aanbeveel, was jy nie gebonde aan hierdie aanbeveling nie. Sedert die bekendstelling van sorgvlakke
Die koste vir sommige dienste sal egter slegs gedek word indien die ooreenstemmende
Die sorgdiensverskaffer is die kontraktuele vennoot van die versekerde se gesondheidsversekeringsmaatskappy. Gevolglik aanbeveel
Konsultasie met die gesondheidsversekeringsmaatskappy vandag.

Gradeer op as die behoefte aan sorg toeneem

Baie mense wat sorg nodig het, benodig mettertyd al hoe meer hulp, wat die behoefte aan sorg verhoog. 'n Opgradering is direk en informeel by die sorgfonds aangevra as deel van die sorgvlakke en, indien nodig, verseker deur 'n hernieude deskundige mening van die MDK. Die nuwe sorgvlakke vereis 'n nuwe aansoek om na die sorgversekeringsfonds opgegradeer te word. 

Met die oorskakeling na die vlak van sorg op 01.01.2017
'n nuwe aansoek vir 'n hoër vlak van sorg word vereis vir opgradering.

Versoek toegang tot die deskundige mening

Die langtermyn-sorgversekeringsfonds het sy besluit geneem om 'n sorgvlak te erken, soos vandag vir die sorgvlakke, hoofsaaklik op grond van die sorgverslag. Die verslag is nie onderhewig aan enige vertroulikheidsverpligting nie en kan deur u of die gemagtigde familielede van die aansoeker geskryf word
kan by die langtermynsorgversekering aangevra word. In die geval van 'n beswaar kan die assessering uit die verslag as 'n feitelike basis vir jou teenargument dien, byvoorbeeld as daar bewyse is van 'n groter behoefte aan sorg as wat in die verslag gestel word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here