Sorgvlakteenstrydigheid: Hoe om beswaar te maak teen die verleende sorgvlak

Sorgvlak verwerp: wat kan ek doen?

Eerstens moet jy kalm bly. 'n Afgekeurde aansoek om 'n sorgvlak is nie ongewoon nie. Basies het jy twee opsies.

 • Opsie 1: Jy aanvaar eers die besluit van die langtermynsorgversekeringsfonds en dien dan rustig 'n nuwe aansoek in.
 • Opsie 2: Jy maak beswaar teen 'n sorgvlak wat nie toegestaan ​​word nie. Dit is belangrik dat jy dit binne vier weke doen.

Voordat jy haas om beswaar in te dien, moet jy uitvind presies hoekom die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy die aansoek afgekeur het.

Hoekom is my aansoek om 'n sorgvlak geweier?

Daar is baie redes vir verwerping. Veral jonger mense of selfstandige mense wat statutêre gesondheidsversekering op 'n laat stadium uitgeneem het, het moontlik nog geen aanspraak nie. Om versorgingsvoordele van die sorgfonds te ontvang, moet die aansoeker vir minstens vyf jaar daar verseker wees.
Die tweede hoofrede is 'n verkeerde beoordeling van die behoefte aan sorg deur die deskundige van die Mediese Diens van die Gesondheidsversekeringsfondse (MDK). In die ou sorgvlakstelsel was die assessering van die behoefte aan sorg hoofsaaklik gebaseer op die tyd wat benodig word vir sorg. Vandag word 'n puntestelsel binne die raamwerk van die "New Assessment Assessment" (NBA) gebruik.
Leeswenk: Lees meer oor die vereistes vir klassifikasie in sorgvlak 1, sorgvlak 2, sorgvlak 3, sorgvlak 4 en sorgvlak 5.
Die deskundige beoordeel die aansoeker se beperking van onafhanklikheid in ses geweegde kategorieë. Indien die nodige aantal punte nie behaal word nie, is daar geen klassifikasie in 'n sorgvlak nie. Aangesien daar beslis potensiaal vir foute hier is, is die teenstrydigheid in elk geval die moeite werd.

Die langtermyn-sorgversekering is nie altyd verantwoordelik nie: Nog 'n moontlike rede vir die verwerping van die aansoek is,
dat die langtermyn-sorgversekering nie verplig is om voordele te verskaf nie. In die geval van 'n behoefte aan sorg as gevolg van 'n ongeluk
Statutêre of private ongeluksversekering is byvoorbeeld die regte kontakpunt. Soortgelyk
dit kyk na siektes wat tydens die beroep gely is of met die behoefte aan sorg
Oorlogbeserings. Ook hier is die langtermynversekeringsfonds nie verantwoordelik nie.

Dikwels is dit omdat die persoon wat sorg nodig het, besonder fiks en aktief was op die dag van die assessering. Nog 'n algemene fout: gesinsversorgers kon nie voldoende bewyse verskaf van die werklike behoefte aan sorg nie of het bloot belangrike inligting vergeet.

As die vlak van sorg waarvoor u aansoek gedoen het, afgekeur word of as u 'n vlak van sorg wat te laag is toegeken is, moet u vinnig optree. 

Foto: iStock / izusek

Op hierdie manier verhoog jy die kans op jou sorgvlak teenstrydigheid

In die geval van 'n gegronde en gedokumenteerde beswaar teen die afgekeurde of verkeerdelik verleende sorgvlak, is die kanse op sukses deur professionele hulp tot 60 persent. Nietemin maak minder as 10 persent van die aansoekers hoegenaamd 'n beswaar - hoofsaaklik uit vrees vir hoë burokratiese struikelblokke. Met die hulp van 'n sorgadviseur en dokumentasie van die werklike behoefte aan sorg, verhoog die waarskynlikheid om in die verlangde sorgvlak geklassifiseer te word aansienlik.
Die sleutel is 'n volledig gevulde sorgdagboek. Belangrik: Laat 'n verpleegkundige dit nagaan. Dikwels skat versorgende familielede die hoeveelheid sorg wat te min benodig word en versuim om talle dinge te dokumenteer. U moet ook al die mediese dokumente saamstel soos ontslagverslae, diagnoses en sertifikate wat moontlik nie beskikbaar was ten tyde van die aansoek nie.
Wenk: Hou die sorgdagboek volgens die ses assesseringskategorieë van die "Nuwe assessering assessering " (NBA). Dit verhoog die kanse op sukses geweldig.

Sorgvlakteenstrydigheid: Hoe om voort te gaan

Gebruik die vier weke ná die aankondiging van die besluit om noukeurig vir die beswaar voor te berei. Gaan sistematies voort en vra onmiddellik die mening van die mediese diens van die gesondheidsversekeringsmaatskappye, indien dit nie beskikbaar is nie.
Let wel: Volgens Artikel 25 (1) van die Maatskaplike Sekuriteitskode X het jy 'n reg op die kundige mening van die MDK: "Die owerheid moet die betrokkenes toelaat om die lêers met betrekking tot die verrigtinge te inspekteer, in soverre kennis daarvan nodig is om hul regsbelange te beweer of te verdedig. "
Met behulp van die verslag kan jy presies sien wat fout is. Dit is die beste om 'n sorgadviseur te raadpleeg wat jou sal ondersteun met jou sorgvlakteenstrydigheid en die kanse op sukses verhoog.

Stap vir stap na teenstrydigheid

Vir die beswaarprosedure is dit heeltemal irrelevant watter mate van sorg ter sprake is en of dit 'n aansoek is vir senior burgers, middeljarige volwassenes of kinders wat sorg nodig het. Die teenstrydigheid volg altyd dieselfde patroon:

 1. Kry professionele hulp van 'n sorgadviseur wat jou sal adviseer en jou sorgdagboek hersien.
 2. Versamel al die dokumente wat die toestand van die versorger beskryf en bewys.
 3. Laat 'n verpleegregverdiging opstel of skep dit self as jy oor die toepaslike kundigheid beskik.
 4. Formuleer 'n skriftelike beswaar en stuur dit aan die verpleegsorgfonds via 'n dekbrief met erkenning van ontvangs. Sluit alle nodige dokumente en die onderhoudsdagboek of 'n afskrif by die skriftelike beswaar in. Alternatiewelik kan u alle dokumente persoonlik inhandig en die kwitansie van die verpleegsorgfonds laat erken.

Aandag: Die versending per e-pos is nie regsgeldig nie!

Die beswaarprosedure volg altyd dieselfde patroon, ongeag die versorgingsvlak of ouderdom van die persoon wat sorg nodig het. 

Foto: iStock / kupicoo

Ontwerp van die brief van beswaar

Die beswaarbrief is informeel. Al wat jy nodig het is 'n eenvoudige dokument wat die volgende inligting bevat:

 • Adres besonderhede van die sorgfonds en die persoon wat sorg nodig het
 • Datum van afkeuring en oorspronklike aansoek
 • Onderwerpreël met die inligting: "Beswaar teen " met verwysing na die verwysingsnommer van die verwerpingskennisgewing
 • Naam van die geweierde graad van sorg
 • Handtekening (dit is die enigste manier om die beswaar regsgeldig te maak)

Belangrik: Slegs versekerde persone self, versorgers, gemagtigde verteenwoordigers en wettig aangestelde versorgers mag 'n beswaar indien.

Voorbeeldbrief: Dit is hoe jou teenstrydigheid kan lyk


Afhanklik

adres

Sorgfonds

adres

Plek en datum

Onderwerp: Beswaar teen u besluit van ___________

Versekeringnommer: ________________

Leêr nommer: _____________

Jou teken: ____________
 

Dames en here,
 

In jou kennisgewing van (datum), wat ek op (datum) ontvang het, het jy my meegedeel dat my aansoek om voordele van die graad van sorg ____ afgekeur is. Ek maak hiermee beswaar teen die uitgereikte besluit.

Verpleegkundige regverdiging:

* Alle punte wat jou mening teen die uitgereikte kennisgewing uitspreek, kom hier ter sprake. Lys alles wat die aantasting van onafhanklikheid onderlê. Benewens simptome van die siekte, is die kleinste besonderhede uit die alledaagse lewe ook relevant.*

Om hierdie redes is ek van mening dat u assessering nie ooreenstem met die werklike behoefte aan sorg nie. Aangeheg vind u die sorgdagboek asook huidige mediese dokumente wat dit bewys. Ek wil jou vra om weer na te gaan.

Vriendelike groete

(Handtekening)

Wat gebeur as ek my beswaar indien?

Sodra die langtermynversekeringsmaatskappy al die dokumente het, sal dit nagegaan word saam met die rede vir die beswaar teen die sorgvlak. Die fonds besluit dan of 'n nuwe assessering uitgevoer moet word op grond van die feite en lêers.
As die langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy die behoefte aan sorg weer nagaan, is daar gewoonlik 'n tweede evalueringsafspraak. Hiervoor moet jy besonder goed voorberei. Kry al die nodige dokumente, voltooi jou sorgdagboek en het 'n adviseur aan jou sy wat tydens die assessering teenwoordig sal wees.
Indien die langtermynsorgfonds die aansoek weer afkeur, kan jy weer beswaar indien. Dit word nagegaan deur 'n beswaarkomitee, aan wie familielede, versorgers of aangestelde versorgers 'n persoonlike verklaring kan aflê.
Indien die beswaarkomitee nie die groen lig gee vir die aanvanklike aansoek om 'n sorgvlak of opgradering nie, is 'n sorgvlakbeswaar ook moontlik. Die finale instansie in so 'n saak is die sosiale hof. Die sperdatum vir die indiening van 'n aksie voor die maatskaplike hof is een maand vanaf ontvangs van die beslissing.
Wenk: In die meeste gevalle sal jy geen hofkoste voor die maatskaplike hof hoef te betaal nie. As die persoon wat sorg nodig het die prosedure wen, sal die langtermyn-sorgversekeringsfonds selfs hul regskoste dek. Voordat u 'n regsgeding indien, moet u egter 'n prokureur raadpleeg en hulle laat kyk dat u in elk geval nie op regshulp geregtig is nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here