Sorgvlakke

Tot 31.12de.In 2016 is die behoefte aan sorg bepaal deur een van die drie sorgvlakke met en sonder spesiale behoeftes te erken. Sedert 01.01.In 2017 geld die vyf vlakke van sorg vir die bepaling van die behoefte aan sorg. Die klassifikasie is gebaseer op die definisie van die Wet op Langtermyn Sorgversekering (SGB XI) deur die mediese dienste (MDK of Medicproof).

Wat is 'n vlak van sorg?

Die individuele sorg- en bystandbehoeftes van 'n persoon is geklassifiseer volgens die algemene erns van die sorgvlak. Op grond van die klassifikasie het die langtermynversorgingsversekering die aanspraak op die onderskeie sorgvoordele bepaal. 'n Basiese onderskeid is getref tussen sorgvlakke 1, 2 en 3, met intermediêre vlakke gebaseer op die sogenaamde "permanent beperkte alledaagse vaardighede". Sodoende kan mense sonder 'n sorgvlak ook ondersteuning van die langtermynsorgversekeringsfonds ontvang indien hulle byvoorbeeld aan demensie ly. Mense met demensie het nie noodwendig sorg nodig nie, maar hulle het in elk geval sorg nodig omdat hulle nie die alledaagse lewe op hul eie kan hanteer nie. 

Belangrike inligting: Sorgvlakke is nou sorgvlakke
Sedert 01.01.In 2017 sal slegs sorggrade toegeken word, terwyl die voormalige sorggrade toegeken sal word aan
nuwe vyf vlakke van sorg is herskryf. As gevolg hiervan kan jy nie vandag die sorgvlakke verander nie
versoek meer. In plaas daarvan moet jy aansoek doen vir 'n mate van sorg. 

Hoe het pasiënte 'n sorgvlak ontvang?

Die sorgvlak is deur die langtermynsorgfonds toegeken vir mense met statutêre en private versekering wat tot 31 jaar oud was.12de.In 2016 het 'n aansoek vir 'n sorgvlak ingedien. Die aansoek is deur die gesondheidsversekeringsmaatskappy gedoen en na die aangehegte langtermynsorgversekering aangestuur. Die sorgversekeringsfonds het die minimum daaglikse sorgvereistes ter plaatse deur gespesialiseerde kundiges van die mediese dienste laat nagaan. Die resensent het dus 'n bygewerkte beeld gekry van hoe ernstige fisieke klagtes gelei het tot beperkings in die vermoë om te beweeg en mobiliteit. Die behoefte aan hulp met persoonlike higiëne, voeding en die nodige huishoudelike ondersteuning is ook by die assessering ingesluit.

Watter vlakke van sorg was daar?

Die Sorgversekeringswet (SGB XI) het slegs drie sorgvlakke as:

 • Sorgvlak 1: "Aansienlike behoefte aan sorg "
 • Sorgvlak 2: "Ernstige behoefte aan sorg "
 • Sorgvlak 3: "Uiterste behoefte aan sorg "

Onverklaarde spesiale geval: sorgvlak 0 

Sorgvlak 0 is gegee aan mense wat deur die mediese dienste-kundige bevestig is dat hulle 'n "aansienlik verminderde alledaagse bevoegdheid " of "hoë behoefte aan sorg en toesig " het. Hulle moes egter nie noodwendig as fisies sorgbehoewend beskou word nie. Vir 'n lang tyd was mense met intellektuele gestremdhede of geestesiektes nie geregtig op voordele van die langtermynsorgversekering nie.
Eers in 2008 is sorgvlak 0 ingestel as gevolg van die uitbreiding van die voordeleregte van diegene wat sorg nodig het, en dit vir diegene wat geraak word (byvoorbeeld met Alzheimer se siekte, demensie, verwarring van ouderdom, ernstige intellektuele gestremdheid, of trisomie 21 / "Down-sindroom") vanaf Januarie 2013 het gelei tot 'n aanspraak op bykomende sorgvoordele. Die erns van die beperkte alledaagse vaardighede is toe deur die deskundige op grond van 13 gedefinieerde toetskriteria bepaal.

Mense wat aan siektes soos Alzheimers en demensie gely het, het tot sorgvlak 0 behoort.

Foto: iStock / FredFroese

Sorgvlak 1: "Aansienlike behoefte aan sorg " 

Om aan die vereistes vir sorgvlak 1 te voldoen, moes die geaffekteerde persoon geklassifiseer word as 'n behoefte aan aansienlike sorg. Volgens die sorgvlakstelsel is gemiddeld minstens 90 minute se hulp elke dag nodig. Ten minste 45 minute moes aan basiese sorg bestee word (voeding, persoonlike higiëne, mobiliteit), die res van die tyd is aan huishoudelike ondersteuning bestee.

Sorgvlak 2: "Ernstige behoefte aan sorg " 

Mense wat aan die vereistes vir sorgvlak 2 voldoen het, is beskou as 'n behoefte aan die ernstigste sorg. Dit het gemiddeld minstens drie uur se hulp per dag ingesluit. Die verspreiding moet ten minste twee uur wees vir basiese sorg en een uur vir huishoudelike ondersteuning.

Sorgvlak 3: "Uiterste behoefte aan sorg " 

Met die vereistes vir sorgvlak 3 is die daaglikse behoefte aan hulp gestel op gemiddeld minstens vyf uur per dag. Basiese sorg in die vorm van persoonlike higiëne, voeding en mobiliteit in die geval van uiterste sorgbehoeftes moes minstens vier uur per dag neem om aan die vereistes te voldoen, die res van die tyd as huishoudelike ondersteuning.

Spesiale behoeftes vir sorg vlak 3 met swaarkry 

Sorgvlak 3 kan uitgebrei word met 'n swaarkry-reël as die behoefte aan hulp gemiddeld ses uur per dag oor die week oorskry. Gedurende hierdie tyd moes die geaffekteerde persoon staatmaak op hulp met basiese sorg. Van die bystand moes minstens drie keer per nag verleen word. Die mediese dienste-kundiges het ook die behoefte aan mediese behandelingsorg beskou as 'n maatstaf vir die erkenning van sorgvlak 3 met swaarkry. Behandelingsorg sluit herposisionering in vir voorkoming van deukseer (voorkoming van drukulkus), verandering van verbande, en inspuitings en medikasie.

Indien 'n persoon wat sorg nodig het, deur hul familie by die huis versorg is, het hulle ondersteuning ontvang in die vorm van toelaes en hulpmiddels, afhangende van die vlak van sorg.

Foto: iStock / Bojan89

Voordele by erkenning van 'n sorgvlak

Soos met vandag se sorgvlakke, is die klassifikasie van die erkende sorgvlakke aan verskeie dienste gekoppel. Die dienspakket wat toegestaan ​​word, moet die onderskeie sorg- en ondersteuningsbehoeftes dek en die aankoop van hulpmiddels en behandelings subsidieer. Die onderskeie sorgdienste het dienooreenkomstig toegeneem met die erns van die behoefte aan sorg. In die tuisversorging deur familielede het diegene wat sorg nodig het sorgtoelae, versorgingsvoordele in natura, fondse vir hindernisvrye opknapping, versorgingsondersteuningstoelae en bykomende sorgdienste ontvang.

Verwerping van 'n sorgvlak: Beswaar binne vier weke

Soos met die sedert 01.01.Die vlak van sorg wat in 2017 toegestaan ​​is, kan ook verwerp word. Dit is gedoen indien die deskundiges twyfel gehad het oor die behoefte aan sorg wat op grond van die ter plaatse assessering aangebied is. Toe, soos nou, kon daar by die langtermynsorgversekering beswaar aangeteken word teen die afkeuring, wat binne die beswaartydperk van vier weke vanaf ontvangs van die skriftelike verwerpingskennisgewing gemaak moes word. 

Verhoging in die vlak van sorg deur toediening

Aangesien die erns van die hulpbehoefte in die meeste gevalle van sorg met verloop van tyd toeneem, kan 'n aansienlike agteruitgang tot 'n hoër vlak van sorg lei. Vir die verhoging moes die sorgbehoewende of hul regsverteenwoordiger 'n nuwe aansoek by die langtermynsorgversekering indien. As deel van die aansoek was daar 'n herhaalde verslag. In ooreenstemming met die aanbevelings uit die verslag het die verantwoordelike langtermyn-sorgversekeringsfonds 'n besluit geneem of die sorgvlak behou of opgegradeer moet word.

Verpleeghervorming: nuwe evalueringskriteria

Met die Tweede Sorgversterkingswet (PSG II) as deel van die sorghervorming, is die sorgvlakke uitgebrei na 31.12de.In 2016 afgeskaf en daarna deur vyf nuwe sorgvlakke vervang. Dit behoort 'n nuwe assessering te maak met die toetsprosedure NBA ( "Nuwe assessering assessering ") van mense wat sorg nodig het. Die nuwe assesseringsriglyne beperk nie meer die assesseringskriteria net tot die tyd wat benodig word vir basiese sorg en huishoudelike ondersteuning nie, maar neem ook die behoeftes van mense met geestesgesondheidsprobleme, intellektuele gestremdhede of demensie in ag. Die onafhanklikheid van die persoon wat sorg nodig het is die fokus van die assesserings, wat 'n totale aantal punte met behulp van 'n puntestelsel bepaal. Die aantal punte wat behaal word, word dan toegeken volgens die vlak van sorg wat erken kan word.

1,5 miljoen mense met demensie het 'n mate van sorg ontvang 
Uit die nuwe definisie van die behoefte aan langtermynversorging binne die raamwerk van die langtermynversorgingshervorming alleen, het ongeveer bevoordeel
1,5 miljoen mense met demensie wat min of geen toegang tot die sorgvlakstelsel het nie
Ondersteuning ontvang. Die spesiale behoefte aan sorg vir mense het eers in die versorgingsgrade duidelik geword
met demensie, intellektuele gestremdhede en geestesiektes.

As deel van die sorghervorming is die sorgvlakke soos volg in sorgvlakke omgeskakel: 
 

 • sonder sorgvlak (byvoorbeeld met beperkte alledaagse vaardighede)
  => Sorgvlak 1
 • Sorgvlak 0 en sorgvlak 1 => sorgvlak 2
 • Sorgvlak 1 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 2 
  => Sorgvlak 3
 • Sorgvlak 2 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3 
  => Sorgvlak 4
 • Sorgvlak 3 met beperkte alledaagse vaardighede en sorgvlak 3 met swaarkry
  => Sorgvlak 5

Erkende sorgvlakke is direk deur die sorgfonds na die nuwe sorgvlakke oorgeplaas. 'n Nuwe assessering is nie nodig geag nie, maar kon binne die raamwerk van 'n nodige opgradering aangevra word. Sedert 01.01.In 2017 is die NBA-prosedure gebruik vir die beoordeling van nuwe aansoeke vir langtermynsorg en vir herassessering om te besluit oor die toekomstige vlak van sorg.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here