Langtermynversorgingsondersteuningstoelaag: bedrag en vereistes van die loonvervangingsvoordeel

Die versorgingsondersteuningstoelaag is 'n loonvervangingsvoordeel. Dit word deur die langtermynversorgingsversekering uitbetaal om te vergoed vir verlore lone vir 'n korttermynversorgingstydperk van tot tien dae.
Die aanspraak wat in Artikel 44a van Boek XI van die Sosiale Kode geanker is, is bedoel om familielede tyd te gee om die nodige maatreëls te reël en finansiële sekuriteit te skep in die geval van 'n sorgsituasie wat skielik ontstaan. Die versorgingsondersteuningstoelaag werk op soortgelyke wyse as die siektetoelaag wat ouers op kort kennisgewing ontvang om na hul siek kinders te sorg.

Leeswenk: Jy kan meer inligting oor die onderwerp van "korttermyn onvermoë om te werk " vind in ons artikel oor die "Wet op Gesinsorgverlof ".
Aandag: Hierdie regulasie is slegs wetlik bindend vir maatskappye met ten minste 15 werknemers. In sommige (onwaarskynlike) gevalle kan daar in kleiner maatskappye probleme wees met die goedkeuring van werktyd.

Verpleegondersteuningstoelae: vereistes en begunstigdes

Enigeen wat 'n kort pouse van tot tien dae wil neem om 'n familielid te versorg en finansiële ondersteuning te ontvang, moet 'n aansoek by die betrokke langtermynsorgversekeringsfonds indien. Om loonvervangingsvoordele te ontvang, moet egter aan 'n aantal kriteria voldoen word.

Wat is die vereistes vir die reg op sorgtoelaag??

 • Die familielid wat akute sorg benodig, moet reeds een van die vyf sorgvlakke hê. (Klik hier vir ons artikels oor sorgvlakke 1, 2, 3, 4 en 5). Alternatiewelik is 'n aansoek ook moontlik indien die behoefte aan sorg baie waarskynlik is, byvoorbeeld as gevolg van die akute gebeurtenis.
 • Die sorgsituasie moes onvoorspelbaar en onverwags plaasgevind het. Dit is byvoorbeeld die geval in die geval van 'n ernstige ongeluk of val.
 • Die aansoeker moet 'n nabye familielid wees van die persoon wat sorg nodig het.
 • As 'n werkende familielid maak jy aanspraak op die sogenaamde korttermyn-onvermoë om te werk (§ 2 PflegeZG).
 • Die aansoek moet onmiddellik gedoen word sodra die sorgsituasie voorsienbaar word.
 • Die aansoeker mag nie op gesinsorgverlof (§§ 2, 3 FPflZG) of op sorgverlof (§ 3 PflegeZG) wees gedurende die tydperk waarvoor aansoek gedoen word.

Om versorgingstoelaag te ontvang, moes die versorgingsituasie op 'n onvoorspelbare en onverwagte wyse plaasgevind het.

Foto: iStock / RealPeopleGroup

Nuwe definisie van naasbestaandes
As deel van ’n nuwe wetlike definisie is die groep naasbestaandes in 2015 uitgebrei
Groepe mense het uitgebrei. Benewens ouers, grootouers, skoonouers, lewensmaats (in huweliksvorm
Gemeenskap) en gades is nou ook die volgende persone onder die kwalifiserende, naby
Familielede:

 • Stiefouers
 • Skoonsusters
 • swaer
 • Skoonkinders
 • Kleinkinders
 • Aktiewe en pleegkinders van die lewensmaat of eggenoot
 • Vennoot in lewensvennootskapgemeenskappe

Belangrike nota: Nie almal het 'n eis nie

In beginsel is slegs werknemers, huiswerkers en hul gelykes, leerlinge, marginale werknemers en pensioenarisse met diens geregtig op versorgingstoelaag. Nóg die selfstandige nóg staatsamptenare is geregtig op voordele uit die langtermyn-sorgversekering. Dieselfde geld vir diegene wat voordele onder SBL II en SBL III sonder betaalde diens ontvang.

Hoeveel is die versorgingsondersteuningstoelaag?

Analoog aan die kindersiektevoordeel, word die bedrag van hierdie loonvervangingsvoordeel bepaal volgens die vereistes van Artikel 45, Paragraaf 2, SBL V. Rofweg gesproke kan jy die volgende berekeningsreël as 'n riglyn gebruik:

 • Die basis vir die berekening is die verlore netto verdienste gebaseer op die verdienste onderhewig aan bydraes.
 • Die voordeel vir die verlore netto loon is 90 persent. (Uitsonderings is eenmalige betalings wat in die afgelope twaalf maande gemaak is, soos Kersfees- of vakansiegeld.)
 • Die loonvervangingsvoordeel is 100 persent vir eenmalige betalings soos Kersfees en vakansiebetaling. En dit ongeag die bedrag van die eenmalige betaling.

Let op spesiale regulasies: Vir meer komplekse gevalle word spesifikasies, spesiale regulasies en afwykings in die regsteks van § 45 Paragraaf 2, SBL V gereguleer. Indien daar probleme of vrae oor die berekening en bedrag van die versorgingsondersteuningstoelae is, kan versorgers ook die sorgfonds direk kontak.

Praktiese voorbeeld
’n Werknemer wil graag die korttermynversorging van sy gevalle pa vir die tien dae vir die korttermyn hê
Maak gebruik van afwesigheid by die werk. Dit lei tot 'n verlies aan verdienste vir die werknemer
vanaf 650 euro. Na die suksesvolle aansoek ontvang die aansoeker na die berekening "650 euro
keer 90 persent "'n sorgondersteuningstoelaag van 585 euro.

Stap vir stap na sorgondersteuningstoelaag

Aangesien dit 'n aansoekvoordeel is, moet u die loonvervangingsvoordeel aktief by die sorgfonds van die persoon wat sorg nodig het indien. In die geval van privaat versekerde persone is die onderskeie private versekeringsmaatskappy die kontakpunt.

1. Versamel al die nodige dokumente

Voordat u die aansoek indien, moet u 'n paar dokumente en inligting versamel. Dit is die enigste manier om die aansoek vinnig en glad te verwerk. Om aansoek te doen, sal jy die volgende dokumente en inligting benodig:

 • Mediese sertifikaat wat die akute noodsituasie en die behoefte aan hulp bevestig
 • Inligting oor die versorger en die persoon wat sorg nodig het
 • Inligting oor die aansoeker se gesondheids-, pensioen- en werkloosheidsversekering met die doel om bydraes te betaal
 • Spesifikasie van die private gesondheidsversekeringbydrae (vir privaat versekerde persone)
 • Inligting oor bruto en netto lone (bv. betaalstaat)
 • Tyd af van die werk
 • Aantal verlore werksdae
 • Inligting oor eenmalige betalings oor die afgelope twaalf maande

2. Doen aansoek vir sorgondersteuningstoelae

Sodra al die nodige inligting en dokumente ingesamel is, moet die aansoek onmiddellik ingedien word. U kan die aansoekvorm wat benodig word vir die skriftelike aansoek by die betrokke langtermynsorgversekeringsfonds verkry. Dikwels is die vorms aanlyn beskikbaar. Alternatiewelik kan u die vorm per telefoon aanvra.
Wenk: As 'n reël kan jy reeds die aansoek informeel indien sodat alles begin kan word. U kan gewoonlik die kwitansies later sonder enige probleme indien (maar so gou moontlik).

Versorgingsondersteuningstoelae Gereelde vrae: Die mees algemene vrae

Kan ek verskeie kere sorgtoelaag ontvang vir dieselfde persoon wat sorg nodig het??

Die wetgewer aanvaar dat daar slegs een akute noodsituasie per nabye familielid is. Gevolglik word die versorgingsondersteuningstoelae gewoonlik net een keer per naaste familielid vir tot tien dae toegestaan. In uitsonderlike gevalle kan 'n nuwe eis egter ontstaan.
Dit kan byvoorbeeld die geval wees as 'n geskikte sorgsituasie in die eerste akute situasie gesoek is en die aansoeker die gaping na binnepasiëntverblyf in 'n tweede akute situasie moet oorbrug. Die beste kontakpersoon vir sulke spesiale gevalle is egter die verantwoordelike langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy of 'n sorgadviseur.

Kan die reg op sorgondersteuningstoelae tussen verskeie versorgers gedeel word??

Ja, dit is moontlik om die ondersteuningsdiens onder verskeie sorgsame aansoekers te verdeel. Nietemin is die aanspraaktydperk 'n maksimum van tien werksdae, aangesien die aanspraak afhang van die persoon in nood. Dit is beslis moontlik om versorger A vir ses dae en versorger B vir die oorblywende vier te verdeel. Die berekening hier is egter natuurlik meer kompleks as gevolg van twee betrokke partye.

Sal ek voortgaan om gesondheids- en langtermynversekering te hê terwyl ek betaal??

Terwyl jy versorgingstoelae ontvang, bly jy as lid van die gesondheids- en langtermynsorgversekering. Daarbenewens is daar verpligte versekering vir beide indiensnemingsbevordering en pensioenversekering.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here