Sorgversekering

Langtermyn-sorgversekering is sedert 1995 'n verpligte versekering in Duitsland. Dit verminder die risiko in die geval van 'n behoefte aan sorg vir alle afhanklike werknemers, maar ook vir pensioenarisse en werkloses. Die familielede van diegene wat geraak word, word ook deur langtermyn-sorgversekering gedek. Hierdie artikel som die belangrikste inligting oor die onderwerp op.

Langtermyn-sorgversekering: 'n oorsig

Die demografiese ontwikkeling het die risiko van langtermynsorg in die bevolking aansienlik verhoog. Die kosterisiko moes dienooreenkomstig geabsorbeer word. Om hierdie rede is langtermyn-sorgversekering in 1995 ingestel as die sogenaamde vyfde pilaar van die Duitse sosiale sekerheidstelsel. Die bepalings van die elfde sosiale kode, SBL XI, is op hulle van toepassing. Die volgende groepe mense is verpligtend hier verseker:
 

 • Werkers
 • pensioenaris
 • werklose mense
 • Kinders en gades of saamwoonmaats met lae inkomste

Langtermyn-sorgversekering kan vergelyk word met gedeeltelik omvattende versekering, aangesien dit nie alle dienste dek indien nodig nie. Om alle versorgingskoste op ouderdom te dek, is dit noodsaaklik om private aanvullende sorgversekering uit te neem. Nietemin word langtermynversorgingsversekering as sosiaal beskou, aangesien almal met verpligte versekering in langtermynversorgingsversekering inbetaal ongeag ouderdom of die persoonlike risiko om sorgbehoewend te wees. Dit beteken dat almal met verpligte versekering ook die versorgingsrisiko van die algemene bevolking dra. 
Soos reeds genoem, vorm maatskaplike langtermynsorgversekering die vyfde pilaar van ons welsynstaat. Die ander pilare - en dus verpligte versekering - is:

 1. statutêre gesondheidsversekering
 2. statutêre pensioenversekering
 3. statutêre werkloosheidsversekering
 4. statutêre ongeluksversekering

Die statutêre langtermyn sorg versekering verskaffers is almal statutêre langtermyn sorg versekering fondse wat direk gekoppel is aan die statutêre gesondheid versekering maatskappye. Daar is geen verpligting om versekering uit te neem vir staatsamptenare, vryskutters en selfstandiges nie. Vir diegene met verpligte langtermynsorgversekering is die verpligte versekeringslimiet tans 'n jaarlikse inkomste van 60.750 euro (maandeliks: 5.062,50 euro). Dit sluit reeds die vakansie- en Kersfeesbonus in. Indien die inkomste vir 'n jaar bo hierdie limiet is, kan die betrokke persoon privaat versekering uitneem en die statutêre langtermynsorgversekering verlaat. Dieselfde geld vir verpligte gesondheidsversekering (vanaf 2019).

Duitsland bied aan sy bevolking 'n sosiale veiligheidsnet wat tot dusver ongeëwenaard was. Onafhanklik
van ouderdom, gesondheid en inkomste, het elke burger die reg om te help indien nodig
en is teen siekte, werkloosheid, ongelukke, bejaarde armoede en die behoefte aan langtermyn sorg
beveilig. Hierdie sekuriteit word gedeel deur almal wat bekwaam en toegewyd is tot prestasie
gesamentlik gefinansier word. Kinders tot die ouderdom van 18 en lewensmaats / gades van die verpligte versekerde is
gratis verseker.

Benewens langtermynversorgingsversekering, bied Duitsland se sosiale netwerk ook beskerming teen armoede op ouderdom.

Foto: iStock / mheim3011

Private langtermyn-sorgversekering in 'n oogopslag

Alle persone wat aan die sogenaamde hoër verdieners behoort is nie verplig om in die statutêre gesondheids- en langtermynsorgversekering te betaal nie. In plaas daarvan kan jy private versekering kry. Werknemers en staatsamptenare deel die koste hiervan met hul werkgewer, terwyl vryskutters en ander selfstandige persone die bydraes alleen moet betaal. Die bydraes vir private langtermynsorgversekering is net so hoog as vir statutêre langtermynsorgversekering. Slegs private gesondheidsversekering is duurder, maar bied bykomende dienste wat 'n statutêre gesondheidsversekering nie dek sonder 'n bykomende bydrae nie. Selfs al is 'n persoon wat verseker moet word in swak gesondheid, ouer is of 'n hoër kosterisiko weens geslag het, is hoër bydraes verskuldig vir private gesondheidsversekering. Om hierdie rede moet belangstellendes navraag doen oor die voor- en nadele van so 'n verandering voordat hulle oorskakel. Dit is nie maklik om terug te skakel na openbare gesondheidsversekering van private gesondheidsversekering nie. 

Die selfstandige kan vrywillig statutêre gesondheids- en langtermyn-sorgversekering uitneem.
Hulle is onderhewig aan 'n minimum bydrae gebaseer op hul reg op siektevoordele. Afhanklike Self-
permanente mense sal dalk 'n bykomende fooi moet betaal. Dit geld ook vir alle privaat versekerde persone,
wat reeds voor die 1ste. Januarie 2003 was 'n private gesondheids- en langtermyn-sorgversekering verpligtend-
versekeringslimiete wat voor 2019 van krag was. Jy word toegelaat om voort te gaan met 'n jaarlikse inkomste van
ten minste 54.450 euro of 'n maandelikse inkomste van minstens 4.537,50 euro in een
ander private versekering verander en hoef nie hoër bydrae-aanslagplafonne te vrees nie.

Wenk: Staatsamptenare, vryskutters en selfstandige werknemers word oor die algemeen toegelaat om private versekering uit te neem, selfs al is hul inkomste onder die verpligte versekeringslimiet. Jy is egter vrygestel van verpligte pensioenversekering. 

Private aanvullende langtermyn-sorgversekering: 'n Goeie besluit

Soos reeds genoem, is statutêre en private langtermyn-sorgversekering 'n tipe gedeeltelik omvattende versekering. Enigiemand wat op ouderdom aan die veilige kant wil wees, moet privaat aanvullende langtermynsorgversekering uitneem wat die kosterisiko in die geval van die behoefte aan langtermynsorg verminder. Die aanvullende langtermynsorgversekering sluit daaglikse sorgtoelaagversekering, langtermynsorgpensioenversekering en langtermynsorgkosteversekering in.
Die daaglikse sorgtoelaagversekering dek tussen 20 en 100 persent van die buitepasiënt- of binnepasiënt-daaglikse toelaekoste, afhangende van die vlak van sorg. Verpleegpensioenversekering is 'n lewensversekeringspolis. Dit word in maandelikse paaiemente uitbetaal wanneer die behoefte aan sorg begin, waarvan die bedrag gebaseer is op die omvang van die hulp wat benodig word. Daarteenoor dek langtermynversorgingsversekering 'n deel of al die oorblywende sorgkoste - die koste wat nie deur langtermynsorgversekering gedek word nie. 
Wenk: As jy sorg daaglikse toelae versekering uitneem, gee die staat die sogenaamde "Pflege-Bahr" as 'n subsidie. As die versekerde persoon 10 euro per maand betaal, ontvang hy 5 euro per maand van die staat. Dit geld egter net as die daaglikse sorgtoelaagversekering by 'n verskaffer uitgeneem word wat aan sekere voorwaardes voldoen. Dit sluit gewaarborgde minimum voordele in, maar ook nie die verwerping van die aansoeker na gesondheidsondersoeke nie. 

Hierdie voordele is deel van statutêre en private langtermyn-sorgversekering

Volgens Boek XI van die Sosiale Kode moet die voordele vir lede van die langtermynsorgversekeringsfondse dieselfde wees, ongeag of hulle wettig of privaat verseker is. Dit word verseker deur die sogenaamde Wet op Langtermyn Sorgversekering. Afhangende van die vlak van sorg, is versekerde persone geregtig op die volgende voordele, byvoorbeeld:
 

 • Sorgtoelaag vir buitepasiëntversorging deur familielede of vriende
 • Sorgvoordele in natura in die geval van buitepasiëntversorging deur 'n verpleegdiens
 • Kombinasie van sorgtoelaag en versorgingsvoordele in natura indien nodig
 • Bykomende sorgvoordele in natura vir dag- of nagsorgfasiliteite
 • spesiale dienste vir binnepasiëntsorg
 • Subsidies vir versorgingshulpmiddels vir verbruik
 • Subsidies vir verpleeghulpmiddels
 • Subsidies vir huis noodoproepe
 • Toelaes vir hindernisvrye lewe
 • Subsidies vir die stigting van 'n buitepasiëntgroep

Wenk: In beginsel ontvang almal wat sorg nodig het wat 'n erkende graad van sorg het ooreenstemmende voordele van die sorgfonds. Indien 'n sorgvlak nog nie toegeken is nie, moet eers daarvoor aansoek gedoen word. Maar later meer daaroor. 

Die langtermyn-sorgversekering ondersteun ouderdomstoepaslike of hindernisvrye opknappings met toelaes.

Foto: iStock / Vesnaandjic

Toeganklikheid word ondersteun 

Indien die persoon wat versorging nodig het beperk is in hul mobiliteit, is dit moontlik om aansoek te doen vir 'n subsidie ​​vir hindernisvrye lewe. Dit kan verwys na die volgende opknappingsmaatreëls:

 • versperringsvrye kombuis
 • Bad met deur of ingang
 • Badhysbak
 • hindernisvrye stort
 • Bad vir stort
 • versperringsvrye toilet
 • versperringsvrye deure of voordeure
 • Rolstoel-opritte en opritstelsels
 • Traphysers (ook gebruikte traphysers)
 • Buitelug hysbakke
 • Huishysbakke
 • Hys of hys
 • Stoelhysers
 • Kromme lig
 • Potlode
 • Platform hysbakke

Wenk: Doen ook navraag of jy kan aansoek doen vir KfW-befondsing vir ouderdomsgeskikte lewe. Op hierdie manier kan jy die koste vir 'n hindernisvrye lewe weer aansienlik verminder. 

Doen aansoek vir vlak van sorg: assessering vereis!

Enigiemand wat sorg nodig het, sal slegs voordele uit die sorgversekering ontvang as hulle 'n erkende graad van sorg het. Uiteindelik hang die spesiale sorgdienste waarop die versekerde persoon kan eis ook hiervan af. Die assessering word uitgevoer by die statutêre langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy deur die Mediese Diens van die Gesondheidsversekering (MDK), en by die private langtermyn-sorgversekeringsmaatskappy deur Medicproof GmbH. In beginsel is so 'n beoordeling egter ook moontlik deur ander ouditdienste wat aan alle wetlike vereistes voldoen.
Hierdie stappe is nodig:

 1. Doen aansoek vir graad van sorg
 2. Aktiveer assessering
 3. Deskundige beveel sorgvlak en nodige dienste aan
 4. Verpleegsorgfonds besluit of om die beoordelaar te volg
 5. Goedkeuring of ontkenning

Indien die langtermynsorgversekeringsfondse die aansoek om 'n langtermynsorgvlak afkeur, kan u beswaar aanteken teen die langtermynsorgvlak en, in ernstige of dringende gevalle, ook 'n regsgeding indien. In hierdie geval is dit egter raadsaam om vooraf met jou vertroude dokter te bespreek of hy of sy werklik aan die vereistes voldoen.

Langtermyn-sorgversekering: bydraekoerse

Langtermyn sorg versekering lid

Bydraekoers tot 2018

Nuwe bydraekoers vanaf 2019

sorgversekering
vir kinders

nie-bydraende gesinsversekering

nie-bydraende gesinsversekering

sorgversekering
vir ouers

2,55 persent van bruto inkomste

3,05 persent van bruto inkomste

sorgversekering
vir kinderloos

2,80 persent van bruto inkomste

3,3 persent van bruto inkomste

sorgversekering
vir afgetredenes

2,55 persent van die pensioen,
2,80 persent vir kinderloosheid

3,05 persent van die pensioen,
3,3 persent vir kinderloosheid

sorgversekering
vir begunstigdes

die helfte van die bydraekoers
van 1,275 persent

die helfte van die bydraekoers
van 1,525 persent

Wenk: Terwyl pensioenarisse gewoonlik hul bydraes ten volle moet betaal, is dit nie van toepassing op pensioenarisse wat hulp nodig het nie. Hier betaal die vervoerder die helfte van die koste. Daarbenewens moet pensioenarisse inkomste bo die bydrae-aanslagplafon van tans 54 hê.450 euro betaal geen bydraes nie.

Die bedrag van die bydraes hou nou verband met die sorghervormings. Veral die Wet op Sorgversterking
vanaf 2017 het dit nodig gemaak om die bydrae tot die finansiering te verhoog. Byvoorbeeld, 'n nuwe
'n Aanslagstelsel is ingestel, wat ook indirek gelei het tot hoër voordele-eise aan die kant van die versekerde.
In plaas van drie of vier sorgvlakke (insluitend sorgvlak 0) is daar nou vyf sorgvlakke, een
verskillende kragvereistes veroorsaak.

Statutêre of private langtermyn-sorgversekering?

Met langtermyn-sorgversekering maak dit nie saak of dit 'n private of statutêre verskaffer is nie. Die dienste is dieselfde. Aangesien die langtermyn-sorgversekering egter altyd aan die gesondheidsversekering gekoppel is, is dit die moeite werd om gedetailleerde inligting te bekom voordat 'n besluit geneem word. 
Soos reeds bekend, kan salarisse, pensioenarisse en werkloses slegs private versekering uitneem as hulle aan die verpligte versekeringslimiet van 60 voldoen.Oorskry € 750 bruto inkomste jaarliks. Indien bogenoemde groep mense vir twaalf maande meer as hierdie bedrag verdien, kan hulle oorskakel na private gesondheidsversekering.
Die nadele hier kan egter enorm wees. Om terug te keer na statutêre gesondheidsversekering is baie moeiliker as andersom. Dit kan gewoonlik nie plaasvind nie al het die private gesondheidsversekering die bydraes verhoog weens die individuele gesondheidsrisiko van die versekerde sodat die versekerde dit beswaarlik kan dra. Dit is dikwels die geval as die verpligte versekeringslimiet om verskeie redes nie meer oorskry kan word nie en 'n aansienlik laer inkomste behaal word as wat die geval was met die oorskakeling. Indien mediese bevindinge of 'n gesondheidsondersoek wat deur die versekeringsmaatskappy met 'n daaropvolgende assessering geïnisieer is, toon dat die versekerde persoon byvoorbeeld chronies siek is, verhoog die bydraes in sommige gevalle aansienlik en is dus altyd hoër as die bydraes van 'n statutêre gesondheidsversekeringsmaatskappy. Nog 'n nadeel is duidelik dat die bydraevrye medeversekering van kinders en behoeftige gades nie met privaat versekering moontlik is nie. Elke familielid moet verseker wees vir 'n fooi. Met betrekking tot 'n moontlike behoefte aan sorg op 'n latere datum, is dit raadsaam om in 'n statutêre gesondheids- en langtermynsorgversekering te bly en eerder toepaslike aanvullende langtermynsorgversekering uit te neem.


Wenk: As jy werkloos is, is dit moontlik om terug te keer na statutêre gesondheidsversekering. 

Gevolgtrekking oor langtermynsorgversekering

Langtermynsorgversekering is 'n belangrike hulpmiddel vir diegene wat langtermynversorging benodig. Dit is die vyfde pilaar van ons welsynstaat en verseker dat die kosterisiko vir mense wat sorg nodig het en hul naasbestaandes tot die minimum beperk word. Aangesien dit egter 'n versekering is wat nie alle dienste dek nie, is dit die moeite werd om aanvullende langtermyn-sorgversekering uit te neem. Hier kom byvoorbeeld sorg daaglikse toelae versekering, sorg koste versekering of sorg pensioen versekering ter sprake. Dit is belangrik om altyd eers aansoek te doen vir 'n mate van langtermyn sorg, anders sal diegene wat geraak word nie geregtig wees op langtermyn sorg versekering voordele nie. Versorgers moet kyk of hulle ook op voordele geregtig is.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here