Kennisgewing van vrystelling: hoekom dit so belangrik is

Die vrystellingskennisgewing beskerm eiendoms- en grondverkopers. Dit kan as 'n klousule in die koopkontrak vir 'n huis ingesluit word. Die verkoper vereis gewoonlik dat die koper aan sekere voorwaardes voldoen – byvoorbeeld om nie die eiendom sonder sy toestemming te herverkoop nie. Indien die nuwe eienaar nie daaraan voldoen nie, het die verkoper die reg om sy vorige eiendom terug te eis (terugplaas). In 'n noodgeval kan hy selfs hierdie eis in die hof eis en afdwing. Die wetlike basis is § 883 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Terloops: Die kennisgewing van vrystelling is nie outomaties deel van die verkoopskontrak nie. Jy moet hierdie reg opeis. Neem asseblief kennis dat die koper van die kontrak kan onttrek indien hy nie met u voorwaardes saamstem nie.    

Kennisgewing van vrystelling en kennisgewing van vrystelling: Die verskille

Moenie deur die twee terme mislei word nie: Die kennisgewing van vrystelling het niks te doen met die feit dat 'n kennisgewing van vrystelling "ongedoen" is, dit wil sê, geskrap word. Soos hierbo beskryf, dien dit as eiendomsreg vir die verkoper. Die prioriteitskennisgewing, aan die ander kant, beskerm die ander party, dit wil sê die koper. Gestel die verkoper verander van plan en wil sy huis aan iemand anders verkoop. Dit kan die koper in die moeilikheid bring, byvoorbeeld met verbandlenings. Vir sulke en soortgelyke situasies is daar 'n prioriteit kennisgewing van vervoer. Sodra dit in die grondregister is, is 'n spontane verandering nie meer moontlik nie. Dit word as 'n wetlik bindende versekering beskou om die eiendom te bekom.

Die kennisgewing van vrystelling kan gevind word as 'n klousule in verkoopkontrakte vir huise en moet nie verwar word met die kennisgewing van vrystelling nie. 

Foto: iStock / gopixa

In hierdie gevalle is 'n kennisgewing van vrylating nuttig

  • Die grond wat jy wil koop, behoort aan die stad of munisipaliteit? Dan moet jy rekening hou met 'n kennisgewing van verhuising. Die munisipaliteit speel dit veilig. Want sy wil hê jy moet eintlik jou droomhuis op die eiendom bou en nie iets anders daarmee doen nie. Die munisipaliteit kan ook vir jou riglyne gee rakende die minimum leefruimte of die tydperk waarin die huis voltooi moet word (gewoonlik twee jaar).
  • As jy jou maatskappy wil verkoop, kan jy ook baat by 'n kennisgewing van vrystelling. Hy kan eis dat die nuwe eienaar voortgaan om alle werknemers in diens te neem ná die verkoop.
  • Egskeidings eindig dikwels in 'n oorlog van rose – en dit stop nie by die gemeenskaplike huis nie. Daar is twee opsies: Óf die huis word verkoop en albei soek 'n nuwe huis. Of een van hulle los die huis aan die ander en trek uit. Dikwels kom 'n kennisgewing van vrylating ter sprake. Dit spesifiseer wat met die huis moet gebeur as die persoon wat in die huis bly, weer trou.
  • Selfs in die geval van verwagte erfopvolging, dit wil sê as 'n familielid die eiendom erf voor die dood van die testateur, maak 'n kennisgewing van afstanddoening sin. Daarin kan die testateur byvoorbeeld lewenslange verblyfreg eis of eis dat die eiendom in familiebesit bly.
  • Daarbenewens beskerm die kennisgewing van hervestiging teen die huis wat in die hande van sy krediteure val in die geval van die nuwe eienaar se bankrotskap.

Goed om te weet: Indien 'n enkele, kinderlose huiseienaar sterf, kry die oorspronklike eienaar sy verkoopte eiendom terug danksy die kennisgewing van verhuising.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte & Belastings Waarvoor jy moet oplet in die koopkontrak en notaris Eiendomskennis Onteiening van vaste eiendom en grond Regte & Belasting Notarisfooie vir die koop van 'n huis: Dit is hoeveel fooi aangegaan word in samewerking met

Inhoud van die kennisgewing van vrystelling

Daar is geen wetlike regulasies nie – nie wat inhoud of vorm betref nie. Dit staan ​​jou vry om te besluit onder watter voorwaardes die eiendom of eiendom aan jou teruggedra of verkoop moet word. Wil jy graag hê die nuwe eienaar moet op oudag na jou omsien? Of gaan voort met jou geselskap in jou guns? Dan moet jy dit in die verkoopskontrak lys. Terloops: Dit is moontlik om die bespreking te bemaak om teruggetrek te word. Jy moet uitdruklik sê of jy wil hê dit moet die geval wees of nie.
Aandag: Selfs al maak die wetgewer geen spesifikasies nie, soos so dikwels die geval is, is duidelike, waterdigte formulerings belangrik. Dit is dus noodsaaklik dat jy advies by 'n prokureur inwin.

Geldigheid van die kennisgewing van vrystelling

'n Kennisgewing van afstanddoening is slegs geldig indien dit deur 'n notaris en ins
Grondregister is ingeskryf. Om dit te doen, benodig hy 'n registrasie-aansoek, die notariële verkoopskontrak,
asook 'n belastingklaringsertifikaat van die belastingkantoor (§13 grondregisterregulasie). So gou
die kennisgewing van hervestiging in die grondregister (artikel 2, "Laste en beperkings ") is dit
effektief. Die herroepingsregkennisgewing is slegs geldig vir 'n beperkte tydperk en eindig indien dit nie oorgedra word nie
of geërf, gewoonlik met die dood van die verkoper.

Dit is hoeveel 'n kennisgewing van vrystelling kos

Die koste vir 'n bespreking vir vertrek is gebaseer op die markwaarde van die geregistreerde eiendom. Dit bestaan ​​uit die fooie vir die inskrywing in die grondregister en die koste vir die notaris. Voorbeeld: 'n Eiendom het 'n waarde van 100.000 euro. Dan is ongeveer 155 euro verskuldig vir die inskrywing in die grondregister plus notarisgelde. Makelaarskommissie en eiendomsoordragbelasting kan by die koste vir die kennisgewing van hervestiging gevoeg word as toevallige aankoopkoste.

Skrap van die kennisgewing van vrystelling

Dit is heeltemal moontlik om 'n kennisgewing van vrystelling te skrap. Om dit te kan doen, het jy ’n sogenaamde skrappermit nodig – en goeie redes. Die volgende word gewoonlik erken:

  • Die nuwe eienaar het aan alle vereistes en voorwaardes voldoen.
  • Die voormalige eienaar het van plan verander. Hy doen afstand van sy wettige reg op heroordrag.
  • Die koopkontrak word teruggetrek, byvoorbeeld omdat die koper nie meer die eiendom kan finansier nie.
  • Die oorspronklike eienaar sterf en het nie die kennisgewing van vrylating geërf nie. Daar moet ook in die grondregister kennis geneem word dat bewys van dood voldoende is as rede vir skrapping.

Die weg na die skrapping lei weer via die notaris. Hy dien die kansellasiemagtiging by die grondregister in. Daar is weer fooie hiervoor. Die goeie nuus: Dit is baie minder as die koste van registrasie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here