Gids tot selfevaluering deur huurders met gratis PDF-vorms

Uit 'n suiwer wetlike oogpunt is voornemende huurders nie verplig om selfassessering te verskaf nie. As ’n verhuurder moet jy egter versigtig wees as ’n aansoeker weier om inligting oor homself te verskaf. Alhoewel die gedrag nie noodwendig potensiële finansiële knelpunte of selfs 'n huurnomade hoef aan te dui nie, is een ding seker: die belanghebbende party het 'n rede om 'n lae profiel te hou. Jy kan nie weet of hulle net versigtig is met hul data en of daar iets ernstigs daaragter is wat jou probleme kan veroorsaak nie. Indien daar genoeg ander aansoekers beskikbaar is wat meer gewillig is om die huurder selfassessering in te vul, moet jy dus op hulle konsentreer.

Wat mag verhuurders vra in die huurder selfassessering?

Is diegene wat in behuising belangstel in staat om die huur maandeliks te betaal?? Hoeveel mense sal in die woonstel woon? Bring diere? Uit ’n verhuurder se oogpunt is die eerste punt sekerlik die belangrikste om geskikte huurders te vind. Ander aspekte is egter ook belangrik as 'n bedagsame en aangename samesyn in die huis moontlik moet wees. Sekere dinge kan dus in die huurder-selfevaluering bevraagteken word, maar ander nie.
Jy mag nie vryelik inligting aanvra wat jy dink van belang kan wees nie. U is slegs daarop geregtig om die huurder-selfassessering te gebruik om dinge uit te vind wat noodsaaklik is vir die huurkontrak.
Dit is ook nie wettig om al die inligting wat vir jou van belang is op dieselfde tyd uit te vind nie. Afhangende van of die huurder die woonstel vir die eerste keer gaan inspekteer of na die woonstel kyk, besluit het om die woonstel intussen te huur, of jou reeds ontmoet het om 'n kontrak te sluit - op al hierdie tye word jy net toegelaat om sekere vrae te vra of in navraag 'n huurder selfassessering.

Watter inligting kan verhuurders voor die besigtiging vra?

Voordat die potensiële nuwe huurder die woonstel besoek, is jy as verhuurder geregtig om die volgende inligting van die huurder aan te vra:
 

 • Voor- en van
 • nodige kontakbesonderhede
 • Daar is 'n behuisingsregtesertifikaat?
 • Is dit beplan om troeteldiere aan te hou??


Om navraag te doen oor die voornaam en van asook 'n telefoonnommer of e-posadres is voor die hand liggend, as verhuurder wil jy immers in jou korrespondensie weet aan wie jy skryf en hoe jy hulle kan bereik, byvoorbeeld om te reël of stel die afspraak vir die woonstelbesigtiging uit.
Indien die woonstel wat jy huur een is wat deur maatskaplike behuising gesubsidieer word, is dit noodsaaklik dat die belanghebbende oor die nodige behuisingsregsertifikaat beskik. As daar ander voorwaardes is wat die keuse van huurders aansienlik beperk, kan en moet jy ook nou navraag doen oor die nakoming van hierdie voorwaardes. Op hierdie manier vermy jy om geskikte kandidate af te wys net om uit te vind dat jou gunsteling vooruitsig nie aan die wetlike vereistes vir die woon in die eiendom voldoen nie.
Jy kan ook nou navraag doen of die huurder beplan om 'n dier in die woonstel aan te hou. Om katte of honde in die gehuurde woonstel aan te hou, kan immers veroorsaak dat ander huurders of eienaars versteurd voel in die huis. Om konflikte reg van die begin af te vermy, moet die troeteldiervraag so vroeg as moontlik opgeklaar word. Jy kan vra of die huurder beplan om klein diere aan te hou, maar hy kan hier 'n lae profiel hou. Jy kan hom immers nie verbied om byvoorbeeld voëls of visse aan te hou nie.

Watter vrae mag die huurder selfassessering bevat na die inspeksie by die aanvang van die kontrak?

Indien die potensiële nuwe huurder na besigtiging in die woonstel belangstel, kan u onmiddellik daarna verdere inligting by hom bekom in 'n huurder selfassessering. Die dan toelaatbare vrae is die volgende:
 

 • Wat is die vorige adres?
 • Wat is die vooruitsig se inkomstesituasie?
 • Watter werk het hy by watter werkgewer?
 • Hoeveel mense moet in die woonstel intrek?
 • Is daar 'n uitsettingskennisgewing vir agterstallige huurgeld?
 • Verbruikersbankrotskap is ingedien?


Die kwessie van die vooruitsig se finansiële situasie is noodsaaklik. Hy moet immers die huur gereeld en betyds oor die lang termyn kan betaal. Die antwoord op hierdie vraag lei gewoonlik direk na die volgende een in die huurder selfassessering: Vir watter werkgewer werk die persoon en watter werk doen hulle daar? Neem asseblief kennis dat u nie geregtig is om navraag te doen oor die duur van die diensverhouding nie! Indien die huur deur die Federale Indiensnemingsagentskap oorgeneem word, is jy geregtig op inligting daaroor. U mag dan egter nie meer inligting oor die huurder se verdere finansiële situasie aanvra nie.

Die inligting wat verhuurders in die huurder-selfevaluering mag vra wanneer potensiële huurders daar is om die eiendom te besigtig en uiteindelik belangstelling toon, is redelik uitgebreid.

Foto: iStock / sturti

Die huidige adres word byvoorbeeld benodig om dokumente aan die toekomstige huurder te stuur, soos die huurooreenkoms, indien dit nie direk oorhandig word nie. Die vorige adres kan jou ook 'n aanduiding gee van wie die voornemende huurder se vorige verhuurder was. Maar jy mag nie uitdruklik hieroor vra nie (sien hieronder).
Die versoek om inligting oor hoeveel mense in die woonstel moet intrek is ook geregverdig. ’n Hoër aantal mense beteken immers gewoonlik meer slytasie op die woonstel. As 'n verhuurder het jy dus 'n reg op hierdie inligting.
Die twee ander vrae oor 'n uitsettingskennisgewing of verbruikersbankrotskap is bedoel om jou as verhuurder te beskerm teen 'n huurder wat nie die maandelikse huur sal kan betaal nie. Hierdie vrae is dus ook toelaatbaar.

Diens: Vorm vir huurder selfassessering om af te laai na die besigtiging:

Die inligting wat verhuurders in die huurder-selfevaluering mag vra wanneer potensiële huurders daar is om die eiendom te besigtig en uiteindelik belangstelling toon, is redelik uitgebreid.

Watter vrae mag die huurder selfassessering bevat kort voor die sluiting van die kontrak?

Indien die sluiting van 'n huurooreenkoms op hande is, kan u as verhuurder verdere inligting van die toekomstige huurder aanvra. Hierdie is:
 

 • Bewyse van inkomstetoestande
 • Bewys van kredietwaardigheid
 • Rekeningbesonderhede


Tot nou toe moes jy die huurder se inligting oor sy inkomste glo in die huurder-selfassessering. Noudat die kontrak op die punt staan ​​om onderteken te word, kan jy ook bewyse daarvan vra. Dit kan betaalstrokies sowel as belastingaanslae of belastingaanslae vir selfstandiges wees. Insetbelastingopgawes.
Bykomende sekuriteit voorsien verhuurders van inligting oor die kredietwaardigheid van die huurder van 'n kredietagentskap soos Schufa (beskermingsvereniging vir algemene leningsbeskerming). Indien u as die verhuurder sulke inligting van die huurder versoek, moet u weet dat u nie geregtig is op die tellingwaardes, bank- of kredietinligting wat daar aangedui word nie. Slegs inligting wat inligting bevat waarin jy as die verhuurder 'n regmatige belang het, word toegelaat.
Jy kan ook nou die bankbesonderhede van die kontraktuele vennoot vra. Dit is omdat jy dit nodig het om enige kredietsaldo's wat tydens die huurperiode mag oploop (byvoorbeeld na die nutsrekening) aan die huurder te kan uitbetaal.

Diens: Vorm vir huurder selfassessering om af te laai kort voor die kontrak onderteken word:

Die inligting wat verhuurders in die huurder-selfevaluering mag vra wanneer potensiële huurders daar is om die eiendom te besigtig en uiteindelik belangstelling toon, is redelik uitgebreid.

Wat mag verhuurders nie in die huurder selfassessering vra nie?

Jy moet nooit vir sekere inligting van die voornemende huurder in die huurder-selfassessering vra nie. Opsommend is dit al die inligting wat nie verband hou met die beoogde huurperiode nie. As jy in elk geval vir hierdie inligting vra, loop jy 'n boete in gevaar.
Hierdie vrae is taboe in die huurder selfassessering:

 • Wat is die huwelikstatus??
 • Skedule kinders? / Is jy swanger?
 • Wie is die vorige verhuurder??
 • Is jy 'n lid van 'n party??
 • Is jy 'n lid van 'n vereniging??
 • Het jy 'n kriminele rekord of 'n ondersoek?
 • Aan watter godsdiens behoort jy?
 • Wat is jou nasionaliteit?
 • Het jy enige chroniese siektes?
 • Speel instrumente? (en ander stokperdjies en voorkeure)


Al hierdie vrae hou nie direk verband met die voorgestelde huurperiode nie en is dus ontoelaatbaar. Dit gaan ook oor inligting van die huurder se privaatheid. Dit is natuurlik vir jou as verhuurder interessant om uit te vind of die potensiële nuwe inwoner van die eiendom beplan om kinders te hê. Jy is egter nie geregtig op hierdie inligting nie. Dit geld terloops ook vir enige party, vereniging of geloofsverband. Hierdie inligting hou ook nie verband met die huurkontrak nie.
Die vraag wat veral in die huurder selfevaluering gevra word oor musiekinstrumente wat moontlik bespeel is, word ook nie toegelaat nie. Omdat hierdie inligting deel is van die huurder se privaatheid.

As huurders vrae oor hul partytjie of godsdiens of ander private sake ontdek wanneer hulle die huurder selfassessering voltooi, hoef hulle dit nie te beantwoord nie.

Foto: iStock / AndreyPopov

Wat is die gevolge van ontoelaatbare vrae in die huurder selfassessering?

Indien inligting in die huurder selfevaluering aangevra word wat nie wetlik toelaatbaar is nie, kan dit ernstige finansiële gevolge hê. Verhuurders wat sulke vrae vra, kan in die ergste geval met tot 300 beboet word.Tel EUR 000. Hierdie hoë boete sal egter waarskynlik nie opgelê word aan 'n private verhuurder wat net 'n enkele woonstel verhuur nie. ’n Boete van sowat 100 euro moet egter ook hier verwag word.

Moet die huurder die waarheid vertel in die huurder selfassessering?

Die huurder moet altyd waarheidsgetroue inligting in die huurder selfassessering verskaf indien die vraag direk verband hou met die beoogde huurperiode. Hier het die verhuurder 'n regmatige belang by feitelike inligting. Dit is byvoorbeeld die geval met vrae oor die huurder se solvensie. Dit is egter noodsaaklik om die punte in tyd wat hierbo gelys is, waaruit sekere vrae gevra kan word, in ag te neem. Eers dan is die huurder verplig om waarheidsgetroue inligting te verskaf.

Wat gebeur as die huurder in die huurder selfassessering lê?

Of 'n leuen in die huurder-selfopenbaarmaking gevolge vir die huurder inhou, hang af van watter vraag hy met die onwaarheid beantwoord het: As die vraag ontoelaatbaar was (sien hierbo), het die leuen geen gevolge nie. Wanneer dit by die toelaatbare vrae kom, is dit egter noodsaaklik dat hy by die waarheid hou, anders word hy in die ergste geval met beëindiging van die huurkontrak sonder kennisgewing gedreig.
Indien die huurder byvoorbeeld in die huurder selfaanslag beweer dat hy in 'n aansienlik beter finansiële posisie is as wat hy werklik is, kan dit die verhuurder geregtig maak om die huurooreenkoms sonder kennisgewing te beëindig. En dit geld selfs al betaal hy die huur gereeld en betyds ondanks die feit dat sy inkomste eintlik aansienlik laer is. Volgens 'n uitspraak van die streekhof in München (LG Munich, uitspraak van 25.03.09, as. 14 S 18532/07), kon daar nie van die verhuurder - wat nooit die huurooreenkoms onder hierdie voorwaardes sou gesluit het nie - verwag word om finansiële skade te ly voordat die kontraktuele verhouding beëindig is. Daar is eerder misleiding in die betekenis van Artikel 123 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), wat beëindiging sonder kennisgewing regverdig.

As die huurder gelieg het oor toelaatbare vrae in die huurder-selfevaluering, kan jy die kontrak sonder kennisgewing beëindig volgens Artikel 123 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB).

Foto: iStock / rclassenlayouts

Benewens die huurder selfassessering, maak dit sin om 'n huurskuldvrystellingsertifikaat van die vorige huurder te bekom?

Basies, hoe meer bewyse jy van die voornemende huurder kry wat sy betroubaarheid bewys, veral wanneer jy die huur betaal, hoe sekerder kan jy wees dat jy 'n betroubare huurder vir jou woonstel gevind het.

Benewens die huurder selfassessering, kan dit dus sin maak om die vorige huurder vir 'n huur skuldvrye sertifikaat te vra. Uit 'n wetlike oogpunt het jy geen wetlike reg om hierdie kwitansie te eis nie, maar die potensiële huurder kan dit voorlê en bewys dat hy in die verlede altyd die huur betyds betaal het, namens hom praat en jou 'n bietjie meer sekuriteit gee.

Neem asseblief kennis dat dit nie noodwendig 'n negatiewe teken hoef te wees as 'n huurskuldvrystellingsertifikaat nie aangebied kan word nie. Aangesien verhuurders nie verplig is om een ​​uit te reik nie, kan die gebrek daaraan nie noodwendig geïnterpreteer word as 'n negatiewe sein ten opsigte van toekomstige huurders nie.

Wat het die GDPR met huurder-selfevaluering te doen?

Die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR), wat sedert Mei 2018 van krag is, is ook noodsaaklik met betrekking tot die huurder selfassessering. Dit is omdat dit bepaal dat die inligting wat versoek word, slegs "vir gespesifiseerde, duidelike en wettige doeleindes ingesamel mag word" (Art. 5, paragraaf. 1b GDPR). Daarbenewens moet jy "beperk word tot wat nodig is vir die doeleindes van die verwerking" (Art. 5, paragraaf. 1b GDPR). As jy as verhuurder data van voornemende huurders vra, moet jy dus verseker dat die beginsels van die GDPR streng nagekom word wanneer die data ingesamel en gestoor word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here