Rookverklikkervereiste in Duitsland en die federale state in 2018

Die rookalarmtoestelle moet in slaapkamers, kinderkamers en in die gange of. Trap areas bestaan. Gange en trappe word as ontsnaproetes binne die woonstel beskou. Wanneer die rookalarms geïnstalleer word, maak seker dat 'n moontlike brand betyds opgemerk en aangemeld word. Die inwoner, dit wil sê die onmiddellike eienaar van die eiendom, is verantwoordelik vir die operasionele gereedheid van die rookalarm. Slegs indien die eienaar, dit wil sê die verhuurder, hierdie verpligting aanvaar, word die huurder vrygelaat.

Rookverklikker verpligtend in Beiere

Die besonderhede van die toerusting van die woonstel met rookalarms word in die Beierse bouregulasies gereguleer. Dit verduidelik watter kamers van 'n seintoestel voorsien moet word. Boonop bevat die regulasie 'n verwysing na die installering van die rook- en brandalarms, wat op so 'n manier geïnstalleer moet word dat moontlike brandrook vinnig opgespoor word.
Die oorgangstydperk vir die heraanpassing van rookalarms in bestaande geboue het vanaf Januarie 2013 tot einde 2017 in Beiere gestrek. Die alarms word geïnstalleer in die slaapkamers en kinderkamers asook in die gange of. Ontsnaproetes. Oor die algemeen neem die inwoner en huurder die nodige instandhoudingswerk op en is dus verantwoordelik vir die funksionaliteit van die rookmelder. Die eienaar van die eiendom kan ook self hierdie onderhoudsverpligting aanvaar. 

Rookverklikker verpligtend in Berlyn

Die verpligting om rookverklikkers in nuwe geboue en ombouings te gebruik, bestaan ​​sedert die begin van 2017 in Berlyn. Vir bestaande eiendomme strek die sperdatum tot 2020.
Die Berlynse staatsbouregulasies bepaal dat gemeenskaplike kamers en gange, wat ontsnaproetes is, toegerus moet wees met ten minste een rookverklikker. Kombuise is uitgesluit. Die installering van die seintoestelle moet op so 'n wyse uitgevoer word dat die alarmsein onmiddellik klink in die geval van brandrook. 
Die inwoners of huurders is gewoonlik verantwoordelik vir die bedryfsveiligheid van die rookalarms. Indien die eienaar hierdie verpligting aanvaar, gaan die verantwoordelikheid van die begunstigde eienaar na hom oor.

Rookverklikker verpligtend in Brandenburg

In Julie 2016 is verpligte rookalarms vir nuwe geboue en ombouings in Brandenburg ingestel. Die Brandenburgse bouregulasies bepaal dat die gemeenskaplike vertrekke en die gange toegerus moet wees met een of meer rookverklikkers. Die gange word as ontsnaproetes gesien. Soos in sommige ander federale state, is die regulasie in Brandenburg nie net van toepassing op die slaapkamers nie, maar ook op die leefarea. Die oorgangstydperk, wat verband hou met die heraanpassing van rookverklikkers in bestaande geboue, strek tot Desember 2020. Van toe af is brandalarms verpligtend.
Die regulasie vir rookalarms in Brandenburg sluit ook die regulasies vir installasie in: Die alarmtoestelle moet so geïnstalleer word dat dit brandrook op 'n vroeë stadium opspoor en rapporteer.

Opknapping van rookverklikkers Die aanheg en instandhouding van rookverklikkers Huishoudelike wenke Rookverklikkers: Hoe om die beste installasieplek te vind

Rookverklikker verpligtend in Bremen

Die verpligting om rookalarmtoestelle te gebruik is sedert Desember 2009 in die bouregulasies van die staat Bremen aangeteken. Die oorgangstydperk vir heraangepaste waarskuwingstoestelle in bestaande geboue het in 2015 geëindig. Die regulasie in Bremen skryf rookverklikkers in die slaapkamers en kinderkamers voor, en die ontsnaproetes en die gange moet toegerus wees met rookalarmtoestelle.
Die direkte gebruikers, dit wil sê die mense wat in die betrokke woonstel woon, is oor die algemeen verantwoordelik vir die instandhouding van die rookalarmtoestel. In sommige gevalle doen die eienaars dit egter ook.

Rookverklikker verpligtend in Hamburg

In Hamburg is einde 2005 besluit dat rookalarms verpligtend is, wat sedert April 2006 van krag is. Daar was 'n oorgangsfase vir die bestaande geboue. Sedert Januarie 2011 is die regulasie in Hamburg egter van toepassing op alle nuwe, bestaande en opgeknapte geboue. Presiese inligting kan gevind word in die Hamburg-bouregulasies. In Artikel 45, Paragraaf 6, word dit byvoorbeeld gestel dat benewens die slaapkamers en kinderkamers, die gange ook toegerus moet wees met rookalarms. Dit is belangrik om te verseker dat die rookalarms korrek geïnstalleer is sodat dit onmiddellik 'n boodskap aktiveer as brandrook gegenereer word.

Rookverklikker verpligtend in Hessen

Die rookverklikkervereiste in Hesse is sedert middel 2005 van krag vir nuwe geboue en ombouings en vir bestaande geboue sedert Desember 2014. Die Hessiese bouregulasies het al die besonderhede in Afdeling 13, Paragraaf 5 opgesom. Dit bepaal dat die rookalarmtoestelle in die slaapkamers, in die kinderkamers en in die gange, wat ontsnaproetes is, gebruik moet word. Hierdie regulasie bepaal ook dat die eienaars of gebruikers van die eiendom oor die algemeen verantwoordelik is vir die veilige funksionering van die aanmeldingstoestelle, tensy die eienaar daarvoor sorg.

Rookverklikker verpligtend in Mecklenburg-Voor-Pommere

In Mecklenburg-Voor-Pommere is die rookverklikkervereiste in April 2006 ingestel en aanvanklik net van toepassing op nuwe geboue en opknappings. Die bestaande woonstelle moes egter ook teen die einde van 2009 met rookalarms toegerus word. Die alarms moet in die slaapkamers en in die kinderkamers sowel as in die gange geïnstalleer word.
Aan die einde van 2015 was daar 'n verandering ten opsigte van die onderhoudsverpligting. Tot dan was huurders en verhuurders parallel verantwoordelik vir die veiligheid van die bedryfstoestand. Sedertdien het die eienaars egter verantwoordelikheid voor die reg geneem. Indien die eienaars versuim om hul verpligting na te kom, is 'n boete betaalbaar, tot 500.Kan tot EUR 000 beloop.

Wet en Belasting Rookalarms: Wie is aanspreeklik vir vals alarms? Huishoudelike wenke Rookalarms in die groot toets 2021: Dit is die toetswenners Veiligheid Rookalarms: wie is verantwoordelik en wat moet in ag geneem word?

Rookverklikker verpligtend in Nedersakse

Die Nedersakse boukode het rookalarms in nuwe geboue en ombouings sedert November 2012 bepaal. Die oorgangsfase vir die heraanpassing van rookverklikkers in bestaande geboue het aan die einde van 2015 geëindig.
Die regulasie bepaal dat die slaapkamers en die kinderkamers met ’n rookverklikker toegerus moet wees. Die gange wat as ontsnaproetes uit die woonvertrekke van die wooneenheid dien, benodig ook ten minste een rookalarmtoestel.
Oor die algemeen is die inwoners verantwoordelik vir die instandhouding van die toerusting. Die eienaar kan egter hierdie taak op hom neem en sodoende die inwoners van hul verpligtinge vrystel.

Rookverklikkers is verpligtend in Noordryn-Wesfale

 In Noordryn-Wesfale is die rookalarmstelsel sedert April 2013 verpligtend vir nuwe geboue en is in 2017 na bestaande geboue uitgebrei. Die alarms is geleë op die strategies belangrike punte in die slaapkamers en kinderkamers asook in die ontsnaproetes en gange. Die inwoners is verantwoordelik om te verseker dat die toestelle in werking is, tensy die eienaar die verpligting nakom om self die brandalarm in stand te hou.

Rookverklikkers is verpligtend in Rynland-Palts

Die staatsboukode van Rynland-Palts reguleer die gebruik van rook- en brandalarms. Daar is sedert 2003 'n rookalarmregulasie vir nuwe geboue hier, wat in 2012 na bestaande geboue uitgebrei is. Installasie is verpligtend in slaapkamers en kinderkamers, asook in die gange wat as ontsnaproetes beskou word.

Rookverklikker verpligtend in Saarland

In die Saarland is die rookverklikkervereiste vir nuwe geboue in 2004 ingestel. ’n Herstel-sperdatum van Desember 2016 is vir bestaande geboue vasgestel. Sedertdien moet alle slaapkamers en die ontsnaproetes toegerus wees met 'n rookverklikker of brandalarm.
Die inwoners is verantwoordelik om te verseker dat die toestelle behoorlik werk. As huurder is jy slegs van hierdie verpligting vrygestel as die eienaar self hierdie taak op hom neem.

Huishoudelike wenke Skakel rookalarms af: Oplossings vir vals alarms DIY & herstelwerk Rookalarm piep? Wenke teen irriterende waarskuwingstonele Sekuriteit Netwerk rookalarms: nuttig of nie?

Rookverklikkers is verpligtend in Sakse

Die Saksiese boukode bepaal ten minste een rookverklikker vir slaapkamers en gange, tensy daar 'n ander stelsel vir outomatiese rookwaarskuwing is. Dit kan ook 'n kombinasie-toestel soos 'n brandalarm wees. Tot dusver is die regulasie slegs van toepassing op nuwe geboue en, afhangende van die strukturele vereistes vir ombouings, terwyl heraanpassing vir bestaande geboue nog nie deur die wet gereguleer word nie.
Basies is die inwoners verantwoordelik vir die alarms, tensy die eienaar daarvoor sorg. 

Rookverklikker verpligtend in Sakse-Anhalt

In Sakse-Anhalt is rookalarms sedert Desember 2009 verpligtend. Die oorgangs- en heraanpassingsfase vir bestaande geboue het tot Desember 2015 geduur. In beginsel is die eienaar van die eiendom verantwoordelik vir die funksionaliteit van die rookalarm, selfs al maak die bouregulasies nie 'n duidelike stelling hieroor nie.

In Sakse-Anhalt is rookalarms sedert Desember 2009 verpligtend. Die oorgangs- en heraanpassingsfase vir bestaande geboue het tot Desember 2015 geduur. In beginsel is die eienaar van die eiendom verantwoordelik vir die funksionaliteit van die rookalarm, selfs al maak die bouregulasies nie 'n duidelike stelling hieroor nie.

Rookverklikkers is verpligtend in Sleeswyk-Holstein

Waarskuwingstelsels soos rook- en brandalarms moes sedert einde 2005 in nuwe geboue in Sleeswyk-Holstein geïnstalleer word en sedert Desember 2008 ook in bestaande geboue. Oor die algemeen sorg die eienaar of verhuurder vir die installering van die rookalarms, terwyl die inwoner/huurder vir hul instandhouding sorg. Die eienaars kan ook self die operasionele gereedheid nagaan of 'n diensverskaffer opdrag gee.

Rookverklikker verpligtend in Thüringen

In Thüringen is die vereiste vir rookverklikkers in nuwe geboue sedert 2008 van krag. Die oorgangsfase vir bestaande geboue eindig in Desember 2018. Die eienaar is verantwoordelik vir die installasie en instandhoudingswerk van die rookalarmtoestel, wat dus moet verseker dat die toestelle korrek geïnstalleer en ten volle funksioneel is.

Wat om te doen in die geval van brand

As 'n brand in die huis uitbreek, is die regte gedrag noodsaaklik. Bly in elk geval kalm. As jy nie self die brand kan blus nie, verlaat die huis dadelik. Moenie vergeet om vensters en deure toe te maak nie en stel die brandweer dadelik in kennis.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here