Reg in 'n vakmanskontrak

Reg met 'n vakman se kontrak: 'n handdruk is nie altyd genoeg nie

As vakmanne vir privaat individue werk, gaan albei 'n kontraktuele verhouding aan. Daarom geld die volgende veral vir verbruikers: hou jou oë oop!

As die water uit 'n pyp vloei, as 'n venster lek of as die verhitting staak, moet jy vinnig optree. Maar selfs met 'n lekkende dak, moet jy staatmaak op die bekwame hulp van spesialiste. Dit gaan nie oor wie jy vra of watter kriteria gebruik word om ’n goeie maatskappy te kies nie – die onderwerp van hierdie artikel is die regsagtergrond: die sg Vakman kontrak. So wat moet jy weet en oorweeg as jy besluit om hulp van kundiges op hul gebied te soek?

Vakmandienste: let op wetlike aspekte © MQ-illustrasies, voorraad.adobe.com

Loodgieters, dakdekkers, skrynwerkers, vensterpassers of verwarmings- en waterloodgieters sal 'n kontraktuele verhouding met jou aangaan voordat jy vir hulle werk. Nie net omdat baie tydens werk of daarna verkeerd kan loop nie, dit is die moeite werd as verbruiker om jou regte te ken.

Wettiglik 'n kontrak vir werk

Basies is dit een Werkskontrak, as die waterpyp byvoorbeeld drup en die loodgieter hierdie ongeluk kom regmaak. As die werk verder gaan, kom die spesialis omdat jy in 'n aansienlike mate wil opknap, dan praat mens van 'n verbruikersboukontrak en dit is op skrif.

Kom ons neem in die volgende egter 'n normale een aan Vakman kontrak die einde. Dit is belangrik dat jy eers verskeie aanbiedinge van verskillende maatskappye kry. Dit hoef nie skriftelik gedoen te word nie, jy kan dit ook oor die telefoon doen en kolpunte maak. Dit ook bied self hoef nie noodwendig op skrif te wees nie – dit behoort te wees. Want as jy 'n dokument in jou hande hou waarin dienste en materiaal gelys is en die bevestiging dat alle werk professioneel volgens regulasies uitgevoer word en by die aanbodprys ingesluit is, is jy aan die veilige kant. As jy later met die nutsman sou stry, het jy eenvoudig meer in die hand. Daarbenewens kan koste-intensiewe aanvullende aanbiedinge uitgesluit word.

Vakman bied aan: Skriftelike aanvaarding en bevestiging

Maar met alles wettig geld die volgende altyd: as jy twyfel, praat met die vakmanne.

Kry verskeie Kosteberamings a. Die vakmanne word nie toegelaat om jou daarvoor te hef nie, tensy jy anders met hulle ooreenkom. Kry 'n waarborg sodat die werklike daaropvolgende prys nie die aanbodprys oorskry nie.

Bedryf een Vaste prys dan moet die omvang van dienste en die wyse waarop dit uitgevoer moet word, presies omskryf word.

Wenk: Ken die verskil tussen 'n kwotasie en 'n kwotasie? Nee, lees dan verder hier. tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Om reg op te tree spaar moeilikheid

Die moeilikheid begin gewoonlik wanneer defekte op die pyp, kraan of dak verskyn nadat die werk gedoen is.

KONTROLELYS
Daarom weer opgesom:

 • Die omvang, spertye, fooie en materiaalkoste word bindend skriftelik gereguleer.
 • Roep 'n getuie in vir ooreenkomste op die terrein.
 • Kry 'n gedetailleerde, bindende kosteberaming van verskeie maatskappye.
 • Gaan die aanbiedinge na om te sien of al die dienste wat gelys is, werklik nodig is en of die materiaal ingesluit is. As jy twyfel, vra.

As daar geen bindende aanbod was nie, mag die geraamde koste nie aansienlik hoër wees as dié wat in die aanbod vervat is in regverdigbare gevalle nie, maar die howe sal steeds koste tot 20 persent hoër duld. Indien die koste ongegrond en hoër is, kan die kliënt die kontrak vir werk beëindig. Indien gedeeltelike dienste egter reeds gelewer is, moet dit ook vergoed word. ’n Mens kan hierteen help Vaste prys ooreenkoms, wat nie oorskry moet word nie.

Gaan handelaars se aanbiedinge deeglik na

Handelaars moet by die ooreengekome afsprake hou. Andersins, uit 'n wetlike oogpunt, sal hulle in gebreke wees. Stel spertye vas, hou die werk dop. Vordering in herstelwerk aan die dak of pyp kan tot twee weke vertraag word - natuurlik slegs as niks addisioneel as gevolg daarvan in gevaar gestel word nie.

Ernstige siekte of werkers wat tydens voorbereidingswerk rondloop, mag egter nie die vakman benadeel nie. Dan is hy nie te blameer nie.

Prokureurs praat van waarborg

Sodra die werk gedoen is, kyk jy as kliënt of alles behoorlik herstel is. Wetlik gaan dit oor die sg aanvaarding. Hulle kyk of alles gedoen is. As jy 'n gebrek ontdek, kan jy jou vakman vra om dit te herstel. Daarbenewens kan u 'n deel van die verskuldigde bedrag, wat op die faktuur is, terughou totdat die gebrek reggestel is. As 'n bedingingchip, so te sê.

Baie belangrik: Maak die gebreke skriftelik en per foto reg. As die vakman iets gedoen het waarvoor hy nie 'n bestelling van jou ontvang het nie, hoef jy nie vir hierdie werk te betaal nie. Maak dus seker dat u die faktuur.

Alles wat jy kritiseer as onbehoorlike uitvoering aan die kant van die kunsvlytonderneming val onder die opskrif van waarborg - 'n wetlike term.

As die ou wasmasjien byvoorbeeld sy gees opgegee het en die kliëntediens het dit na bewering herstel, dan geld die volgende: Jy moet die vakman skriftelik versoek om die werk weer te doen. Dit is belangrik om 'n sperdatum vir die maatskappy te stel. Jy moet vir tot twee weke daar begin, maar nie meer nie.

Maak seker dat jy spertye nakom

Jy kan egter nie baie jare later om die draai kom met jou kritiek nie. Inteendeel, die sogenaamde begin Beperkingstydperk - dit wil sê die tydperk waarna die vakman aan die veilige kant is - om te begin met die aanvaarding van die werk wat gedoen is. Hierdie tydperk kan in lengte verskil.

 • As iets vervaardig of herstel word, is die tydperk twee jaar.
 • As handelaars met geboue rondgemors het, het jy vyf jaar om daaroor te kla.
 • Indien die vakman op bedrieglike wyse verswyg het dat daar werklik 'n gebrek is waarvoor hy verantwoordelik is, dan begin die verjaringstydperk van drie jaar loop wanneer jy hierdie gebrek ontdek.
As handelaars met geboue rondgemors het, het jy vyf jaar om daaroor te kla © Tom Bayer, voorraad.adobe.com

Let egter op: As jy die voltooide werk goedgekeur het, die voltooide werk, dit wil sê aanvaar, het die handwerkonderneming 'n fundamentele reg op sy geld. Kliënte is op hul beurt daarop geregtig om 'n behoorlike faktuur te ontvang, wat u noukeurig moet nagaan.

Belangrik: handelaars betaal nie rekeninge in kontant nie

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here