Reënwater infiltrasie: hierdie opsies is beskikbaar

Met reënwaterinfiltrasie word die ophopende reënwater via 'n tegniese stelsel in die ondergrond ingebring. Afhangende van of die reënwater besoedel is of nie, moet dit skoongemaak word voordat dit wegsypel. Dit word gedoen deur die verskillende infiltrasiemetodes te gebruik.

Wie het reënwaterinfiltrasie nodig??

Basies is die wetlike vereistes vir 'n infiltrasiestelsel 'n saak van die land. Dit beteken dat die regulasies in die individuele federale state baie verskil. In Noordryn-Wesfale, byvoorbeeld, is elke huiseienaar verplig om die reënwater wat op hul eie eiendom ophoop in die grondwater te voer. In ander federale state, soos Sakse, is 'n permit nodig om die water in die grondwater te laat insypel. So hier is dit belangrik om die streekswaterwette van die lande na te kom.

Die Federale Waterbestuurswet

In 2010 het die nuwe Federale Waterbestuurswet in werking getree. Sedertdien is elke landsburger verplig om toe te sien dat reënwater nie saam met huishoudelike riool op nuutgeboude grond gestort word nie. Die water moet óf wegsypel, afloop óf, alternatiewelik, deur 'n rioolstelsel of direk in 'n watermassa gevoer word sonder om te meng.

Hoekom is reënwater deursypel nodig??

'n Reënwaterinfiltrasiestelsel het aanvanklik die doel om oppervlakwater van nedersettingsgebiede of verkeersgebiede af te lei om oorstromings te vermy. Boonop word die watertafel en die natuurlike watersiklus bewaar. Talle oppervlak seëls kan lei tot 'n vermindering in die vorming van nuwe grondwater sonder reënwater infiltrasie. Die federale state en munisipaliteite wil dit vermy.

Lees meer interessante artikels hier Konstruksie kennis aflooppyp verstop? So vloei die reënwater weer! Boukennis-uitstalbak vir reënwater-opvang: installasiewenke en koste Aangebied deur

Die moontlikhede vir reënwaterinfiltrasie

Daar is talle moontlikhede vir reënwaterinfiltrasie, wat beskryf word in werkblad A 138 van die Duitse Vereniging vir Waterbestuur, Afvalwater en Afval e. V. gestel is. Die gedetailleerde vereistes vir alle infiltrasiestelsels kan ook daar gevind word. Die individuele opsies vir infiltrasie kan ook gekombineer word. Watter infiltrasiestelsel die meeste sin maak, moet van geval tot geval besluit word. Omdat die stelsels verskillende voordele en nadele het.


1. Hol infiltrasie

Hier word die reënwater in sogenaamde bakke opgevang en dan met 'n vertraging in die ondergrond afgegooi. Die holtes is groen, vlak holtes. Onder die krippe is daar 'n dertig sentimeter dik grondsone waardeur die water wegsypel.


2. Hol-sloot-infiltrasie

Hier word die water eers in holtes opgevang. Dan sypel dit in 'n sloot in wat met gruis gevul is. Dit dien as 'n buffer. Die reënwater sypel nou stadig in die grond in.


3. Pyp infiltrasie infiltrasie

’n Pypinfiltrasie-infiltrasiestelsel is veral geskik vir die oorloop van reënopgaartenks. Pyplyne word in bedekte pypslote onder die eiendom gelê; dit lei die water direk in die ondergrond in.


4de. Infiltrasie infiltrasie

Die reënwater word tydelik in ondergrondse gruisreservoirs opgegaar en dan stadig in die ondergrond vrygelaat.


5. Plastiek hol liggaam

Ondergrondse plastiekhouers versamel die reënwater en kanaliseer dit in pype, vanwaar die water na die grond oorgedra word. Die voordeel: Hierdie metode bied 'n besonder groot bergingsvolume.


6de. Septiese tenk of dreineringskagte

Die water versamel in 'n septiese tenk of 'n dreineringskag, wat toegerus is met deurlaatbare mure. Die deursypelkapasiteit is egter hier beperk, daarom dien septiese tenks of skagte net as 'n tydelike oplossing.


7de. Gebiedsinfiltrasie

Die reënwater word weggedreineer deur 'n area-sypeling. Wanneer die reënwater dus geplaveide oppervlaktes tref, word dit na aangrensende groen gebiede gekanaliseer, waar dit dan eenvoudig wegsypel.


8ste. Bekken infiltrasie

In hierdie geval word die water na 'n wasbak of dam gevoer en sypel in die gruis-sandlaag van die walle.

Wat om te oorweeg voordat jy bou?

Voordat jy 'n reënwater-infiltrasiestelsel bou, moet jy die grond vir sy deurlaatbaarheid nagaan. Dit word gegee in die vorm van 'n deurlaatbaarheidskoëffisiënt en hang af van die aard van die grond. Sand en gruis is byvoorbeeld baie deurlaatbaar vir water, terwyl kleiryke grond 'n meer opdam-effek het. Jy moet ook weet wat die vlak van grondwater onder jou eiendom is. Omdat die infiltrasieafstand na die hoogste grondwatervlak minstens een meter moet wees. Die tipe infiltrasiestelsel hang af van hierdie twee waardes.

Reënwater infiltrasie koste

Die koste van reënwaterinfiltrasie hang af van die tipe en grootte daarvan. 'n Eenvoudige trog-infiltrasie kos ongeveer 45 euro per vierkante meter trog-oppervlakte. Gebiedsinfiltrasie is die goedkoopste teen net minder as 5 euro per vierkante meter. In die geval van 'n professionele infiltrasie-infiltrasiestelsel, totale koste van tot 5.000 euro word aangegaan.

Spaar geld met jou eie infiltrasiestelsel – dis hoe dit werk

As jy ’n infiltrasiestelsel op jou eie eiendom het, spaar jy outomaties afvalwaterfooie. Omdat infiltrasie nie aan die plaaslike rioolstelsel gekoppel is nie, sal jy dalk nie die reënwaterfooi hoef te betaal nie. Al wat jy hoef te doen is om 'n aansoek by jou munisipaliteit in te dien.

Laat die infiltrasiestelsel goedkeur

Veral in kommersiële en openbare gebiede is dit nodig om jou infiltrasiestelsel te laat goedkeur. Die munisipaliteit se laer waterowerheid is verantwoordelik vir die goedkeuring. Vir private huishoudings lê die goedkeuringsvereiste by die onderskeie munisipaliteit. Die staatsordonnansies reguleer of ’n permit toegestaan ​​moet word. In baie gevalle vereis holtes en hol infiltrasie-infiltrasiestelsels nie 'n permit nie.

’n Reënwater-opvangstelsel voer die reënwater in die huishoudelike water van die huis in.

Foto: bien-zenker.de

Is daar alternatiewe vir infiltrasie?

In plaas daarvan om die reënwater in die grondwater of die rioolstelsel in 'n infiltrasiestelsel te stort, kan eiendomseienaars ook die water gebruik. Opvang van reënwater of reënwaterbestuur is moontlik indien die huishouding daardeur van proseswater voorsien word. Industriële water kan byvoorbeeld gebruik word om plante en groen ruimtes nat te lei of om wasgoed of skottelgoed skoon te maak.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here