Probleme met die argitek

Probleme met die argitek - wat om te doen?

Werk met 'n argitek kan keer op keer tot moeilikheid lei. Dit is die geval met nuwe geboue sowel as met opknappingsprojekte. Die eerste stap moet altyd wees om die verdere konstruksievordering te probeer uitklaar. Indien dit nie moontlik is nie, kan die kontrak met die beplanner ook beëindig word na gelang van die bewyse en regsituasie.

Voor die begin van modernisering - presiese koördinasie en 'n blik op die planne: Vermy probleme © Bauherren-Schutzbund e.V.

Vermy moeilikheid - die beste manier

Om 'n opknappingsprojek glad te laat verloop, is noue samewerking met duidelike ooreenkomste van die begin af belangrik. Die omvang van dienste en vergoeding moet in detail bespreek en in die kontrak aangeteken word. As ’n deskundige of keurder die kontrakte vooraf nagaan, bied dit bykomende sekuriteit. As 'n kliënt moet jy gereelde afsprake met die argitek skeduleer, veral in die beplanningsfase, en daarop aandring dat alle planne goedgekeur moet word.

Wenke om probleme met die argitek te vermy Wenk: Kostebeheer begin vooraf, byvoorbeeld wanneer 'n huis gekoop word wat opgeknap moet word. 'n Deskundige verslag gee 'n oorsig van watter werk en dus koste die meeste aangegaan sal word. tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Bemiddeling of arbitrasie

As daar probleme met die argitek is wat nie deur oop gesprekke opgelos kan word nie, moet 'n paar ander metodes probeer word voordat die kontrak ontslaan word of na 'n prokureur gaan of 'n duur en uitputtende regsproses. Daar is basies twee maniere om dit in die konstruksiebedryf te doen:

 • In die arbitrasieproses sit 'n onafhanklike prokureur as die arbiter voor, en 'n argitek en 'n verbruiker tree op as assessore. Die voorsitter luister na die saak en, afhangende van die getuienis en regsituasie, besluit oor 'n skikking indien die geskille nie anders besleg kan word nie.
 • Met bemiddeling kan betrokkenes kostedoeltreffend, vinnig en onafhanklik ’n oplossing vind. 'n Konstruksiebemiddelaar ondersteun die botsende partye in die gebruik van hul hulpbronne en om 'n volhoubare oplossing vir die nakoming van die kontrak te vind, daar is geen 3. Instans wat die besluitnemingsgesag oorneem en moontlik 'n oplossing bo die hoofde van die partye bepaal.
Probleme met die argitek: Arbitrasie vs. Bemiddeling Wenk: In die geval van uitgebreide opknappingsmaatreëls is bemiddelaars nou hoofsaaklik betrokke by die openbare sektor as 'n voorsorgmaatreël en gepaardgaande met die projek. As probleme opduik, kan dit vinnig en lank voor 'n moontlike eskalasie verwerk en opgelos word.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van streekargitekte en bespaar

Beëindig argitekkontrak

Anders as die argitek, kan die kliënt as die kliënt die kontrak te eniger tyd beëindig. Indien daar geen goeie rede is nie, moet die kliënt betaal vir die dienste wat met die beplanner ooreengekom is (BGB §649, sin 1). Die argitek is nie geregtig op 'n fooi indien die kliënt kanselleer omdat hy geregverdig ontevrede is met die dienste of die vertrouensverhouding vernietig is nie. In hierdie geval is die argitek slegs geregtig op die fooi vir sy faktureerbare dienste gelewer tot op die punt van beëindiging. Indien die kliënt die dienste as onvoldoende beskou, is hy geregtig om die fooi te verminder.

Die regspraak erken basies die volgende redes as belangrik:

 • Afwyking van die spesifikasies van die kontrak
 • Versuim om die sperdatums wat gestel is na te kom
 • Veral growwe gebreke
 • Gebrek aan samewerking
 • Strafbare en beduidende oorskot van kontraktuele verpligtinge of konstruksiekoste
 • Langer onvermoë vir werk van die argitek
Wenk: Selfs verskeie minder gewigtige redes kan so ernstig wees dat dit die beëindiging van die kontrak deur die kliënt regverdig (OLG Düsseldorf, uitspraak van 26.03.2013 - 23 U 102/12).

Wanneer die saak na die prokureur gaan

As die meningsverskille tussen die argitek en die kliënt glad nie opgelos kan word nie en as arbitrasie en bemiddeling onsuksesvol is, dan is die enigste opsie op 'n stadium om na 'n prokureur te gaan. As bouer moet jy dan 'n spesialis in boureg soek en vooraf gesels oor die kostes wat aangegaan gaan word. Die vergoeding kan basies op twee verskillende maniere geskied:

 • Berekening van fooie gebaseer op die bedrag in dispuut volgens RVG (Wet op Prokureursvergoeding)
 • Vergoeding gebaseer op uurlikse tariewe

In die konstruksiebedryf word gewoonlik die tweede variant gekies. Die rede hiervoor is die gewoonlik baie hoë bedrae in dispuut. Die konsultasiefooie kan vrylik beding word, die uurlikse tariewe is tussen 100 en 500 euro, afhangend van die prokureur en die grootte van die prokureursfirma.

Wenk: Die kwessie van 'n vaste fooi kan die moeite werd wees en verseker kostesekerheid.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here