Opknapping en monumentbeskerming

Opknapping onder monumentbeskerming

Om 'n ou gebou op te knap vereis nie net basiese bou-ervaring nie, maar ook 'n sekere begrip van hoe om historiese boumateriaal te hanteer. Dit is veral nodig as die gebou 'n gelyste gebou is. Want hier het die monumentbeskermingsowerheid die laaste woord oor of en in watter mate die gewenste opknappingsmaatreëls op 'n gebou uitgevoer mag word. Omgekeerd is die eienaar van 'n gelyste eiendom altyd tot 'n sekere mate verplig om dit in stand te hou om die monument op die langtermyn te bewaar.

Monumentbeskerming © Dok Rabe, voorraad.adobe.com

Vir baie bouers het monumentbeskerming aanvanklik 'n afskrik-effek. Hulle skram weg van die vereistes van die monumentbeskermingsowerheid en bowenal die gepaardgaande koste wat so ’n bouprojek meebring. Om in 'n monument te woon het ook sy voordele. Aan die een kant bied gelyste ou geboue hul inwoners 'n individuele kwaliteit van verblyf, aan die ander kant is dit ware versamelaarsitems op die eiendomsmark, waarna daar groot aanvraag is. Daarbenewens is monumente tot dusver vrygestel van die vereistes van die Bouenergiewet (GEG).

Bouwerk onder monumentbeskerming: Nie alles is moontlik tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Monumentbeskerming in Duitsland

Uit 'n sosiale oogpunt het monumentbeskerming sy regverdiging. Die doel van monumentbeskerming in Duitsland is om 'n monument te verseker as 'n getuie van geskiedenis vir die toekoms. Die beskerming van monumente word wetlik omskryf en gereguleer in die staatsmonumentbeskermingswette van die individuele federale state. Geboue wat die monumentbeskerming in die lys van monumente van die onderskeie federale staat ingesluit het, word as argitektoniese monumente beskou.

Ou gebou onder monumentbeskerming © Verband Privateer Bauherren e.V.

Die bewaring van die historiese boustof is die fokus van monumentbewaring. Gevolglik kan daar groot belangebotsings in die beskerming van historiese monumente wees, want die bewaring van 'n monument hou baie nadele vir baie bouers in. Benewens die hoë koste van 'n volledige opknapping van 'n ou gebou in 'n swak toestand, is daar onderhoudskoste tydens gebruik.

’n Sogenaamde onderhoudsverpligting vir die eienaar in die gebruiksfase word selfs in die onderskeie staatsmonumentbeskermingswet gestipuleer, maar slegs binne die raamwerk van wat redelik is. Hierdie werk sluit o.a

  • Herstel van die dravermoë van komponente,
  • Die instandhouding van die dakstruktuur en die dakbedekking
  • Die uitdroging van mure wanneer vog ophoop
  • Die herstel van pleisters en verf.

Verdere konflikte tussen die belange van monumentbeskerming en die eienaars van gelyste eiendomme spruit voort uit die aspek van energiebesparing. Aangesien in die meeste gevalle geen termiese isolasie op die fasades van argitektoniese monumente aangebring mag word nie, is die hitteverliese deur die geboukoevert en dus die verhittingskoste dienooreenkomstig hoog. Die installering van 'n energiedoeltreffende verwarmingstelsel in verband met geïsoleerde verwarmingspype kan die energieverbruik van 'n ou gebou nogal verminder. Raad hieroor kan by 'n gekwalifiseerde energie-adviseur gekry word.

Prosedure vir die opknapping van 'n gelyste gebou

Vir die opknapping van 'n gelyste eiendom is die samewerking met die instansies van die monumentbeskerming noodsaaklik. Inligting oor of en in watter vorm die gebou gelys is, kan ook hier aangevra word. Die kontakpersoon hier is die laer monumentbeskermingsowerheid.

Opknapping van 'n genoteerde gebou: presiese koördinering met die owerhede

Watter owerheidsligging verantwoordelik is vir jou eie bouplek kan gewoonlik ook by die stad of munisipaliteit navraag gedoen word. ’n Kykie na die onderskeie monumentlyste kan ook help. Dit is egter nie omvattend en wetlik bindend in elke federale staat nie.

Vakwerkhuis onder monumentbeskerming © Bauherren-Schutzbund e.V.

Geboue wat slegs gedeeltelik beskerm word, byvoorbeeld slegs in die gebied van die fasade, word ook as historiese monumente beskou. As die hele gebou onder monumentbeskerming is, beïnvloed dit ook die vloerplanstruktuur sowel as die komponente in die binneruim. Ingrypings binne die gebou moet ook met die laer monumentbeskermingsowerheid gekoördineer word.

'n Eerste afspraak met die owerheid behoort op 'n baie vroeë stadium in die beplanningsfase van die maatreël te geskied, aangesien die vereistes van die monumentbeskerming 'n aansienlike invloed op die koste, die beplanning en die uitvoering kan hê. Die presiese vereistes wat deur die monumentbeskermingsowerheid gestel word, ontstaan ​​egter eers met die aansoek om 'n permit wat die eienaar van 'n monument moet indien vir opknappingsmaatreëls van alle soorte.

Monumentbeskerming: Dit is die beste om met die owerhede te praat voordat jy koop

Selfs klein konstruksieprojekte soos die aanwending van ’n nuwe laag verf is onderhewig aan goedkeuring. Saam met die toestemming kragtens monumentbeskermingswet ontvang die bouer ook enige bykomende bepalings wat die vereistes vir die maatreël stipuleer.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van vakmanne en bespaar tot 30 persent

Befondsing vir die opknapping van argitektoniese monumente

In vergelyking met 'n konvensionele opknapping van 'n ou gebou, veroorsaak die opknapping van 'n monument hoër koste. Aangesien die bewaring van argitektoniese monumente egter ook in die openbare belang is, is daar talle befondsingsprogramme in Duitsland om finansiële ondersteuning aan die eienaars van gelyste eiendomme te bied. In baie stede en munisipaliteite is daar stedelike hernuwingsprogramme waarvoor private bouers om toelaes kan aansoek doen. As 'n staatsontwikkelingsbank is KfW-Bank ook verbind tot die opknapping van monumente met die spesiale KfW Efficiency House Monument-befondsingsprogram. Soos met al KfW Bank se doeltreffendheidhuisstandaarde, is die fokus hier op die verhoging van die gebou se energiedoeltreffendheid.

Befondsing © Dok Rabe, fotolia.com

Sodat die vereistes vir 'n doeltreffendheidshuis met die ontwerpvereistes van monumentbeskerming versoen kan word, is die minimum tegniese vereistes wat deur die KfW Bank gestel word vir argitektoniese monumente vereenvoudig. Byvoorbeeld, in plaas van eksterne isolasie, kan interne isolasie bevorder word om die historiese voorkoms van die fasade te bewaar. Die aansoek word via die huisbank gedoen en moet deur 'n deskundige vir argitektoniese monumente vergesel word en bevestig word as in aanmerking kom vir befondsing.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here