Geskenkbelasting: Wat die staat kry

Die geskenkbelasting word gereguleer in die Wet op Erfbelasting en Geskenkbelasting (ErbStG). Dit is altyd verskuldig as eienaarskap of bates gedurende hul leeftyd van eienaar verander, dit wil sê as hulle 'n "vrygewige skenking" aan iemand anders maak en daardie ander persoon daardeur verryk word (Artikel 7, Para. 1 (1), ErbStG). 

Byvoorbeeld, as iemand 'n groot bedrag geld weggee, moet belasting betaal word op die ooreenstemmende bedrag minus enige toepaslike belastingvrystellings.

Wanneer en hoe moet jy 'n skenking by die belastingkantoor aanmeld?

Die skenking moet binne drie maande by die belastingkantoor aangemeld word. Hiervoor is 'n informele brief met die volgende inligting voldoende:
 

 • Inhoud van die geskenk insluitend die waarde daarvan
 • Name van die gewer en die ontvanger
 • Inligting oor die verhouding tussen die twee
  Mense is verwant aan mekaar (byvoorbeeld pa en seun).

'n Verslag aan die belastingkantoor is nie nodig as die skenking deur 'n notaris of 'n hof gesertifiseer is nie, aangesien die verantwoordelike belastingkantoor in hierdie geval oor die skenking deur hierdie kantore ingelig sal word.

Watter belastingkantoor is verantwoordelik vir die geskenkbelasting??

Vir die geskenkbelasting is juweel. Artikel 35, Para. 3 ErbStG, die belastingkantoor by die skenker se woonplek is die regte kontakpersoon. 'n Ooreenstemmende belastingaanslag word hier geskep.

Wie moet die geskenkbelasting betaal?

In Duitsland is die ontvanger altyd aanspreeklik om geskenkbelasting aan die belastingkantoor te betaal. Hy moet die skenking in 'n belastingopgawe meld en die belastingaanslag word aan hom gestuur. Maar: Indien die begunstigde nie die belasting betaal nie, kan die skenker ook deur die belastingkantoor vir die betaling beroep word.

Almal wat betrokke is is bly wanneer dit kom by die gee van geskenke. Om dit so te hou, moet jy die geskenkbelasting bestudeer, dalk om ’n skuiwergat of twee te vind.

Foto: iStock / Drazen Zigic

Hoeveel is die geskenkbelasting?

Oor die algemeen is die belastingkoers vir geskenke tussen 7 en 50 persent. Hoeveel geskenkbelasting werklik betaalbaar is, kan met behulp van drie faktore bereken word:
 

 • Waarde van die geskenk
 • Verhouding van die gewer tot die ontvanger
 • Toelaes

Geskenkbelasting: Hoe hoog is die toelaes?

Daar is 'n sekere belastingvrye toelaag vir elke skenking. Dit hang af van die gesinsverhouding en definieer die geskenkwaarde waaruit die belastingowerhede belasting op die geskenk hef. Hoe nader die gesinsverhouding, hoe hoër die toelae en hoe waardevoller kan die geskenk wees sonder om 'n belastinglas te hê.
Belangrik om te weet: Die belastingvrystelling is geldig vir 'n tydperk van tien jaar. Na hierdie tyd kan 'n skenking weer gemaak word. Jy kan dus baie belasting bespaar.
Die volgende tabel gee 'n oorsig van watter erfbelastingvrystellings volgens § 16 ErbStG van toepassing is op watter mate van verwantskap, watter belastingklas in elke individuele geval toegeken word en watter persentasie geskenkbelasting te verwagte is.
 

Verhoudingsbelasting-
klasvrystelling belastingkoers
Eggenote of.
geregistreerde lewensmaat
ek 500.000 euro 7 tot 30 persent
Kinders, stiefkinders en aangenome kinders.
Ook kleinkinders, hul ouers
gesterf het
ek 400.000 euro 7 tot 30 persent
Kinders, stiefkinders en aangenome kinders.
Ook kleinkinders, hul ouers
gesterf het
ek 200.000 euro 7 tot 30 persent
Ouers en grootouers II 20ste.000 euro 15 tot 43 persent
Geskeide eggenoot 
onderskeidelik. voormalige. geregistreer
Lewensgenoot,
broers en sisters
II 20ste.000 euro 15 tot 43 persent
Niggie neef II 20ste.000 euro 15 tot 43 persent
Skoonouers, stiefouers,
Skoonkinders
II 20ste.000 euro 15 tot 43 persent
Nie familie nie III 20ste.000 euro 30 tot 50 persent

Voorbeeld berekening: ’n Getroude paartjie met twee kinders wil ’n huis koop. Die finansieel baie welgestelde ma van die familievader wil dit graag doen met 'n skenking van 250.Ondersteun 000 euro. As sy hierdie geld vir haar seun gee, hoef dit nie belas te word nie, want die bedrag is onder die belastingvrystelling van 400.000 euro. As sy die geld aan een van haar kleinkinders sou gee, sal die belastingvrystelling wat in hierdie geval geldig is 200 wees.EUR 000 oorskry. Op die verskil (50.000 euro) sal dus geskenkbelasting betaal moet word. Dit sou selfs minder gunstig wees as die vrou die 250 sou ontvang.Gee 000 euro aan jou skoondogter, aangesien met hierdie graad van verhouding slegs 20.000 euro is belastingvry. So hier sal 'n yslike 230 moet wees.000 euro word by die belastingkantoor belas.

Wat is die toelae vir huishoudelike inhoud?

Benewens die algemene toelaes wat in die tabel gelys word, is daar nog een wat die belastinglas in die geval van 'n geskenk kan verminder: die huishoudelike inhoudtoelaag (§13, Para. 1, ErbStG).
As ’n huis byvoorbeeld as geskenk weggegee word, word die huishoudelike besittings daarin gewoonlik ingesluit. Daar is 'n toelaag van 41 hiervoor.000 euro (vir belastingklas I, 12.000 euro vir belastingklas II en III). Vir ander roerende voorwerpe soos juweliersware of kunswerke, 'n verdere 12.000 euro kan belastingvry verkry word deur 'n geskenk. Vir belastingklasse II en III sluit dit 12 in.000 euro is reeds 'n vaste koers vir ander roerende items.

Watter persentasie geskenkbelasting word gehef?

Die persentasie uit die tabel hierbo wat werklik op die geskenkbelasting gehef word, hang af van hoeveel die belastingvrystelling oorskry word. Die verskil word beskou as die netto waarde van die bates ontvang of, in die ErbStG, as die "waarde van die belasbare verkryging" en moet dienooreenkomstig belas word. Die volgende tabel toon watter persentasie toegepas word teen watter bedrag van skenking volgens § 19 ErbStG:
 

Waarde van
belasbaar
Verkryging tot

..

Persentasie wat toegepas moet word
in die
toepaslik
Belastingklas    
  ek II III
75.000 euro 7 persent 15 persent 30 persent
300.000 euro 11 persent 20 persent 30 persent
600.000 euro 15 persent 25 persent 30 persent
6de.000.000 euro 19 persent 30 persent 30 persent
13.000.000 euro 23 persent 35 persent 50 persent
26.000.000 euro 27 persent 40 persent 50 persent
Meer as 26 miljoen. Euro 30 persent 43 persent 50 persent

Hoe om geskenkbelasting te bereken

’n Vrou gee vir haar seun ’n eiendom ter waarde van 700.000 euro. Weens die verhouding (ma/seun) geld belastingklas I en dus 'n vrystelling van 500.000 euro. In die konteks van die geskenkbelasting bly daar 'n belasbare netto waarde van 200.000 euro oor. 7 persent geskenkbelasting word hierop gehef. Daar is dus 14.Betaal € 000 in geskenkbelasting aan die belastingkantoor.
As die vrou eerder die eiendom aan haar niggie gegee het, sou belastingklas II gegeld het en 'n aansienlik laer belastingvrystelling van net 20.000 euro. Die belasbare netto waarde sou dan 680 wees.000 euro en die geskenkbelasting (30 persent) dienooreenkomstig 204.000 euro.
 

Spesiale geval: wanneer 'n eiendom weggegee word

Indien 'n eiendom weggegee word, moet die waarde daarvan eers bepaal word om die verskuldigde geskenkbelasting te bereken. Die markwaarde van 'n eiendom is noodsaaklik vir die belastingkantoor. As iemand 'n duur eiendom aan hul vennoot weggee, word geen geskenkbelasting gehef nie, ongeag die waarde daarop indien die vennoot die eiendom self gebruik (Artikel 13, Para. 4a, ErbStG). Daar is geen minimum gebruikstydperk nie.
Indien die eiendom daarenteen aan hul eie kinders weggegee en deur hulle gebruik word, moet hulle geskenkbelasting betaal indien die belastingvrystellings oorskry word. In alle gevalle geld die volgende egter: Indien die eiendom verhuur word, is 10 persent van die eiendom se markwaarde belastingvry (Artikel 13d, Para. 1, ErbStG).

As jy 'n huis of baie geld vir finansiering wil weggee, moet jy 'n paar dinge oorweeg om die geskenkbelasting te verminder.

Foto: iStock / Chinnapong

Hoe kan jy die geskenkbelasting wettiglik omseil?

Diegene wat vroeg beplan en alle moontlikhede uitput, het 'n goeie kans om minder of geen geskenkbelasting aan die belastingkantoor te betaal nie. Hierdie wettige maniere is moontlik:

 1. Skenking in paaiemente (tien jaar uitmekaar)
  Die belastingvrystellings wat in die tabel hierbo genoem word, is geldig vir 'n tydperk van tien jaar. Konkrete terme beteken dit dat hulle elke tien jaar opnuut ten volle ontgin kan word. Byvoorbeeld, as 'n oom sy nefie 40 wil hê.000 euro, dit maak sin om die geskenk in twee bedrae van 20 te verdeel.Om 000 euro te verdeel en die geld te gee met tussenposes van nie minder nie as tien jaar.
   
 2. Eie gebruik van vaste eiendom
  Indien 'n eiendom deur een gade of lewensmaat aan die ander weggegee word en deur die ontvanger self gebruik word, is geen geskenkbelasting verskuldig nie, ongeag die waarde van die eiendom.
   
 3. Ketting geskenk
  ’n Skenking hoef nie altyd direk gemaak te word nie. Om belastingredes is die sogenaamde kettinggeskenk dikwels die beste opsie. ’n Ouma wil byvoorbeeld een van haar kleinkinders se eiendom met ’n waarde van 400 hê.As jy € 000 skenk, sal die belastingvrystelling € 200 beloop.000 euro by 200.000 euro en dit sal 7 persent moet wees (14.000 euro) geskenkbelasting moet betaal word. As die ouma egter die eiendom aan haar kind (die ma of pa van haar kleinseun) gee, geld 'n toelaag van 400.000 euro. Die eiendom kan sonder geskenkbelasting weggegee word. Hierdie persoon kan dan op sy beurt die eiendom aan hul kind weggee en weer die som van 400.Ontgin 000 euro. Sodoende word die eiendom heeltemal belastingvry van die ouma na die kleinkind oorgedra via haar kind.
   
 4. Gryp geleenthede aan
  Groter geskenke is algemeen by sekere geleenthede en geleenthede. Dit neem ook die Wet op Erfbelasting en Geskenkbelasting in ag en hef geen geskenkbelasting in hierdie gevalle nie. Erkende geleenthede sluit in troues, verjaarsdae, hoërskool diplomas, eksamens en herdenkings. Groter waardes kan ook hier weggegee word. Dit is slegs noodsaaklik dat dit in 'n gepaste verhouding tot die totale bates van die skenker is.
   
 5. Huwelik / aanneming
  As een vennoot byvoorbeeld die ander eiendom as geskenk wil gee, sal dit vir ongetroude persone of 'n ongeregistreerde burgerlike vennootskap beteken dat slegs 'n toelae van 20.000 euro geld. Om te trou of 'n burgerlike vennootskap te registreer sal die verhouding en die bedrag na 500 verander.000 euro verhoog.
  In gevalle waar daar geen vennootskap is nie, maar 'n ander verbintenis, kan aanneming ook 'n geleentheid wees om op geskenkbelasting te bespaar. Dit sal die belastingvrystelling aansienlik verhoog: dit sal vanaf 20 styg.000 euro tot 400.000 euro.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here