Skenkingsooreenkoms vir Huis en Eiendom: Hoe om dit reg te doen

Die BGB (Artikel 516 Para. 1) definieer 'n geskenk as 'n gratis geskenk waarin die gewer die ontvanger uit sy of haar bates verryk. Afhangende van die gekoppelde voorwaardes en die konteks, word 'n onderskeid getref tussen verskillende tipes geskenke:

 • Geskenk van hand - In die eenvoudigste vorm gee die skenker die bates onmiddellik oor sonder dat hy voorheen 'n belofte gemaak het om te skenk. ’n Tipiese handgeskenk vind plaas wanneer grootouers 100 euro na die kleindogter se verjaardag oorplaas.
 • Uitgawe skenking - 'n Voorwaardelike geskenk of 'n voorwaardelike geskenk (§ 525 BGB) is slegs van toepassing indien die ontvanger 'n verpligting nakom om te presteer. Die ma gee byvoorbeeld vir haar kind 'n stuk grond op voorwaarde dat hy of sy 'n huis vir sy gesin daar bou. As dit nie aan hierdie vereiste voldoen nie, kan dit die skenking terugeis weens die gebrek aan oorweging. ’n Eiendomskenking met vruggebruik is ook ’n spesiale skenking.
 • Skenking - Hier streef die skenker ook 'n spesifieke doel na, wat egter, anders as 'n voorwaarde, nie in die hof gedagvaar kan word nie. Die oupa gee byvoorbeeld vir sy kleinkinders 'n vakansiehuis met die wens dat hulle dit opknap. As die kleinkinders egter nie finansieel daartoe in staat is nie, sal daar geen gevolg wees nie.
 • Vergoedende skenking - 'n Belonende skenking (afgelei van die Latynse remunerari: "reimburse ") word gemaak as 'n beloning vir 'n diens wat reeds vergoed is. Byvoorbeeld, 'n man wat alleen woon gee sy versorger 'n bedrag geld as 'n dankie, wat sy bykomend tot lone ontvang.
 • Gemengde skenking - As die gewer die huis aan sy beste vriend verkoop teen 'n prys ver onder die markwaarde, word dit 'n gemengde geskenk genoem. Trouens, hy gee 'n deel van sy eiendom weg en verkoop die ander deel.
 • Skenking belofte - In teenstelling met 'n skenking, met 'n belofte van skenking, sal die geskenk op 'n later tydstip oorhandig word. Ouers belowe byvoorbeeld hul dogter dat hulle vir haar die huis op haar veertigste verjaardag sal gee.

’n Skenking is gekoppel aan sekere voorwaardes, soos die opknapping van die woonstel wat weggegee is. 

Foto: iStock / Geber86

Wie mag 'n skenkingsooreenkoms vir die huis en eiendom opstel??

Volgens § 518 BGB vereis elke skenking 'n notariële skenkingsooreenkoms. 'n Uitsondering is slegs van toepassing op geskenke waarin die gebrek aan vorm vergoed word deur die direkte diens (die geskenk). In die geval van 'n huis of eiendom, stel die notaris die skenkingsooreenkoms op en notariseer dit. Daarbenewens, nadat die skenking gemaak is, inisieer hy veranderinge aan die grondregisterinskrywing.
Die notarisering mag slegs deur 'n notaris uitgevoer word, terwyl die skenkingskontrak self teoreties ook deur die gewer en die ontvanger opgestel kan word. Dit is egter moeilik vir leke om alle wette en formaliteite na te kom. Om hierdie rede kry 'n notaris gewoonlik die opdrag om die skenkingsooreenkoms op 'n wetlik bindende wyse te formuleer.

Aandag

Beide partye moet ook 'n belofte van skenking laat notariseer, aangesien dit andersins nie wetlik afdwingbaar is nie. As die gewer byvoorbeeld van plan verander in die geval van 'n mondelinge belofte, sal die werklike begunstigde niks ontvang nie.

Hoeveel kos 'n huis- en eiendomskontrak?

Enigiemand wat hul huis laat oorteken, betaal notarisgelde van een tot twee persent van die eiendomswaarde vir die skenkingsooreenkoms. Indien versoek, moet die notaris vooraf inlig oor die presiese koste. Ongeveer die helfte van die notariskoste is weer verskuldig vir die oordrag van die grondregister.

Wat moet 'n skenkingsooreenkoms oor huis en eiendom insluit??

Die volgende inskrywings moet in 'n skenkingsooreenkoms vir 'n huis en eiendom gemaak word:

 • Voornaam, van, geboortedatum en adres van die gewer en die ontvanger
 • Inligting oor die eiendom / die eiendom volgens die inskrywing in die grondregister
 • Waarde van die eiendom / die eiendom volgens die waardasie
 • Die sertifisering van die skenker se verklaring van voorneme en die aanvaarding van die begunstigde
 • plek en datum
 • Handtekeninge van beide partye en die notaris

Gaan jou skenkingsooreenkoms na vir die volledigheid van die belangrikste inligting.  

Foto: iStock / jacoblund

Watter voorwaardes kan in die kontrak ooreengekom word wanneer 'n huis geskenk word?

Wanneer 'n stuk grond of 'n eiendom oorhandig word, wil die skenker dikwels addisionele voorwaardes vir die skenking definieer en dit in die skenkingsooreenkoms aanteken. Dit sluit in:

 • 'n Lewenslange verblyfreg - ouers gee gewoonlik gedurende hul leeftyd die huis aan hul kinders weg om erfbelasting te vermy. Dit is egter nie ongewoon dat hulle tot hul dood in die eiendom bly woon nie. Om jouself wettig te beveilig, het jy 'n lewenslange verblyfreg ingesluit in die skenkingsooreenkoms.
 • 'n Vruggebruik - bykomend tot die verblyfreg behou die skenker die reg op die inkomste uit die eiendom in die geval van 'n vruggebruik. As hy byvoorbeeld op bejaarde ouderdom na 'n ouetehuis moet trek, kan hy baat by enige huurinkomste om die koste te dek. In Duitsland is 'n skenkingsooreenkoms met vruggebruik baie algemeen. Dit raak egter die verpligte gedeelte aanvullende eis vir die ander erfgename, aangesien die eiendom nie in die wetlike sin as finaal afgestaan ​​word gereken nie.
 • Lewensannuïteit - In hierdie geval gee die skenker woonstelle of grond oor en ontvang in ruil daarvoor 'n pensioen van die ontvanger tot die dood, wat gewoonlik betaal word deur die gegewe eiendom uit te verhuur.
 • Bykomende terugeisregte - Benewens die terugeisregte wat deur die wetgewer bepaal word, kan ander in die skenkingsooreenkoms gelys word. Die begunstigde moet byvoorbeeld die eiendom teruggee indien hy insolvent raak, voor die skenker sterf, sonder 'n huwelikskontrak trou of aan dwelms verslaaf raak.
 • Voorwaardes - In teenstelling met terugvorderingsregte, wat slegs ingryp in die geval van negatiewe gebeurtenisse, moet die begunstigde van 'n skenking onderworpe aan voorwaardes 'n verpligting nakom om die eiendom te hou. Byvoorbeeld, in die geval van 'n gehuurde woonstel, onderneem hy om nie kennis te gee aan die huidige huurder tot sy dood nie. As dit nie gebeur nie, kan hy sy woonstel verloor.
 • Inligting oor die verpligte gedeelte - Indien die begunstigde 'n wettige erfgenaam van die skenker is en indien die skenking op sy verpligte gedeelte geregtig moet wees, moet dit in die skenkingskontrak vir die huis of eiendom aangeteken word. Indien dit nie die geval is nie, is hy geregtig op sy verpligte gedeelte sonder vermindering.

As skenkers op ouderdom finansieel veilig wil wees, kom hulle ooreen oor vruggebruik of 'n annuïteit.  

Foto: iStock / fizkes

Wanneer kan jy 'n skenkingsooreenkoms vir 'n huis en eiendom kanselleer??

’n Skenkingsooreenkoms vir ’n huis of eiendom is wetlik bindend, maar nie onherroeplik nie. Onder sekere voorwaardes is die gewer geregtig om van die kontrak te onttrek. Dit is byvoorbeeld die geval:

 • In geval van verarming - Volgens § 528 BGB kan die skenker enige skenking herroep as hy nie meer 'n bestaan ​​kan maak nie as gevolg van 'n akute finansiële noodgeval. Indien hy aansoek doen om oordragbetalings ( "Hartz IV " of maatskaplike bystand), kan die verantwoordelike kantoor kyk of skenkings in die afgelope tien jaar gemaak is en, indien nodig, dit terugeis.
 • In die geval van growwe ondankbaarheid aan die kant van die ontvanger - kan die gewer die eiendom terugeis ooreenkomstig Artikel 530 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) indien die begunstigde opsetlik op 'n moreel laakbare wyse opgetree het of hom doelbewus skade wou berokken. Dit is byvoorbeeld die geval as hy die gewer beseer, dreig of sonder rede aan die gewer rapporteer.
 • As gevolg van die reg om terug te eis vervat in die skenkingskontrak - indien die ontvanger nie voldoen aan die voorwaardes wat in die skenkingskontrak omskryf word nie, het die skenker die reg om die huis of eiendom terug te eis volgens Artikel 527 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). 
Jy sal dalk ook belangstel in Wet en Belasting Geskenkbelasting: Wat die staat kry Wet en Belasting Geskenkbelasting: 4 maniere waarop jy Wet en Belasting kan spaar Geskenk aan kinders: Jy moet aandag hieraan gee

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here