Privaat eiendom of gesamentlike eiendom? Die wetlike verskille

Verklaring van verdeling

Die verklaring van verdeling meld watter kamers aan jou behoort en watter dele van die huis aan alle inwoners behoort. Die naam van jou woonstel in die verdelingsverklaring moet ooreenstem met dié in die koopkontrak. Jou woonstel en die kamers wat jy aanskaf, moontlik ’n kelder- of stokperdjiekamer, is spesiale eiendom. Gemeenskaplike eiendom is die eiendom en alles wat die kontinuïteit en sekuriteit van die huis verseker, byvoorbeeld installasies. Maar dit sluit ook kamers in wat deur almal gebruik word, soos die waskamer of die droogkamer. Die verklaring van verdeling gee ook aanleiding tot spesiale gebruiksregte vir voertuigparkeerplekke of tuinareas. Waarskuwing: Selfs al verklaar die koopkontrak 'n kelderkamer as aparte eiendom, is die koper nie geregtig op alleengebruik indien hierdie kelderkamer nie ook as aparte eiendom met dieselfde nommer in die verklaring van verdeling en die verspreidingsplan aangewys is nie.

Privaat eiendom

Die privaat eiendom behoort aan jou alleen en jy kan dit self bepaal. Dit sluit jou woonstel en die kamers in wat jy volgens die verdelingsverklaring bekom het. Die kleur op die vensters en voordeur binne die woonstel is ook deel van die eiendom – maar nie die buitekant nie. In beginsel kan slegs woonstelle of kamers wat selfstandig is, as aparte eiendom geklassifiseer word. Gemerkte parkeerplekke in 'n ondergrondse parkeerterrein voldoen aan hierdie kriterium, maar parkeerplekke in oop ruimtes nie. As privaat eiendom nie vir woondoeleindes bedoel is nie, praat mens van Deel eienaarskap. Dit sluit kleinhandel- en kommersiële ruimte in.
 

Voorbeelde van private eiendom:

 • Badkamer meubels
 • Plafon klere
 • Vloerverwarming
 • Vensterbank binne
 • Binnenshuise vloer
 • Gemerkte parkeerplekke in kollektiewe motorhuise
 • Muurpapier
 • Kamer deure
 • Radiator (Toewysing aan gemeenskaplike eiendom word toegelaat omdat die algehele verwarmingstelsel 'n funksionele verbinding vorm.)
 • oop skoorstene (skoorsteen as deel van die skoorsteen in gemeenskaplike eiendom)
 • nie-draende mure binne die woonstel
 • Muurbedekkings
 • Toebehore
 • Alarmstelsel (indien beperk tot die area van privaat eiendom)

Gemeenskapseiendom

Gemeenskaplike eiendom is alles wat gesamentlik gebruik word. Dit sluit ook die eiendom self en die area van die gebou en alles in wat nodig is vir die bestaan ​​van die huis. Die boudienste is ook deel van die gemeenskaplike eiendom. Jy mag slegs veranderinge hier maak met die toestemming van die gemeenskap van eienaars. Omdat dit die eksterne indruk van die huis sou beïnvloed. Byvoorbeeld, die opstel van paraboliese antennas word ook as 'n strukturele maatreël beskou en moet nie sonder meer gedoen word nie (OLG Celle, Az. 4 W 89/06). Die gemeenskaplike eiendom sluit ook buitemure en vensters, trappe, dak en verwarming in.  Dikwels word dele van die gemeenskaplike eiendom aan individuele eienaars toegewys vir gebruik, soos 'n parkeerplek vir 'n motor of areas in die tuin. Dan praat mens van 'n spesiale gebruiksreg.
 

Voorbeelde van gemeenskaplike eiendom:

 • Afsluitkleppe
 • Hysbakke
 • Buiteluggeriewe
 • Balkon (alle vaste komponente word gesamentlik besit, die ruimte op die balkon self en voorwerpe wat daaraan geheg is, word afsonderlik besit)
 • Posbus stelsel
 • Dakraam
 • Isolerende / isolerende lae
 • Bedekking
 • Dubbelparkeergeriewe (omdat dit nie geslote areas is nie)
 • Skrei
 • Vensters (omdat dit deel is van die geboukoevert; binneverf in aparte besit)
 • Luke, rolluike, eksterne blindings (trektoestelle, gordels en binnebekleding van die rolluikkaste maar aparte eiendom)
 • Vloere
 • Ondervloerse verhitting
 • Parkeerplekke buite
 • Gemeenskap antennas
 • Hoofwater-, gas- en elektriese lyne
 • Kinderspeelgrond
 • Vullisverwyderingstelsel
 • Huisinterkoms
 • Draende mure
 • Woonsteldeur buite
 • grondvlak terrasse

Jy mag slegs veranderinge aan die gemeenskaplike eiendom van jou condominium aanbring met die toestemming van die gemeenskap van eienaars.

Foto: fotolia / Andreas Zachhuber

"Enigiemand wat maatreëls beplan wat ingesluit sal word in die

Ingryp in gemeenskaplike eiendom, moet uself vooraf inlig oor u regte om te herontwerp ", adviseer Sandra Weeger-Elsner, prokureur in Keulen en regsadviseur by die verbruikersbeskermingsvereniging " Woon in eiendom ". As die verandering nie ooreenstem met die verspreidingsplan nie, kan die gemeenskap van eienaars eis dat die woonsteleienaar dit verwyder, het die Dessau-Roßlau-streekhof (Az) beslis. 5 S 237/13). "Selfs jare later kan mede-eienaars aandring ", beklemtoon die kenner. Ongeag of daar spesiale versoeke vir die bou van die woonstel of strukturele veranderings in die bestaande woonkompleks is: "Verklaar of die beplande maatreëls die gemeenskaplike eiendom raak en of dit toegelaat word ", beveel Weeger-Elsner aan. Soms is die grense tussen spesiale en kollektiewe eiendom onbepaald: dispute moet dan deur die howe besleg word.

Mede-eienaarskap aandele

Die mede-eiendomsaandele beskryf die rekenkundige (nie werklike) aandeel in die gesamentlike eienaarskap. Dit word nie deur die wet gereguleer nie, maar word gewoonlik gemeet aan die leefruimte. ’n Klein woonstel het minder mede-eiendomsaandele as ’n groot een. Volgens hierdie waarde word die las van die gemeenskaplike eiendom sowel as die koste van onderhoud, herstel en ander administrasie nou verdeel. Hulle is onlosmaaklik verbind met die individuele eienaarskap van 'n condominium.

Spesiale gebruiksregte

Enigiemand wat 'n woonstel koop, verkry privaat eiendom wat net aan hulle behoort en aandele in die gemeenskaplike eiendom. Daarbenewens is daar spesiale gebruiksregte deur individue tot gedeelde eiendom. Spesiale gebruiksregte word dikwels in die verklaring van verdeling ingesluit. Hulle hou verband met huiseienaarskap en kan nie verkoop word aan enigiemand wat nie eiendom in die gemeenskap besit nie. Hulle kan egter aan buitestanders verhuur word. Sulke spesiale regte word dikwels verleen vir terrasse of tuinareas op gemeenskaplike grond, dakterrasse, kelderkamers, dele van die gang wat ander nie gebruik nie, parkeerplekke buite of in die oop ondergrondse parkeerterrein, stoor onder die dak of stokperdjiekamers in die kelder. Alhoewel dit gesamentlik besit word, is die ander eienaars nie geregtig om hierdie dele te gebruik nie. Maar alle woonsteleienaars moet gesamentlik betaal vir die onderhoudskoste van die ooreenstemmende areas en kamers, solank niks anders gereguleer word nie.

Spesiale gebruiksregte verhoog die waarde van die woonstel. Dit kan daartoe lei dat meer mede-eiendomsaandele aan die woonstel toegeken word as wat gebruiklik is op grond van vierkante meter. Gevolglik betaal die eienaar ’n hoër heffing as vergoeding vir die reg om goed wat aan almal behoort te gebruik. Indien 'n spesiale gebruiksreg herroep of verander moet word, word die toestemming van alle eienaars vereis. 'n Uitsondering is 'n geregtelik vasgestelde bruto onbillikheid.

Gemeenskapsbevel

Die gemeenskapsreëls sê vir jou of jy jou werk in die woonstel doen en of jy jou vier mure sonder meer kan verkoop of verhuur, in watter mate diere toegelaat word en of daar 'n verbod is op musiek speel. Boonop kan dit 'n groot aantal ander regulasies bevat wat van die wet afwyk, byvoorbeeld oor las- en kosteverdeling, instandhouding en herstelwerk, versekering of oor sameroeping, stemreg en die neem van besluite in die woonsteleienaarsvergadering.

Logs kan belangrike inligting bevat

Kyk gerus na die vorige besluite van die gemeenskap van eienaars. Dan sal jy betyds weet waar daar dispute in die gemeenskap is, watter gebruiksbeperkings daar is, watter kostes jy in die gesig moet staar omdat die verhittingstelsel of dak opgeknap moet word, hoe hoog die onderhoudsreserwe is, ens. Laat die verkoper vir jou die notule gee van die vorige twee tot drie eienaarsvergaderings, of bekyk dit saam met die eiendomsbestuurder met 'n volmag van die verkoper. Dit moet resolusies insamel vir alle resolusies wat sedert Julie 2007 aangeneem is. Dit sluit in die besluite van die gemeenskap van eienaars met hul bewoording, die plek en datum van die besluit asook geregtelike beslissings met hul oordeelsformule. Jy kan bedryfslaste in die laaste jaarstaat en die huidige sakeplan vind.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here