Belastingadviseur: Wat is die kostes? Watter speelruimte is daar?

Die belastingadviseur sal jou met sy kundigheid help en jy kan selfs van die koste van jou belasting aftrek.

Foto: iStock / Chalirmpoj Pimpisarn

Wat kos belastingadviseurs?

'n Belastingadviseur is gebonde aan die vergoedingsordonnansie vir belastingadviseurs wanneer die koste bepaal word. Hierdie ordonnansie, wat tereg "Vergoedingsordonnansie vir Belastingkonsultante, Belastingagente en Belastingadviesmaatskappye (StBVV)" genoem word, verskaf 'n raamwerk waarbinne die koste moet beweeg.
Afhangende van die kompleksiteit van die spesifieke bestelling, kan die belastingadviseur fooie in die onderste reeks van die raamwerk vasstel, 'n mediumwaarde kies of die raamwerk heeltemal uitput. By die bepaling van die koste vir die belastingadviseur geld die volgende beginsel: hoe meer kompleks die opdrag is, hoe hoër is die fooie.
As 'n kliënt byvoorbeeld 'n groot aantal ongesorteerde dokumente indien, verhoog dit die werkslading vir die deskundige en dus ook die fooie vir die belastingadviseur. Indien die belastingbetaler daarenteen noukeurig netjies is, is daar geen spesiale kenmerke om waar te neem nie en word die belastingopgawe dus baie vinnig geskep, wat beteken dat die koste vir die belastingadviseur dienooreenkomstig laer is.

Ken jy al ons podcast?

Bereken koste vir die belastingadviseur

Om die koste van sy werk te bereken, gaan die belastingadviseur uit van die StBVV en vermenigvuldig die basiese fooi wat daar gemeld word met die inspanningafhanklike faktor. Vir verskillende dienste moet hy verskillende fooitabelle van die StBVV gebruik. Die volgende tabel van koste toon wat dit is:
 

taak

raam

middel
faktor

Tafel vir die
Basiese heffing

Inligting, advies,
Aanvanklike konsultasie

inkomste-
belastingverklaring

Bepaling van die
Advertensie uitgawes

belasting op toegevoegde waarde-
jaarlikse verklaring

Inkomstesurplus-
faktuur

Rekeningkunde

1 / 10-10 / 10

0,55

Tabel A

1 / 10-6 / 10

0,35

Tabel A

1 / 20-12 / 20

0,325

Tabel A

1 / 10-8 / 10

0,45

Tabel A

5 / 10-20 / 10

1,25

Tabel B

2 / 10-12 / 10

0.7

Tabel C (fooi per maand)

Voorbeeld 1, inkomstebelastingopgawe: Me Muster huur 'n belastingadviseur om haar belastingopgawe in te dien. In die aanslagjaar het sy inkomste uit nie-selfstandige werk van 50.000 euro. Die basiese fooi volgens Tabel A is dus 1.230 euro. Afhangende van die moeite, kan jou belastingadviseur jou faktureer vir koste wat wissel van 123 euro (faktor 0,1 of 1/10) tot 738 euro (faktor 0,6 of 6/10).
 

faktor

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

fooi

123 euro

246 euro

369 euro

492 euro

615 euro

738 euro

Voorbeeld 2, inkomstesurplusberekening: Mnr. Frei is selfstandig en laat sy belastingadviseur die inkomstestaat opstel. Hy het inkomste van 48 in die belastingjaar gehad.000 euro. Tabel B spesifiseer 248 euro vir die basiese fooi. Die belastingadviseur kan dus koste van 124 euro (faktor 0,5 of 5/10) tot 496 euro (faktor 2 of 20/10) bereken. Indien mnr Frei ook sy belastingopgawe deur die deskundige laat doen, sal die fooie hiervoor ook van hom gehef word.
 

faktor

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

11/10

12/10

fooi

124 euro

148,80 Euro

173,60 euro

198,40 Euro

223,20 euro

248 euro

272,80 euro

297,60 Euro

faktor

13/10

14/10

15/10

16/10

17/10

18/10

19/10

20/10

fooi

322,40 euro

347,20 euro

372 euro

396,80 Euro

421,60 euro

446,40 euro

471,20 euro

496 euro

Voorbeeld 3, rekeningkunde: Mr Folder het 'n maatskappy wat inkomste van € 80 in die aanslagtydperk gegenereer het.Het 000 euro gegenereer. Hy het die boekhouding aan sy belastingadviseur toevertrou. In hierdie geval is die basiese fooi volgens Tabel C 164 euro. Die belastingadviseur kan dus tussen 32,80 euro (faktor 0,2 of 2/10) en 196,80 euro (faktor 1,2 of 12/10) vra, afhangende van die moeite. Belangrik: Die rekeningkundige fooi, anders as die ander voorbeelde, is 'n maandelikse koste vir die maatskappy as gevolg van deurlopende aktiwiteit.
 

faktor

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

fooi

32,80 Euro

49,20 Euro

65,60 Euro

82 euro

98,40 Euro

114,80 Euro

faktor

8/10

9/10

10/10

11/10

12/10

fooi

131,20 euro

147,60 Euro

164 euro

180,40 euro

196,80 Euro

Is die fooi vir die belastingadviseur onderhandelbaar??

Alhoewel die StBVV 'n presiese raamwerk verskaf vir die verwagte koste vir die belastingadviseur, beteken dit nie dat daar nie in individuele gevalle daarvan afgewyk kan word nie.
Volgens § 4 StBVV kan die vergoeding eerder ook bo of onder hierdie perk wees indien 'n ooreenstemmende ooreenkoms tussen die belastingpligtige en die belastingadviseur gemaak is. Hierdie ooreenkoms moet in teksvorm gemaak word, maar kan ook elektronies gemaak word. 'n Handtekening is nie nodig nie.
Die deurslaggewende faktor hier is egter Artikel 4, Paragraaf 3, waarin bepaal word dat die laer vergoeding "in redelike verhouding tot die prestasie, verantwoordelikheid en aanspreeklikheidsrisiko van die belastingadviseur moet wees". Gratis konsultasies is dus uitgesluit.
Die belastingadviseur moet u skriftelik inlig oor die moontlikheid om van die StBVV af te wyk.

Die fooi vir die belastingadviseur is onderhandelbaar. Die koste moet egter in verhouding tot die prestasie wees.

Foto: iStock / kate_sept2004

Hoe kan jy jouself teen buitensporige koste met 'n belastingadviseur verdedig?

As die belastingadviseur se rekening te hoog blyk te wees, onthef dit jou nie van die verpligting om eers die koste te betaal nie. Om egter hierteen op te tree, moet u seker maak of hy die basiese fooi korrek bepaal het. Dan moet jy kyk na die faktor wat toegepas word. As hy 'n baie hoë faktor vir die berekening hier gekies het, alhoewel jou saak nie besondere probleme opgelewer het nie of baie moeite behels het, moet jy hierdie punt aanspreek en dit met hom uitklaar.
As u nie tot 'n vergelyk kom nie, het u die geleentheid om by die verantwoordelike Kamer van Belastingadviseurs te kla. Daar word nagegaan of die belastingadviseur alle professionele pligte nagekom het of dit oortree het. Die faktuur self word egter nie nagegaan nie.
Indien die belastingadviseur foute gemaak het wat u finansiële skade berokken het, kan u skadevergoedingseise teen hom instel ooreenkomstig Artikel 280, Paragraaf 1. Onthou egter dat as die ergste tot die ergste kom, jy die foute moet kan bewys.
As die koste na jou mening redelik is, maar jy is nie tevrede met die werk nie, is jou kaarte nogal sleg: 'n Belastingadviseur sluit 'n kontrak met sy kliënte op 'n sogenaamde "betaalde agentskap". Hy verklaar bloot dat hy gereed is om jou te adviseer. Daar is geen verpligting om te slaag nie.
Dit is die beste om met jou belastingadviseur te praat voordat jy begin werk. As jy vir hom 'n rowwe beskrywing kan gee van die spesiale kenmerke wat in jou saak verwag kan word, watter dokumente jy sal indien in watter hoeveelheid en vorm en of daar ander verswarende omstandighede is, behoort die belastingadviseur vir jou 'n rowwe gids te kan gee vir die verwagte koste.

As jou belastingadviseur te hoë koste op die faktuur toon, kan jy jouself daarteen verdedig.

Foto: iStock / Prostock-Studio

Wanneer het jy 'n belastingadviseur nodig??

In eenvoudige gevalle kan belastingbetalers ook self die belastingopgawe voorberei en indien. In ander gevalle loon dit egter om 'n kundige te laat help met die verduideliking met hul spesialiskennis. Sodoende vermy jy foute en kry jy moontlik op die ou end meer geld terug van die belastingkantoor.

'n Belastingadviseur word aanbeveel vir hierdie groepe mense:
 

 • Werknemers wat soms in die buiteland werk
 • Sogenaamde "oorgrenspendelaars", dit wil sê mense wat in Duitsland woon maar in die buiteland werk
 • Beleggers wat die terughoubelasting wil terugbetaal
 • Mense wat geld belê het, byvoorbeeld in geslote fondse of ander belastingbesparingsmodelle
 • Mense wat elektrisiteit uit 'n fotovoltaïese stelsel produseer en dit verkoop. 'n BTW-opgawe of 'n handelsbelastingopgawe kan hier vereis word
 • Mense wat 'n geskenk wil maak
 • Persone wat aan erfenis beswyk het
   

Benewens die bogenoemde groepe mense, word 'n belastingadviseur dikwels ook aanbeveel vir selfstandige mense of vir mense wat in spesiale industrieë werk. 'n Belastingadviseur ken die slaggate, sowel as nuttige wenke en truuks wat jou help om uiteindelik net soveel belasting te betaal as wat jy eintlik moet.

Watter indieningsperdatums geld vir belastingadviseurs?

By die indiening van die belastingopgawe geld sekere spertye wat nagekom moet word. As jy dit oorskry sonder dat jy aansoek gedoen het vir 'n verlenging van die spertyd, kan die belastingkantoor 'n toeslag vir die vertraging hef.
Indien die belastingpligtige sy verklaring self indien, geld korter spertye as in die gevalle waar 'n belastingadviseur hierdie werk oorneem.
Die inkomstebelastingopgawe moet byvoorbeeld teen die 31ste van elke jaar sonder die ondersteuning van die adviseur ingedien word. Julie van die volgende jaar (d.i. vir die belastingjaar 2019 tot 31. Julie 2020).
Die belastingadviseur het baie langer tyd om dit te doen. As hy opdrag gegee word, hoef hy nie die verklaring voor die laaste dag van Februarie van die tweede jaar na die belastingjaar in te dien nie (d.i. vir 2019, byvoorbeeld, teen die 28ste. Februarie 2021).

Wanneer het jy nie 'n belastingadviseur nodig nie??

In baie gevalle is dit nie nodig om 'n belastingadviseur in te roep en daardeur koste aan te gaan nie. As daar byvoorbeeld slegs inkomste uit nie-selfstandige werk is, wat slegs verreken moet word deur advertensiekoste, uitgawes vir huishoudelike verwante dienste of buitengewone laste soos versorgingskoste weens 'n versorgingsaak, kan belastingbetalers ook maklik maak self die belastingopgawe en gebruik die belastingprogram " Elster "gebruik.

Met die belastingprogram "Elster " kan jy ook self die belastingopgawe doen en jouself die koste van 'n belastingadviseur spaar.

Foto: iStock / shironosov

Wat is 'n inkomstebelastinghulpvereniging?

Diegene wat wegskram van die koste van 'n belastingadviseur, maar steeds nie self die belastingopgawe wil doen nie, sal 'n goedkoper alternatief by die inkomstebelastinghulpvereniging kry.

Daar kan verskillende groepe mense lede word teen 'n jaarlikse fooi na gelang van hul bruto inkomste en die belastingopgawe aan die kundiges daar oorlaat. Die groepe mense sluit in:
 

 • Werkers
 • Beampte
 • leerling
 • studente
 • Pensioenarisse / afgetredenes
 • Persone wat onderhoud ontvang.

Sakelui, selfstandige persone of mense met bykomende inkomste uit selfstandige werk mag nie deur die inkomstebelastinghulpverenigings in kennis gestel word nie. Dieselfde geld vir werknemers wat - byvoorbeeld deur 'n kapitaalbelegging - in die loop van die aanslagjaar meer as 18 is.000 euro (of 36.000 euro as hulle gesamentlik beoordeel word) het ook 'n bykomende jaar verdien.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en Belasting Bouvereniging leningsooreenkoms en belastingopgawe: Die belangrikste inligting Pensioen- en pensioenbelastingopgawe vir afgetredenes: Wat om te oorweeg Regte en Belasting Gereguleerde boedel: Oorskryf 'n huis en spaar belasting

Kan die koste vir die belastingadviseur van die belasting afgetrek word??

Jy kan die belastingkonsultantkoste in jou inkomstebelastingopgawe meld en dit so van jou belasting aftrek. Die koste hiervoor moet egter by die advertensiekoste of besigheidsuitgawes gevoeg kan word. Dit beteken dat slegs die belastingkonsultasiekoste wat aangegaan is om die inkomste te bepaal, aftrekbaar is.

Indien die belastingadviseur op die volgende stelsels werk, kan die gevolglike koste van die belastingbetaler as inkomsteverwante uitgawes afgetrek word:
 

 • Bylae N (inkomste uit nie-selfstandige werk)
 • Bylae V (inkomste uit huur en verhuring)
 • Bylae R (inkomste uit pensioene)
 • Bylae SO (ander inkomste)
 • Bylae AUS (buitelandse inkomste)
   

Die uitgawes wat aangegaan word om hierdie stelsels te verwerk, kan as bedryfsuitgawes geëis word:
 

 • Bylae G (inkomste uit sakebedrywighede)
 • Bylae S (inkomste uit selfstandige werk)
 • Bylae L (inkomste uit landbou / bosbou)
 • Bylae EÜR (inkomstesurplusberekening)
   

Alle ander aktiwiteite van die belastingadviseur wat nie dien om inkomste te bepaal nie, is nie aftrekbaar nie.

Wenk: Vra jou belastingadviseur om sy faktuur uit te reik sodat sy uitgawes duidelik volgens aftrekbaarheid gelys word. U kan dus hierdie koste in die volgende belastingopgawe in Bylaag N onder "Ander inkomsteverwante uitgawes " (reël 46) inskryf.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here