Die indiening van 'n belastingopgawe: Dit is hoe jy jou geld terugkry

Law & Taxes Podcast episode 12: Home office - wat kan ek van belasting aftrek? Gaby Miketta, hoofredakteur, bespreek elke Donderdag belangrike vrae oor huiseienaarskap met haar gaste in die HAUSfreunde-podcast.

Wie 'n belastingopgawe moet indien?

Sekere mense in Duitsland moet 'n belastingopgawe indien. Mens praat dan van die "aanslagverpligting ". Vir hierdie mense neem die belastingkantoor aan dat hulle oor die jaar te min belasting betaal het.
 

In hierdie gevalle moet jy 'n belastingopgawe indien:
 

 • Jy is 'n werknemer en ontvang geld van meer as een werkgewer.
   
 • In die belastingjaar het jy vergoedingsvoordele (soos werkloosheidsvoordeel I, siektebetaling, korttydwerktoelaag of ouertoelaag) ten bedrae van meer as 410 euro ontvang.
   
 • Jy het bykomende inkomste (byvoorbeeld uit 'n huur of 'n pensioen) van meer as 410 euro per jaar.
   
 • U het van werkgewer verander en die nuwe werkgewer neem nie die waardes vir ander emolumente van die vorige werkgewer in die loonbelastingberekening in ag nie. (Dit kan herken word aan die letter "S " in reël 2 van die inkomstebelastingsertifikaat.)
   
 • Jy is getroud of het 'n lewensmaat en een van julle het belastingklas V. Alternatiewelik: Jy en jou gade of lewensmaat het belastingklas IV met faktor.
   
 • ’n Vrystelling word op jou inkomstebelastingkaart aangebring en jy verdien meer as 11 per jaar.000 euro of meer as 20 saam met jou gade of lewensmaat.900 euro.
   
 • Jy is in dieselfde jaar geskei en hertrou of jou gewese vennoot het in dieselfde jaar 'n nuwe huwelik of burgerlike vennootskap aangegaan.
   
 • Jy is selfstandig, 'n vryskut of 'n handelaar.
   
 • U sal deur die belastingkantoor gevra word om 'n belastingopgawe in te dien.

Alle ander groepe mense kan 'n belastingopgawe indien, maar hoef dit nie te doen nie.
 

Of jy 'n belastingopgawe moet indien, hang van 'n aantal faktore af. 'n Vrywillige voorlegging is natuurlik ook moontlik.

Foto: iStock / Stadtratte

Wanneer is dit die moeite werd om 'n belastingopgawe in te dien??

As jy nie een van daardie mense is wat 'n belastingopgawe moet indien nie, moet jy steeds die tyd neem om dit te doen, want gemiddeld ontvang almal wat die vorms indien ongeveer 1.000 euro terugbetaal deur die belastingkantoor.

Dit is dus absoluut die moeite werd om die onderwerp van belasting te behandel en 'n verklaring te maak.

Hoe kan ek 'n belastingopgawe indien?

As jy verplig is om 'n belastingopgawe in te dien of as jy dit vrywillig wil indien, kan jy die vereiste vorms by die belastingkantoor afhaal. Alternatiewelik kan hulle ook afgelaai word vanaf die webwerf van die Federale Ministerie van Finansies.
Die mees praktiese is egter die gebruik van die Elster-belastingprogram (elektroniese belastingopgawe). Die gratis sagteware van die Duitse belastingowerhede het al die nodige vorms en aanhangsels (bv. vir advertensiekoste en spesiale uitgawes) gereed na registrasie. U kan ook die verklaring vir foute laat nagaan nadat u dit ingevul het en dit dan direk aanlyn na die belastingkantoor stuur.

Meer oor die onderwerp van belastingopgawes, wette en belasting Belastingopgawe: Hoe om aansoek te doen vir 'n verlenging van die sperdatum Pensioen- en pensioenbelastingopgawe vir afgetredenes: Waarop jy moet let Regte en belasting Bousamelewingskontrak en belastingopgawe: Die belangrikste inligting

Watter vorms benodig ek vir die belastingopgawe??

Watter vorms vir jou noodsaaklik is wanneer jy jou belastingopgawe indien, hang af van jou omstandighede. Vul altyd die tweesydige hoofvorm in, die sogenaamde "voorblad ". Daarin voer jy jou basiese data in soos naam, adres, belasting-identifikasienommer, bankbesonderhede, beroep en godsdienstige affiliasie.
Bykomende vorms kan nodig wees as jy sekere uitgawes soos spesiale uitgawes wil aftrek. In hierdie sogenaamde "aanhangsels" voer jy verdere data in soos advertensie-uitgawes, wat ideaal gesproke jou belastingaanspreeklikheid verminder en sodoende verseker dat jy minder belasting betaal en meer geld terug kry.
In die volgende tabel het ons die mees algemene belastingopgawe-aanhangsels gelys. U kan in die beskrywing uitvind watter u benodig.

Naam van die plant

Wie het hierdie stelsel nodig?

Watter inligting moet gegee word?

Spesiale uitgawes

Enigiemand wat spesiale uitgawes gehad het

Inskrywings vir bydraes tot
pensioenversekering,
Onderhoudsbetalings,
Opleidingskoste,
skenk,
Kerkbelasting

Buitengewoon
aanklagte

Almal wat buitengewoon is
Het laste gehad

Inskrywings oor uitgawes
op siekte- en sorgkoste

Huishouding
uitgawes

Enige iemand na aan die huishouding
Dienste
geneem

Aantekeninge oor uitgawes
vir huishoudelike dienste
soos huishulp of
Vakman dienste

diverse

Elkeen, die toepaslike
Vragte gehad (sien regs)

Inskrywings oor beswarings deur
Erfbelasting, verliesaftrekking,
Skenkingslesing en meer

AV
(Aftreevoorsiening)

Mense met bykomende
aftreevoorsiening

Toegang tot bydraes tot
aanvullende aftreevoorsiening
soos die Riester-pensioen

KAAP
(Kapitaalbates)

Spaarders en
Spekulante

Staat van inkomste uit spaarplanne,
Bou samelewing kontrakte, aandele verkope

kind

ouers

Toegang tot die kind of kinders

N

nie selfstandig nie
Werkers

Inligting oor salaris, inkomsteverwante uitgawes,
Afstand vaste tarief en meer

R

pensioenaris

Pensioenbedrag en inkomsteverwante uitgawes

S

Selfstandige

Inkomste uit selfstandige werk

V

verhuurder

Inkomste uit huur of
Huurkontrak

Pensioenuitgawes

Mense wat
Versekeringspremies
betaal het

Aanduiding van die versekeringspremies wat betaal is
oor vir die pensioenversekering wat
Gesondheid, verpleging, aanspreeklikheid of
Ongelukkeversekering

Hoe kan ek my belastingopgawe aanlyn indien?

As jy die Elster-program gebruik, kan jy die belastingopgawe wat daar geskep is direk aanlyn na die verantwoordelike belastingkantoor stuur.

As jy ander belastingsagteware gebruik het om jou belastingopgawe in te dien, kan jy ook van die data aanlyn by die belastingkantoor indien. U moet dan egter ook 'n saamgeperste weergawe van die verklaring uitdruk en dit onderteken en per pos aan die belastingkantoor stuur.

As jy net die belastingopgawe aanlyn wil maak, dit wil sê heeltemal papierloos, is dit slegs moontlik met behulp van die Elster-belastingsagteware.

Moet ek kwitansies indien?

Jy hoef nie die inligting in die belastingopgawe met fakture of ander bewyse te bewys nie. U is egter verplig om die relevante dokumente te bewaar en op versoek aan die belastingkantoor voor te lê.

In 2017 is die verpligting om dokumente te behou ingestel. Dit beteken dat jy die belastingopgawe sonder kwitansies kan indien, maar jy moet dit bewaar.

Foto: iStock / Ridofranz

Wie kan help met die belastingopgawe?

As jy besluit om self die belastingopgawe te doen, het jy eerstens die goedkoopste alternatief gekies, aangesien dit koste sal vermy.

U kan egter geld op die terugbetaling opraak as u nie alles weet van al die belastingaftrekbare opsies nie. In sommige gevalle kan dit die moeite werd wees om voordeel te trek uit ondersteuning, ten spyte van die koste daaraan verbonde.

Jy het die volgende opsies:
 

 1. Jy huur 'n belastingadviseur

Die belastingadviseur sorg van begin tot einde vir die belastingopgawe. Hy sorg ook vir die kommunikasie met die belastingkantoor en die tydige indiening van die vorms. Hiervoor hef hy 'n fooi waarvan die omvang uiteengesit word in die vergoedingsordonnansie vir belastingadviseurs, belastingagente en belastingadviesmaatskappye. Na gelang van die kompleksiteit van jou belastingsake, kan hy of sy die fooi met 'n hoër of laer faktor bereken.
Het 'n bruto jaarlikse inkomste van 40.000 euro, byvoorbeeld, met 'n gemiddelde kompleksiteit, kan jy koste van ongeveer 331,45 euro verwag.
 

 1. Jy sal 'n lid van die inkomstebelastinghulpvereniging word en daar advies ontvang

Inkomstebelastingverligtingverenigings, soos belastingadviseurs, bied volledige verwerking van belastingopgawes. Hiervoor is lidmaatskap van die vereniging nodig. Die ledegeld hang af van jou inkomste en die klub wat jy kies en is ongeveer 50 tot 400 euro per jaar.
Met 'n jaarlikse bruto inkomste van 40.000 euro, byvoorbeeld, 'n jaarlikse bydrae van 125 euro sal verskuldig wees aan die Munich loonbelastinghulpvereniging. Jy kan egter hierdie bydrae direk van jou belasting aftrek en sodoende geld terug kry deur jou belastingopgawe.

As jy jouself nie vertrou om die belastingopgawe in te vul nie, kan jy ook ’n belastingadviseur vir hulp vra.

Foto: iStock / kate_sept2004

Teen wanneer moet ek my belastingopgawe indien?

Die sperdatums vir die indiening van jou belastingopgawe hang van verskeie faktore af. Afhangende van wie die belastingopgawe opgestel het en of die belasbare persoon verplig is om dit in te dien, geld 'n ander sogenaamde "aanslagtydperk".

 1. As jy jou belastingopgawe vrywillig indien, het jy vier jaar om dit te doen. U sal dus die verklaring vir die jaar 2019 op die laatste teen 31 Desember moet indien. Dien Desember 2023 in. Dieselfde datum geld as jy 'n adviseur jou belastingopgawe laat voorberei.
   
 2. Indien jy verplig is om self die belastingopgawe in te dien, geld ’n sperdatum van 31 Desember. Julie van die volgende jaar. Jy sal die verklaring vir 2019 teen 31 moet indien.7de.20 indien.
   
 3. As u verplig is om die belasting in te dien en die ondersteuning van 'n belastingadviseur of inkomstebelastinghulpvereniging benodig, het u langer tyd hiervoor: die belastingopgawe moet teen einde Februarie van die volgende jaar by die belastingkantoor ingedien word, vir 2019 op die laatste op 28.2.21.

Die belastingkantoor eis 'n bykomende betaling: wat kan ek doen?

In seldsame gevalle kan dit gebeur dat die belastingkantoor geld eis in die vorm van 'n bykomende betaling nadat 'n belastingopgawe ingedien is. As u die verklaring vrywillig gemaak het, kan u die bykomende betaling vermy deur 'n beswaar te maak, die verklaring terug te trek en opskorting van tenuitvoerlegging te versoek binne een maand nadat die besluit uitgereik is. Jy hoef dan nie die bykomende betaling te maak nie.

Hierdie opsie is egter nie altyd beskikbaar nie: As jy verplig is om ’n belastingopgawe in te dien, byvoorbeeld weens die vorderingsvoorbehoud, of die belastingkantoor eis bykomende betaling omdat die werknemer te min inkomstebelasting betaal het, moet jy aan die betaling voldoen versoek.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here