Bereken padontwikkelingbydrae: Hoe om voort te gaan

Wie moet die padopgraderingbydrae betaal?

Vir die padontwikkelingbydrae sal alle direkte grondeienaars van die pad wat 'n voordeel deur die maatreël verkry, gebruik word. Dit sluit eienaars sowel as huurders of begunstigdes in. Daar word aanvaar dat hierdie groep mense by die verbeterings sal baat, sodat deelname aan die koste geregverdig is.

Die maatreël word altyd as voordelig vir 'n eiendom aanvaar indien die eiendom deur voertuie genader kan word vir voorsiening of wegdoening via die betrokke pad. Maar ook eiendomme wat daaragter lê, sogenaamde hamereiendomme of ook ruggraateiendomme, baat daarby, sodat hul eienaars, huurhouers en begunstigdes die padontwikkelingbydrae moet lewer.

Padontwikkelingbydrae: spesiale geval hoekparty

Indien 'n eiendom op 'n straathoek geleë is, word daar algemeen aanvaar dat dit ook sal baat by die maatreëls in beide strate. Dus, indien nodig, sal twee paduitbreidingsbydraes hier gehef word indien verbeteringsmaatreëls in beide paaie geneem sou word.

Hoe verskil eenmalige en herhalende padontwikkelingbydraes??

In die reël word inwoners van die straat wat deur die bouprojek geraak word gevra om een ​​keer te betaal vir die koste wat aangegaan is. Alternatiewelik, volgens die KAG, word die munisipaliteite soms toegelaat om herhalende padboubydraes te eis. Dit word nie net betaal deur diegene wat direk op straat woon nie, maar ook deur alle plaaslike inwoners. Vir hierdie doel ken die munisipaliteit alle toedeelbare koste toe aan alle inwoners, insluitend diegene wie se eiendom nie direk in die betrokke straat is nie. Hierdie prosedure verminder die bedrag wat vir elke individuele burger betaal moet word aansienlik. Die bedrag wat jaarliks ​​betaal moet word, is ook makliker om te bereken.

Wie moet betaal vir die uitbreiding of opknapping van 'n straat?? Die inwoners, die munisipaliteit of die land?

Foto: iStock / Markus Wegmann

Watter deel van die koste sal die munisipaliteit aanvaar??

Indien 'n maatreël in 'n straat uitgevoer moet word, word 'n deel van die totale koste gewoonlik deur die munisipaliteit gedra, die ander deel word gedra deur bydraes van die inwoners.
Die bedrag van die koste wat tussen inwoners en die gemeenskap verdeel word, kan in die onderskeie gemeenskapsstatute gevind word. Twee dinge is hier deurslaggewend:
 

 1. Watter soort aksie word uitgevoer? 
  Die tipe maatreël is noodsaaklik, aangesien sekere projekte per se vereis dat die munisipaliteit min of meer tot die koste bydra. Terwyl die totale koste van die werk oor die algemeen onder die inwoners gedeel word, geld spesiale reëls soms vir rioolbouwerk, bv.
   
 2. Wat is die betekenis van die straat waarop die bouwerk plaasvind?
  Die relevansie van die straat is ook noodsaaklik indien die eiendomseienaar se bydrae tot die padontwikkeling bepaal wil word. Die volgende geld: Hoe laer die persentasie gebruik deur inwoners in vergelyking met die totale gebruik van die straat, hoe laer is hul aandeel in die padontwikkelingbydrae. Met ander woorde: hoe meer buitelandse verkeer daar is, hoe minder moet inwoners betaal.
  Vir hierdie doel word die betrokke straat in een van drie klasse verdeel. Hierdie klasse verskaf inligting oor die tipe verkeer wat in die straat oorheers en, as 'n direkte gevolg, watter deel van die padontwikkelingskoste die munisipaliteit aanvaar.
  1. Residensiële pad (die munisipaliteit betaal gewoonlik ongeveer 25 persent van die totale koste)
  2. Hooftoegangspad (munisipaliteit dra ongeveer 40 tot 50 persent by)
  3. Hoofweg (tot 75 persent word gewoonlik deur die munisipaliteit gedra)

Indien die sypaadjie hernu word of parkeerplekke word geskep, betaal inwoners die padopgraderingsfooi. Uitsondering: Die munisipaliteit betaal gewoonlik vir rioolwerk.

Foto: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Berekening: Hoeveel padontwikkelingbydrae verskuldig is?

Watter deel van die padontwikkelingbydrae werklik vir elke individuele inwoner uitmaak, hang van verskeie faktore af. Dit word in die munisipale statute uiteengesit. As 'n reël is hierdie punte deurslaggewend:

 1. Eiendom grootte
 2. Omvang van eiendomsgebruik (aantal verdiepings)
 3. Tipe gebruik (kommersieel of privaat)

Met betrekking tot die aantal verdiepings en die tipe gebruik, word die inligting gespesifiseer in die ontwikkelingsplan gebruik vir die berekening. Indien daar geen ontwikkelingsplan is nie, geld die werklike voorwaardes.
Die onderskeie munisipale statute dui die faktor aan waarmee die graad en tipe gebruik verskaf word. 'n Enkelverdiepinghuis kan byvoorbeeld 'n faktor van ongeveer 1 hê, terwyl 'n gebou met twee verdiepings volgens die statute 'n faktor van 1,25 het. Die drie faktore hierbo genoem (grootte, omvang, tipe gebruik) word vir elke eiendom vermenigvuldig. Dit lei tot die geweegde aantal vierkante meter.
Dan word die som van die geweegde vierkante meter van alle eiendomme in die betrokke straat bereken. Die koste wat deur die inwoners gedra moet word, word dan deur hierdie som gedeel, sodat die padontwikkelingsbydrae vir elke geweegde vierkante meter bereken word. In die laaste berekeningstap word hierdie waarde vermenigvuldig met die aantal vierkante meter van die individuele erwe, wat die onderskeie padontwikkelingsbydrae tot gevolg het.

Slegs enkele huiseienaars neem die padontwikkelingbydrae in hul finansiële beplanning in ag. 

Foto: iStock / fizkes

Formule: Dit is hoe jy die padontwikkelingbydrae bereken

 1. Oppervlakte van eiendom A x faktor I (aantal vloere) x faktor II (tipe gebruik) = geweegde resultaat vir eiendom A
 2. Vorm die som van alle geweegde resultate (van plot A tot

  ..

  )

 3. Toedeelbare koste / som van alle geweegde resultate (persele A tot

  ..

  ) = Padontwikkelingsbydrae per geweegde vierkante meter

 4. Padontwikkelingsbydrae per geweegde vierkante meter * aantal vierkante meter van eiendom A = padontwikkelingsbydrae vir eiendom A


Voorbeeld van berekening 1

Die Müller-egpaar het 'n eiendom van 800 vierkante meter by Musterstrasse 3. Daar is 'n bungalow op. Dit het net een vloer, wat ooreenstem met faktor I (aantal vloere) = 1. Die huis word uitsluitlik vir privaat doeleindes gebruik, dus is faktor II (tipe gebruik) = 1 van toepassing. 'n Maatstaf vir 400.000 euro word geïmplementeer.

 1. 800 vierkante meter x 1 (faktor van aantal vloere) x 1 (faktor van tipe gebruik) = 800 vierkante meter geweegde oppervlakte
 2. Die som van die geweegde resultate van alle lotte in die straat is 80.000 vierkante meter
 3. 400.000 euro / 80.000 geweegde vierkante meter = 5 euro per vierkante meter geweegde oppervlakte
 4. 5 euro * 800 vierkante meter = 4.000 euro

Die Müller-egpaar moet dus koste van 4 betaal.Tel EUR 000.
Voorbeeldberekening 2

Een van die Müller se bure is 'n woonsteleienaarsvereniging. Sy woon in 'n tweeverdiepinghuis by Musterstrasse 4 op 'n eiendom van 800 vierkante meter. Volgens die voorbeeldige statute stem dit ooreen met faktor I (aantal vloere) = 1.25. Alle wooneenhede word privaat gebruik, dus moet faktor II (tipe gebruik) = 1 toegepas word. Aangesien dit dieselfde straat is, word die huiseienaarsvereniging ook deur die maatreël, die 400, geraak.Sal 000 euro kos.

 1. 800 vierkante meter x 1,25 (faktor van aantal vloere) x 1 (faktor van tipe gebruik) = 1.000 vierkante meter geweegde oppervlakte
 2. Die som van die geweegde resultate vir alle eiendomme stem ooreen, aangesien dit dieselfde straat as die Müllers is, ook hier 80.000 vierkante meter.
 3. 400.000 euro / 80.000 geweegde vierkante meter = 5 euro per vierkante meter geweegde oppervlakte
 4. 5 euro * 1.000 vierkante meter = 5.000 euro

Die huiseienaarsvereniging moet 5.Neem EUR 000 van die padontwikkelingbydrae oor.

Jy sal dalk ook belangstel in Boubeplanning Bou-aansoek: So werk dit met die boupermit Eiendomskennis Grensontwikkeling: Hoeveel afstand moet daar wees? Regte en belasting Koop 'n eiendom: Maak seker dat jy hierdie wenke volg

Wat is die verskil tussen die padontwikkelingsbydrae en die ontwikkelingsbydrae?

Die ontwikkelingsbydrae moet van die padontwikkelingsbydrae onderskei word. Dit word ingesamel wanneer, byvoorbeeld, strate, pleine of groen ruimtes vir die eerste keer in 'n nuwe ontwikkelingsgebied geskep word. Volgens die Boukode (BauGB) moet hierdie ontwikkelingskoste proporsioneel deur die eienaars van die boupersele in die betrokke gebied gedra word. Die padontwikkelingbydrae is egter verskuldig indien 'n bestaande stelsel of fasiliteit later verbeter, hernu of uitgebrei word. 
As 'n pad byvoorbeeld vir die eerste keer aangelê word, moet 'n ontwikkelingsfooi betaal word. Indien parkeerplekke 30 jaar later in dié straat aangebring word, sal die inwoners 'n padopgraderingsbydrae moet betaal.
 

Ontwikkelingskoste vir ou paaie

Die daaropvolgende fakturering van strate wat al dekades lank aan die gang is, is 'n oorlas vir inwoners
is in gebruik, maar is nog nie ontwikkel nie. Hier word herstelwerk gedoen,
die koste hiervoor plus alle vorige koste kan as ontwikkelingskoste verklaar word en
90 persent van die koste word aan die inwoners deurgegee – al is net een meter van die sypaadjie herstel
of 'n straatlamp vervang word. Sedert in die munisipaliteite die dokument bewaring tydperk
beperk is tot 'n maksimum van 10 jaar, is daar dikwels geen bewyse van die vorige tyd nie. In sulke gevalle
die howe verklaar gewoonlik ruim vaste tariewe as toelaatbaar. Vir die geaffekteerde inwoners
die situasie is dikwels selfs erger wat die bestaan ​​bedreig as met die padontwikkelingsbydraes. 

Kan die padopgraderingbydrae van belasting afgetrek word?

Verhuurders kan die betaalde padontwikkelingsbydraes in die belastingopgawe op die gebied van "Huur en verhuring " as inkomsteverwante uitgawes gebruik. Diegene wat self in die geaffekteerde eiendom woon, het die opsie om die koste af te trek as 'n huishoudelike verwante handwerk. Hiervoor moet egter aan 'n paar voorwaardes voldoen word:

 1. 'n Bestaande paadjie of 'n straat is gemoderniseer.
 2. Die maatstaf moet ruimtelik verband hou met die huishouding.
 3. Die koste van die maatreël moet verdeel word in arbeidskoste en materiaalkoste.

Dit is moontlik om beswaar te maak teen die padontwikkelingbydrae?

Inwoners het die geleentheid om binne een maand beswaar te maak teen 'n besluit oor die padontwikkelingbydrae. Indien dit afgekeur word, kan jy weer binne een maand 'n regsgeding indien.
Daar moet kennis geneem word dat nie die beswaar of enige regsgeding wat ingedien is, die vereiste betaling uitstel nie. Die eiendomseienaars moet dus eers die padontwikkelingsbydrae betaal indien hulle nie 'n aansoek om opskorting van implementering ingedien het nie en dit is toegestaan.
In beginsel is dit vir die munisipaliteite moontlik om swaarkryregulasies in die statute te let. Afhangende van hoe dit in die individuele geval bepaal word, kan bydraes ook in paaiemente gemaak of uitgestel word. Dit is die moeite werd om na die onderskeie statute te kyk.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here